Rychlá montáž – zvýšený výkon

Komentáře

Transkript

Rychlá montáž – zvýšený výkon
30RB/RQ
VZDUCHEM CHLAZENÉ CHLADIČE KAPALIN A TEPELNÁ ČERPADLA 17-33 kW
Rychlá montáž – zvýšený výkon
Širší pohled
Cílem společnosti Carrier je udělat ze světa lepší místo pro život vytvořením pohodlného, produktivního a zdravého
prostředí bez ohledu na klimatické podmínky. Proto pro rozličné aplikace navrhujeme a vyvíjíme plně integrované
systémy a zařízení pro regulaci klimatizace. Můžete si vybrat z naší široké nabídky produktů od chladičů
a tepelných čerpadel ke klimatizačním jednotkám, terminálům a řešením regulace a měření a vytvořit si vlastní
systém odpovídající vašim konkrétním potřebám.
Úplný přehled produktů a služeb společnosti Carrier najdete na stránkách www.carrier.com nebo se můžete obrátit
na místního prodejce.
Vzduchem chlazený chladič Aquasnap®
Vzduchotechnická jednotka
Vzduchový difuzér
Jednotka Fan coil
Správce systému
Kanálový fan coil
Kazetový fan coil
Vzduchem chlazený chladič Aquasnap® je určen pro venkovní montáž a provoz a představuje ideální volbu pro menší kanceláře, hotely a obchody.
Váš klid v duši – naše priorita
Stát se první volbou zákazníků při výběru řešení
klimatizace, vytápění a chlazení kdekoliv na světě
znamená více než dokonalost v projektu a výrobě.
Společnost Carrier je v čele klimatizačních systémů již
více než 100 let. Díky svým rozsáhlým zkušenostem
a odborným znalostem můžeme pečovat o celou vaši
topnou, ventilační, klimatizační a chladicí infrastrukturu
se zárukou standardu nejvyšší kvality. S podporou
celosvětové prodejní a poprodejní organizace
může společnost Carrier zajišťovat optimální
provozuschopnost a spolehlivost vašeho zařízení pro
vytápění, ventilaci, klimatizaci a chlazení a tím přidávat
maximální hodnotu servisu a údržbě. Produkty
společnosti Carrier se vyrábějí ve více než 80 závodech
po celém světě. Kvalifikovaná podpora společnosti
Carrier je k dispozici ve více než 140 zemích.
Rychlá montáž,
snadná údržba
„Je samozřejmé, že všichni montážní technici chtějí nabídnout svým zákazníkům komfortní prostředí
pro práci, bydlení nebo odpočinek. Ale rovněž si přejí chladič, který umožňuje rychlou montáž a snadnou
údržbu. Speciálně pro tyto potřeby jsme vyvinuli řadu Aquasnap®. Tyto vzduchem chlazené chladiče
a tepelná čerpadla poskytují jak snadnou montáž a servis systému, tak i energeticky úsporný provoz,
což šetří čas montážních techniků i peníze jejich zákazníků. To umožňuje technikům mít své pracovní
náklady pod kontrolou a koncovým uživatelům to zajišťuje komfortní vnitřní prostředí po celý rok.“
Philippe Rigal, vedoucí projektu chladičů Aquasnap®, Carrier Francie.
Řada Aquasnap® - řešení vytápění a chlazení, se kterým můžete počítat
Snižte svoji spotřebu energie
Projekt může výrazně ovlivnit energetickou účinnost. To je skutečnost. Na základě svých dlouhých zkušeností jsme uspořádali
vnitřní součásti vzduchem chlazeného chladiče Aquasnap® tak, aby byla jeho účinnost co nejvyšší a vaše dlouhodobé náklady
co nejnižší.
Společnost Carrier vám nabízí možnost montáže invertoru na vodním čerpadle, který přizpůsobí průtok potřebám budovy.
Jednotka měří teplotu a tlak vody, což vám umožňuje sledovat a neustále optimalizovat spotřebu energie.
A jaký je výsledek tohoto proměnného průtoku vody? Ještě větší úspory energie.
Řada Aquasnap®, která je k dispozici v několika výkonech,
vyhoví všem vašim potřebám.
Údržba prováděná jednoduše
Spolehlivost je nejvyšší prioritou při projektování chladiče Aquasnap® ,který prochází náročnými vibračními testy
odrážejícími extrémní podmínky při dopravě. Okruh chladiva chladiče je dokonale utěsněný a riziko úniku je minimální.
Téměř veškeré potrubí chladiva má pájené spoje, které jsou mnohem pevnější než mechanické spoje.
Kromě toho elektronický expanzní ventil zajišťuje, aby jednotka pracovala s ideálním průtokem chladiva a měla optimální
výkon i v extrémních podmínkách.
Řídicí systém Pro-Dialog+ trvalou kontrolou a analyzováním všech provozních parametrů kompresoru, např. tlaku,
teploty a počtu startů, zajišťuje práci kompresoru v optimálním provozním rozsahu.
Nový standard
„vše v jednom“
1
Díky obecně uznávané spolehlivosti představuje řada Aquasnap® standard
pro chladiče a tepelná čerpadla. Vzduchem chlazený chladič Aquasnap®
staví na této tradici s ještě silnějším závazkem efektivity provozu
a energie. Mnoho z jeho kvalitních komponent bylo nově zkonstruováno,
aby byla zajištěna lepší integrace a ještě menší půdorys jednotek.
3
4
6
5
30RB 026-033
Srdce pro životní prostředí
Společnost Carrier přijímá rozsáhlá opatření pro omezení negativních vlivů souvisejících s výrobou a provozem
klimatizačních systémů. Jednotky Aquasnap® používají chladivo Puron® R-410A s nulovým vlivem na ozónovou
vrstvu, které je k životnímu prostředí šetrnější než jiná chladiva. Kromě toho nové vzduchem chlazené chladiče
Aquasnap® potřebují menší náplň chladiva než jejich předchůdci. Jednotky jsou certifikované podle třídy A Eurovent,
mají nižší spotřebu energie a nižší emise CO2 než předchozí generace a byly vyvinuty tak, aby vyhověly cílům směrnice
o energetické náročnosti budov (European Energy Performance of Buildings Directive - EPBD).
Třída Eurovent A
Maximální flexibilita
ff
ff
ff
Propracovaný digitální řídicí systém Pro-Dialog+ vám umožní
provádět přesná nastavení všech součástí chladiče, která jsou nutná pro
maximální úspory energie a zajištění ideálního komfortu po celou dobu.
S pomocí odborníků na ergonomii bylo jeho grafické uživatelské rozhraní
nově navrženo tak, aby byla práce s ním snadná a intuitivní.
Vzduchem chlazený chladič Aquasnap® pracuje spolehlivě v provozním
rozsahu bez ohledu na klimatické období i při extrémních podmínkách
(od -15 °C až do +48 °C). Cyklus odmrazení výměníku se provádí, pouze
pokud je to absolutně nezbytné.
Proměnný průtok vody (volitelné): autoadaptivní algoritmus monitoruje
vodní čerpadla s proměnnými otáčkami a přizpůsobuje průtok vody
potřebám systému.
Optimální provozuschopnost
2
ff
ff
ff
ff
Autoadaptivní řídicí systém zajišťuje inteligentní řízení sekvencí startů
kompresoru, což prodlužuje jeho životnost.
Všechny vnitřní součásti musí projít přísným kvalifikačním procesem.
Okruh chladiva chladiče je dokonale utěsněný a riziko úniku je
minimální. Téměř veškeré potrubí chladiva má pájené spoje, které jsou
mnohem spolehlivější než mechanické spoje.
Před odesláním je celá jednotka pečlivě vyzkoušena ve výrobním
závodě.
Dokonalá integrace
ff
ff
ff
ff
Hydronický modul s čerpadlem a expanzní nádrží je zcela integrován.
Díky tomu je montáž rychlá a ušetří se místo.
Díky vysoce účinnému šroubovému kompresoru a axiálnímu
ventilátoru s nízkou hlučností je hluk od jednotky minimální.
Vzduchem chlazený chladič Aquasnap® lze snadno integrovat do vašeho
stávajícího systému správy budovy (Building Management System BMS). Možnosti ovládání jsou kompatibilní s většinou komunikačních
protokolů, např. JBUS, BACnet a LON.
Přidání těchto možností nezvětšuje rozměry jednotky.
1 Ventilátor s nízkou hlučností
2 Digitální řídicí systém Pro-Dialog+
Snížené náklady na energii
3 Výměník kondenzátoru
4 Šroubové kompresory s vysokou
účinností
5 Hydronický modul s čerpadlem
s proměnnými otáčkami (volitelné)
ff
ff
6 Výparník Proměnný průtok vody
ff
Proměnný průtok
Elektronický expanzní ventil optimalizuje výkon chladiče a umožňuje
tak účinné řízení jednotky a trvalé úspory energie.
Chladič Aquasnap® má koeficient využitelnosti energie (EER*) až 3,4
a Evropský koeficient celoroční energetické účinnosti (ESEER**) až 3,8,
a proto nabízí jednu z nejvyšších účinností na trhu.
U verze s tepelným čerpadlem nabízí jednotka Aquasnap® konkurenční
řešení proti tradičním systémům vytápění. Její koeficient výkonu (COP)
dosahuje až 3,3.
vody
* Koeficient využitelnosti energie
** Evropský koeficient celoroční energetické účinnosti
Technické údaje 30RB/RQ
30R B
017
Aplikace pro klimatizaci v souladu s normou EN14511-3:2013*
Stav 1
kW
16,4
Jmenovitý chladicí výkon
EER
k W /k W
3, 04
Třída Eurovent, chlazení
B
ESEER
k W /k W
3, 46
Stav 2
Jmenovitý chladicí výkon
kW
22,7
EER
k W /k W
3, 80
Aplikace pro klimatizaci**
Stav 1
Jmenovitý chladicí výkon
kW
EER
k W /k W
Stav 2
Jmenovitý chladicí výkon
kW
EER
k W /k W
Provozní hmotnost***
Standardní jednotka, s/bez hydronického modulu kg
dB(A)
Hladina akustického výkonu****
Hladina akustického tlaku
dB(A)
Rozměry
Délka x hloubka x výška
mm
Kompresor
Naplnění chladivem R–410A
kg
Ovládání
Ventilátory
Průměr
mm
Průtok vzduchu
Rychlost otáčení
ot./s
Vodní výměník tepla
Objem vody
l
Vzduchový výměník tepla
Průměr potrubí
in
Počet řad
Počet potrubí na řadu
Rozestup žeber
mm
Standardní jednotka
Vodní propojení (G MPT)
in
Jednotka s hydronickým modulem**
Čerpadlo
l
Kapacita expanzní nádoby
Připojení vstupující vody
in
Připojení vystupující vody
in
Jmenovitý provozní proud**
A
Barva nátěru krytu
021
026
033
040
21,4
3, 11
A
3, 47
27,3
3, 08
B
3, 44
33,3
3, 28
A
3, 62
41,4
2, 96
B
3, 29
29,5
3, 86
38,6
4, 01
45,8
4, 11
56,9
3, 52
16,6
3, 15
21,6
3, 25
27,7
3, 24
33,6
3, 45
41,6
3, 03
22,9
4, 03
29,9
4, 12
39,2
4, 37
46,5
4, 46
57,3
3, 65
189/173
72
40
208/193
74
42
255/237
78
46
280/262
78
46
291/273
80
48
8,6
8,8
1136 x 584 x 1579
Jeden hermetický spirálový kompresor
5,5
6,4
Pro-Dialog+
Dva dvourychlostní axiální ventilátory, 3 lopatky
Jeden dvourychlostní axiální ventilátor, 7 lopatek
495
710
710
15
15
2, 85
3, 8
3 /8
3
60
1, 69
1
1-1/4
1-1/4
1
1-1/4
Čerpadlo, sítový filtr, expanzní nádoba, spínač proudění, tlakový ukazatel, automatický vzduchový profukový ventil, bezpečnostní ventil
Jedno jednorychlostní čerpadlo, maximální provozní tlak na straně vody 400 kPa
5
5
8
8
1-1/4
1-1/4
1-1/4
1-1/4
1
1
1-1/4
1-1/4
1,30
1,40
2,40
2,60
Béžová
017
8
1-1/4
1-1/4
2,8
021
026
033
040
20,2
3, 11
A
3, 44
26,7
3, 01
B
3, 36
32,7
3, 21
A
3, 58
39,8
2, 92
B
3, 25
27,4
3, 76
34,3
3, 62
43,6
3, 96
55
3, 5
kW
k W /k W
16,2
3, 29
20,4
3, 24
27,0
3, 13
33,1
3, 36
40
2, 98
kW
k W /k W
22,5
4, 27
27,7
4, 00
34,7
3, 84
44,2
4, 25
55.5
3, 62
17,0
3, 18
B
21,6
3, 28
A
29,9
3, 20
A
33,3
3, 19
B
40,9
3, 09
B
17,6
3, 99
22,2
3, 98
31,0
3, 98
34,7
3, 98
39,2
3, 45
16,8
3, 24
21,4
3, 35
29,6
3, 27
33,0
3, 26
40,4
3, 16
17,4
4, 10
22,0
4, 10
30,7
4, 10
34,3
4, 10
38,6
3, 57
206/191
72
40
223/208
74
42
295/277
78
46
305/287
80
48
Aplikace pro topení v souladu s normou EN14511-3:2013*
Stav1
Jmenovitý topný výkon
kW
C OP
k W /k W
Třída Eurovent, topení
Stav 2
Jmenovitý topný výkon
kW
C OP
k W /k W
Aplikace pro topení**
Stav 1
Jmenovitý topný výkon
kW
C OP
k W /k W
Stav 2
Jmenovitý topný výkon
kW
C OP
k W /k W
Provozní hmotnost***
Standardní jednotka, s/bez hydronického modulu kg
dB(A)
Hladina akustického výkonu****
Hladina akustického tlaku
dB(A)
Rozměry
Délka x hloubka x výška
mm
Kompresor
Naplnění chladivem R–410A
kg
Ovládání
Ventilátory
Průměr
mm
Průtok vzduchu
Rychlost otáčení
ot./s
Vodní výměník tepla
Objem vody
l
Jednotka s hydronickým modulem**
Čerpadlo
Kapacita expanzní nádoby
Připojení vstupující vody
Připojení vystupující vody
Jmenovitý provozní proud**
Barva nátěru krytu
710
3 /8
3
60
1, 69
Aplikace pro klimatizaci v souladu s normou EN14511-3:2013*
Stav 1
Jmenovitý chladicí výkon
kW
16,0
EER
k W /k W
3, 17
Třída Eurovent, chlazení
A
ESEER
k W /k W
3, 61
Stav 2
Jmenovitý chladicí výkon
kW
22,2
EER
k W /k W
4, 02
Průměr potrubí
Počet řad
Počet potrubí na řadu
Rozestup žeber
Standardní jednotka
Vodní propojení (G MPT)
495
14, 5
14, 5
15
Deskový výměník tepla, maximální provozní tlak 1000 kPa
1, 52
1, 9
2, 28
Měděné potrubí a hliníkové žebrování
3 /8
3 /8
3 /8
2
2
2
60
60
60
1, 69
1, 69
1, 69
30R Q
Aplikace pro klimatizaci**
Stav 1
Jmenovitý chladicí výkon
EER
Stav 2
Jmenovitý chladicí výkon
EER
1002 x 824 x 1790
5,8
1136 x 584 x 1579
Jeden hermetický spirálový kompresor
6,4
7,7
Pro-Dialog+
280/262
78
46
1002 x 824 x 1790
7,6
9,8
495
495
710
710
14, 5
14, 5
15
15
15
2, 8 5
3, 8
3 /8
3
60
1, 6 9
3 /8
3
60
1, 69
1-1/4
1-1/4
mm
Deskový výměník tepla, maximální provozní tlak 1000 kPa
1 ,52
1, 9
2, 2 8
Měděné potrubí a hliníkové žebrování
3 /8
3 /8
3 /8
2. 5
3
2. 5
60
60
60
1, 6 9
1 ,6 9
1 , 69
palce
1
palce
9,5
Dva dvourychlostní axiální ventilátory, 3 lopatky Jeden dvourychlostní axiální ventilátor, 7 lopatek
1
1-1/4
710
Čerpadlo, sítový filtr, expanzní nádoba, spínač proudění, tlakový ukazatel, automatický vzduchový profukový ventil, bezpečnostní ventil
l
palce
palce
A
Jedno jednorychlostní čerpadlo, maximální provozní tlak na straně vody 400 kPa
5
5
8
8
1 -1 /4
1 -1 /4
1 -1 /4
1 -1 /4
1 -1 /4
1
1
1 -1 /4
1, 30
1, 40
2, 40
2, 60
Béžová
8
1 -1 /4
1 -1 /4
2, 8
Certifikované hodnoty Eurovent v souladu s normou EN14511-3:2013.
Stav 1: Podmínky režimu chlazení: Teploty vody na vstupu/výstupu výparníku 12 °C/7 °C, teplota venkovního vzduchu 35 °C, faktor zanášení výparníku 0 m2 K/W
Stav 2: Podmínky režimu chlazení: Teploty vody na vstupu/výstupu výparníku 23 °C/18 °C, teplota venkovního vzduchu 35 °C, faktor zanášení výparníku 0 m2 K/W
Stav 1: Podmínky režimu topení: Teploty vody na vstupu/výstupu vodního výměníku tepla 40 °C/45 °C, teplota venkovního vzduchu 7 °C, suchý teploměr/6 °C, vlhký teploměr,
faktor zanášení výparníku 0 m2 K/W
Stav 2: Podmínky režimu topení: Teploty vody na vstupu/výstupu vodního výměníku tepla 30 °C/35 °C, teplota venkovního vzduchu 7 °C, suchý teploměr/6 °C, vlhký teploměr,
faktor zanášení výparníku 0 m2 K/W
** Hrubé hodnoty, nejsou v souladu s normou EN14511-3:2013. Tyto hodnoty neberou v úvahu opravu o poměrný topný výkon a vstupní výkon vytvářený vodním čerpadlem pro překonání vnitřního poklesu
tlaku ve výměníku tepla.
Stav 1: Podmínky režimu chlazení: Teploty vody na vstupu/výstupu výparníku 12 °C/7 °C, teplota venkovního vzduchu 35 °C, faktor zanášení výparníku 0 m2 K/W
Stav 2: Podmínky režimu chlazení: Teploty vody na vstupu/výstupu výparníku 23 °C/18 °C, teplota venkovního vzduchu 35 °C, faktor zanášení výparníku 0 m2 K/W
Stav 1: Podmínky režimu topení: Teploty vody na vstupu/výstupu vodního výměníku tepla 40 °C/45 °C, teplota venkovního vzduchu 7 °C, suchý teploměr/6 °C, vlhký teploměr,
faktor zanášení výparníku 0 m2 K/W
Stav 2: Podmínky režimu topení: Teploty vody na vstupu/výstupu vodního výměníku tepla 30 °C/35 °C, teplota venkovního vzduchu 7 °C, suchý teploměr/6 °C, vlhký teploměr,
faktor zanášení výparníku 0 m2 K/W
Uvedená hmotnost je jen orientační. Údaje o plnění chladivem jsou uvedeny na výrobním štítku.
**** Deklarované hodnoty duálních čísel emisí hluku jsou v souladu s normou ISO 4871 (s přidruženou neurčitostí +3dB). t Pro více informací viz výpočet z hladiny akustického výkonu Lw(A)
† Pro více informací viz výpočet z hladiny akustického výkonu Lw(A)
Spole čnost Carrier se účastní certifikačního programu
Eurovent pro kapalinové chladicí agregáty, certifikované údaje
pro certifikované modely jsou uvedeny v adresáři Eurovent
na www.eurovent-certification.com
AHI Carrier CZ s.r.o.
Stýblova 253/13,
14900 Praha 4, Chodov
www.ahi-carrier.cz
Číslo zakázky: 18360-20-07/2009
nebo návrhy bez upozornění a bez vzniku závazků.
Carrier Corporation je jednotkou United Technologies Corporation (NYSE:UTX.)

Podobné dokumenty

Tepelná čerpadla AC Heating Convert AW - TZB-info

Tepelná čerpadla AC Heating Convert AW - TZB-info scroll kompresorům vyšší účinnost, nižší spotřebu a podstatně delší životnost. Tyto kompresory vyvinula firma Toshiba, která již delší dobu věnuje značnou pozornost vývoji nejmodernějších kompresor...

Více

Výrobník chlazené vody · venkovní provedení · chlazený

Výrobník chlazené vody · venkovní provedení · chlazený Hladina akustického tlaku stanovena podle ČSN ISO 9614 ve vzdálenosti 10 m od jednotky – směrový faktor = 2 Pro potřeby projektování používejte pro výpočty hlučnosti hodnoty akusticého výkonu!

Více

VENKOVNÍ JEDNOTKY SMMS-e…..

VENKOVNÍ JEDNOTKY SMMS-e….. Neuvěřitelná variabilita a maximální přizpůsobivost - to jsou hlavní vlastnosti technologie invertoru Toshiba, který neustále přesně upravuje rychlost kompresoru a tím zajišťuje, aby výkon přesně o...

Více

Regulátor Indikátor Převodník 1/32 DIN - 48 x 24 ISO 9001

Regulátor Indikátor Převodník 1/32 DIN - 48 x 24 ISO 9001 hodnotě PV. Jejím smyslem je posunout celou stpnici až o ± 60 digitů.

Více

produktový katalog - INEX Česká republika sro

produktový katalog - INEX Česká republika sro MAXI toaletní papír do průměru 24 cm GIGA toaletní papír do průměru 30 cm materiál

Více

multiset vrf, dc inverter r410a

multiset vrf, dc inverter r410a Flexible exhaust tube (diameter) Flexible exhaust tube (extended lenght) Net weight Net dimension (H./W./D.)

Více