PROTETICKÉ OŠETŘENÍ - KOMPLETNÍ CENÍK kód Text kódu

Komentáře

Transkript

PROTETICKÉ OŠETŘENÍ - KOMPLETNÍ CENÍK kód Text kódu
kód
60006.
71132.
80001.
80001.1
80004.
80011.
80012.
80013.
80019.
80031.
80031.1
80051.
80061.
81033.
81034.
81041.
81041.
81043.
81051.
81052.
81061.
81073.
81074.
81101.
81102.
81112.
81113.
81115.
81121.
81122.
81132.
PROTETICKÉ OŠETŘENÍ - KOMPLETNÍ CENÍK
Text kódu
Vyztužovací mřížka - stříbrná
Korunka fasetovaná - metalokeramika
Studijní model s otiskem
Studijní model s otiskem bělící šablony
Diagnostická přestavba
Funkční otisk horní čelisti v individuální lžíci
Funkční otisk dolní čelisti v individuální lžíci
Anatomický otisk čelisti v individuální lžíci
Výběr barvy v lab.
Rekonstr. Mezičelist. vztahů skus. Šablonami horní+ dolní
Rekonstr. Mezičelist. vztahů skus. Šablonami 1 ks
Sponová modelace - pilířová konstrukce
Frézování - pilířová konstrukce - člen můstku
Onlay keramická
Onlay celokovová
Inlay kořenová, jeden kanálek přímá litá
Inlay kořenová, jeden kanálek nepřímá litá
Nekovová kořenová inlay -presovaná keramika
Inlay kořenová, 2 kanálky, přímá litá
Inlay kořenová, 2 kanálky, nepřímá litá
Inlay kořenová 3 a více kanálků, přímá litá
Estetická faseta keramická lisovaná
Estetická faseta keramická -Procera Alumina
Korunka plášťová celokovová, preparace do ztracena
Korunka plášťová celokovová, preparace schůdková
Korunka plášťová z plastu, preparace schůdková pouze pro zuby od 4 po 4
Faseta do snímat.náhrady (laboratoř)
Korunka pláš´tová keramická, preparace schůdková
Korunka fasetovaná - plast, preparace do ztracena
Korunka fasetovaná - plast, preparace schůdková
Korunka fasetovaná - metalokeramika - samostatná
pojištěný
nepojištěný
350,00 Kč
350,00 Kč
4 084,00 Kč
5 098,00 Kč
611,00 Kč
724,00 Kč
257,00 Kč
370,00 Kč
842,00 Kč
998,00 Kč
638,00 Kč
857,00 Kč
621,00 Kč
857,00 Kč
777,00 Kč
949,00 Kč
476,00 Kč
476,00 Kč
970,00 Kč
1 160,00 Kč
970,00 Kč
1 160,00 Kč
178,00 Kč
262,00 Kč
47,00 Kč
152,00 Kč
9 082,00 Kč
9 082,00 Kč
3 524,00 Kč
3 524,00 Kč
1 758,00 Kč
2 108,00 Kč
1 708,00 Kč
2 304,00 Kč
2 320,00 Kč
2 320,00 Kč
1 543,00 Kč
1 912,00 Kč
1 574,00 Kč
2 240,00 Kč
1 863,00 Kč
2 292,00 Kč
5 652,00 Kč
5 652,00 Kč
7 444,00 Kč
7 444,00 Kč
2 088,00 Kč
3 096,00 Kč
2 456,00 Kč
3 628,00 Kč
2 212,00 Kč
3 092,00 Kč
?
?
6 157,00 Kč
6 092,00 Kč
3 299,00 Kč
3 860,00 Kč
3 876,00 Kč
4 468,00 Kč
5 037,00 Kč
5 598,00 Kč
81201.
81202.
81203.
81204.
81205.
81211.
81212.
81231.
81235.
81301.
81302.
81311.
81312.
81401.
81402.
81411.
81601.
81611.
81612.
82001.
82002.
82011.
82014.
82022.
82031.
82032.
82033.
82104.
82105.
82106.
82114.
82115.
82116.
Korunka plášťová celokovová, preparace do ztracena
Korunka plášťová celokovová, prep. schůdkováv rámci můstku
Korunka plášťová keramická, preparace schůdková
Celokeramika Cercon - Zircon oxid bílý
Celokeramika Cercon Color
Korunka fasetovaná - plast, preparace do ztracena
Korunka fasetovaná - plast, preparace schůdková v rámci můstku
Korunka fasetovaná - metalokeramika v rámci můstku
Margin (keramický krček) - příplatek
Člen můstku celokovový
Člen můstku fasetovaný plast
Člen můstku keramický
Mezičlen můstku metalokeramika
Attachment, zásuvný spoj - patrice
Kovové pouzdro na matrici
Attachment, zásuvný spoj - matrice
Provizorní orchranná korunka z plastu
Provizorní ochranný můstek z plastu - do 6 zubů
Provizorní ochranný můstek z plastu - 7 a vícezubů
Snímatelný mezerník - Č.S.N. s jednoduchými retenč. Prvky do 6 zubů
Č.S.N. S jednoduchými retenč. Prvky - 7 a více zubů
Č.S.N. S litými kotevními Prvky - do 6 zubů
Č.S.N. s litými kotevními prvky - 7 a více zubů
Č.S.N. horní s litou patrovou deskou - 7 a více zubů
Částečná imediátní náhrada - do 4 zubů
Částečná imediátní náhrada - do 9 zubů
Částečná imediátní náhrada - 10 a více zubů
Horní skeletová náhrada - 2 kotevní prvky
Horní skeletová náhrada - 3 a více kotevních prvků
Horní skeletová náhrada - nesponové kotevní prvky
Dolní skeletová náhrada - 2 kotevní prvky
Dolní skeletová náhrada - 3 a více kotevních prvků
Dolní skeletová náhrada - nesponové kotevní prvky
1 950,00 Kč
2 533,00 Kč
6 128,00 Kč
8 302,00 Kč
8 610,00 Kč
2 961,00 Kč
3 462,00 Kč
5 079,00 Kč
448,00 Kč
1 306,00 Kč
2 855,00 Kč
4 647,00 Kč
3 909,00 Kč
1 698,00 Kč
776,00 Kč
1 660,00 Kč
678,00 Kč
1 461,00 Kč
2 095,00 Kč
572,00 Kč
538,00 Kč
3 368,00 Kč
3 292,00 Kč
4 118,00 Kč
4 214,00 Kč
4 336,00 Kč
4 864,00 Kč
6 386,00 Kč
7 085,00 Kč
8 516,00 Kč
6 400,00 Kč
7 135,00 Kč
8 516,00 Kč
2 765,00 Kč
3 400,00 Kč
6 678,00 Kč
8 302,00 Kč
8 610,00 Kč
3 480,00 Kč
4 012,00 Kč
5 598,00 Kč
448,00 Kč
1 776,00 Kč
3 176,00 Kč
4 968,00 Kč
4 230,00 Kč
1 698,00 Kč
776,00 Kč
1 660,00 Kč
960,00 Kč
2 140,00 Kč
3 024,00 Kč
2 312,00 Kč
2 562,00 Kč
5 378,00 Kč
5 438,00 Kč
6 620,00 Kč
4 214,00 Kč
4 336,00 Kč
4 864,00 Kč
7 646,00 Kč
8 480,00 Kč
8 516,00 Kč
7 646,00 Kč
8 480,00 Kč
8 516,00 Kč
82201.
82203.
82204.
82205.
82211.
82212.
82213.
82214.
82215.
82301.
82311.
82320.
82331.
82332.
82352.
82354.
84997.
PR001.
PR002.
PR006.
PR008.
PR009.
PR010.
PR018.
PR022.
PR023.
PR024.
PR025.
PR026.
PR027.
PR028.
PR031.
PR032.
Celková náhrada horní
Celková náhrada horní s litou patrovou deskou
Celková náhrada horní hybridní
Celková náhrada horní - imediátní
Celková náhrada dolní
Celková náhrada dolní s litou bazí
Celková náhrada dolní hybridní
Celková náhrada dolní - imediátní
Transparentní patro
Oprava zubu vypadlého z náhrady
Oprava na modelu - prasklá, zlomená náhrada
Oprava retenčních prvků náhrady
Oprava - rozšíření baze náhrady - do 4 zubů
Oprava - rozšíření baze náhrady - 5 a více zubů
Rebaze částečné snímatelné náhrady s otiskem
Rebaze celkové náhrady s otiskem, funkční rámování
Folie k bělení zubů - 1 čelist
Růžová keramika - za člen
Laboratorní analog - lab. Paušál - Ankylos
Přenosový klíč k implantátům 1 ks
Metalokeramická korunka na implantát
Korunka (suprastructura nesena implantátem) CAD/CAM
Korunka (suprastructura nesena implantátem) šroubovaná
Laboratorn manipulační implantát pro Straumann
Straumann, abutment angulovaný
Dentis abutment
Dentis, dočasný abutment
Dentis, labor. Analog.
Šroubovaný můstek - pilíř (na impl. Straumann)
Mezičlen - šroubovaný můstek mezičlen do 5 členů Straumann
Mezičlen - šroubovaný můstek mezičlen nad 5 členů Straumann
Člen můstku bez lokalizace (navíc)
Suprastruktura nesená na implant. Šroubovaná 1-2 členy Dentis zhot. V lab. /1
3 192,00 Kč
6 379,00 Kč
6 546,00 Kč
4 736,00 Kč
3 471,00 Kč
4 446,00 Kč
6 521,00 Kč
5 078,00 Kč
300,00 Kč
512,00 Kč
873,00 Kč
557,00 Kč
897,00 Kč
1 364,00 Kč
1 528,00 Kč
2 140,00 Kč
675,00 Kč
734,00 Kč
616,00 Kč
757,00 Kč
6 056,00 Kč
6 174,00 Kč
4 650,00 Kč
504,00 Kč
4 620,00 Kč
1 795,00 Kč
1 414,00 Kč
499,00 Kč
9 136,00 Kč
5 080,00 Kč
5 080,00 Kč
4 180,00 Kč
7 960,00 Kč
6 746,00 Kč
7 910,00 Kč
7 872,00 Kč
4 736,00 Kč
7 088,00 Kč
6 001,00 Kč
7 872,00 Kč
5 078,00 Kč
300,00 Kč
676,00 Kč
1 098,00 Kč
920,00 Kč
1 484,00 Kč
1 964,00 Kč
2 468,00 Kč
3 262,00 Kč
675,00 Kč
734,00 Kč
616,00 Kč
757,00 Kč
6 056,00 Kč
6 174,00 Kč
4 650,00 Kč
504,00 Kč
4 620,00 Kč
1 795,00 Kč
1 414,00 Kč
499,00 Kč
9 136,00 Kč
5 080,00 Kč
5 080,00 Kč
4 180,00 Kč
7 960,00 Kč
PR033.
PR034.
PR035.
PR036.
PR037.
PR038.
PR039.
PR040.
PR042.
PR043.
PR045.
PR046.
PR047.
PR048.
PR049.
PR050.
PR052.
PR053.
PR054.
PR055.
PR056.
Suprastruktura nesená na implant. Šroubovaná 3 a více čl. Dentis zhot. V lab./1
Mezičlen litého implantátového můstku za 1 mezičlen
Mezičlen frézovaného implantátového můstku za 1 mezičlen
S - Clean - O - Ring Abutment (na Dentis)
O - Ring - labor - Analog Dentis
O - Ring retainer s matricí
Pilíř proviz. Můstku na impl. S titanovou bazí - šroubovaný
Mezičlen PV můstku CAD/CAM
Individualizace provisoria kompozitem (za 1 člen)
Barva gingivy v provizoriu
Vyčištění staré snímat. Náhrady v laboratoři
Třmenová konstrukce na 8 impl.
Sekundární konstrukce Skrutkovaná
Fixační skrutka - Security Lock 1ks
Práce na šroubov. Můstku /laboratoř + ordinace
MU/Univerzální abutment do impl. Dentis s okluzální skrutkou / 1ks
Opravení prasklé náhrady v laboratoři bez otisku
Opravení vypadlého zubu v laboratoři bez otisku
Příplatek za kompozitní zuby Ivoclar (Ivostar, Gnathostar) za jednu náhradu
Otiskovací kapna pro MU abutment 1 ks
Uzavírací kapna bílá pro MU Abutment
9 108,00 Kč
4 230,00 Kč
4 398,00 Kč
3 772,00 Kč
827,00 Kč
1 394,00 Kč
2 636,00 Kč
1 220,00 Kč
292,00 Kč
258,00 Kč
200,00 Kč
25 917,00 Kč
17 472,00 Kč
3 058,00 Kč
45 390,00 Kč
2 128,00 Kč
300,00 Kč
220,00 Kč
200,00 Kč
1 361,00 Kč
569,00 Kč
9 108,00 Kč
4 230,00 Kč
4 398,00 Kč
3 772,00 Kč
827,00 Kč
1 394,00 Kč
2 636,00 Kč
1 220,00 Kč
292,00 Kč
258,00 Kč
200,00 Kč
25 917,00 Kč
17 472,00 Kč
3 058,00 Kč
45 390,00 Kč
2 128,00 Kč
300,00 Kč
220,00 Kč
200,00 Kč
1 361,00 Kč
569,00 Kč

Podobné dokumenty

zde. - eis studio

zde. - eis studio Pizza Snack Salami - 220 g

Více

Maxi DENTAL s.r.o. Ceník výrobků hrazených pacientem

Maxi DENTAL s.r.o. Ceník výrobků hrazených pacientem Částečná imediátní náhrada - do 4 zubů Částečná imediátní náhrada do 9 zubů Částečná imediátní náhrada - 10 a více zubů Horní skeletová náhrada - 2 kotevní prvky Horní skeletová náhrada - 3 a více ...

Více

Zubní laboratoř Ceník

Zubní laboratoř Ceník PR001 PR006 PR008 PR018 PR022 PR025 PR026 PR027 PR028 PR031 PR032 PR033 PR034 PR035 PR039 PR040

Více

Ceník stomatologických výrobků - PROFI

Ceník stomatologických výrobků - PROFI dolní skeletová náhrada - 3 a více kotevních prvků................... 2970 dolní skeletová náhrada - nesponové kotevní prvky.................. 2880

Více

Dolní část vozidla

Dolní část vozidla – celkový stav vodičů (natavená nebo odříznutá izolace, oděry apod.).

Více

Ceník výrobků - BHM dent a labor sro

Ceník výrobků - BHM dent a labor sro Název výrobku Inlay dvouplošková, nepřímá, kompozitní plast Inlay a onlay keramická nebo presovaná, dobarvená Onlay z kompozitního plastu Inlay kořenová, jeden kanálek, přímá, litá Inlay kořenová, ...

Více

REVIEW Koncept TwinLight™ ve stomatologii

REVIEW Koncept TwinLight™ ve stomatologii osteonekrózy čelisti u pacientů, u kterých probíhá léčba bisfosfonáty [5]. Úspěšná léčba je zakončena procedurou LLLT, provedenou laserem Nd:YAG.

Více

Seznam zdravotnických prostředků podléhajících snížené sazbě DPH

Seznam zdravotnických prostředků podléhajících snížené sazbě DPH Inlay kořenová, jeden kanálek, přímá Inlay kořenová, tři a více kanálků nepřímá, litá Korunka plášťová z kompozitního plastu, preparace do ztracena Korunka plášťová z kompozitního plastu, preparace...

Více