treviso - Centro Vacanze Pra`delle Torri

Komentáře

Transkript

treviso - Centro Vacanze Pra`delle Torri
TREVISO
TREVISO: prvním jádrem města byla předřímská osada v zátočině řeky Sile na území, které bylo bohaté na zdroje vody. Blízkost důležitých
tepen jako via Postumia a důležitých vodních cest zajistila v dávných dobách, že se město Treviso stalo aktivním obchodním centrem. Ozvěny
pádu Římské říše se dostaly až do města. Město bylo získáno Longobardy a stalo se jedním z třiceti šesti vévodství království. Byla zde zřízena
mincovna, která se používala i v období Karlovců a Benátské republiky. Kolem roku tisíc město Treviso přijalo statut komuny a po porážce
Barbarossy s Veronskou a Lombardskou ligou zaznamenalo výrazný ekonomický, architektonický a urbanistický růst. V roce 1321 byly ve
městě postaveny první univerzity. Prvním rodem, který uplatnil svou moc ve městě Treviso, byl rod Ezzeliniových (1237-1260). Po nich
následovaly rody Collaltových a Da Caminových. Město bylo v roce 1329 obsazeno Scaligery a v roce 1339 se spontánně přidalo k Benátské
republice jako její první vlastnictví na pevnině. Město bylo vtaženo do válek o moc na italském poloostrově a bylo ovládnuto nejdříve
rakouským vévodou, a poté jej ovládli Carraresi (1384-1388). Od té doby bylo město součástí Benátské republiky a konečně se do něj
navrátilo období stability. Doporučujeme navštívit: Duomo (Dóm) z VI. století, postavený v centru města, kde, jak dokazují archeologické
nálezy, kdysi sídlilo divadlo, chrám a pravděpodobně i lázně. Na popud biskupa Rotaria se daná oblast i samotný Dóm v XI. - XII. století
změnily a získaly aktuální podobu; Chiesa di San Francesco e il convento (kostel Svatého Františka a klášter), jejichž stavba byla zahájena v
roce 1231, aby bylo možné ubytovat stále početnější komunitu františkánů, které do města vyslal samotný František v roce 1216. V roce 1806
byly tyto budovy následkem napoleonského útlaku určeny pro vojenské účely a až v roce 1928 byly zrestaurovány a adaptovány zpět pro
liturgické použití. Použitý architektonický styl lze zařadit mezi románský a primitivní gotický. Vnitřek představuje jedinou loď a pět kaplí po
stranách. Nacházejí se zde hrobky synů Dante Alighieriho a dcery Francesca Petrarky; Piazza dei Signori (náměstí Signoriových) je srdcem
PRA' DELLE TORRI - CENTRO VACANZE & GOLF
Viale Altanea, 201 - Loc.tà Pra' delle Torri - 30021 CAORLE (Venezia) ITALIA
E-mail: [email protected] - Centro Vacanze: Tel. +39 0421.299063 - Fax +39 0421.299035
Hotel: Tel. +39 0421.299445 - Golf: Tel./Fax +39 0421.299570
města a jeho kulturním a sociálním centrem a na jeho východní straně se nachází Palazzo dei Trecento o della Ragione (palác Třech stovek (...
členů sněmu) neboli Justiční palác), stavba z XII. století, někdejší sídlo Nejvyšší rady. Na vnějších stěnách paláce jsou jasně viditelné známky
velkého poškození, které palác utrpěl během bombardování, jemuž bylo město vystaveno v roce 1944. Na sever od náměstí se nachází Palazzo
del Podestà (z konce XV. století) a městská věž; Monte di Pietà e Cappella dei Rettori (Záložna a kaple Rettoriových) se nachází na
stejnojmenném náměstí za Palazzo del Podestà. Palác, který je sídlem Záložny ze čtrnáctého století, byl zrekonstruován v roce 1462, když
františkáni předložili návrh na vytvoření záložny ve městě, a tento návrh byl v roce 1496 přijat. Na začátku XVI. století byla budova rozšířena
a zahrnula také Chiesa di Santa Lucia (kostel Svaté Lucie) a následně (v roku 1561) také Chiesa di San Vito (kostel Svatého Víta). Poslední
restaurační práce byly provedeny v osmnáctém století. Výsledkem těchto rozšíření a rekonstrukcí bylo, že palác a oba kostely dnes tvoří jediný
komplex se společným sloupořadím. V roce 1822 Záložna ukončila svou činnost a v budově se od té doby nachází spořitelna.
PRA' DELLE TORRI - CENTRO VACANZE & GOLF
Viale Altanea, 201 - Loc.tà Pra' delle Torri - 30021 CAORLE (Venezia) ITALIA
E-mail: [email protected] - Centro Vacanze: Tel. +39 0421.299063 - Fax +39 0421.299035
Hotel: Tel. +39 0421.299445 - Golf: Tel./Fax +39 0421.299570
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Podobné dokumenty

chioggia - Centro Vacanze Pra`delle Torri

chioggia - Centro Vacanze Pra`delle Torri zahájeny práce na stavbě nové katedrály podle návrhu Baldassara Longheny, který začlenil do nové budovy prvky, které nebyly zničeny při požáru; Basilica di San Giacomo Apostolo (bazilika Svatého Ja...

Více

verona - Centro Vacanze Pra`delle Torri

verona - Centro Vacanze Pra`delle Torri období míru; toto období nebylo ukončeno válkou, ale obrovskou epidemií moru, která byla do Itálie zavlečena v roce 1630 německými vojáky. Město bylo plné mrtvol, které se pálily nebo byly vhazován...

Více

lékařské ordinace - Centro Vacanze Pra`delle Torri

lékařské ordinace - Centro Vacanze Pra`delle Torri Od konce května do prvních dnů v září je v Turistické osadě neustále přítomen lékař, připravený zasáhnout 24 hodin denně u jakéhokoli případu. V období mimo hlavní sezonu bude ambulance otevřena v ...

Více

ostrovy - Centro Vacanze Pra`delle Torri

ostrovy - Centro Vacanze Pra`delle Torri některých děl týkajících se vysušování bylo osídlování ostrova zintenzivněno ve VII. století. V tomto období se začaly rozvíjet také ovocné sady a vinice i sklářské dílny. Přesun Altinské diecéze n...

Více

příroda - Centro Vacanze Pra`delle Torri

příroda - Centro Vacanze Pra`delle Torri Hemingwaye, jenž během svého pobytu v našich údolích dostal inspiraci pro svůj slavný román „Přes řeku a do lesů“. Oblast Falconera a laguna Caorle jsou charakterizovány přítomností Casoni, typický...

Více