verona - Centro Vacanze Pra`delle Torri

Komentáře

Transkript

verona - Centro Vacanze Pra`delle Torri
VERONA
VERONA je důležitou turistickou destinací, kterou každý rok navštěvují více než tři miliony osob pro její umělecké a architektonické
bohatství, operní a divadelní představení, která se zde konají, ale hlavně z toho důvodu, že toto město je místem shakespearovské tragédie
„Romeo a Julie“. Oblast, ve které se Verona nachází, byla zalidněna již od mladší doby kamenné, kdy zde pravděpodobně byla pouze osada
postavená podél řeky Adige, v blízkosti brodu přes řeku. Byly nalezeny zbytky domů, které tvořily starověkou osadu. V římské epoše došlo k
prvním kontaktům mezi Říší a Veronou kolem III. století př.n.l. a jednalo se o vztahy spolupráce. V roce 49 př.n.l. město získalo od Caesara
římské občanství, stalo se z něj municipium (město) a byla mu přidělena zemědělská půda s rozlohou 3 700 km². Radnice přijala název Res
publica Veronensium. Během republikánského období Verona dále rozvíjela svou ekonomiku a zesílila: v tomto období se město zvětšilo a
zmodernizovalo. Stalo se velmi významným strategickým bodem, protože bylo používáno jako dočasná základna pro legie. Vrcholu rozkvětu
dosáhlo město Verona během vlády Vespasiana. V I. století byl postaven amfiteátr Arena s cílem poskytnout tehdejším přibližně 25 000
obyvatel budovu, kde by mohli sledovat představení. Také Verona byla zasažena barbarskými nájezdy, protože se jednalo o první město, s
nímž se barbaři setkali při svém postupu ze severu Evropy. Aby byla Verona před těmito situacemi chráněna, císař Gallienus nechal v roce 265
rozšířit opevnění tak, aby chránilo také Arénu. Novými pány města se stali Longobardi a poté Frankové, až do roku 1136, kdy vznikla Městská
komuna. Poté následovala téměř dvě století bojů mezi guelfy a ghibelliny a v roce 1405 Benátky využily všeobecné nespokojenosti a
nepřetržité městské vzpoury a do města vstoupilo vojsko. Došlo tak ke kapitulaci Verony do rukou Benátek, pod kterými si město užilo dlouhé
období míru; toto období nebylo ukončeno válkou, ale obrovskou epidemií moru, která byla do Itálie zavlečena v roce 1630 německými
vojáky. Město bylo plné mrtvol, které se pálily nebo byly vhazovány do řeky Adige pro nedostatek místa. Zemřela více než polovina populace.
PRA' DELLE TORRI - CENTRO VACANZE & GOLF
Viale Altanea, 201 - Loc.tà Pra' delle Torri - 30021 CAORLE (Venezia) ITALIA
E-mail: [email protected] - Centro Vacanze: Tel. +39 0421.299063 - Fax +39 0421.299035
Hotel: Tel. +39 0421.299445 - Golf: Tel./Fax +39 0421.299570
Ekonomika se začala znovu vzpamatovávat v XVI. století a s ní se znovu rozběhla také stavba kostelů a důležitých paláců. Verona je díky
výraznému uměleckému a archeologickému bohatství, které se v ní nachází, jedním z nejdůležitějších italských měst umění. Rozdělení města
na románskou a moderní část je zvýrazněno dvěma hradebními díly: na jedné straně římské zdi, které obklopují historické centrum, a na
druhé straně vnitřní hradební zeď z renesančního období. Ve starověké části města lze vidět ve velkém červené cihly na gotických palácích
spolu s bělostnou barvou antického římského mramoru. Tak vznikla urbs marmorea, jejímž nádherným příkladem je piazza delle Erbe
(náměstí delle Erbe) s dlažbou z bílého mramoru a s fontánou Madonna di Verona (Madona z Verony); náměstí bylo postaveno z materiálů
pocházejících z antických římských lázní. Je třeba si prohlédnout také amfiteátr Arena v centru města, který je spolu s Romeem a Julií
symbolem města. Jedná se o třetí největší a také nejlépe zachovaný římský amfiteátr v Itálii, který se ještě v dnešní době používá při
příležitosti slavného operního festivalu a různých koncertů. Přesné datování období, kdy byl postaven, není známo, a odhaduje se, že byl
postaven mezi I. a III. stoletím. Basilica di San Zeno (bazilika Svatého Zena) je jedním z vrcholných děl postavených v románském stylu v
Itálii. Rozkládá se na třech úrovních a aktuální podoba pochází z X.-XI. století. Nachází se zde mnoho umělecká děl, včetně slavného obrazu
pala di San Zeno (oltářní obraz svatého Zena), vrcholného díla autora jménem Andrea Mantegna. Krypta baziliky má původ v X. století a od
roku 921 je tělo svatého Zena uloženo v průhledném sarkofágu s obličejem přikrytým stříbrnou maskou. Krypta je kompletním kostelem
uvnitř baziliky. Podle tradice zde také byli oddáni Romeo a Julie ze slavného Shakespearova díla. Cattedrale di Santa Maria Matricolare
(katedrála S. M. Matricolare) tvoří Dóm, tedy hlavní místo katolických bohoslužeb ve městě. Současná stavba byla postavena na místě, kde byl
ve IV. století postaven první křesťanský kostel, pravděpodobně dílo biskupa Zena. V V. století byl k prvnímu kostelu přistavěn druhý, větší,
Ecclesia Matricularis. Stavba nové katedrály byla zahájena v roce 1120 a ukončena v roce 1187; ve stejném roce byla zasvěcena Papeži
Urbanu III. Kostel v průběhu let prodělal různé zásahy. Aktuální úprava fasády pochází z roku 1500. Předtím byla nižší a nebyla opatřena
růžicí a dvěma velkými bočními sdruženými okny, zatímco současná zvonice byla postavena namísto předchozí románské zvonice přibližně v
roce 1920, ale zahájení první světové války zabránilo dokončení prací a zanechalo ji bez korunovační stanové střechy. V období XII. - XIV.
století byl zaznamenán výrazný růst města z urbanistického hlediska. V historickém centru (zejména na Piazza Erbe, Piazza dei Signori a
Piazza San Zeno) se nacházejí různé paláce postavené během období Signoria, jako je Palazzo Podestà, místo pobytu pánů města. Palác hostil
význačné osobnosti, z nichž nejznámější byli Dante a Giotto. Epocha benátské nadvlády byla přínosem zejména z hlediska soukromého a
vojenského stavebnictví. Absolutním hrdinou XVI. století byl veronský architekt Michele Sanmicheli, který ve městě navrhl a postavil mnoho
paláců a také vstupní brány do města. Porta Nuova (Nová brána) je příkladem jeho stylu: byla postavena v období let 1535 až 1540 a její
poloha zajistila vznik důležitého korza Porta Nuova, které pokračuje až po Portoni della Bra. Později, v období let 1542 až 1557, byla
postavena Porta Palio (Dostihová drána), která je velmi zajímavá z architektonického hlediska: vyznačuje se pravoúhlým půdorysem a na
vnější straně má tři oblouky s dórskými sloupy a uvnitř pět oblouků, každý se dvěma sloupy. Vnější fasáda je zdobená architektonickými
znaky, které se inspirovaly římským divadlem ve Veroně. V roce 1542 byla dokončena také Porta San Zeno (brána Svatého Zena), na jejíž
fasádě Sanmicheli znázornil vítězný oblouk s jónskými sloupy a s různými dekoracemi, jako jsou pamětní mince, ozdoby a erby. Při stavbě
této brány byly použity červené cihly a bílý kámen, typické prvky v mnoha veronských budovách. K dalším palácům obráceným na Piazza dei
Signori a Piazza Erbe patří Loggia del Consiglio a Palazzo Maffei. Loggia del Consiglio (Lodžie představenstva) může být považována za
jeden z největších symbolů veronské renesance a je ozdobena mramorovými sloupy, sochami a freskami. Palazzo Maffei je palác z XV.
století, rozšířený v roce 1629 na základě rozhodnutí Marcantonia Maffei. Byl postaven v barokním stylu a je elegantně impozantní, tvořený
třemi patry, s nádhernou fasádou, které si nelze nevšimnout. Naproti paláci se nachází sloup, kterému dominuje lev svatého Marka, antický
symbol příslušnosti města k územím Benátské republiky.
PRA' DELLE TORRI - CENTRO VACANZE & GOLF
Viale Altanea, 201 - Loc.tà Pra' delle Torri - 30021 CAORLE (Venezia) ITALIA
E-mail: [email protected] - Centro Vacanze: Tel. +39 0421.299063 - Fax +39 0421.299035
Hotel: Tel. +39 0421.299445 - Golf: Tel./Fax +39 0421.299570
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Podobné dokumenty

treviso - Centro Vacanze Pra`delle Torri

treviso - Centro Vacanze Pra`delle Torri stranách. Nacházejí se zde hrobky synů Dante Alighieriho a dcery Francesca Petrarky; Piazza dei Signori (náměstí Signoriových) je srdcem PRA' DELLE TORRI - CENTRO VACANZE & GOLF Viale Altanea, 201 ...

Více

vicenza - Centro Vacanze Pra`delle Torri

vicenza - Centro Vacanze Pra`delle Torri částečně zvednutá širokými archivoltami a pocházející z poloviny patnáctého století byla vážně poškozena během bombardování ve druhé PRA' DELLE TORRI - CENTRO VACANZE & GOLF Viale Altanea, 201 - Lo...

Více

chioggia - Centro Vacanze Pra`delle Torri

chioggia - Centro Vacanze Pra`delle Torri impéria se shoduje s příchodem barbarských populací. Prvními byli v roce 401 Vizigóti krále Alaricha, kteří se pokoušeli o vstup do Piemontu, avšak byli opakovaně poraženi. V roce 404 to byli Alani...

Více