Suchanek3

Komentáře

Transkript

Suchanek3
á škola
ateřsk
m
a
a
l
sopis:
ní ško
ává ča
d
y
Základ
v
á
Such
Horní
3. vydání
Jaro 2008
Nezapomeň !!!
•Stále probíhá soutěž
ve sběru víček od
PET láhví.
Rok 2007 je definitivně pryč a nastává 2.
pololetí školního roku. Žáci 9. tříd se v
tomto pololetí rozhodují, jakou profesi si
do budoucna vybrat a předškoláci se zase
byli s naší školou seznámit na zápisu do 1.
tříd. Připadá mi divné, když vidím, jak žáci 1. tříd radostně usedají do lavic a my
žáci 9. tříd odcházíme z prostředí, které
nám bylo přítelem celých dlouhých 9 let.
Říkám si, jaké to bude, až ti malí žáčci budou v tom věku, v jakém jsem teď zrovna
já a budou se rozhodovat čím být v dospělosti. I když 9 let se zdá jako dlouhá doba,
věřte mi, že to uteče rychlostí světla, ba i
rychleji a pak ani nepostřehnete, že jste
deváťáci a musíte odejít a uvolnit místo
(Milan Maček)
pro jiné…
•Školní rada se schází každý druhý čtvrtek v učebně výtvarné výchovy v 7.15
hod.
•V sobotu 8.3 je Mezinárodní Den Žen
(MDŽ).
•Ve čtvrtek 27.3. se
bude konat karneval
nižšího stupně ZŠ.
Máš-li nějaký nápad,
dotaz nebo připomínku,
tak nám to dej vědět.
Můžeš zajít za paní
učitelkou Szlachtovou
do učebny Výtvarné
Valentýnská soutěž
Paní učitelka Szlachtová vyhlásila před nedávnem soutěž, ve které
stačilo nasbírat co
možno největší počet víček od PET
láhví, a předat je
předsedovi třídy, který víčka sbíral na
předem vyhrazené
místo (například igelitový sáček), a vedl
si záznam o tom, kdo
dal jaký počet víček.
Za víčka pak žáci dostali k Valentýnovi
malé srdíčko, které
si mohli připnout na
triko. Soutěž trvala
do 14. února, a
všechna víčka popu-
tovala do jiné soutěže, ve které mezi sebou soutěží školy.
Nakonec tato
víčka přispějí
na pomoc tělesně postiženým lidem.
výchovy, nebo přímo za
mnou do 9.B třídy.
Popřípadě mi napiš na
e-mail:
[email protected] ,
nebo na ICQ:
302-601-614
Šéfredaktor:
Milan Maček
Školní ples
15.2.2008 se v Dělnickém domě konal
školní ples, který byl zahájen v 19.00
hodin. Slavnostně ho zahájil ředitel
školy PaedDr. Jaromír Zelníček. Tento
ples sponzorovalo sdružení rodičů a
přátel školy. Vstupenka se dala zakoupit
každou středu a čtvrtek v budově
české Základní Školy. Cena vstupného
byla 100,- Kč, anebo jste mohli dát
sponzorský dar zakoupením vstupenky,
která měla hodnotu 50,- Kč…
UPOZORNĚNÍ!!!
Tento článek má pouze pobavit čtenáře, a veškeré informace v něm obsažené jsou klamné a nepravdivé a proto se jimi
za žádných okolnosti NEřiďte !!!
.
Rovněž tento článek nemá nikoho diskriminovat, urážet, pomlouvat, ani nabádat k trestné činnosti.
.
Obecné školní zákony
• Škola je ve své podstatě budova, sloužící k tomu, aby se uvnitř ní vzdělávaly děti a mládež.
• Takto vyjádřená definice zní vcelku neškodně, ale skutečnost je jiná.
• Samozřejmě, samotná budova nebezpečná není – pokud ovšem není v kritickém stavu a nehrozí její zřícení.
• Nebezpeční jsou lidé uvnitř školy.
• Což platí jak o učitelích, tak o žácích.
• Tyto dvě skupiny jsou nebezpečné nejen tehdy, jsou-li postaveny proti sobě, ale dokonce i uvnitř jich samých.
• Střety mezi těmito skupinami nemusí vždy nutně být jen verbální.
• Fyzické násilí ovšem používají mnohem častěji žáci než učitelé.
• Ne že by učitelé nechtěli, ale fyzické tresty ve školství jsou zákonem zakázány.
• Oproti tomu žáci nemají zákonem zakázáno nic, neboť děti jsou do určitého věku prakticky beztrestné.
• Je to nespravedlivé, ale je to tak.
• V praxi to znamená, že žák druhé třídy může beztrestně umlátit třídní učitelku logaritmickým pravítkem – umlátí-li však týmž pravítkem
učitelka žáka, ocitne se na poměrně dlouhou dobu v nápravně výchovném zařízení.
• Učitelka nesmí umlátit žáka logaritmickým pravítkem dokonce ani v sebeobraně.
• Dochází k tomu mnohem častěji, než si myslíte.
• Vzhledem k tomu, že dnešní mládež je zcela pod vlivem masmédií, není se čemu divit; na televizní obrazovce totiž dítě daleko častěji
vidí násilnou smrt než pohádky o veselých zvířátcích.
• Málokteré dítě ví, kdo je to medvídek Ušáček, ale každé dobře zná funkci a princip dalekonosné pušky s laserovým zaměřovačem.
• Učitelé by měli místo křídy a ukazovátka fasovat neprůstřelné vesty, ale na to nemá školství dostatek prostředků.
• Školství nemá mnohdy dostatek prostředku ani na ty křídy.
• S přihlédnutím k faktu, jak nebezpečné na straně jedné a mizerně placené na straně druhé je učitelské povolání, je s podivem, že
nějací učitelé ještě vůbec existují.
• Učitel by měl být člověk, který své povolání vykonává z lásky k dětem; většina učitelů však miluje pouze dva měsíce prázdnin.
• Je to ostatně jediné plus, které učitelské povolání má.
• Mít opravdu „rád“ děti si může dovolit Michael Jackson, nikoli běžný učitel.
Stránka 2
Suchánek
• Je otázka, zda by měl Michael Jackson „rád“ děti, kdyby musel pět dní v týdnu stát před tabulí, mlátit ukazovátkem do stolu a řvát, aby přehlušil vřavu ve třídě.
• My se ovšem domníváme, že takovou fyzickou a psychickou zátěž by nevydržel ani svatý muž, např. papež nebo dalajláma, natož pak bývalá hvězda showbusinessu.
• Stejně jako jsou učitelé týráni žáky, jsou také žáci týráni svými učiteli.
• Žáci mají ovšem nad učiteli vždy početní převahu.
• Dokud některý ze žáků nevytáhne z aktovky střelnou zbraň, jako v Americe, mají učitelé šanci uhrát remízu.
• V přímé konfrontaci se střelnou zbraní učitelům vyhrůžka ředitelskou důtkou nebo dvojkou z chování nebývá zpravidla nic platná.
Zákony Základních škol
• Úkolem základní školy je, jak už její název napovídá, vštípit dětem některé základní znalosti.
• Základními znalostmi rozumějte schopnosti číst, psát a počítat.
• Všechny ostatní věci, které se děti ve škole učí, jednak zapomenou a za druhé jim v dospělosti budou naprosto k ničemu.
• Průměrný dospělý jedinec během života zřídka využije vědomosti o hustotě olova, buněčné stavbě bezobratlých nebo pruských válkách.
• Tyto znalosti jsou pro dospělé jedince důležité pouze tehdy, hlásí-li se do televizních vědomostních soutěží.
• V televizních vědomostních soutěžích se ovšem většinou ptají na něco úplně jiného.
• Základní škola se ovšem nespokojí s tím, aby děti naučila číst, psát a počítat.
• Přesněji řečeno, škola je k těmto otázkám lhostejná - nespokojí se s tím učitelé.
• Učitelé na základní škole si většinou zakládají právě na tom druhu znalostí, které jsou v praxi neupotřebitelné.
• Mnoho učitelů se snáz vyrovná s faktem, že žák neumí správně přečíst slovo „onomatopoetický“, než s neznalostí chemické reakce mezi chloridem draselným a
kyselinou boritou.
• V životě se ovšem člověk mnohem častěji setká s krkolomným slovem než s kyselinou boritou.
• Někteří učitelé to možná i vědí, ale tváří se, jako kdyby to nevěděli.
• Což je u učitelů poměrně běžným jevem.
• Učitelé se obecně vzato buď tváří, jako že nic nevědí, anebo že vědí všechno.
• Nejčastěji se učitel tváří jako že nic neví ve chvíli, kdy mu žák položí choulostivou otázku, týkající se povětšinou rozmnožování druhu.
• V ostatních případech se učitelé tváří jako když vědí všechno.
• Žádný učitel ovšem neví všechno.
• Existují i učitelé, kteří toho vědí mnohem méně než žáci.
• Nezřídka se stává, že učitel je při výuce pouze o dvě kapitoly v učebnici napřed.
• Takového učitele bezpečně poznáte podle toho, že se tváří jako nejchytřejší člověk ve městě, ve státě nebo rovnou na celé planetě a přilehlém vesmíru.
• Učitelům je sympatické pouze dítě, které se během vyučování chová jako omámené chloroformem; kromě momentů, kdy je vyvoláno k tabuli.
• Hyperaktivní dítě je učitelům vždycky krajně nesympatické.
• Dítě, které klade zapeklité otázky, je jim ještě nesympatičtější.
• Zapeklitou otázku, položenou žákem druhé třídy, rozumějte dotaz typu „Proč je jedno jablíčko červené a druhé zelené, když jsou obě zralá?“.
• Takováto otázka dovede učitele rozzuřit až k nepříčetnosti, protože odpověď na ni v učebnici nenajde.
• Na základních školách funkci učitelů zastávají téměř výhradně ženy.
• Ženy mají k hysterii mnohem blíže než muži, takže je dokáže rozzuřit každá blbost.
• Většina žáků druhého stupně patří mezi žáky naprosto nevzdělavatelné.
• Není tím ovšem míněno, že by tito žáci byli oligofrenní – za jejich nevzdělavatelnost může puberta.
• Puberta je období, v němž každé slovo, vyřčené dospělou osobou, je směšné, trapné anebo úplně blbé.
• Učitel je dospělý člověk, tudíž pubertální žák nemá nejmenší důvod věřit mu, že kachna patří mezi vodní ptactvo.
• Žák v pubertě má vždy svůj vlastní osobitý názor, který je v přímém rozporu s názorem učitele.
• O názorech rodičů ani nemluvě.
• Neexistuje žádný zákaz, který by byl pubescent ochoten respektovat.
• Pokud učitel pubertálnímu žáku sdělí, že kouření škodí zdraví, je to prakticky stejné, jako by mu podal krabičku cigaret a sám mu připálil.
• Pubertální žák nikdy nesleduje vyučování.
• Píše-li pubescent během hodiny do sešitu, jeho literární výkon nikdy nesouvisí s probíraným učivem.
• Nejčastěji jde o milostný dopis nebo tzv. hanopis.
• Milostné dopisy píší pubescenti spolužákům opačného pohlaví; hanopisy jsou určeny všem spolužákům bez rozdílu pohlaví a jsou vždy zaměřeny proti učitelskému
sboru.
• O učitelském sboru si pubertální žáci nikdy nemyslí nic dobrého.
• Neznamená to nutně, že si o nich myslí něco špatného.
• Pro většinu pubertálního žactva je učitel natolik nezajímavá bytost, že si na něj žádný vyhraněný názor neutvářejí.
• Mluví o něm samozřejmě vždy s pohrdáním, ale hlouběji se o jeho osobu nezajímají.
• V žebříčku zájmů pubertálního žáka je osoba učitele hluboko pod pěstováním ozimé pšenice.
Stránka
Stránka 63
Stránka 3
Suchánek
• Pěstování ozimé pšenice nezajímá pubertálního žáka vůbec.
• Škola, potažmo učitel, zajímá pubertálního žáka pouze tehdy, jedná-li se o mladou, pohlednou učitelku, která s oblibou nosí krátké
sukénky, elastická trička a naopak nenosí spodní prádlo.
• Takové učitelky se v našich zeměpisných šířkách objevují zhruba stejně často jako polární lišky.
• Ze všech školních předmětů zajímá pubertálního žáka pouze biologie, a to pouze v tom ročníku, kdy se má podle osnov probírat rozmnožování
člověka.
• Ne snad, že by pubertální žáci nevěděli, jak se to dělá, ale zajímá je, jak se s tímto ožehavým tématem vyrovná vyučující.
• Vyučující se s tímto tématem většinou vyrovnávají tak, že zmíněnou kapitolu přeskočí a žákům doporučí prostudovat si ji doma.
• Po této deziluzi už pubertálního žáka ve škole nezajímá naprosto nic.
• Kromě přestávek, standardních i mimořádných prázdnin a školního výletu.
• Přestávky jsou ve škole určeny k tomu, aby si žáci odpočinuli od výuky, snědli svačinu a připravili si učební pomůcky na další vyučovací
hodinu.
• Ve skutečnosti jich žáci využívají k tomu, aby se mezi sebou servali jako psi, poničili školní majetek, ukradli si navzájem svačiny a pomalovali
tabuli karikaturami třídního učitele.
• Vejde-li pedagog během přestávky do třídy, je to stejně riskantní, jako když vejde krotitel amatér do tygří klece během krmení.
• Rozumný pedagog by se měl spokojit s tím, že si v bezpečí svého kabinetu představuje, jaká zvěrstva žáci ve třídě během přestávky
konají.
• Bohužel většina učitelů je sžírána touhou lapit pachatele při činu.
• Přesněji řečeno lapit žáka, jak vyřezává do lavice oplzlý obrázek nebo kouří na záchodku.
• Žáci to skutečně dělají, ale málokdy jsou tak hloupí, aby se nechali chytit.
--- UPRAVENO ---
(zdroj: kniha Murphyho zákony -Karl Wagner /vydalo nakladatelství Levné knihy KMa)
Zábava
Stránka 4
Suchánek
/šikana - od francouzského slova
Šikanování
Šikanování není rvačka sobě rovných spolužáků,
”chicane“ - zlomyslné obtěžování, týrání,
pronásledování/
ani případ, kdy se na apríla domluvíte na spolužá- Šikanování není jen krutým a neomluvitelným
ka, schováte mu aktovku a snažíte se mu namluvit,
způsobem chování vůči druhým, je to trestže si ji zapomněl doma.
ný čin!Podstatné pro to, aby šikanování
Šikanování je záměrné, dlouhodobé týrání.
mohlo propuknout, je, že musí být na jedné
ale na druhé straně také někdo, kdo má
chuť se takovým týráním druhých bavit agresor.
Pod pojmem ”agresor“ si přitom nemusíme představit jen typického rváče a
hromotluka, kterého nic jiného než
Toto týrání může mít mnoho podob. Je to fyzická
straně oběť, kterou se může stát v
akční filmy a vyžívá se v násilí. Agresorem může klidně být i docela inteligentní
kluk (anebo holka).
agrese (soustavné bití a jiné, často ještě horší
podstatě kdokoli,
Nezřídka se stává, že takoví agresoři
trápení), ale i slovní útoky (vyhrožování, posměch, urážky).
bývají jakýmsi ”mozkem“ krutých akcí a
”špinavou práci“ za ně právě udělají ti
rváči.
Někdy si původci šikany dělají automaticky nároky
na věci týraného.
“Oběť” jim musí pravidelně odevzdávat svačinu,
peníze, různé zajímavé dárky apod. Šikanování
někdy bohužel narůstá až do obludných rozměrů.
Vysvědčení, známky, hodnocení…
Já jsem dostal jenom dvě dvojky, ostatní
samé jedničky, polepšil jsem se z počtů,
občanské nauky a kreslení. Byl jsem
rád, protože když přinesu krásné vysvědčení,
tak dostanu od tatínka korunu,
od maminky taky korunu, aby tatínek
nevěděl, a můžu si je dát do kasičky, a
když mám hodně peněz, tak smím tatínkovi
koupit tabák.
(Karel Poláček: Bylo nás pět)
určitě málo.)
Někteří rodiče, byť to třeba nemyslí
vážně pohrozí dětem, že nesmí se špatnými
známkami chodit domů. Jestli jste
něco takového zaslechli i vy,vězte, že je
to spíš takové úsloví. Rodiče to pochopitelně
nemyslí vážně. Kdyby jim nevadilo,
že vůbec nepřijdete domů, patrně by
jim už vůbec nezáleželo na tom, jestli
přitom značí vynikající výsledky, jednička znamená propadnutí. A Němci,
ačkoli mají pětku (nedostatečně) jako
my, používají ještě 6. stupeň—”velmi
špatně“, tj. výkon, který neodpovídá
požadavkům, základní znalosti žáka
jsou neúplné a požadavky na zlepšení
v krátké lhůtě obtížně splnitelné.
V posledních letech tzv. slovní hodnocení proniká i do našich škol. Má
bezesporu mnoho výhod. Učitel se při
psaní slovního hodnocení musí mnohem více zamyslet nad tím, co vlastně
Na vysvědčení a určitě svět nestojí, ale
pominout je úplně nelze. Už proto, že
školní výsledky jsou v našem systému
školství důležité v okamžiku, kdy se budete
hlásit k dalšímu studiu nebo si vybírat
učební obor, to určitě víte. Jestliže
máte samé jedničky, výtečně, blahopřejeme!
Pokud tušíte, že vaše vysvědčení
nebude zrovna vynikající, zaměřte se
především na to, co dál...
Období vysvědčení bývá rizikovým z
hlediska útěků dětí z domova. (Podle statistiky
Linky bezpečí mládeže uteklo z domova v prvních
pěti letech tohoto století 130 dětí a to není
Stránka 5
kterému žáčkovi jde velice dobře, a v
přinesete jedničky. A jestliže se přesto
bojíte domů? Rozhodně nedělejte žádné
čem naopak zaostává. Slovní hodnocení by vás mělo motivovat, poukázat
hlouposti, právě pro vás je tu Linka
na vaše schopnosti a naznačit, v čem
bezpečí, na kterou můžete zatelefonovat
je třeba přidat. Nevýhodou na druhé
a svěřit se se svým problémem 24
straně je, že mnozí rodiče a určitě i
hodin denně. Součástí je i Linka vzkaz
žáci by rádi věděli, jak na tom vlastně
domů, která nabízí možnosti předat
jsou ve srovnání s Kájou od sousedů,
vzkaz rodičům a příbuzným.
který má čtyři čtyřky z hlavních předmětů...
Víte, že...? Naše stupnice známkování—
jednička až pětka vůbec není v evropských
státech stejná? Už naši sousedé,
Poláci dostávají hodnocení 1 až 6 a šestka
Suchánek
Nový dětský portál
Ábíčko se na internetu objevilo sice
již v roce 1999, ale právě nyní prošlo
omlazovací kůrou a je pro vás připraveno
více, než kdy předtím.
Z obyčejné stránky, která sloužila
spíš jako elektronický archiv starších
čísel, se stal plnohodnotný dětský
portál s moderní grafikou, flashovým
menu a celo řadou zajímavostí a užitečných
služeb. Nevěříte? Utíkejte k
internetu a přesvědčte se sami.
Na těchto stránkách najdete: zajímavé
články, výukové kurzy, poradnu,
diskuse, on-line hry, vlastní webhosting,
encyklopedie, komiksy, soutěže
a mnoho dalšího.
Zkoušky nanečisto
Pokud se připravujete na zkoušky, rozhodně
navštivte stránky Zkoušky nanečisto. Na
úvodní obrazovce si vyberete stupeň, ve
kterém se zrovna nacházíte (na výběr je tu
pro žáky páté, sedmé, deváté třídy a maturanty),
a pak hurá do zkoušení. Jedná se o
placenou službu, ale k dispozici je na stránkách
pár příkladů zdarma.
www.zkousky-nanecisto.cz
Pravidla českého pravopisu
Na těchto webových stránkách můžete
nalézt kompletní pravidla českého pravopisu
s fulltextovým vyhledáváním. Tyto pravidla
jsou pravidelně aktualizována a kontrolována
na výskyt chyb.
www.iabc.cz
www.pravidla.cz
Upovídaný vyhledávač
Technologie PanaVox je zajímavá, pěkně se poslouchá, ale zatím mi není moc jasné,
k čemu by v této formě mohla být dobrá. O co jde? Například hledač Speegle, který ji
využívá, vám všechny odkazy k hledanému tématu nejen ukáže, ale navíc také přečte.
Pokud se chcete vytáhnout před kamarády, zapněte reproduktory a zadejte Speeglu
jakékoliv slovo. A pak počkejte, jak si s ním poradí.
www.speegle.co.uk
Zajímavé odkazy:
www.google.cz - Jeden z nejlepších vyhledávačů na světě. Nyní disponuje mnoha funkcemi jako e-mail, blog, vyhledávač, mapa, atp.
www.meebo.cz - Meebo je instant messenger (komunikační klient), s nímž se můžete on-line (bez nutnosti instalace) připojit k ICQ,
Jabber, Yahoo, Meebo, MSN, Aim aj.
www.gwo.cz - Detailně propracovaný průvodce, který vám pomůže s výběrem vaší budoucí profese podle vámi zadaných zájmů a dovedností.
www.hornisucha.cz - Pravidelně aktualizované webové stránky naší obce. Najdete zde plánované akce a mnoho dalšího.
www.mapy.cz - Seznam.cz ve spolupráci s Google.cz přináší rozsáhlý archiv map celé ČR.
isu
hoto časop
to
la
ís
č
í
rš
Sta
najdete na
insko.cz
isucha.karv
rn
o
h
s
.z
w
ww
Stránka 6
Suchánek

Podobné dokumenty