március 2010 (PDF 283 KB)

Komentáře

Transkript

március 2010 (PDF 283 KB)
PROGRAM
Március 13. (szombat), Prága
Emlékünnepség a CSMMSZ megalakulásának 20. évfordulója alkalmából
13.30 – Koszorúzás II. Rákóczi Ferenc emléktáblájánál
Helyszín: Malostranské náměstí
14.30 – Ökumenikus istentisztelet
Helyszín: Szt. Bertalan templom, Bartolomějská
16.00 – Ünnepi műsor, fényképkiállítás
Helyszín: Prágai Magyar Kulturális Központ,
Rytířská 25
Március 14. (vasárnap), Špilberk
15:00 – Ünnepi megemlékezés és koszorúzás a magyar jakobinusok emléktáblájánál
az 1848/49-es magyar forradalom és szabadságharc kitörésének 162. évfordulója alkalmából.
Társrendező: Kazinczy Ferenc Diákklub
Március 26. (péntek), Régi városháza, Radnická 8
18:00 – A CSMMSZ brünni szervezetének
évzáró tagsági gyűlése
Programpontok:
- az új székhely és klubhelyiség bemutatása és
ünnepélyes megnyitása
- beszámolók a 2009-es évről
- az ellenőrző bizottság jelentése
- programterv és költségvetés 2010-re
- a brünni szervezet megbízott elnökének
megerősítése funkciójában
- további aktualitások
- hozzászólások, vita
- határozat
PROGRAM / KÖZLEMÉNYEK
A CSMMSZ alapszabálya értelmében amennyiben a
taggyűlés kitűzött időpontjában a tagok felénél
kevesebben jelentek meg, egy óra elteltével a
taggyűlés
a
jelenlévők
számától
függetlenül
határozatképes. Szavazati joggal a Szövetség rendes,
fizető tagjai rendelkeznek.
Új székhelyre költözött a CSMMSZ brünni
szervezete
KÖZLEMÉNYEK
Tagdíj a 2010-es évre
Felhívjuk tagjaink szíves figyelmét, hogy a 2010.
évi tagdíjat a lehető leghamarább szíveskedjenek
befizetni.
A CSMMSZ IX. Országos Küldöttközgyűlésének
határozata értelmében, 2010. január 1-től az évi
tagdíj összege 350,- Kč-ra emelkedett, a Prágai
Tükör előfizetésével együtt pedig 450,- Kč.
2010 januárjában Brünn város Polgármesteri
Hivatala jóvoltából új székhelyre költöztünk, a régi
városháza épületébe (Radnická 8).
A Szövetség alapszabálya értelmében a tagság
megszűnik, amennyiben a tag három éven keresztül nem fizet tagdíjat!
Nové sídlo Svazu Maďarů – Brno
A tagdíj befizetésének módja:
- személyesen a klubtalálkozókon és
rendezvényeinken
- postai utalványon vagy banki átutalással a
2305414/0600 bankszámlára. Köszönjük!
V lednu 2010 došlo ke změně sídla Svazu
Maďarů - Brno. Nové sídlo se nachází v budově
staré radnice na Radnické 8.
Elérhetőségeink / Naše kontakty:
Radnická 8
602 00 Brno
telefon: 541 241 062
e-mail: [email protected]
web: www.mkic.cz
Rendszeres klubtalálkozóinkra
szerdánként 15:00 órától
a régi városháza épületében (Radnická 8), a
második emeleti klubhelyiségünkben kerül sor
(a bejáratnál a "Menšiny II. p." csengőt kell
megnyomni).

Pravidelná klubová setkání
se konají každou středu od 15:00
v naší klubovně v budově staré radnice, ul.
Radnická 8 (II. patro, u vchodu zvonek
"Menšiny II. p.")
Členský příspěvek na rok 2010
Ţádáme naše členy, kteří ještě neuhradili členské
příspěvky na rok 2010, aby tak učinili co nejdřív.
Minimální výše příspěvku je 350,- Kč, členský
příspěvek ve výši 450,- Kč obsahuje předplatné
časopisu Prágai Tükör.
Úhrada je možná osobně na našich akcích,
poštovní složenkou nebo bankovním převodem
na účet č. 2305414/0600. Děkujeme!
KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Ezúton szeretnénk megköszönni minden
kedves tagtársunk és barátunk
áldozatkészségét és segítségét, amelyet az új
székhelyre való költözésünk előkészítéséhez
és lebonyolításához nyújtottak.
PROGRAM
13. březen (sobota), Praha
Slavnostní setkání u příležitosti 20. výročí
založení Svazu Maďarů žijících v českých
zemích
13.30 – Pietní akt u pamětní desky Ference
Rákócziho
Místo konání: Malostranské náměstí
Molnár József Bálint:
14.30 – Ekumenická bohoslužba
Místo konání: Kostel Sv. Bartoloměje,
Bartolomějská, Praha 1
Ifjú hévvel 1848 márciusában
Ifjú hévvel 1848 márciusában
Végigsöpört a szél,
a változás szele,
nagyurak Bécsben
görnyedtek bele.
Nem kell tűrni tovább
jogot a bitor kezén,
a haza újulása vár
a törvénykezés terén
Sarkunkra állva
csupán egy név elég.
Egy név, egy elv:
nemzeti büszkeség.
Ily ifjak nemzedéke
csak ritkán születik,
e szent erő alatt
a gaz hatalma megtörik.
Már nincs visszaút,
változást vár a nép
lehet, hogy kiömlik vérünk,
elveszik drága éltünk,
de ha a szent cél lanyhul a hitben
lassan olvad, mint a hó,
úgy elpártol majd az Isten
és elhagy minden támogató.
16.00 – Slavnostní program, výstava fotografií
Místo konání: Maďarské kulturní středisko,
Rytířská 25
14. březen (neděle), Špilberk
15:00 – Vzpomínková slavnost
Vzpomínková slavnost a pietní akt u pamětní
desky maďarských jakobínů u příleţitosti 162.
výročí maďarské revoluce v letech 1848-49.
Spolupořadatel: Studentský klub KAFEDIK
26. březen (pátek), Stará radnice, Radnická 8
18:00 – Výroční členská schůze Svazu
Maďarů - Brno
Program:
- představení nového sídla a klubovny
- zprávy o činnosti v roce 2009
- zpráva revizní komise
- plán programů a rozpočet na rok 2010
- potvrzení pověřené předsedkyně brněnské
organizace ve funkci
- další aktuality
- diskuze
- usnesení
Dle stanov Svazu Maďarů, pokud se v 18:00 sejde
méně než polovina členů, pak hodinu po zahájení je
členská schůze usnášeníschopná.
MÁRCIUS / BŘEZEN 2010
008

Podobné dokumenty

május 2012 (PDF 454 KB)

május 2012 (PDF 454 KB) a régi városháza épületében (Radnická 8), a második emeleti klubhelyiségünkben kerül sor (a bejáratnál a "Menšiny II. p." csengőt kell megnyomni).

Více

március 2015 (PDF 413 KB)

március 2015 (PDF 413 KB) Tagdíj a 2015-ös évre

Více

Februári és márciusi programajánló [Közlemény]

Februári és márciusi programajánló [Közlemény] évzáró gyűlésen (személyesen) befizetni. A Szövetség alapszabálya értelmében a tagság megszűnik, amennyiben a tag három éven keresztül nem fizet tagdíjat!

Více