214602290_0_64471 - Obec Velký Rybník

Komentáře

Transkript

214602290_0_64471 - Obec Velký Rybník
Městský úřad Pelhřimov
odbor výstavby
Č.j:
OV/783/2013-45
Pelhřimov, dne: 24.7.2014
VYROZUMĚNÍ
ÚČASTNÍKA ŘÍZENÍ O PODANÉM ODVOLÁNÍ
Městský úřad v Pelhřimově, odbor výstavby, jako stavební úřad věcně příslušný dle § 13 odst. 1 písm. c)
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
(dále jen "stavební zákon") a místně příslušný dle § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád") vydal pod č.j. OV/783/2013-32 ze dne 6.5.2014, spis. zn. územní
rozhodnutí o umístění stavby územní rozhodnutí o umístění stavby v řízení, vedeného ve věci Žádost o ÚR - úprava
vedení 110 kV V 1359 Vystrkov-Pelhřimov - I. etapa.
V zákonné lhůtě se proti tomuto rozhodnutí odvolali účastníci řízení z důvodů uvedených v příloze tohoto
vyrozumění:
Jan Beneš, Stanovice 34, Nová Cerekev, 393 01 Pelhřimov,
Jaroslava Hávová, Táborská 1810, 393 01 Pelhřimov,
Alena Hromádková, Táborská 1789, 393 01 Pelhřimov,
Mgr. Lenka Humešová, Pichmannova 1747, 393 01 Pelhřimov
Ing. Vladimír Junek, Čakovice 32, 393 01 Pelhřimov,
Eva Jurnečková, Družstevní 318, 679 23 Lomnice u Tišnova,
Ing. Miroslav Kot, Starý Pelhřimov 89, 393 01 Pelhřimov,
Jana Lhotová, Táborská 1789, 393 01 Pelhřimov
Květoslava Marešová, Buková 19, 589 01 Třešť,
Pavla Nováková, Zahradníčkova 1120/6, Košíře, 150 00 Praha 5,
Dagmar Slavíková, U Stadionu 521, 373 44 Zliv
Pavla Svárovská, Na Výsluní 1078, 393 01 Pelhřimov,
Jaromír Váňa, Radětín 20, 393 01 Pelhřimov
Bohumila Volfová, Družstevní 1795/15, 370 06 České Budějovice 6,
Městský úřad v Pelhřimově, odbor výstavby Vám, jako účastníkovi tohoto řízení, v příloze zasílá stejnopis
podaného odvolání a současně podle § 39 odst. 1 a § 86 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen "správní řád") Vás vyzývá, abyste se k němu vyjádřil ve lhůtě do 7 kalendářních
dnů ode dne doručení tohoto vyrozumění.
Následně může být řízení podle okolností doplněno a o podaném odvolání bude rozhodnuto rozhodnutím, které
Vám bude doručeno.
V této lhůtě účastníci řízení mohou též nahlédnout do spisu.
Své případné vyjádření zašlete na adresu Městského úřadu v Pelhřimově, odboru výstavby.
Ing. Zdeněk Přech
vedoucí odboru výstavby
Str. 1
Tento dokument musí být vyvěšen na úřední desce po dobu 15 dnů a současně zveřejněn způsobem umožňujícím
dálkový přístup podle věty druhé § 25 odst. 2 správního řádu. 15. den je dnem doručení.
Datum vyvěšení: ............................................
Datum sejmutí: …………………................
………………………………….....................
Podpis oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení
Razítko:
………………………………......................
Podpis oprávněné osoby, potvrzující sejmutí
Razítko:
V elektronické podobě
zveřejněno od: ………………………..…….
V elektronické podobě
zveřejněno do: ……………………………
………………………………….....................
Podpis oprávněné osoby, potvrzující zveřejnění
Razítko:
………………………………......................
Podpis oprávněné osoby, potvrzující zveřejnění
Razítko:
Rozdělovník
Účastníci řízení
Doručení jednotlivě:
E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, prostřednictvím zástupce: GA
Energo technik, s.r.o., Orlík - Na Střílně AB , 330 11 Třemošná u Plzně
Věra Baierová, Stochovská 726/58, Ruzyně, 161 00 Praha 614
Marie Bartošková, U Rendlíku 1895, 393 01 Pelhřimov
Jan Beneš, Stanovice 34, Nová Cerekev, 393 01 Pelhřimov
Bohuslav Beran, Kojčice 88, 394 09 Kojčice
Ing. Lucie Beránková, Přemyšlenská 391/55, Kobylisy, 182 00 Praha 82
Dana Bezstarostová, Pražská 1198, 393 01 Pelhřimov
František Bína, Kojčice 77, 394 09 Kojčice
Josef Bína, Služátky 1, 393 01 Pelhřimov
Ing. Libor Blažek, Pražská 2162, 393 01 Pelhřimov
Marta Brambůrková, Tyršova 538, 394 94 Černovice u Tábora
RNDr. Martin Bursík, Sněmovní 174/7, Malá Strana, 118 00 Praha 011
Thomas André Bursík, Máchova 1121/4, Vinohrady, 120 00 Praha 2
Marie Čekalová, Kojčice 6, 394 09 Kojčice
Dana Červená, Na Podlesí 1446, 432 01 Kadaň 1
Jan Červený, Pražská 1432, 393 01 Pelhřimov
Český rybářský svaz, místní organizace Pelhřimov, U Splavu 1765, 393 01 Pelhřimov
Zdeněk Dalík, Vystrkov 79, 396 01 Humpolec
Marta Daňková, Žižkova 690/18, Vyškov-Předměstí, 682 01 Vyškov 1
Ing. Marie Davidová, Palackého 869, 396 01 Humpolec
Ing. Miloš Dubský, Toušeňská 580/5, Lhotka, 142 00 Praha 411
Petr Dvořák, Strměchy 57, 393 01 Pelhřimov
Petr Dvořák, Lamačova 634/2, Hlubočepy, 152 00 Praha 52
E.ON Česká republika, s.r.o. - Správa sítě plynu, F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice
E.ON Servisní, s.r.o., RCDS Tábor, Budějovická 1400, 390 48 Tábor
Bohumil Ecler, Osvobození 1688, 393 01 Pelhřimov
Str. 2
Jiřina Eliášová, Telečská 2897/39, 586 01 Jihlava 1
Exit 90 SPV s.r.o., Hvězdova 1716/2b, Nusle, 140 00 Praha 4
Mgr. Jana Faloutová, Jablonského 1577/90, Východní Předměstí, 326 00 Plzeň 26
Zdeněk Fára, Pirknerovo náměstí 228/5, Kutná Hora-Vnitřní Město, 284 01 Kutná Hora 1
Jan Farka, Kojčice 14, 394 09 Kojčice
Karel Fučík, Onšovice 20, Dehtáře, 393 01 Pelhřimov
Jaroslav Hák, Služátky 23, 393 01 Pelhřimov
Václav Hák, Služátky 4, 393 01 Pelhřimov
Ladislav Halák, Růžová 38, 349 52 Konstantinovy Lázně
Bohumil Haruda, Kojčice 32, 394 09 Kojčice
Josef Haruda, Žižkova 40, 396 01 Humpolec
Milena Haubertová, Žižkova 1901/35, 586 01 Jihlava 1
MUDr. Marie Havlásková, Nerudova 1501/14, 586 01 Jihlava 1
Jaroslava Hávová, Táborská 1810, 393 01 Pelhřimov
Eva Heřmánková, Krásná Lípa č. evid. 115, Šindelová, 358 01 Kraslice
Ing. Jiří Honzl, Mahlerova 1957/5, 586 01 Jihlava 1
Zdenka Honzlová, Družstevní 1538, 393 01 Pelhřimov
Alena Hromádková, Táborská 1789, 393 01 Pelhřimov
Martina Hrůzová, Komorovice 51, 396 01 Humpolec
Jan Hůla, Velký Rybník 2, 393 01 Pelhřimov
Mgr. Lenka Humešová, Pichmannova 1747, 393 01 Pelhřimov
Hana Hunalová, Služátky 10, 393 01 Pelhřimov
Filip Hunal, Služátky 10, 393 01 Pelhřimov, prostřednictvím zástupce: Hana Hunalová, Služátky 10,
393 01 Pelhřimov
Jakub Hunal, Služátky 10, 393 01 Pelhřimov, prostřednictvím zástupce: Hana Hunalová, Služátky 10,
393 01 Pelhřimov
Šimon Hunal, Služátky 10, 393 01 Pelhřimov, prostřednictvím zástupce: Hana Hunalová, Služátky 10,
393 01 Pelhřimov
Ing. Kateřina Hunalová, Svatovítské náměstí 120, 393 01 Pelhřimov
Jaroslav Cháb, Dehtáře 8, 393 01 Pelhřimov
INDES INVEST s.r.o., Svobody 80, Třeboň II, 379 01 Třeboň
Ing. Antonín Jeřábek, Kollárova 1810, Rakovník II, 269 01 Rakovník 1
MUDr. Karel Jeřábek, Hřebečská 677/15, 273 43 Buštěhrad
Petr Jinoch, Olešná 78, 393 01 Pelhřimov
Jan Jun, Vítězná 530/11, Malá Strana, 150 00 Praha 5
Ing. Vladimír Junek, Čakovice 32, 393 01 Pelhřimov
Augustin Juren, Elišky Krásnohorské 435/5, Černovice, 618 00 Brno 18
Eva Jurnečková, Družstevní 318, 679 23 Lomnice u Tišnova
Olga Kačerová, Dehtáře 5, 393 01 Pelhřimov
Irena Kamarýtová, Na Výsluní 357, 257 63 Trhový Štěpánov
Václav Kameník, Petrovice 7, 396 01 Humpolec
Libor Kment, Osvobození 1690, 393 01 Pelhřimov
Pavel Kmoch, Sedlice 20, 396 01 Humpolec
Marie Komárková, Pražská 200, 393 01 Pelhřimov
Pavel Kos, Janáčkova 1267, 393 01 Pelhřimov
Vladislav Kos, Velký Rybník 17, 393 01 Pelhřimov
Jana Kosová, Velký Rybník 17, 393 01 Pelhřimov
Jiřina Kosová, Janáčkova 1267, 393 01 Pelhřimov
Hana Kostolná, Družstevnická 1133/14, Podlesí, 736 01 Havířov 1
Milada Košatová, Suchdol 76, 285 02 Suchdol u Kutné Hory
Ing. Miroslav Kot, Starý Pelhřimov 89, 393 01 Pelhřimov
Ing. Petr Koten, K Václavce 1266/3, Kunratice, 148 00 Praha 414
Petr Koten, F. B. Vaňka 1833, 393 01 Pelhřimov
Stanislav Koudelka, Komorovice 24, 396 01 Humpolec
Jiřina Koudelková, Komorovice 24, 396 01 Humpolec
Alena Koutková, Kojčice 14, 394 09 Kojčice
Lucie Kovářová, Nezamyslova 639/16, Nusle, 128 00 Praha 28
Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 587 33 Jihlava
Str. 3
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava 1
Josef Král, Husova 794, Valdické Předměstí, 506 01 Jičín 1
Karel Kralert, Leskovická 2669, 390 03 Tábor 3
MUDr. Miroslav Kralert, Podolské nábřeží 394/36, Podolí, 147 00 Praha 47
Bc. Jana Kralertová, Hrnčířská 114, 393 01 Pelhřimov
Věra Kralertová, Hrnčířská 114, 393 01 Pelhřimov
JUDr. Jaroslav Krejčí, Petrovice 70, 396 01 Humpolec
Zuzana Krupauerová, Mladé Bříště 47, 394 43 Mladé Bříště
Vladislav Krupička, Na Kasárnách 458, 396 01 Humpolec
Jarmila Kryštůfková, 5. května 897, 396 01 Humpolec
Vladimíra Kubísková, Na Rokli 364, Klokoty, 390 03 Tábor 3
Pavel Kulík, Mezipotočí 24, Kájov, 381 01 Český Krumlov 1
Vladimír Kulík, Lipová 38, 439 26 Libčeves
Ing. Záviš Kulík, Vilová 304/48, Bohatice, 360 04 Karlovy Vary 4
František Kylsán, Vystrkov 29, 396 01 Humpolec
Jana Kylsánová, Vystrkov 29, 396 01 Humpolec
LESY ČR s.p., se sídlem Přemyslova 1106/19, Hradec Králové, LS, Humpolecká 2165,
393 01 Pelhřimov
Jana Lhotová, Táborská 1789, 393 01 Pelhřimov
Mgr. Věra Macková, Kvapilova 2862, 390 03 Tábor 3
Marta Machátová, J. Š. Baara 727, 252 62 Horoměřice
Vladimír Mareš, Nová Cerekev 245, 394 15 Nová Cerekev
Květoslava Marešová, Buková 19, 589 01 Třešť
Stanislav Marušák, Masarykova 899, 252 63 Roztoky u Prahy
Karel Matouš, Komorovice 44, 396 01 Humpolec
Lenka Matoušková, Olešná 31, 393 01 Pelhřimov
Drahomíra Menšíková, Čakovice 34, 393 01 Pelhřimov
Město Pelhřimov, zast. hospodářským odborem, Masarykovo náměstí 1, 393 01 Pelhřimov
Dana Miřátská, Putimov 102, 393 01 Pelhřimov
Ing. Petr Mráz, Lamačova 858/34, Hlubočepy, 152 00 Praha 52
Petr Novák, Olešná 86, 393 01 Pelhřimov
Marie Nováková, Kojčice 87, 394 09 Kojčice
Pavla Nováková, Zahradníčkova 1120/6, Košíře, 150 00 Praha 5
Věra Novotná, Písnická 766/23, Kamýk, 142 00 Praha 411
Obec Dehtáře, Dehtáře 4, 393 01 Pelhřimov
Obec Kojčice, Kojčice 67, 394 09 Kojčice
Obec Komorovice, Komorovice 50, 396 01 Humpolec
Obec Mladé Bříště, Mladé Bříště 16, 394 43 Mladé Bříště
Obec Olešná, Olešná 94, 393 01 Pelhřimov
Obec Velký Rybník, Velký Rybník 58, 393 01 Pelhřimov
Obec Vystrkov, Vystrkov 90, 396 01 Humpolec
Ing. Michal Otradovec, Fojtecká 105, Mníšek, 463 31 Chrastava
Ing. Marie Paukejová, K. Štěcha 1201/6, České Budějovice 2, 370 05 České Budějovice 5
Jiří Pavlík, Služátky 6, 393 01 Pelhřimov
Mgr. Dagmar Pešlová, Moraveč 53, 393 01 Pelhřimov
Marie Petráková, Lipová 1154, 396 01 Humpolec
Ludmila Picková, Žirovnická 228, 394 64 Počátky
Ing. Pavel Pípal, Smetanova 42, 396 01 Humpolec
Jana Pípalová, Olešná 89, 393 01 Pelhřimov
Martin Pírek, Na Kopci 634, 679 06 Jedovnice
Jaroslav Podhorský, Konečná 1589, 393 01 Pelhřimov
Josef Podhorský, Arbesova 1112, 396 01 Humpolec
Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 106/8, Smíchov, 150 00 Praha 5
Ing. Eva Procházková, Masarykovo náměstí 16, 393 01 Pelhřimov
Marie Procházková, Nádražní 1153, 393 01 Pelhřimov
Ing. František Přech, V Kopci 2708/5, 276 01 Mělník 1
Ing. Jan Razima, Křelovice 132, 394 45 Křelovice u Pelhřimova
Josef Roh, Velký Rybník 70, 393 01 Pelhřimov
Str. 4
Stanislav Roh, třída Legií 277, 393 01 Pelhřimov
Jaroslava Rohová, Služátky 11, 393 01 Pelhřimov
Vlastimil Roubíček, Vietnamská 4624/44, 0 Bratislava 82104
Jaroslav Roubík, Kojčice 42, 394 09 Kojčice
Marie Roubíková, Kojčice 42, 394 09 Kojčice
Jan Rychetský, U Břízek 1168/18, 586 01 Jihlava 1
Tomáš Rychetský, Sokolovská 2292/104, 586 01 Jihlava 1
Josef Rychtařík, Kojčice 30, 394 09 Kojčice
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, Nusle, 140 00 Praha 4
Josef Skala, Lomená 412, Chýně, 253 01 Hostivice
MUDr. Ivan Slavík, Smetanova 1317, 440 01 Louny 1
Josef Slavík, Záhoří 22, Mladé Bříště, 396 01 Humpolec
Dagmar Slavíková, U Stadionu 521, 373 44 Zliv
Vladimír Sobek, Sdružená 1475, 393 01 Pelhřimov
Hana Součková, Gutova 2403/42, Strašnice, 100 00 Praha 10
SPV Pelhřimov, a.s., Plevnice 42, Olešná, 393 01 Pelhřimov
Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, Žižkov, 130 00 Praha 3
Státní statek Jeneč, státní podnik v likvidaci, Karlovarská 7, 252 61 Jeneč
Pavla Svárovská, Na Výsluní 1078, 393 01 Pelhřimov
Ludmila Svobodová, Dánská 2285, Kročehlavy, 272 01 Kladno 1
Věra Svobodová, Onšovice 19, Dehtáře, 393 01 Pelhřimov
PharmDr. Helena Synková, U Cvičiště 2693/4, 586 01 Jihlava 1
Ladislav Šereda, Onšovice 3, Dehtáře, 393 01 Pelhřimov
Mgr. Běla Šimečková, Jablonecká 716/7, Prosek, 190 00 Praha 9
Marcela Šimková, Za Prachárnou 4275/15, 586 01 Jihlava 1
Marie Šteklová, Kojčice 83, 394 09 Kojčice
Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, Michle, 140 22 Praha 4
TeliaSonera International Carrier Czech Republic a.s., K Červenému dvoru 3269/25a, 130 00 Praha 3
Jaroslava Točíková, 5. května 376, 396 01 Humpolec
Petr Tomšů, Dehtáře 33, 393 01 Pelhřimov
Jitka Tošerová, Onšovice 2, Dehtáře, 393 01 Pelhřimov
TRADEKO, s.r.o., Hodějovická 1113, 393 01 Pelhřimov
Adolf Trnka, Lužická 775, 396 01 Humpolec
Miroslav Trnka, Dědická 483, Újezd nad Lesy, 190 16 Praha 916
Dana Trnková, Lužická 775, 396 01 Humpolec
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 28
Hana Vacková, Dehtáře 13, 393 01 Pelhřimov
Jaromír Váňa, Radětín 20, 393 01 Pelhřimov
Libor Vaněček, Na Rybníčku 1317, 396 01 Humpolec
Bc. Martin Vaněček, Stanovice 15, Nová Cerekev, 393 01 Pelhřimov
Petr Vaněček, Želiv 317, 394 44 Želiv
Ing. Petr Vaněček, Želiv 317, 394 44 Želiv
Mgr. Hana Vaněčková, Želiv 317, 394 44 Želiv
Petr Vaněk, Na Rybníčku 1319, 396 01 Humpolec
Jarmila Váňová, Topělecká 424, Pražské Předměstí, 397 01 Písek 1
PharmDr. Jiřina Vanžurová, Jeřabinová 923/15, Staré Brno, 602 00 Brno 2
Jitka Vavřinová, Koštofranská 274, 513 01 Semily
Jaroslav Veselý, Za Domky 506, Měšice, 391 56 Tábor 4
Ing. Ladislav Vlasák, Loretánská 176/7, Hradčany, 118 00 Praha 011
VODAK Humpolec, s.r.o, Pražská 544, 396 30 Humpolec
Marie Volavková, Hubenov 23, 588 05 Dušejov
Bohumila Volfová, Družstevní 1795/15, 370 06 České Budějovice 6
Kamila Vratišovská, Ústrašín 21, 393 01 Pelhřimov
Michaela Vratišovská, Hronovická 1470, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 2
Filip Vratišovský, Hronovická 1470, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 2
Pavel Vratišovský, Ústrašín 21, 393 01 Pelhřimov
Dana Zadražilová, Rubešova 1176, 393 01 Pelhřimov
Miloslava Zadražilová, Olešná 97, 393 01 Pelhřimov
Str. 5
Zemědělské družstvo "" Vysočina"" Želiv, Želiv 263, 394 44 Želiv
Zemědělské družstvo Kojčice, Kojčice 84, 394 09 Kojčice
Ing. Pavol Žák, Záhoří 39, Mladé Bříště, 396 01 Humpolec
Marie Žižková, Masarykova 76, 396 01 Humpolec
Ing. Jiří Citronberg, Nezamyslova 639/16, Praha - Nusle, 128 00 Praha, prostřednictvím opatrovníka:
Jaromír Váňa, Radětín 20, 393 01 Pelhřimov
Antonín Dvořák, U Jezera 2038/20, Praha - Stodůlky, 155 00 Praha, prostřednictvím opatrovníka: Jaromír
Váňa, Radětín 20, 393 01 Pelhřimov
Světluška Dvořáková, U Jezera 2038/20, Praha - Stodůlky, 155 00 Praha, prostřednictvím opatrovníka:
Jaromír Váňa, Radětín 20, 393 01 Pelhřimov
Doc. Ing. Jiří Roh, CSc., Služátky 11, 393 01 Pelhřimov, prostřednictvím opatrovníka: Jaromír Váňa,
Radětín 20, 393 01 Pelhřimov
Tomáš Šedivý, Strašínská 1149/31, 100 00 Praha 10, prostřednictvím opatrovníka: Jaromír Váňa, Radětín
20, 393 01 Pelhřimov
Petr Vondrák, Onšovice 1, Dehtáře, 393 01 Pelhřimov, prostřednictvím opatrovníka: Obec Dehtáře,
Dehtáře 4, 393 01 Pelhřimov
Doručení veřejnou vyhláškou (vlastníci sousedních pozemků):
stavební parcela parcelní číslo 1/4 v kat. území Záhoří u Humpolce
stavební parcela parcelní číslo 57 v kat. území Komorovice
pozemková parcela parcelní číslo 46 v kat. území Onšovice u Dehtářů
pozemková parcela parcelní číslo 50/2 v kat. území Onšovice u Dehtářů
pozemková parcela parcelní číslo 72/1 v kat. území Onšovice u Dehtářů
pozemková parcela parcelní číslo 82/2 v kat. území Vystrkov u Humpolce
pozemková parcela parcelní číslo 82 v kat. území Dehtáře
pozemková parcela parcelní číslo 85 v kat. území Dehtáře
pozemková parcela parcelní číslo 94 v kat. území Záhoří u Humpolce
pozemková parcela parcelní číslo 95/8 v kat. území Vystrkov u Humpolce
pozemková parcela parcelní číslo 97 v kat. území Záhoří u Humpolce
pozemková parcela parcelní číslo 101/7 v kat. území Vystrkov u Humpolce
pozemková parcela parcelní číslo 101/6 v kat. území Vystrkov u Humpolce
pozemková parcela parcelní číslo 123 v kat. území Služátky u Pelhřimova
pozemková parcela parcelní číslo 130/1 v kat. území Služátky u Pelhřimova
pozemková parcela parcelní číslo 134 v kat. území Služátky u Pelhřimova
pozemková parcela parcelní číslo 186/3 v kat. území Služátky u Pelhřimova
pozemková parcela parcelní číslo 186/1 v kat. území Služátky u Pelhřimova
pozemková parcela parcelní číslo 192 v kat. území Služátky u Pelhřimova
pozemková parcela parcelní číslo 197/2 v kat. území Záhoří u Humpolce
pozemková parcela parcelní číslo 208/4 v kat. území Onšovice u Dehtářů
pozemková parcela parcelní číslo 211/4 v kat. území Onšovice u Dehtářů
pozemková parcela parcelní číslo 211/2 v kat. území Onšovice u Dehtářů
pozemková parcela parcelní číslo 212/4 v kat. území Onšovice u Dehtářů
pozemková parcela parcelní číslo 249/10 v kat. území Záhoří u Humpolce
pozemková parcela parcelní číslo 315 v kat. území Olešná u Pelhřimova
pozemková parcela parcelní číslo 403/3 v kat. území Služátky u Pelhřimova
pozemková parcela parcelní číslo 403/6 v kat. území Služátky u Pelhřimova
pozemková parcela parcelní číslo 424/47 v kat. území Komorovice
pozemková parcela parcelní číslo 430/4 v kat. území Vystrkov u Humpolce
pozemková parcela parcelní číslo 432/9 v kat. území Komorovice
pozemková parcela parcelní číslo 432/8 v kat. území Komorovice
pozemková parcela parcelní číslo 434/1 v kat. území Vystrkov u Humpolce
pozemková parcela parcelní číslo 449/3 v kat. území Komorovice
pozemková parcela parcelní číslo 500/1 v kat. území Vystrkov u Humpolce
pozemková parcela parcelní číslo 507/17 v kat. území Záhoří u Humpolce
pozemková parcela parcelní číslo 510/3 v kat. území Záhoří u Humpolce
pozemková parcela parcelní číslo 529/6 v kat. území Záhoří u Humpolce
pozemková parcela parcelní číslo 530/2 v kat. území Záhoří u Humpolce
Str. 6
pozemková parcela parcelní číslo 633 v kat. území Dehtáře
pozemková parcela parcelní číslo 634 v kat. území Velký Rybník u Humpolce
pozemková parcela parcelní číslo 646 v kat. území Dehtáře
pozemková parcela parcelní číslo 647 v kat. území Velký Rybník u Humpolce
pozemková parcela parcelní číslo 658/2 v kat. území Dehtáře
pozemková parcela parcelní číslo 675 v kat. území Dehtáře
pozemková parcela parcelní číslo 869/2 v kat. území Velký Rybník u Humpolce
pozemková parcela parcelní číslo 2293 v kat. území Kojčice
pozemková parcela parcelní číslo 2557 v kat. území Kojčice
pozemková parcela parcelní číslo 2682 v kat. území Kojčice
pozemková parcela parcelní číslo 3024/109 v kat. území Pelhřimov
pozemková parcela parcelní číslo 3028/7 v kat. území Pelhřimov
pozemková parcela parcelní číslo 3160/18 v kat. území Pelhřimov
pozemková parcela parcelní číslo 3160/1 v kat. území Pelhřimov
pozemková parcela parcelní číslo 3226/9 v kat. území Pelhřimov
pozemková parcela parcelní číslo 3236/1 v kat. území Pelhřimov
pozemková parcela parcelní číslo 3238/4 v kat. území Pelhřimov
pozemková parcela parcelní číslo 3241/2 v kat. území Pelhřimov
pozemková parcela parcelní číslo 3282/16 v kat. území Pelhřimov
pozemková parcela parcelní číslo 3289/6 v kat. území Pelhřimov
pozemková parcela parcelní číslo 3478/10 v kat. území Pelhřimov
pozemková parcela parcelní číslo 3478/20 v kat. území Pelhřimov
pozemková parcela parcelní číslo 3490/12 v kat. území Pelhřimov
pozemková parcela parcelní číslo 3490/17 v kat. území Pelhřimov
Úřady pro vyvěšení a podání zprávy o datu vyvěšení a sejmutí (doručení jednotlivě)
Městský úřad Pelhřimov, kancelář starosty a tajemníka, Masarykovo náměstí 1, 393 01 Pelhřimov
Obecní úřad Dehtáře, Dehtáře , 393 01 Pelhřimov
Obecní úřad Kojčice, Kojčice 67, 394 09 Kojčice
Obecní úřad Komorovice, Komorovice 50, 396 01 Humpolec
Obecní úřad Mladé Bříště, Mladé Bříště 16, 394 43 Mladé Bříště
Obecní úřad Olešná, Olešná 94, 393 01 Pelhřimov
Obecní úřad Velký Rybník, Velký Rybník 58, 393 01 Pelhřimov
Obecní úřad Vystrkov, Vystrkov 90, 396 01 Humpolec
Podatelna: Pražská 2460, 393 01 Pelhřimov, tel: 565 351 465, e-mail: [email protected], www: www.mupe.cz
Str. 7
Příloha:
Městský úřad Pelhřimov
Odbor výstavby Pražská
2460 393 01 Pelhřimov
V Bukové dne 18.05. 2014
Věc: Odvolání proti ÚZEMNÍMU ROZHODNUTÍ č.j. OV/783/2013 32.
Vážení,
tímto reagujeme na výše uvedené, Územní rozhodnutí. Jsme spoluvlastnici pozemků, uvedených na LV č.8521 pro
katastrální území Pelhřimov.
Do obdržení dokumentů ohledně Úpravy vedení 110 kW a informací z vaší úřední desky jsme byli přesvědčeny, že se
jedná o prostou rekonstrukci současného el. vedení.
Veřejného projednávání jsem se nemohla účastnit ze zdravotních důvodů, sestra z důvodu vzdáleného bydliště a
pracovního vytížení.
Z obdržených dokumentů je však patrné, že se nejedná o rekonstrukci stožárů a vedení, ale že jde o investici.
Jde o novou stavbu, vysoké sloupy se zvětšenou základnou, vyšší počet vodičů a dvojnásobná přenosová kapacita. S
ohledem na tyto skutečnosti souhlasím s námitkami pana Ing. Vladimíra Junka, které jsou součástí zaslané
dokumentace. Výstavba nového ei. vedení, zcela odlišných parametrů od původního el. vedení, zasáhne negativně ještě
více do vlastnických práv jak našich, tak i ostatních spoluvlastníků pozemků, které vlastníme.
Z tohoto důvodu s výše uvedeným Územním rozhodnutím nesouhlasíme a tímto se odvoláváme.
Někteří spoluvlastníci mají podobný názor, ale neví, jak podat odvolání, tedy toto činíme alespoň já a sestra.
Podávám toto Odvolání v dobré víře, že odvolací orgán se zásahem do našich vlastnických práv bude zabývat rozhodne
podle práva.
Květoslava Marešová
Buková 19 589 01
Třešť
E\/a
Jurnečková
Družstevní 318
Str. 8
Věc : OV/783/2013-32 - územní rozhodnutí
odvolání účastníka řízení
Odbor výstavby Městského úřadu v Pelhřimově, vydal dne 6.5.2014 pod č.j. OV/783/2013-32 územní
rozhodnutí o umístění stavby - Úprava vedení 110 kV V1359 Vystrkov-Pelhřimov, SO 01-1.etapa, část
15(248)-31(231) a 33(228)-186(186) na pozemcích: poz.parc.č.l v kat.úz.Záhoří u Humpolce, poz.parc.č.7v
kat.úz.Služátky u Pelhřimova, poz.parc.č.36/1, 40/1, 43,50/1, 56/2, 59/1 v kat.úz.Onšovice u Dehtářů, poz.parc.
č. 67, v kat.úz.Dehtáře, poz.parc.č.68/1,68/2 v kat.úz.Záhoří u Humpolce, poz.parc.č.69,70 v kat.úz.Dehtáře,
poz.parc. č.71/1, 71/2,72/1 v kat.úz.Záhoří u Humpolce, poz.parc.č.72 v kat.úz.Dehtáře, poz.parc.č.74/1 v
kat.úz. Záhoří u Humpolce, poz.parc. č.74/2, 76 v kat.úz. Dehtáře,poz.parc.č.80/1,80/7,80/6,80/5,80/3,80/4 v
kat.úz.Záhoří u Humpolce, poz.parc. č.81/3 v kat.úz.Vystrkov u Humpolce, poz.parc.č.84 v kat.úz.Dehtáře,
poz.parc. č.86 v kat.úz.Vystrkov u Humpolce, poz.parc. č.87,89 v kat.úz.Záhoří u Humpolce, poz.parc.č.89, 92
v kat.úz. Dehtáře, poz.parc.č.95/10 v kat.úz.Vystrkov u Humpolce, poz.parc.č.95,98 v kat.úz.Onšovice u
Humpolce,
poz.parc.č.
101/5,101/1,101/4,101/12,101/1
v
kat.úz.Vystrkov
uHumpolce,poz.parc.č.l21/l,124/1,125,130/2,136/2,136/1,137v kat.úz.Služátky uPelhřimova poz.parc.č. 140/1 v
kat.úz.Velký Rybník u Humpolce, poz.parc.č. 142/1,144,145/2,145/1 v kat.úz.Služátky u Pelhřimova,
poz.parc.č. 147,150 v kat.úz.Velký Rybník u Humpolce, poz.parc.č. 152,155/30, 155/1 v kat.úz. Služátky u
Pelhřimova, poz.parc.č. 156,157 v kat.úz.Velký Rybník u Humpolce, poz.parc.188,191/1 v kat.úz. Služátky u
Pelhřimova, poz.parc.č. 193/2,193/1,197/1 v kat.úz.Záhoří u Humpolce,poz.parc.č.206/4,208/2,208/3,211/3,
212/1,213/1,213/4,214,215/1, v kat.úz. Onšovice u Dehtářů, poz.parc.č.246/14,246/13,246/15,
246/8,246/10,246/9,246/1,249/9,249/2 v kat.úz.Záhoří u Humpolce, poz.parc.č.254/1 v kat.úz.Onšovice u
Dehtářů, poz.parc.č.270,271/1,271/2,272 v kat.úz.Záhoří uHumpolce,poz. parc.č.295/2,297/1,303/1 v
kat.úz.Onšovice u Dehtářů, poz.parc.č.307,308,309,310,311/2,311 /l,314,316/2,320/4333,335 v kat.úz.Olešná u
Pelhřimova,poz.parc.č.388 v kat.úz.Komorovice ,poz.parc.č.398,399/l,403/lv kat.úz.Služátky u Pelhřimova,
poz.parc.č.417,424/48,424/2 v kat.úz.Komorovice,poz.parc.č.430/7
v kat.úz.Vystrkov u Humpolcce,
poz.parc.č.431/1 v kat.úz.Komorovice, poz.parc.č.431/2,431/3 v kat.úz. Vystrkovu Humpolce, poz.parc.č.
432/4, 432/3,432/2,432/5,448/1,448/2,449/10,449/4,449/5,449/19,450/2,450/6,459/15,459/18 ,464,466/1,446/2
v kat.úz. Komorovice, poz.parc.č.94/5,494/6,494/7,506/1,506/4,506/3,507/7 ,507/14 v kat.úz.Záhoří u
Humpolce,poz.parc.č.520/2,521v kat.úz.Komorovice,poz.parc.č.556 v kat.úz.Vystrkov u Humpolce,
poz.parc.č.558 v kat.úz.Záhoří u Humpolce,poz.parc.č.560/5,5 60/7,560/9,560/4 v kat.úz.Vystrkov u
Humpolce,poz.parc.č.561/lv kat.úz.Dehtáře, poz.parc.č. 568,572/42,572/40,573,574 v kat.úz.Záhoří u
Humpolce, poz.parc.č.636 v kat.úz. Velký Rybník u Humpolce, poz.parc.č.637 v kat.úz.Dehtáře, poz.parc.č.640
v kat.úz.Velký Rybník u Humpolce, poz.parc.č.643 v kat.úz.Dehtáře, poz.parc.č. 645 v kat.úz.Velký Rybník u
Humpolce, poz.parc.č.645 v kat.úz. Dehtáře, poz.parc.č.646/2 v kat.úz.Velký Rybník u Humpolce,
poz.parc.č.649,650,652/1,652/2,657,660/1,666,668,672 v kat.úz.Dehtáře,poz.parc. č.728 v kat.úz.Vystrkov u
Humpolce,
poz.parc.č.747,753,754,755,759,761,763/1,763/2789/3,
790/5,796/1,796/43,796/42
v
kat.úz.Dehtáře, poz.parc.č.882/1 v kat.úz.Olešná u Pelhřimova, poz.parc.č. 893,894 v kat.úz.Velký Rybník u
Humpolce,
poz.parc.č.908/1
v
kat.úz.Olešná
u
Pelhřimova,poz.parc.č.2279,2281,2287,2290,2292,2294,2295,2296,2297,2303,2304,2305,231
0,2312,2462,2463,2493,2494,2556,2594,2603,2603,2660,2663,2666,2667,2668,2674,2676,26
83
v
kat.úz.Kojčice,poz.parc.č.3021/l
16,3024/110,3024/111,3024/112,3024/113,3024/114,30
24/115,3024/1,3024/79,3024/76,3084/1,3084/16,3084/15,3126/523,3126/524,3126/444,3126/
521,3126/213,3126/448,3126/408,3126/522,3160/53,3160/52,3160/20,3160/60,3160/67,3160/
17,3160/63,3160/16,3160/54,3160/61,3160/65,3160/56,3160/57,3160/62,3160/59,3160/58,32
26/8,3226/16,3226/13,3226/15,3226/1,3231/3,3231/2,3239/1,3240/1,3241/1,3244/4,3244/5,3
244/2,3244/1,3262/6,3262/1,3264/4,3264/8,3264/7,3264/7,3264/9,3267,3272/2,3272/1,3272/
3,3282/1,3289/1,3289/2,3395/15,3395/1,3475/8,3475/2,3475/9,3478/9,3478/6,3478/5,3478/4,
3478/15
v
kat.úz.Pelhřimov.
V rozhodnutí se pod bodem 2 uvádí, že se jedná o úpravu linky HOkV V1359 Vystrkov-Pelhřimov, přičemž
zároveň je u této úpravy uvedeno, že budou demontovány všechny vodiče a izolátorové závěsy ze stožárů č. 14-31,
33 a 186 včetně ZL a jeho uchycení. Stožáry č.15-31,33,72,73 budou demontovány včetně odbourání betonových
Str. 9
základů a na jejich místě budou vybetonovány nové základy a po jejich vyzrání vztyčeny nové stožárové
konstrukce. V podmínce pod bodem 4 je stanoveno, že zásah do soukromých pozemků musí být projednán předem
s jejich vlastníky. V rámci řízení byly uplatněny námitky některých účastníků řízení, stavební úřad však tyto
námitky jako nedůvodné odmítl a uvedl, že územní rozhodnutí lze vydat.
S rozhodnutím nelze souhlasit a proto podává v zákonné lhůtě níže uvedená účastnice řízení jako vlastnice
pozemků dotčených připravovanou stavbou toto
odvolání :
Předně je třeba uvést, že v daném případě se nemůže jednat o úpravu stávající stavby, když má dojít u
stožárů č.15 až 31 a dále 33,66,72,73 a některých dalších k demontáži těchto stožárů včetně odbourání betonových
základů a vybudování základů nových a poté vztyčení nových stožárních konstrukcí, které však mají být postaveny
na zcela jiných základech než stavby současné, popř.v jiných trasách. V této souvislosti se upozorňuje na to, že v
seznamu pozemků dotčených připravovanou stavbou, není uveden pozemek ve vlastnictví odvolatelky parc.č. 271,
kat.úz. Olešná, na kterém by se měla stavba nového vedení realizovat.
Dále je třeba znovu uvést, že nebyla splněna podmínka stanovená v § 86 odst.l písm.a) stav.zákona, podle
které je žadatel o vydání územního rozhodnutí povinen připojit k žádosti mimo jiné i doklady prokazující jeho
vlastnické právo anebo doklad o právu založeném smlouvou provést stavbu. Odkaz stavebního úřadu na ust. § 86
odst.3 stav.zákona kde je uvedeno, že povinnost doložit vlastnické právo, smlouvu nebo doklad o právu provést
stavbu nebo opatření na stavbě, neplatí v případě, že lze pozemek nebo stavbu vyvlastnit, svědčí o bezohledném
přístupu k řešení věci, když se žadatel ani neobtěžoval s vlastníky dotčených pozemků o smlouvě která by jej
opravňovala stavbu provést jednat a rovnou předložil žádost o vydání územního rozhodnutí a stavební úřad mu
vyhověl. Podle § 5 zákona č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo stavbě
(zákon o vy vlastnění), je vyvlastnění přípustné, pokud se nepodařilo vyvlastniteli ve lhůtě 90 dnů uzavřít smlouvu
o získání práv k pozemku nebo ke stavbě potřebných pro uskutečnění účelu vyvlastnění stanoveného zákonem.
Závěr stavebního úřadu, že mu nezbývá jiná možnost než zamítnout námitky týkající se doložení příslušných smluv
a požadované územní rozhodnutí vydat, není tedy oprávněný, zejména s ohledem na to, že žadatel se o získání
potřebných dokladů ani nepokusil.
S ohledem na uvedené je zřejmé, že v daném případě bylo vydáno rozhodnutí , aniž byly splněny zákonné
podmínky pro vydání tohoto rozhodnutí a proto se navrhuje, aby odvolací orgán Uzemní rozhodnutí vydané
odborem výstavby Městského úřadu Pelhřimov dne 6.5.2014, č.j. OV/783/2013-32 zrušil a věc vrátil tomuto
orgánu k novému projednání.
Pavla N o v á k o v á
Str. 10
Městský úřad Pelhřimov
Odbor výstavby Pan Ing. Zdeněk Přech
Pražská 2460 393 01 Pelhřimov
V Českých Budějovicích dne 19.05. 2014
Věc: Odvolání proti ÚZEMNÍMU ROZHODNUTÍ č.j. OV/783/2013 32.
Vážený pane Ing. Přechu,
reaguji tímto na zaslané, výše uvedené, ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ.
Informace, které jsem do tohoto dne dostávala ohledně „úpravy vedení 110 kW", vedoucích i po pozemcích, jejichž
jsem spoluvlastnicí (LV 8521 pro k.ú. Pelhřimov), byly charakteru, že jde pouze o rekonstrukci vedení před ukončením
jeho životnosti. Vzhledem k mému věku a bydlišti jsem se nemohla účastnit veřejného projednávání, skutečný stav
jsem tedy zjistila až ze zaslaných dokumentů.
Z poskytnutých dokumentů je patrné, že se nejedná o rekonstrukci stožárů a vedení, a!e že jde o investiční akci nových
(vyšších) sloupů, s novým počtem vodičů (místo 3 jde o instalaci 6ti ) a dvojnásobnou kapacitou výkonu, vedoucích v
místech původního vedení. Vzhledem k těmto skutečnostem musím souhlasit s námitkami pana Ing. Vladimíra Junka,
které jsou součástí zaslané dokumentace. Jsem toho názoru, že výstavba nového el. vedení, zcela odlišných parametrů
od původního el. vedení, zasáhne negativně ještě více do vlastnických práv jak mých, tak i ostatních vlastníků
pozemků, po kterých má být stavba realizována.
Z tohoto důvodu s výše uvedeným ÚZEMNÍM ROZHODNUTÍM nesouhlasím a tímto se odvolávám.
Dále bych se chtěla vyjádřit kVaší argumentaci, kdy se odvoláváte na zákon č.79/1957 Sb.; kdy dovozujete, že tento
platí i pro výměnu vedení, stavební úpravu a udržovací práce, zda existuje právní vztah k nemovitostem hned si
odpovídáte, že vztahy provozovateli energetických zařízení k cizím nemovitostem zůstávají zachovány podle původních
zákonů. Znovu bych tedy chtěla zdůraznit, že byla předložena dokumentace, ve které nezmiňujete výměnu stávajícího
vedení a udržovací práce, ale stavbu zcela nových sloupů (vyšších parametrů) a osazení vyšším počtem vodičů s
dvojnásobnou kapacitou. Tedy se domnívám, že Vaše argumentace v tomto směru je neaplikovatelná, ani zákony z
roku 1957 neumožňovali stavět cokoli bez vyřešení vztahů s majitelem pozemku. Pokud je mi známo, do současné
doby ani nebylo zahájeno vyvlastňovací řízení.
Současně s tímto si dovolím ještě jednu připomínku, na počátku letošního roku jsem již měla změněnou adresu
trvalého bydliště, což jsem řádně nahlásila na centrální evidenci obyvatel a na katastrálním úřadě. Přesto jste mi
dokumenty zaslali na původní adresu, zajištění dokumentů bylo pro mě komplikované a obdržela jsem je se
zpožděním.
Některé spoluvlastníky jsem před odesláním tohoto Odvolání oslovila a zjistila jsem, že mají podobný názor, ale obávají
se podat odvolání z důvodu vět v Poučení „Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, oby jeden stejnopis
zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá li účastník potřebný počet stejnopisů,
vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.", kde se obávají právě těchto nákladů za počet stejnopisů pro
„všechny" účastníky řízení.
Posílám Vám toto Odvolání ve dvou vyhotoveních s tím, že jeden stejnopis je pro Žadatele, druhý pro správní orgán a
požadavek posílat další čistopisy pro ostatní účastníky řízení, které jsem sama nezahájila, považuji za diskriminační.
Podávám toto Odvolání v dobré víře, že odvolací orgán se bude zabývat podstatou zvýšeného zásahu do práv vlastníků
pozemků a rozhodne podle práva.
S pozdravem
Bohumila Volfová Družstevní 1795/154
370 06 České Budějovice
Str. 11
V Českých Budějovicích dne 19.05. 2014
Věc: souhlas s výše uvedeným Odvoláním proti ÚZEMNÍMU ROZHODNUTÍ č.j. OV/783/2013 32.
Jako další ze spoluvlastníků dotčených pozemků (LV 8521 pro k.ú. Pelhřimov), souhlasím s výše uvedenou
argumentací v Odvolání paní Bohumily Volfové a k tomuto Odvolání se připojuji.
Podotýkám, že ani já, jako pracující matka, samoživitelka, s níže uvedeným místem bydliště, jsem se nemohla účastnit
veřejného projednávání.
Dagmar Slavíková
U stadionu 521
373 44 Zliv
S pozdravem
Str. 12
Str. 13
Str. 14

Podobné dokumenty

UR pro opatrovníka a Petra Vondráka

UR pro opatrovníka a Petra Vondráka ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Městský úřad v Pelhřimově, odbor výstavby, jako stavební úřad věcně příslušný dle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební záko...

Více

2. Rovnosť a nerovnosť pred zákonom vo vzťahu

2. Rovnosť a nerovnosť pred zákonom vo vzťahu Dítě, zejména nezletilé, je ve většině právních řádů považováno za slabší subjekt a jako takovému by mu měla být poskytována odpovídající ochrana. Pokud jde o vyživovací povinnost k dětem, český pr...

Více

Náčrt monografie, 2011

Náčrt monografie, 2011 Oba autoři se na vysoké úrovni zabývali scénografií a dalším užitým uměním, měli realizace ve veřejném prostoru, ale zároveň a nejintimněji, s příznačnou nesouvislostí, pěstovali své volné dílo, kte...

Více

OOP opravený - Město Pelhřimov

OOP opravený - Město Pelhřimov Starý Pelhřimov) a rozvojové ose krajského významu OSk-1 (Havlíčkův Brod – Humpolec – Pelhřimov – Kamenice nad Lipou). Řešené území ORP Pelhřimov není součástí žádné specifické oblasti. Přes řešené...

Více

Závod Veselský pohár

Závod Veselský pohár Závod Veselský pohár - výsledky mladší žákyně

Více

Základní prohlašení

Základní prohlašení Pirknerovo nám. 228, 284 01 Kutná Hora

Více

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Městský soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Zdeňka Stibrala a soudců JUDr. Heleny Karetové a JUDr. Miroslava Stoklasy ve věci žalobkyně RACHOT Production s.r....

Více