Bulletin Biospotřebitel 1/2008

Komentáře

Transkript

Bulletin Biospotřebitel 1/2008
Březen 2008
1/2008
B IOSPOTŘEBITEL
bulletin PRO-BIO LIGY
www.biospotrebitel.cz, [email protected]
Úvodník: Farmáři a veletrhy
Jan Valeška
Vážení přátelé,
vítáme Vás u letošního prvního čísla bulletinu PRO-BIO
LIGY, Biospotřebitel. Současné číslo vychází jen těsně po
V tomto čísle najdete
ÚVODNÍK
Srovnávací test cen biopotravin
Českou biopotravinu roku
Co se slimáky – Biozahrada
Biokuře chodí po dvoře
Školní jidelny a bio v zahraničí
Nejoblíbenější česká biopotravina
Co zmůže spotřebitel aneb hledá se česká
buchta atd.
ukončení dvou velkých akcí, na nichž biopotraviny hrály
důležitou roli.
Hovořím zde jednak o potravinářském veletrhu Salima v
NOVÉ KNIHY V NAŠÍ
KNIHOVNĚ
Brně, jehož jedním z letošních témat byly biopotraviny,
především v souvislosti s veřejným stravováním, a také
ŠOKUJÍCÍ PRAVDA
PRAVDA O POTRAVINÁCH
pražský veletrh Biostyl, kde by – alespoň dle propozic –
Udo Pollmer, Brigitte Schmelzer –
měly biopotraviny převládat.
Sandtnerová
Fontána, 2001
Obě akce se vyznačovaly především kritickým nedostatkem
vystavovatelů z řad faremních producentů biopotravin.
Proč mohou mít želatinoví medvídci
Bohužel český biosvět se v poslední době výrazně
nemoc šílených krav, jak se dostanou
komercionalizoval, směrem ke „dravému kapitalismu“ a
červi do rybích produktů a proč je
mezi vystavovateli převládali distributoři, obchodníci,
celozrnný chléb nestravitelný?
překupníci.
Tato kniha je průvodcem v džungli
Jeden z aspektů, který ekologické zemědělství v počátcích
pochybných doporučení pro dnešní
a v ideálech odlišoval od zemědělství konvenčního, tedy
výživu a odlehčenou formou, přitom
provázanost spotřeby a výroby, možnost poznat svého
však bez obalu odhaluje praktiky
farmáře a podporovat ho, se ve stále větší míře vytrácí. Na
současných výrobců potravin.. Nejen
veletrhu Biostyl se, například, představili pouze 3
kompetentní, ale i nekonvenční
ekofarmáři (manželé Abrlovi, Syrovátkovi a Emilie
zacházení s lákavým aktuálním
Citterbartova), část stánků obsadili výrobci a zpracovatelé
tématem, jako je nákaza skotu BSE
biopotravin a biokosmetiky, distributoři a obchodníci a
(nemoc šílených krav) nebo genetická
neziskové organizace. Nicméně ve velké části stánků byste
úprava potravin, jsou silnou stránkou
ekologické zemědělství a biopotraviny hledali opravdu jen
této informativní publikace, ale i mnoho
stěží…
znalostí „o pozadí“. Můžete se tak
například dočíst, jak se do jogurtů
Proto snad jen můžeme doufat, že faremní produkce a
dostává falešné ovoce, germanizuje
faremní výrobky dojdou zasloužené podpory (jak státu, tak
nepravý kaviár, nebo jak je to se
spotřebitelů) a do té doby musíme alespoň podporovat
svého ekosedláka.
značením nealkoholického piva. Kromě
toho se dozvíte i to, že mnohé
Biospotřebitel
Stránka 2
odsuzované pochutiny, jako např. káva
Srovnávací test cen a
dostupnosti biopotravin v Praze
či černý čaj jsou pro lidské zdraví
zřejmě potřebnější než leckterá
osvětová kampaň o zdravé výživě.
Širší sortiment a více českých biopotravin naleznete ve
specializovaných bioprodejnách, méně peněz za
bioprodukty utratíte v obchodních řetězcích.
ZDRAVÁ VÝŽIVA V MATEŘSKÉ ŠKOLE
Olga Illková, Zdeňka Vašíčková
To dokazují to výsledky srovnávacího průzkumu, který
Portál, 2004
provedla PRO-BIO Liga v pražských prodejnách.
V knize najdete dvěstě osvědčených
Z výsledků srovnávacího testu, který porovnával nabídku
biopotravin v osmi obchodních řetězcích a dvou
specializovaných prodejnách biopotravin a konvenčních
potravin, byly zjištěny následující závěry:
receptů, zásady zdravého stravování a
doporučené denní dávky živin.
Jaké jsou dietní zásady pro zdravé
školní stravování a výživu dětí
předškolního věku. Doporučené denní
dávky živin, pitný režim, výživové
Nabídka sortimentu
chování, stravovací zvyklosti a možnosti
jejich ovlivňování.
Největší sortiment biopotravin nabízí specializované
Výhodou knihy jsou především
bioprodejny (57 z 59 sledovaných položek nákupního
přehledně strukturované vyzkoušené
košíku), z obchodních řetězců má nejširší nabídku
recepty pro zdravou a chutnou výživu v
Interspar (43 z 59 položek), TESCO (41 z 59 položek) a
MŠ. Jsou zajímavé i svou skladbou a
Billa (32 z 59 položek). Mezi nejsnadněji dostupné
netradičním výběrem potravin vhodných
biopotraviny patří vybrané mléčné výrobky (mléko bylo v
pro děti předškolního věku. Jídla jsou
nabídce v devíti sledovaných prodejních místech, ovocný
barevně i tvarově přitažlivá, což je pro
jogurt v osmi), mouka (osm prodejních míst) a brambory
tuto věkovou skupinu velmi významné.
(sedm prodejních míst).
Uvedené technologické postupy jsou
zjednodušené, s možností přípravy jak
Ceny biopotravin
Cena za rodinný nákup v biokvalitě byla přibližně o 102 %
vyšší ve srovnání s běžnými potravinami. Mezi výrobky s
největším cenovým navýšením patřilo drůbeží maso
(téměř o 450 % více) a ovoce a zelenina (např. cibule o
430 %, mrkev o 213 %, brambory - o 176 % za kg
průměrně více). Ne vždy však musí být biopotraviny dražší
- čerstvý kozí biosýr domácí provenience bylo v říjnu
možné zakoupit až o čtvrtinu levněji než byla cena
konvenčního výrobku obdobné kvality, nižší cenu měl ve
vybraných prodejnách i biomed či třtinový cukr. Při
srovnávání cen bioproduktů ve specializované prodejně a
obchodním řetězci (hodnocen Interspar jako řetězec s
největší nabídkou) byla celková útrata lehce ve prospěch
řetězce (cena nákupu vyšla levněji o 8,6 %).
v malém výrobním provozu, tak s
využitím nových technických zařízení. U
každého receptu je připojena zajímavá
informace - tip. Ten přiblíží nové
suroviny a současně slouží jako
výchovný a motivační prvek pro děti.
Recepty jsou rozděleny do kapitol:
přesnídávky - sladké a slané, polévky vývary a polévky bílé, hlavní jídla masová a bezmasá, přílohy a svačiny sladké a slané, nápoje. Je uveden
vzorový dvouměsíční jídelníček, který
zohledňuje všechny nezbytné aspekty:
pestrý výběr potravin, plnění
předepsaného spotřebního koše,
Biospotřebitel
Stránka 3
České biopotraviny
střídaní různých technologických úprav,
včetně využití nových technologií,
Je-li pro vás při nákupu důležitý původ potravin, nejlépe
efektivita při přípravě stravy - časová
vás uspokojí návštěva specializované bioprodejny. Z 59
úspora a bezezbytkové využití surovin,
sledovaných položek srovnávacího nákupu nabídl
a v neposlední řadě finanční
specializovaný obchod 57 biopotravin, z toho jich bylo 39
nenáročnost.
(78 %) českého původu. Mezi řetězci se v šíři
biosortimentu nejlépe umístil Interspar s 43 výrobky z 59,
ŠKŮDCI A CHOROBY ROSTLIN
většina biopotravin však pocházela ze zahraničí (34 z 43
Jan Kazda, Evženie Prokinová, Pavel
položek nákupu). Nejvíce českých výrobků v biokvalitě
Ryšánek, Knižní klub, 2007
nabídly vedle specializovaných prodejen řetězce Billa,
Hypernova a Globus (15, 12 a 10 položek nákupu).
Průvodce přírodou Spolehlivý a obsáhlý
Nejmenší podíl českých biovýrobků měl Discount PLUS (3
kapesní atlas pro milovníky přírody,
ze 14 položek nákupu).
pěstitele i zahrádkáře nabízí podrobné
informace o chorobách a poškození
Výzkum probíhal ve dnech od 15. do 19.10. 2007. Pro
nákup bylo zvoleno 59 položek běžného rodinného
nákupu se zastoupením cereálií, pečiva, mléčných
výrobků, zeleniny, ovoce, nápojů, masa a pochutin.
Srovnávací nákupy byly realizovány v osmi super/
hypermarketech, které v době provádění testu deklarovaly
nabídku biopotravin, jedné specializované prodejně
biopotravin a jedné samoobsluze velikostí odpovídající
testované bioprodejně. Všechny sledované prodejny se
nacházely na území Prahy.
rostlin. Publikace, která obsahuje přes
600 barevných fotografií a kreseb, je
rovněž úvodem do zcela nového,
perspektivního oboru zvaného
rostlinolékařství.
KLÍČENÍ ROSTLIN
Ann Signore Pragma, 2007
V knize se dočtete o tom, jak správně
naklíčit rostliny. Proč jíst klíčky rostlin,
jaké mají dopady na lidské zdraví.
Kateřina Čapounová, PRO-BIO LIGA
Publikace také rozebírá ekonomickou
stránku klíčení rostlin a také jaké
rostliny jsou ke klíčení vhodné. Nechybí
ani recepty na jídla z rostlinných klíčků
a jak si jimi denní stravu zpestřit.
ÉČKA V POTRAVINÁCH
Vladimír Klescht, Iva Hrnčiříková, Lucie
Mandelová, Computer Press, 2006
Další publikace, zabývající se
problematikou přídatných látek
v potravinách. Kniha se zabývá
dopadem zdraví používání Éček ve
stravě člověka, co to jsou modifikované
škroby,kypřící látky, stabilizátory, balicí
plyny, propelanty, odpěňovače, atd.
Biospotřebitel
Stránka 4
Pošumavský biomed Českou
biopotravinou roku
NOVINKY NA TRHU
NOVÉ ČESKÉ BIOVEPŘOVÉ
Jihlava, 1.2.2008. Pošumavský bio med ekologického
včelaře Jan Pintíře byl vybrán odbornou porotou jako
Společnost Torafleisch začala nově
Česká biopotravina roku 2007. Odborná porota 6. ročníku
dodávat české biomaso! Toto maso
soutěže dále vyhlásila čtyři vítěze kategorií, pečivo,
pochází výhradně z českých
mléčné výrobky, nápoje a pochutiny.
certifikovaných ekofarem.
V nebývalé konkurenci více než 70 nominovaných
Společnost Torafleisch začala nově
biopotravin získal titul Česká biopotravina roku 2007
dodávat české vepřové maso (přesněji
Pošumavský bio med ekologického včelaře Dr. Ing. Jan
pečeni bez kosti)! Toto maso pochází
Pintíře, Ph.D. z Nedaniček u Švihova v okrese Klatovy.
výhradně z českých certifikovaných
„Pošumavský bio med pana Pintíře získal od poroty nejen
ekofarem. Nové české biovepřové
absolutně nejvíce bodů, ale také nadchnul vynikající chutí,
můžete nakoupit v prodejnách
širokým výběrem jednodruhových medů
obchodního řetězce Billa v celé ČR. Jsme
charakteristických vlastností a způsobů použití. Jedná se v
rádi, že se i další výrobci rozhoupali a
podstatě o jediné sladidlo v bio kvalitě z české suroviny.
začínají se zabývat produkcí biomasa.
Pan Pintíř je také jediný český včelař, kterému se
přirozenou cestou podařilo vypořádat se s parazitárním
A nyní vážně: Bylo známo, že řetězec
onemocněním včel, které vyvolává roztoč Varroa
obchodů Delvita, který z České
destruktor“, hodnotí vítěznou biopotravinu předseda
republiky minulý rok odešel, prodával
poroty Pavel Maurer.
vepřové maso od pana Sklenáře ze
Sasova u Jihlavy. Slib společnosti Billa
Vzhledem k velkému počtu nominovaných biopotravin se
porota rozhodla vyhlásit vítěze v kategoriích pečivo,
nápoje, mléčné výrobky a pochutiny-ostatní.
Vítězem kategorie pečivo se staly Celozrnné špaldové
krekry s dýňovým semínkem a česnekem z Biopekárny
Zemanka-Jan Zeman. Porota vysoko vyzdvihla originální
recepturu, výbornou chuť, tradiční ruční výrobu a velmi
dobře zpracovaný vizuální styl obalu celé produktové
řady.
(která bývalé Delvity převzala) o tom, že
na Delvitu v prodeji biopotravin naváže
a udrží jejich široký sortiment se ale
zcela nenaplnil. Na druhou stranu,
alespoň milovníkům biovepřového svítá
naděje; Billa opět zahájila jeho prodej.
Biovepřové z Billy má zajímavou etiketu.
Fakticky/legislativně je v pořádku –
nechybí druh výrobku, gramáž, cena za
kg, číslo kontrolní organizace, česká
„Špaldové krekry nabízí svým složením zdravou a velmi
biozebra, datum spotřeby, atd. Z etikety
chutnou alternativu k běžným chipsům“, zhodnotila vítěze
se dále dovíme, že maso pochází od
kategorie členka poroty Eva Klánová , šéfredaktorka
firmy Torafleisch, vidíme samolepku
časopisu Moderní obchod. „Letos se sešla velmi kvalitní
Billy a také to, že nám garantují původ
nabídka bio pečiva, od čerstvých rohlíků a chlebů, přes
masa z českých ekofarem. Ale z jakých
sladké vánočky, speciality jako chléb z naklíčeného zrní,
ekofarem, to už se bohužel nedozvíme.
předpečené, zamražené těsto na dopékání v prodejnách,
Škoda.
Biospotřebitel
Stránka 5
až po směsi na výrobu domácího chleba. Všechny
Jenže to by nebyla Jana Průšová, kdyby
nominované biopotraviny v této kategorii mohou směle
původ masa nevypátrala! Detektivním
obstát na velmi náročném trhu s pečivem a je potěšující,
pátráním se zjistilo, že maso také
že se pro jejich výrobu využívají téměř výhradně tuzemské
pochází od pana Sklenáře ze Sasova
suroviny“, doplňuje další člen poroty David Bouma ,
(tedy z žádných českých ekofarem, ale
šéfredaktor časopisu Úroda.
ekofarmy jediné). Kam ale mizí maso
ostatních registrovaných ekologických
Také v kategorii mléčných bio výrobků se sešla kvalitní
chovatelů vepřů? Dle dostupných
nabídka. Vítězem kategorie se stal Bio kysaný nápoj
informací certifikační organizace KEZ, je
jahoda z Mlékárny Valašské Meziříčí spol. s r.o.. Jedná se
v České republice 8 chovatelů vepřů, ale
o chuťově vynikající jahodovou variantu úspěšného BIO
všechno biovepřové dostupné na trhu je
kysaného nápoje, loňského vítěze soutěže. „Bio mléko
od pana Sklenáře. Kde se stala chyba?
pochází od regionálních ekologických farmářů. Bio kysaný
nápoj je velmi úspěšný na trhu nejen díky vynikající chuti,
Dostane se biovepřové od ostatních
ale také kvalitnímu praktickému obalu“, komentuje vítězný
chovatelů na talíře českých
výrobek Jiří Urban, zástupce svazu ekologických
biospotřebitelů? Proč musejí do
zemědělců Pro-bio.
brněnského obchodu (kromě
biovepřového ze Sasova) kupovat
rakouské biovepřové, když existuje
české? A proč se z etikety my zvídaví
biospotřebitelé nedozvíme z jaké farmy
maso pochází, byť se jedná o údaj
nepovinný?
A nyní několik čísel (srovnáváme
vepřovou pečeni bez kosti v biokvalitě –
cena za 1 kg):
Cena na farmě :
198,- Kč
(vcelku s kostí)
Cena v Bille:
319,90,-
Kč (plátky ve vakuově balené vaničce)
Cena v Lumo Natur (Brno):
293,- Kč
(plátky, ve vaničce)
V kategorii bio nápoje zvítězil Hostětínský sirup z černého
bezu, vyráběný společností Tradice Bílých Karpat s.r.o.
Porota ocenila výbornou chuť tradičního nápoje českého
venkova, sirupu, a velmi kvalitní rozvinutí úspěšného
výrobního programu využití plodů pocházejících z
biosférické oblasti Bílých Karpat.
Pražské bioprodejny vepřovou pečeni
bez kosti od pana Sklenáře nyní nemají.
Biospotřebitel
Stránka 6
STAROFRANCOUZSKÁ HOŘČICE BIO
Konečně se na trhu objevila skvělá
hořčice v biokvalitě, navíc od českého
výrobce.
„Naše hořčice je vyráběna podle
originální trapistické receptury. Jedná se
o výrobek vysoké kvality, příbuzný
druhu francouzské hořčice nazývané
,Moutarde à l’ancienne´, což je možno
přeložit jako ,Starofrancouzská
hořčice´. Tato hořčice je vyráběna
řemeslnicky a v malém objemu, z
vybraného hořčičného semínka, které je
po namočení do octa smíchaného s
vodou pocházející z lesů obklopujících
Vítězem velmi silně zastoupené kategorie pochutin se stal
klášter, rozdrceno na mlýnském
celkový vítěz soutěže, Pošumavský bio med.
kameni, provoněno medem a
Kromě uvedených vítězů kategorií a celkového vítěze se v
moravským bílým vínem. Jemně
Top 10 nejúspěšnějších biopotravin loňského roku ještě
okořeněná hořčice je ručně plněna do
umístily tyto biopotraviny: Bio jogurtový drink z mlékárny
sklenic, kde během několika týdnů
OLMA, a.s ., Bio dýňové gomasio společnosti bio nebio
dozrávání získává svoje nezaměnitelné
s.r.o., Bio hovězí zadní bez kosti nominované společností
aróma, které ji tak výrazně odlišuje od
Moravan a.s. Petřvald, Čoko-kokosky se špaldovou
konkurenčních výrobků", uvádí výrobce.
moukou a Celozrnné špaldové krekry se sezamem a
sojovou omáčkou z Biopekárny Zemanka a Hruško-
PRO-BIO LIGA vyzkoušela
jablečný bio mošt Olgy Syrovátkové-Zámecké sady
Starofrancouzskou hořčici na vlastní
Chrámce.
chuťové buňky. Je lehce pikantní,
opravdu hrubozrnná a skvěle se hodí k
Soutěž Česká biopotravina roku společně s PRO-BIO
masu, ale třeba i jako výborný doplněk
Svazem ekologických zemědělců vyhlašuje Potravinářská
omáček či salátových dresinků.
komora České republiky. Vítězný výrobce získává šek v
Chutnala nám moc.
hodnotě 20 000 Kč, všechny nominované biopotraviny
budou prezentovány ve speciální vitríně pavilonu D
Hořčici vyrábějí mniši z Převorství Nový
Brněnského výstaviště při odborném potravinářském
Dvůr. Výrobek je distribuuje firma
veletrhu SALIMA 2008.
Bionebio a je možné ji zakoupit i v
obchodě BENEDICTUS, Petrov 1, 602 00
Brno-město nebo v klasických
distribučních místech firmy bio nebio,
například LumoNatur, Brno – galerie
Vaňkovka za 123,- Kč, nebo v prodejně
Biotop, Praha za 109,- Kč.
Biospotřebitel
Stránka 7
Vítězové soutěže převezmou ocenění z rukou ministra
PRVNÍ ČESKÉ BIOKUŘECÍ
zemědělství Petra Gandaloviče, prezidenta Potravinářské
komory ČR Miroslava Toman a a předsedy odborné poroty
Farma Abatis zahájila před dvěma týdny
Pavla Maurera první den veletrhu SALIMA, 4. března 2008.
prodej historicky prvního biokuřecího
Veškeré informace o soutěži jsou umístěny na
masa.
www.biopotravinaroku.cz, včetně historie vítězů.
Biokuřata jsou větší než jejich kolegové,
Zdroj: Tisková zpráva, Tom Václavík, Green Marketing
produkovaní v konvenčních
Fotografie: (c) Jiří Urban, svaz PRO-BIO.
velkochovech. A samozřejmě jejich
kvalita života je diametrálně odlišná od
„běžných“ chovů. Biokuře pozná co je to
Biozahrada: co se slimáky?
slunce, déšť nebo i sníh, který může
prožít a cítit na vlastní kůži. Díky
Představujeme Vám pravidelně nepravidelné okénko pana
Radomila Hradila o biozahradě. Tentokrát na téma
slimáků v záhoně.
venkovnímu výběhu si může vyhrábnout
i nějakou tu žížalu či červíka, ale v
zimních měsících se mu ven prý moc
nechtělo.
Než vám odpovím na tuto otázku, rád bych vám o
slimácích něco pověděl. Slimáci jsou zdravotní policie.
Biokuřecí je k dostání například v
Spolehlivě odstraňují vše neduživé, odumírající,
prodejně BIOTOP v Praze (nejčastěji
rozkládající se, nebo naopak přehnojené a přebujelé.
mražené) za 297,- Kč/kg.
Často jsem je např. pozoroval, jak u příkopu na okraji
cesty s velkou pílí požírají psí exkrementy. Dokonce prý
sežerou i své mrtvé soukmenovce. A mají prý také
SÝRY OD AMÁLKY
vynikající čich: rozkládající se, kvasící látku cítí na stovky
metrů a už spěchají, aby ji odklidili. Pokud se tedy bavíte
Mléko pro výrobu sýrů pochází z
tím, že slimáky po ránu zařezáváte nožem, vězte, že k
ekofarem na Šumavě a Vysočině.
vám zakrátko budou pospíchat jejich kolegové z daleka
Samotná výroba probíhá tradičním a
široka, aby vykonali nutnou pohřební službu. A když si do
léty prověřeným šetrným způsobem,
zahrady instalujete pivní past, máte na slimáčí invazi
tedy s velkým podílem lidské ruční
zaděláno.
práce. Způsob zpracování se pak odráží
na chuti a vlastnostech výrobku.
Slimáci si krásně kloužou po své jediné noze díky slizu,
který hojně vylučují; ovšem ten sliz je prý neobyčejně
Nové výrobky jsou v následující sýrové
prospěšný pro úrodnost půdy. A tak si kladu otázku:
škále:
Nepřicházejí snad slimáci v tak velkém počtu proto, aby
zúrodnili naše pole a zahrady zdevastované umělými
Eidam 30% t. v. s.
hnojivy a aby z jeviště přírody odstranili naše přehnojené
Eidam 45% t. v. s.
a přešlechtěné výpěstky?
Gouda 48% t. v. s.
Partner sýr s velkými oky 45% t. v. s.
Eidam se směsným kořením 45% t. v. s.
Eidam se zeleným pepřem 45% t. v. s.
Eidam i Gouda existují i v uzené formě.
Biospotřebitel
Stránka 8
Složení sýrů: pasterované mléko,
sýrařské kultury, jedlá sůl, popř. koření.
Sýr Partner navíc obsahuje barvivo E
160b (které je povolené používat v EZ,
neboť se jedná o přírodní barvivo,
získávané ze semene stromu Bixa
Orellana).
Sami jsme ochutnali Eidam 30%, Eidam
se směsným kořením, Eidam se zeleným
pepřem a uzenou goudu. Všechny
chutnaly výborně.
A když už se jich tedy chcete zbavit a ptáte se, co s nimi,
pak se vás zase já musím zeptat: Co jste udělali pro to,
abyste na zahradě měli slepýše? Nasypali jste někam
hromadu listí a klestí pro rejsky a ježka? A dostane se k
vám ježek vůbec? Máte pod plotem dostatečnou mezeru?
A máte někde na sluníčku hromadu kamení pro ještěrky?
A tůňku pro ropuchy? A prkna a kameny a nesekanou
trávu a mrtvé dřevo pro střevlíky? A víte, že hlemýžď
zahradní si pochutnává na vajíčkách slimáků? Co děláte s
hlemýždi, když vám zavítají na zahradu?
Sýr je balený do plastové krabičky s
malovanou postavičkou Amálky, balený
v ochranné atmosféře. Trvanlivost cca 2
měsíce. Sýr je balený po 100 g.
Cena v obchodech se pohybuje od 30
do 35 Kč za balení.
AKCE V DUBNU 2008
Den Země na Toulcově dvoře
Eike Braunroth, autor knihy Kooperace s přírodou, říká, že
strach je jako magnet, který přitahuje to, čeho se
19.4.2008
obáváme. Zkuste se slimáků nebát. Zkuste se podívat, jak
Pořádá: Arnika
jsou krásní a ladní, a uvědomte si, jak jsou v přírodní
Kontakt: Renata Konupková, e-mial
rovnováze prospěšní. Zkuste je vidět jinýma očima. Třeba
[email protected] , tel: 606
si je zamilujete jako jeden z projevů nekonečně
104 784
rozmanitého života.
Místo: Středisko ekologické výchovy Hl.
m. Prahy Toulcův dvůr, Kubatova 1/32.
Text: Radomil Hradil: Biozahrada. PRO-BIO LIGA, Praha
Praha.
2007. Foto: Petr Dostálek, Gengel
Děti se budou moci zúčastnit dílniček a
her inspirovaných právě tímto tématem.
Čekají vás také prezentace desítek
organizací či skupinová improvizace na
bubny. Součástí akce bude také výstava
kresleného humoru „Ekofór 2008“ a
hudební minifestival na kterém vystoupí
kapely Pětník, Jarabáci, Marien, Sekvoj a
Jaroslav Hutka. Vstupné: dobrovolné.
Biospotřebitel
Stránka 9
Biokuře chodí po dvoře
Jak už jsme uvedli v "Novinkách na trhu", farma Abatis
před dvěma týdny zahájila prodej českého biokuřecího
masa. Členové odběrového místa PRO-BIO LIGY byli u
toho a okusili ho na vlastní chuťové buňky.
Ekojarmark
19.4. 2008 jarmark
Pořádá: Sluňákov – centrum
ekologických aktivit města Olomouce,
o.p.s.
Kontakt: Michal Bartoš
Biokuřata jsou větší než jejich kolegové, produkovaní v
[email protected], tel: 585
konvenčních velkochovech. A samozřejmě jejich kvalita
152 005
života je diametrálně odlišná od „běžných“ chovů. Biokuře
Místo: Olomouc, Horní náměstí
pozná co je to slunce, déšť nebo i sníh, který může prožít
Občané, ekologická hnutí, humanitární
a cítit na vlastní kůži. Díky venkovnímu výběhu si může
organizace, řemeslníci a umělci.
vyhrábnout i nějakou tu žížalu či červíka, ale v zimních
Informace o životním prostředí, tradiční
měsících se mu ven prý moc nechtělo. Odlišné podmínky
řemesla, alternativní životní styl,
jsou i ve velikosti hejna, které kuřatům zajišťuje volný
netradiční zdroje energie, hudba,
pohyb po hale a ne nucené stání na jedné noze.
divadlo, hry pro rodiče s dětmi.
Vyhlídka z radniční věže. Koncert EDO
Kuřatům se podává krmení v biokvalitě, které si farma
2007 – Např. Žamboši, Tomáš Kočko a
míchá sama – pšenice, lněné semínko, hrách, ječmen,
orchestr, Čankišou, HM a další.
soja, vápenec a vitamíny.
Brojleři jsou vykupováni v konvenčních chovech jako jedno
až třídenní kuřátka, která mají štěstí, že si je vybrali pro
ekologický chov. Biokuřata žijí skoro dvojnásobně dlouhý
život, než kuřata konvenční, tedy 81 dní.
Ohlasy členek PROPRO-BIO LIGY, které biokuřecí ochutnaly
Dobrý den,
Moderní pleny pod lupou
23.4. 2008 od 19.30h. kurz
Pořádá: Studio Lammas
Kontakt: Petra Lammas, tel.: 777 217
584, mail: [email protected],
web: www.studiolammas.cz
Místo: Kollárova 32, Plzeň
tak jsme v sobotu testovali bio kuře z farmy Abatis a bylo
Ukážeme si novinky v oblasti moderních
skutečně výtečné. Byla to naše první zkušenost s
pratelných plen (tvary, materiály,
certifikovaným bio kuřecím. Kuře jsem pekla déle než
příslušenství) i ekoplen. Povíme si, co
obvykle, ale to vůbec nevadilo, počítala jsem s tím. Chuť
na rozdíl od našich babiček už dělat
nás příjemně překvapila, žádné "bláto", ale opravdu maso
nemusíme. Zjistíte, kolik můžete na
vydatné a plné chuti. Cítila jsem se po něm velice dlouho
látkových plenách ušetřit a také Vám
sytá a ještě teď na chuť masa vzpomínám. Sotva si teď v
poradíme, jak být šetrní k životnímu
dohledné době dám kuře z konvenčního chovu, vůbec se
prostředí a jak snížit ekologickou stopu.
mi do něj nechce a raději si ho odpustím. Také mě
Ukážeme Vám, jak se pleny skládají a
překvapil vzhled kuřete. Dlouhé nohy, žádné zakrnělé
nebudou chybět ani praktické
pařáty. Barva a hlavně vůně (při pečení) je rovněž
zkušenosti.
nesrovnatelná.
- Anna Losenická
Kdy: středa 19.3.,23.4., 28.5.,
25.6.2008 a to vždy od 19.30 h či je
možno domluvit individuální termín!
Biospotřebitel
Stránka 10
To biostvoření bylo úžasné! Kam se hrabou ty hmoty, co
Kurzovné: 50,- Kč.
se prodávají jako kuřata. Posíláme nejvyšší pochvalu a
díky.
- Štěpánka Tomanová
Kde jej koupíte
Mražené biokuřecí je k dostání například v prodejně
Biovíno 2008, spotřebitelské hodnocení
biovín
BIOTOP v Praze za 297,- Kč/kg nebo přímo na farmě
Abatis za cca 250,- Kč/kg.
26.4. 2008 10-18 hod ochutnávka
Pořádá: PRO-BIO Svaz ekologických
Lenka Sehnalová, PRO-BIO LIGA
zemědělců
Kontakt: Vladimír Lačňák, tel: 583 216
609, mail: [email protected]
Školní jídelny v Evropě vaří bio
Místo: Vinařský dům Zatloukal, Pavlov
Podíl biopotravin ve stravování domácností neustále roste,
ale ve školních jídelnách jsou biopotraviny stále spíše
výjimkou než pravidlem.
Spotřebitelské hodnocení biovín, již
pod Pálavou
tradičně pořádané svazem PRO-BIO a
vinařstvím Ing. Josefa Abrleho proběhne
v Pavlově 26.4. Nenechte si ujít tuto
Použití biosurovin v jídelnách často brání především cena
příležitost ochutnat a zhodnotit širokou
konečného jídla, která ovlivňuje počet strávníků, a tedy
škálu biovín z celé Evropy.
fungování jídelny. Nicméně řada příkladů z celé Evropy
ukazuje, že bio do škol je možné.
Hodnocení bude doprovázet prodej a
ochutnávka českých biopotravin.
Téma biopotravin se ve školním stravování objevovalo
Ubytování v místě je nutné zajistit
jako tzv. „den biopotravin“, který se ve školách pořádal
předem v některých z pavlovských
jednou za čtvrt roku. Mezitím se však situace změnila a
ubytovacích zařízeních.
jednotlivé bioprodukty, jako je jogurt, jsou ve školách
dostupné po celý rok. „Například, některé jídelny nabízejí
až 40 % jogurtů v biokvalitě,“ říká odbornice na
biopotraviny Martine Cosserat z francouzské společnosti
GreenTrade. Tato organizace již provedla celou řadu
studií proveditelnosti zavádění biopotravin do školních
jídelen. Předpisy upravující nákupy veřejných institucí byly
v posledních letech upraveny, což zjednodušilo zajištění
dodávek od specializovaných dodavatelů biopotravin.
Navíc, konvenční velkoobchody stále častěji zařazují
biopotraviny do své nabídky.
Biospotřebitel
Stránka 11
Vaření z biopotravin ve školních jídelnách francouzských
DOTAZY Z NAŠÍ PORADNY
škol je propagováno sloganem „Manger local, manger bio
(jezte místní produkty, jezte bio produkty)“. Vše začalo již
Jak se v ekochovu označují selata
počátkem devadesátých let díky hnutí za školní stravování
ušními známkami, když jsou ve velkých
v biokvalitě. Od té doby je zaznamenáván jednoznačný
výbězích s prasnicemi a kancem?
nárůst: 400 000 jídel v roce 2000; 1 milion v roce 2002, 3
Prasnice přeci může napadnout
miliony v roce 2004, 4 miliony v roce 2005 a 4,5 milionu v
chovatele, a to nemluvím o stresu.
roce 2006. Počet jídel v biokvalitě jen v Bretani vzrostl ze
14-03-2008
700 000 v roce 2004 na 1,5 milionu v roce 2006.
Selata se ve všech chovech označují
Tato iniciativa je podporována celostátní organizací „Un
pouze tetováním do ucha, a to 5ti
Plus Bio“, která je odpovědná za provádění kampaně
místným kódem chovatele. Pokud se
„Manger bio en restauration collective (Biopotraviny ve
jedná o chovná zvířata, ta se doznačují
veřejném stravování). Tuto myšlenku rozvinul již v roce
při zařazení do chovu, např. ušní
1993 zemědělský poradce jihofrancouzského regionu
známkou, nebo čipem. Selata se tetují
Gard. Cílem organizace „Un Plus Bio“ je informovat
před odstavem; nejčastěji v
veřejnost a přispívat ke změně stravovacích návyků.
individuálních porodních boxech, kde
Organizace či veřejné instituce se zájmem o tuto
má chovatel dostatek prostoru na
problematiku se mohou stát členskou organizací „Un Plus
bezpečný ústup.
Bio“ a získají tak možnost účastnit se vzdělávacích kurzů.
Získají také dvakrát až třikrát ročně obsáhlý informační
Odpověděl: Ing. Vladimír Lačňák, svaz
balíček, přístup k dalším informačním materiálům a
PRO-BIO.
pravidelný zpravodaj.
Nebylo by pro spotřebitele, kteří nejsou
„Radíme provozovatelům jídelen jak vařit z biopotravin a
zvyklí vařit z čerstvého a mají zájem o
nezvýšit cenu jídel oproti jídlům konvenčním,“ sděluje
biopotraviny, řešením vyrábět
Armelle Buisson, jenž je odpovědná za veřejné stravování
polotovary?
ve společnosti Adabio. Svaz ekologických zemědělců také
27-03-2008
pomáhá dohlížet na financování a vyhledávat regionální
výrobce. Adabio je pobočkou svazu ekologických
zemědělců FNAB v jihovýchodní části francouzských Alp. V
této oblasti se od roku 2001 celkový počet jídel v
biokvalitě ztrojnásobil a dosáhl počtu 120 000 obědů v
první polovině roku 2007.
Velká Británie: program Food for Life (Jídlo pro život)
Samozřejmě, polotovary by jistě řadu
spotřebitelů k biopotravinám přivedly.
Nicméně z pohledu výrobců (především
českých) je zatím hlavním problémem
cena. Ukazuje se, vysoká cena surovin,
spolu s dalšími náklady na zpracování
činí polotovary téměř neprodejnými.
podporuje jídelny
Jetě významnější, byť na první pohled
V listopadu 2006 byl v Británii zahájen nový program,
okrajovějš, problém tkví ve
jehož cílem je zlepšit stravování ve školách v celé zemi.
"filosofickém" pohledu na biopotraviny.
V základech hnutí ekologického
zemědělství totiž byla snaha o co
nejméně zpracované potraviny, které
Biospotřebitel
Stránka 12
Nový kodex zásad školního stravování zakázal prodej
konzumentovi dávají pocítit, že se
sladkostí, slazených nápojů a nezdravého občerstvení.
nejedná o "umělý výrobek", ale
Místo toho se začalo prodávat mléko, kysané nápoje,
víceméně o produkt přírody, část
ovocné džusy a voda. Fritované potraviny a masné
rostliny, zvířete s co nejmenším
výrobky byly také zakázány. Volně k dispozici by měl být
vkladem nepůvodních látek. Cílem bylo
chléb a voda a nejméně dvakrát denně také ovoce a
spotřebitele vychovávat k úctě k
zelenina. Důvodem pro tato přísná zdravotní opatření byl
potravinám, což je možné jedině díky
rostoucí počet obézních dětí a dětí se špatnými
přímému kontaktu s nimi při jejich
stravovacími návyky. Právě tyto neduhy by měl nový
přípravě a vlastním zpracování. To je
systém školního stravování napravit. Nicméně ne všichni
samozřejmě časově náročnější, ale
přijali tento nový směr kladně a média několikrát o
právě díky této "náročnosti" si člověk
programu informovala v negativním světle, říká Soil
může uvědomit, že se jedná o produkt
Association, organizace, která je za zavádění tohoto
přírody, a že i potraviny jsou součástí
systému odpovědna. Stávající poradenský program „Food
celku životního prostředí. A právě tomu
for Life“ pro školy je dotován téměř 25 miliony Euro, které
polotovary zabalené v plastu (byť by byl
Soil Association získala od společnosti National Lottery v
kompostovatelný), připravené vložit do
prosinci 2006.
mikrovlnné trouby a ohřát neodpovídají.
I když postupem času se, díky
Cílem spolupráce postupně s 3 600 školami, která byla
komercionalizaci tohoto sektoru, k
zahájena v říjnu 2007, je zvýšit použití regionálních a bio
tomuto fast-foodovému principu
produktů při přípravě pokrmů. Cílem programu Food for
bohužel pravděpodobně brzy
Life je zajistit, aby se ve školních jídelnách používal co
dostaneme..
největší možný podíl regionálních a biosurovin, a také,
aby se výrazně zvýšil podíl spotřeby čerstvých výrobků.
Nabídka polotovarů je u nás - např. ve
Pokud všechny spolupracující školy dosáhnou tzv.
srovnání se zeměmi západně odn ašich
„zlatého standardu“ tedy budou nakupovat 50 %
hranic - poměrně malá. Polotovary v
regionálních a 30 % biosurovin bude to znamenat obrat 97
biokvalitě jsou k dostání téměř
milionů euro. Některé ze vzorových škol již nakupují až
výhradně v obchodních řetězcích.
60 procent surovin v biokvalitě.
Jan Valeška, PRO-BIO LIGA
Hlavní osobností propagační kampaně Soil Association je
známý televizní šéfkuchař, Jamie Oliver. Ten se proslavil
Je bezpečné konzumovat biohovězí
ve svém pořadu o vaření v němž zdůrazňoval důležitost
tepelně neupravené, např. jako tatarský
čerstvých surovin. Jak naznačuje každoroční zpráva Soil
biftek? Nehrozí nebezpečí nakažení
nakažení
Association, „Organic Market Report 2007“, některé z
svalovcem? Nebo je skot v EZ proti
restaurací a jídelen, které vaří z biopotravin jsou také
tomuto cizopasníkovi očkován stejně
certifikovanými biorestauracemi (v roce 2006 jich bylo
jako běžný dobytek?
53). Cateringovým společnostem, pro něž by certifikace
27-03-2008
mohla být příliš nákladná Soil Association nabízí „Kodex
zásad“.
Obecně řečeno, pokud zakoupíte
živočišnou potravinu (hovězí maso) s
řádným osvědčením o veterinární
kontrole (tedy razítkem veterináře), je
podle platných norem zaručeno, že
Biospotřebitel
Stránka 13
Firmy, které se přihlásí k jeho dodržování musejí prokázat
maso neobsahuje žádné cizopasníky či
transparentní nákup surovin a zajistit ve svém provozu
jiné nežádoucí organismy, lhostejno
tzv. dobrou praxi.
zda se jedná o maso konvenční či maso
z ekologického chovu. Obě musejí
Itálie: více než jeden milion jídel denně částečně z
splňovat shodné hygienické a
biosurovin
veterinární předpisy, a tudíž je maso
"bezpečné" (byť jsou známy případy,
Italská vláda schválila zákon, kterým je stanovena
např. BSE, kdy ani sebelepší kontrola
povinnost v jídelnách veřejných institucí, škol a nemocnic
nákaze nezabránila).
od roku 1999/2000 používat suroviny v biokvalitě.
Původně bylo ochotno podpořit tuto činnost jen několik
Co se týče specificky problematiky
málo místních vlád a nedodržování podmínek nebylo nijak
svalovce, tak nelze paušálně říci, že by
postihováno, takže trvalo řadu let, než byl zákon uveden
hovězí skot byl plošně proti tomuto
do praxe. Nicméně některé regiony výrazně prosazují
parazitovi preventivně očkován, a to ani
používání biopotravin ve veřejném stravování, a tak
v konvenčním, ani v ekologickém chovu
národní legislativu ještě doplňují vlastními předpisy.
(způsob ošetření se liší podle regionů a
Například vláda oblasti Emilia Romagna na konci roku
jeho stanovení je v pravomoci místní
2002 určila, že v mateřských školách a na 1. stupních
veterinární správy). Nicméně ekologicky
základních škol (dětem do 10 let) musí být podáváno jídlo
chovaný skot nesmí být bezdůvodně
pouze 100 % v biokvalitě.
preventivně (rozuměj bez závažného
důvodu) očkován nikdy. Je možné jej
Díky těmto předpisům se počet jídelen, které vařily z
očkovat teprve tehdy vznikne-li
biopotravin neustále zvyšoval. Zatímco v roce 1996 se jich
důvodné podezření z nakažení či
v celé zemi nacházelo 69, v roce 2006 již bio suroviny
významné riziko. Nicméně bývá
používalo na 658 jídelen a kantýn. V letech 2001 a 2002
pravidlem, že zvířata v ekologických
vykazovala tato čísla dvojciferný nárůst (nárůst o 72
chovech bývají díky přirozené potravě,
respektive 53 %). A tento trend v Itálii pokračuje dodnes,
podmínkám atp. daleko méně náchylná
byť nárůsty jsou již „jen“ v řádu jednotek. Některé
k výskytu parazitů a chorob.
suroviny v biokvalitě pravidelně používají zejména jesle,
mateřské a základní školy. V některých případech lze
Podle informací poradců v ekologickém
narazit i na jídla zcela v biokvalitě.
zemědělství pánů Ing. Lačňáka a Ing.
Chlada ze svazu PRO-BIO zpracoval
Mezi jednotlivými oblastmi země jsou však podstatné
Jan Valeška, PRO-BIO LIGA
rozdíly. V oblasti Emilia Romagna jsou biopotraviny
oblíbeny ve 127 školních jídelnách. Poměrně velký počet
Označuje země původu na výrobku
zaznamenávají také oblasti Lombardie (111) a Toskánska
původ surovin nebo výrobce? Např. u
(80). V dalších regionech, jako například Aosta, Molise a
mouky jde o původ obilí nebo o to, kde
Kalábrie se tato myšlenka setkala jen s opatrnou odezvou,
bylo pomleto nebo zabaleno?
v každé oblasti se nachází jen jedna jídelna vařící z
29-01-2008
biopotravin. Organizace Biobank odhaduje, že počet
školních jídel obsahujících alespoň nějaké suroviny v
Pro označování výrobků povinnými
biokvalitě dosahuje v celé Itálii jednoho milionu denně.
údaji existují rozdílné požadavky na
tzv. „balené“, „zabalené“ a „nebalené“
potraviny. Ani u jedné z těchto skupin
Biospotřebitel
Stránka 14
Významný podíl zde zaujímá především hlavní město Řím, kde se denně vaří až 140 00
jídel s bioingrediencemi. Tento vývoj lze přičítat v
však neplatí plošná povinnost uvádět
neposlední řadě zákonu, který byl přijat v roce 2000.
původ výrobku či dokonce použitých
surovin.
Autor: Kai Kreuzer:
Kreuzer Biofach 2008, Special edition. EVE,
Gütersloh.
Balené potraviny jsou ty, které umístil
do obalu výrobce nebo balírna. Ty musí
Překlad: Jan Valeška, PRO-BIO LIGA
povinně obsahovat název obchodní
firmy a sídlo výrobce nebo dovozce
nebo prodávajícího nebo název balírny.
Nejoblíbenější česká
biopotravina roku 2008
V neděli 30.3. 2008 byly vyhlášeny výsledky
spotřebitelské ankety „Nejoblíbenější česká biopotravina
roku 2008“. Tento titul letos získaly čoko-kokosky se
špaldovou moukou z Biopekárny Zemanka.
Na druhém místě se v hodnocení spotřebitelů umístil bílý
jogurt z kozího mléka z rodinné farmy Pavla a Jitky
Dobrovolných DORA, třetí místo získala hrušková pálenka
z hrušek Madame Verte ze Zámeckých sadů Chrámce
manželů Syrovátkových.
Slavnostní vyhlášení proběhlo na Mezinárodním veletrhu
zdravé výživy, ekologie a zdravého životního stylu
BIOSTYL 2008 na pražském Výstavišti v Holešovicích.
Vítěz soutěže získal možnost užívat na svých výrobcích
označení „ČESKÉ BIO 2008“, všichni tři ocenění obdrželi
kupon na bezplatné užívání stánku na veletrhu Biostyl
2009.
Je-li tedy na obale uveden například
kontakt na dovozce, údaje o výrobci
nejsou povinné. Smyslem těchto
informací totiž není rozkrýt zemi
původu, ale zveřejnit kontaktní údaje na
někoho, kdo za výrobek (a jeho uvedení
na trh) nese odpovědnost. I když ovšem
na obalu nalezneme adresu výrobce,
nemáme jistotu, ze které země vlastně
surovina pochází. Za výrobu se totiž v
řadě případů považuje i balení.
Například u rýže nebo kakaového
prášku je nasnadě, že český výrobce
pouze zabalil zahraniční surovinu, u
jiných potravin to však zřejmé být
nemusí.
Zabalené potraviny jsou takové, které se
balí bez přítomnosti zákazníka, např. v
zázemí prodejny. U nich se uvádí název
firmy, která výrobek zabalila, což o
původu opět nic nevypovídá. U
nebalených potravin se, až na výjimky
uvedené v následujícím textu, plošně
nevyžadují ani výše zmíněné údaje.
Uvádění země původu se vyžaduje u
potravin, kdy by neuvedení tohoto
údaje uvádělo spotřebitele v omyl.
Pokud je například na obalu popcornu
americká vlajka (třeba proto, že obal
současně propaguje americký film), ale
popcorn v Americe vyroben nebyl, údaj
Soutěž pořádalo občanské sdružení PRO-BIO LIGA ve
spolupráci se společností Incheba Praha, která je mimo
o zemi původu je povinný. (Matoucí pro
spotřebitele může být i formulace
Biospotřebitel
Stránka 15
jiné pořadatelem veletrhu Biostyl. Spotřebitelé mohli od
„Vyrobeno pro...“. Ta ovšem není v
14.2. do 30.3. 2008 hlasovat pro svou nejoblíbenější
rozporu s předpisy a pokud jsou na
biopotravinu formou anketních lístků či elektronicky na
obalu uvedeny všechny povinné údaje,
adrese www.biospotrebitel.cz. Vybírat tak mohli ze 76
úřady ji nemohou za zavádějící
výrobků, které byly přihlášeny do letošní odborné soutěže
považovat.)
Česká biopotravina roku 2007, z níž nominace na
Nejoblíbenější českou biopotravinu roku vychází. Třetího
Dále existují určité kategorie potravin,
ročníku soutěže se zúčastnilo na 2200 hlasujících
kde je uvádění země původu povinné. Je
spotřebitelů.
to například řada druhů čerstvého
ovoce a zeleniny, jejichž prodej je
V rámci slavnostního vyhlášení výsledků paní Květa Fialová
upraven evropskými normami
vylosovala 5 anketních hlasů, jejichž majitelé získali od
pořadatelů 5 Fair Trade košů plných nominovaných
Je pravda, že biomléko
biomléko obsahuje více
biopotravin. Ceny poskytli výrobci nominovaných výrobků
somatických buněk než mléko
a Centrum férového obchodu, kterým touto cestou
obyčejné. Myslím tím mléka z
děkujeme.
prodejních sítí supermarketů, obě mají
mít množství somatických buněk v
normě.
25-01-2008
Předně je třeba říci co vlastně somatické
buňky jsou. Obsah somatických buněk v
mléce je vlastně indikátorem
zdravotního stavu dojnic. Jedná se o
buňky z epitelu mléčné žlázy a
leukocyty. Zvýšené množství
somatických buněk v mléce značí zánět
mléčné žlázy, tzv.mastitidu, při níž se
mění složení mléka (méně kaseinu a
Výherkyněmi z řad spotřebitelů se staly: Marie
Škorničková, Olga Martínková, Lenka Měchurová, Veronika
Svobodová a Martina Vitáčková. Tímto všem hlasujícím za
podporu soutěže děkujeme.
laktosy, více chloridů, sérových bílkovin,
zvláště imunoglobulinů a dalších
antibakteriálních látek) a zhoršují jeho
technologické vlastnosti.
Povolené množství somatických buněk
je – jak jste sám zmínil - stanoveno
legislativně, přesněji Vyhláškou č.
203/2003 Sb. o veterinárních
požadavcích na mléko a mléčné
výrobky. Veškeré mléko – jak
konvenční, tak z ekologického způsobu
hospodaření – prochází pravidelnými
rozbory, je-li počet somatických buněk
(dále PSB) překročen, znamená to, že
Biospotřebitel
Stránka 16
Krátká informace o producentech vítězných produktů:
daná dojnice trpí mastitidou, musí být
zahájena léčba (většinou antibiotiky,
Biopekárna Zemanka
které jsou v EZ v nezbytných případech
Pekárna manželů Jana a Hany Zemanových se zabývá ruční
povoleny, nikoliv však preventivně).
výrobou biosušenek a krekrů slaných i sladkých příchutí.
Mléko nemocných dojnic se nesmí pro
Výrobky Biopekárny Zemanka nabízí celá řada bioprodejen
lidskou výživu používat.
a prodejen zdravé výživy. Více
www.biopekarnazemanka.cz
Počet somatických buněk (PSB) dle
Vyhlášky č. 203/2003 Sb. dle ČSN
Dvůr Ratibořice
570529: rozdělení do tříd jakosti
Kozí farma manželů Dobrovolných Dvůr Ratibořice se
specializuje na produkci kozích bioproduktů. Široká škála
Počet somatických buněk (PSB)
kozích výrobků od jogutů až po sýry je vyráběna v
Třída
mlékárně, která je součástí farmy. V současné době je na
jakosti
farmě chováno cca 225 kusů koz plemene koza bílá
krátkosrstá. Více www.kozimleko.cz
Zámecké Sady Chrámce
Ekologické sady manželů Syrovátkových patří svou
plochou mezi největší ekosady v ČR. Zámecké sady
zpracovávají celou řadu druhů ovoce, z nichž tradičním
šetrným způsobem vyrábějí širokou škálu ovocných
bioproduktů (mošty, sušené ovoce, pálenky atd.). Více na
www.zameckesadychramce.com.
Zpracovali: Lenka Sehnalová, Kateřina Čapounová a Jan
Valeška, PRO-BIO LIGA
Q
I.
II.
III.
PSB na 1
300
400
400
400
ml
000
000
000
000
nejvýše
Biovýrobky podléhají kromě
legislativních ustanovení o ekologickém
zemědělství samozřejmě také – stejně
jako konvenční produkty - všem
hygienickým, veterinárním,
potravinářským a dalším normám ČR i
EU. Z toho plyne, že počet somatických
buněk v biomléce v žádném případě
nemůže překročit stanovené normy,
stejně jako PSB v mléce z konvenčních
chovů.
Pokud se týče pravděpodobnosti
výskytu mastitidy v konvenčním a
ekologickém chovu, tak se výsledky
výzkumů různí. Zvýšený počet případů
mastitidy v ekologickém chovu byl
zjištěn v Německu a Velké Británii, nižší
však byl zaznamenán v Dánsku, Norsku
a Švédsku. Studie porovnávající přímo
počty somatických buněk v mléce
ukazují, že ve srovnání s konvenčním
chovem jsou v ekologickém zemědělství
PSB nižší ve Švédsku a Dánsku,
srovnatelné v Norsku a vyšší ve Velké
Biospotřebitel
Stránka 17
Co zmůže spotřebitel aneb Hledá
se česká buchta
Přejete si, aby biopotraviny, které kupujete, byly české? Na
stránkách www.ceskebiopotraviny.cz najdete seznam
výrobců, kterým můžete své přání sdělit.
Británii. [Cooper, Niggli, Seifert, eds.
2007].
Zdroje:
J. Cooper, U. Niggli, C. Seifert (eds.):
Handbook of organic food safety and
quality. Woodhead publishing,
Poptávka po biopotravinách stále stoupá - jen za loňský
Cambridge 2007. p. 102-103
rok o dobrých sedmdesát procent. Na hlavu utratíme
Prof.Ing. Pavel Kadlce, DrSc. a kol.:
namísto 74 už celých 126 korun. Na zvyšující se zájem
Technologie potravin II. VŠCHT, Praha
spotřebitelů, masírovaný reklamními kampaněmi
2007. str. 16
obchodních řetězců (a čerstvě i státu) však namísto
českých výrobců reagují zatím spíše distributoři
Podle uvedené literatury zpracovala
zahraničního biozboží.
Lenka Bauerová, PRO-BIO LIGA
Sympatická kampaň Hnutí Duha je malým osvěžením pro
Jak je možné řešit problém slimáků
ty, co si chtějí vyzkoušet, jak vstřícní a vnímaví jsou ke
„přirozenou cestou“? Vždyť
spotřebitelům čeští producenti potravin. Proklikem přes
problematičtí slimáci (odborný název
puntíkatý ranec českých buchet na
plzák španělský) jsou k nám zavlečeni
www.ceskebiopotraviny.cz a vyplněním tří jednoduchých
člověkem a nemají nic společného s
kroků můžete požádat české výrobce potravin, aby do své
přirozenými procesy v přírodě. Tento
výroby zařadili i výrobky v bio kvalitě. Předformulovaný
nepůvodní druh zde nemá přirozené
dopis s prosbou (kterou si můžete ještě upravit podle své
nepřátele
chuti) po odkliku odejde na adresy, které si vyberete. Pak
02-04-2008
nezbývá jen čekat.
Není pravdou, že by Plzák španělský
(lat. Arion lusitanicus) neměl u nás
Ranec českých buchet jsem bez váhání vyplnila. Jednak s
žádného nepřítele. Naopak, mezi jeho
ním plně souhlasím a jednak byly webové stránky
predátory obecně patří tzv. malakofágní
uživatelsky výborně friendly. Můj pocit z dobrého činu se
druhy (z nichž většina je tzv.
ještě umocnil rychlou mailovou odpovědí ze společnosti
generalistů, což znamená, že požírají
PRIBINA, ve které mi slečna Číriová oznamovala, že už na
široké spektrum plžů): ze savců jsou to
tom bio ve firmě pracují. Hned jsem jim napsala, že se
hlavně ježci, někteří hlodavci a ptáci
těším na biohermelíny. Byla to sice odpověď z nějaké PR
(hlavně kachny a také domácí drůbež). Z
agentury, ale radost z akce mi to nezkazilo. Teď čekám,
bezobratlých hlavně různé skupiny
jak silná je síla zákaznického chtění. Matně si vzpomínám,
dravých brouků (střevlíci, drabčíci),
jak v nějaké zemi nedávno zavřeli Lidl, protože ho
hlavně velcí střevlíci r. Carabus -
zákazníci bojkotovali. Tak tu sedím a těším se na české
požírají juvenilní jedince a vajíčka.
bio.
K větší, či menší regulaci tohoto druhu
Příčin nízké produkce českých biopotravin je mnoho: Od
by tedy mohlo přispět i množství
špatné struktury dotací, nedostatku certifikované orné
původních predátorů, v jejichž
půdy, přes komplikovanou legislativu pro domácí porážky
jídelníčku se vyskytují domácí druhy
a přímý prodej ze statku či export jatečného bio skotu do
rodu Arion. Ale zásadním problémem u
konvečního zpracování až po mlékárenské firmy, kterým se
biologického boje je absence úkrytů
Biospotřebitel
Stránka 18
nevyplatí dojíždět pro mléko k sedlákům.
jmenovaných predátorů v kulturní
I laikovi je na první pohled jasné, že běžnému spotřebiteli v
krajině dneška. Čímž se vracíme k
tomhle komplikovaném boji za české bio (rozumějme tím
tomu, že je třeba nikoliv hubit a ničit,
také venkovskou krajinu s remízky a skřivany nad hlavou,
ale podporovat přirozenou rovnováhu
domácími vajíčky a sýrem přímo ze statku nebo odrůdami
budováním podmínek pro predátory.
jablek, které řetězce neznají) příliš zbraní nezbývá.
Zkušenosti ze světa, potažmo ze zemí v našem sousedství,
Šíření různých druhů - ať už jakýmkoli
jasně dokazují mimo jiné to, že bez systematické odborné
způsobem - je koneckonců přirozený
pomoci státu se lokální biotrhy prostě nerozjíždí.
jev, příroda je prostě dynamická,
měnlivá, má ovšem tendenci po každém
Duhový Ranec českých buchet je příjemným počinem,
výkyvu nastolit novou rovnováhu, tak
kterým si určitě udělejte radost. Bez reálných praktických
jako každý biologický samoregulační
kroků (třeba ve změně dotační politiky) ze strany
systém, tedy každý organismus.
odpovědných orgánů státní správy však i nadále zůstáváme
Nedaří-li se jí to, je to známkou jejího
jen u imaginárního rozšiřování počtu českých biobuchet.
nemocnění, oslabení. Tedy ji musíme
posílit - což ale jedy a zabíjením těžko
Českým biobuchtám zdar
dokážeme
Kateřina Čapounová, PRO-BIO LIGA
Plzák španělský má navíc také několik
skupin parazitů, hlavním je parazitické
háďátko (Phasmarhabditis
RECEPTY Z NAŠEHO WEBU
hermafrodita), které je celkem úspěšně
využíváno komerčně k biologickému
boji proti běžným plžím škůdcům
(komerční název je Nemaslug).
JEHNĚČÍ MEDAILONKY NA TYMIÁNU A HOŘČICI S
Parazitické hlístice P.hermaphrodita
PEČENÝMI PLÁTKY BRAMBOR
aktivně vyhledávají slimáky v půdě a
pronikají do nich dýchacími otvory.
300 g jehněčího masa (svíčková nebo kotleta)
Vevnitř vyvrhnou symbiotickou bakterii,
3 stroužky česneku
která se množí a v kombinaci s
1 cibule
hlísticemi slimáka usmrtí. Po dokončení
celozrnná pšeničná nebo špaldová mouka
vývoje si invazní larvy začnou
olej
vyhledávat nového hostitele. Napadený
máslo
jedinec přestane do 35 dnů žrát a
hořčice
během 7-21 dnů po aplikaci pod zemí
sójová omáčka
hyne.
tymián
rozmarýn
Ve spolupráci s panem Radomilem
kmín
Hradilem ze svazu PRO-BIO, Michalem
sůl
Horsákem, malakologem z Masarykovy
brambory
University Brno a za použití uvedených
zdrojů zpracoval:
Všechny suroviny lze koupit v biokvalitě
Jan Valeška, PRO-BIO LIGA
Biospotřebitel
Stránka 19
1. Plátky masa jemně naklepeme, potřeme česnekem a
osolíme, posypeme tymiánem, přidáme snítku čerstvého
Zdroje:
rozmarýnu, promícháme a dáme přes noc do lednice
Katalog prostředků biologické ochrany
(fajnšmekři nechají maso v lednici 2 dny).
rostlin 2008. Biocont Laboratory , Brno
2008.
2. Po odležení plátky masa zaprášíme moukou a
Wikipedia: Plzák španělský.
osmahneme na oleji z obou stran.
wikipedia.org 24.2.2008. [cit. 2.4.
2008]
3. Orestované maso vyjmeme, na pánev přidáme na
měsíčky nakrájenou cibuli, osmahneme mírně dozlatova,
zaprášíme trochou mouky a krátce zasmahneme.
4. Rozředíme vodou, dochutíme solí, sojovou omáčkou,
lžící hořčice, plátkem másla a provaříme.
5. Do omáčky vložíme maso, necháme pod pokličkou 5
minut podusit.
6. Zdobíme cibulkou.
7. Jako přílohu podáváme nakrájené brambory, poskládané
do jedné vrstvy na plech, posypané kmínem a na sucho
pečené v troubě dozaltova. Hotové posolíme.
Recept naleznete v kuchařce Nebojte se vařit bio, vydané v
roce 2006 Svazem PRO-BIO. Publikaci Vám rádi darujeme v
našem IC.
KUŘE PEJSKA A KOČIČKY
NAJDĚTE SI SVÉHO FARMÁŘE
Zelenina na Kladensku
Ekofarma Sluníčko nabízí topinambury,
sadbu jahodníku, bylinky a další
zeleninu v menším množství. Více:
ekofarmaslunicko.webpark.cz
Mléko z farmy - Střední Čechy
Václav Bednář z Usedlosti Medník nabízí
kravské a (od dubna) kozí
nepasterované mléko a posezení na
farmě. více: www.usedlost.cz
Nové ubytování u Lehockých
Romantické ubytování na samotě u lesa
s grilováním biomasa. více:
www.ekofarmasumava.com
(Rozpočet pro 4 osoby)
Biobrambory z farmy Abatis
1 kuře celé
Farma Abatis nabízí škrábané
1 hlavička česneku
biobrambory v baleních 10-35 kg. Více:
3 jablka
www.eko-farma.cz
Plátky másla
sůl, pepř, dobromysl
Faremní vejce a drůbež
Jaroslav Štencl nabízí všem zájemcům
Příloha:
z okolí Nymburka možnost objednat si
Brambory
drůbež, vejce a mléčné výrobky
Olej
z faremního chovu (bez certifikátu).
Sůl
Více info: [email protected]
Rozmarýn
1. Omyté kuře osolíme ze všech stran a dáme na pekáček.
Biospotřebitel
Stránka 20
NOVÉ PRAKTICKÉ PŘÍRUČKY
2. Celou hlavičku česneku rozpůlíme a vložíme do kuřete
BIOINSTITUTU
spolu s ½ jablka. Kuře opepříme a posypeme dobromyslí.
Na povrch kuřete poklademe plátky másla.
3. Kolem kuřete poházíme na osminky nakrájená jablka a
zbylou půlku česneku. Pečeme v předehřáté troubě na
180°C, zakryté asi 45 minut až 1 hodinu, podle velikosti
Další dvě publikace z edice „Praktické
příručky“ přináší kvalitní náhled do
problematiky pěstování brambor a
ochrany vinné révy v ekologickém
zemědělství.
kuřete. Posledních 20 minut pečeme odkryté, dokud
kůrčička nezíská nahnědlou a na pohled křupavou barvu.
Publikace obsahují řadu informací
čerpajících ze zkušeností ekozemědělců
4. Jako přílohu zvolíme brambory, které nakrájíme na
ve Švýcarsku a Rakousku a z provozních
plátky, omastíme olejem, osolíme a se snítkou
pokusů výzkumného ústavu FiBL.
rozmarýnu pečeme na plechu, dokud nezískají zlatavou
Příručka o pěstování biobrambor
barvu.
obsahuje podrobný popis problematiky
pěstování brambor od přípravy sadby,
Přejeme dobrou chuť!
přes ochranu rostlin až po sklizeň.
Příručka o ochraně révy vinné zase
podává přehled nejvýznamnějších
chorob a škůdců vinic, informace o
jejich bionomii, preventivních i přímých
ochranných opatřeních. Obě publikace
jsou odbornými lektory a poradci pro
ekologické zemědělství upraveny na
podmínky v České republice. Vydal
Bioinstitut o.p.s ve spolupráci s
výzkumným ústavem ekologického
zemědělství FiBL (Švýcarsko).
Biobrambory - Jak ekologicky
vypěstovat kvalitní brambory.
Bioinstitut, 2007 (24 stran, distribuční
Bulletin Biospotrebitel
Vydavatel: PRO-BIO LIGA,
Náklad: 250 ks
Redakce: Kubatova 1/32,
102 00 Praha 10,
[email protected]
poplatek 45,- Kč, + poštovné, pro členy
svazu PRO-BIO zdarma).
Ochrana révy vinné v ekologickém
vinohradnictví před hlavními chorobami
a škůdci. Bioinstitut, 2007(16 stran,
distribuční poplatek 45,- Kč, +
Tento bulletin vydala PRO-BIO LIGA díky podpoře
MŽP ČR a MZe ČR
poštovné, pro členy svazu PRO-BIO
zdarma).
Obě publikace je možné objednat na
tel. 585 631 182, [email protected] .

Podobné dokumenty

lednovém čísle

lednovém čísle zavádění a používání biopotravin ve veřejném sektoru s důrazem na školní a nemocniční stravování. Až do 19. února je možné se na konferenci registrovat za zvýhodněný poplatek. Výrazně jsou zvýhodně...

Více