LONDÝN A JIŽNÍ ANGLIE

Komentáře

Transkript

LONDÝN A JIŽNÍ ANGLIE
Termín: září 2016
Číslo zájezdu: 16-252-2029
Cena: 7 700,- Kč
LONDÝN A JIŽNÍ ANGLIE
1. DEN: CESTA DO VELKÉ BRITÁNIE
Odjezd od budovy školy v odpoledních hodinách. Přejezd autobusem přes SRN a Belgii s potřebnými zastávkami.
2. DEN: LONDÝN - GREENWICH, CITY
Během noci pokračování v cestě Belgií a Francií do přístavu Calais. Trajekt do Velké Británie do přístavu Dover, přejezd
do Londýna. Procházka parkem ve čtvrti Greenwich, kde je známá královská observatoř a kudy prochází nultý
poledník. Jízda lodí po řece Temži kolem Isle of Dogs k mostu Tower Bridge. Přechod slavného mostu a návštěva
expozice Tower Bridge Exhibition. Procházka kolem hradu The Tower, v případě zájmu prohlídka (korunovační
klenoty, zbrojnice, popraviště a další zajímavosti). Procházka finančním centrem Londýna - The City (např. Bank of
England, Royal Exchange, Stock Exchange). Prohlídka monumentální katedrály St. Paul's Cathedral. Možnost výstupu
na kopuli katedrály, odkud se naskýtá překrásný pohled na Londýn. Odjezd na ubytování do anglických rodin, večeře.
3. DEN: PORTSMOUTH, PORTCHESTER, CHICHESTER
Po snídani odjezd do přístavu Portsmouth. Návštěva a prohlídka vlajkové lodi admirála Nelsona HMS Victory
a zajímavého muzea Royal Naval Museum. Možnost výjezdu výtahem na vyhlídkovou věž Spinnaker Tower. Zastavení
u bývalého římského přístaviště a prohlídka normanského hradu Portchester. Odjezd do města Chichester. Procházka
pěkným městem, zastavení u katedrály (slavná zvonice a socha sv. Richarda). Návrat na ubytování (jako předešlou
noc), večeře.
4. DEN: SALISBURY, STONEHENGE, BEAULIEU
Po snídani procházka městem Salisbury. Prohlídka krásné raně gotické katedrály s nejvyšší kostelní věží v Anglii
(123 m) a s vystaveným originálem Velké listiny svobod v kapitulní síni. Návštěva asi nejslavnějšího pravěkého
megalitického monumentu v Evropě - Stonehenge. Odjezd do městečka Beaulieu, návštěva Národního muzea
motorismu, které se nachází na pozemcích bývalého cisterciáckého kláštera a viktoriánského panství. Odjezd na
ubytování (jako předešlou noc), večeře.
5. DEN: LONDÝN - SOUTH KENSINGTON, WESTMINSTER
Po snídani odjezd do Londýna. Návštěva jednoho z nejzajímavějších muzeí světa - Science Museum (vědeckotechnické muzeum, fantastické ukázky z oborů lékařství, kinematografie, letectví a kosmonautiky, strojů,
elektrotechniky aj. - množství interaktivních exponátů). Přejezd do oblasti Westminster a procházka místy, která se
nejvíce zapsala do historie města: Buckingham Palace, Westminster Abbey, Whitehall, Trafalgar Square, Piccadilly
Circus, Leicester Square, čínská čtvrť Soho aj. V případě zájmu jízda na London Eye (obří kolo postavené v roce 2000 k
jubileu milénia - kabina se dostane až do výše 131 m). Možnost nákupu suvenýrů v oblasti Covent Garden nebo Oxford
Street. V podvečer odjezd na trajekt do přístavu Dover. Noční trajekt do francouzského přístavu Calais.
6. DEN: NÁVRAT DO ČR
Návrat do České republiky přes Belgii a SRN s potřebnými zastávkami, příjezd zpět v odpoledních hodinách.
V ceně je zahrnuto:
- doprava zájezdovým autobusem - klimatizace, kávovar, lednička, video, prodej teplých a chlazených nápojů
- 2x trajekt přes kanál La Manche (nebo Eurotunel)
- 3x ubytování v anglických rodinách, 3x snídaně, 3x večeře, 3x oběd formou balíčku
- služba průvodce po celou dobu zájezdu
- zábavně vzdělávací brožura pro každého účastníka
- komplexní cestovní pojištění zahrnující pojištění léčebných výloh, pojištění úrazu, odpovědnosti, zavazadel a storna
V ceně není zahrnuto:
- vstupy do navštívených objektů a atrakcí (doporučená částka 120,- GBP / studenti a 90,- GBP / děti do 16 let)
Poznámky:
- cena platí pro osoby do 18 let při obsazení zájezdu minimálním počtem 40 platících účastníků

Podobné dokumenty

LONDÝN A JIŽNÍ ANGLIE

LONDÝN A JIŽNÍ ANGLIE poledník. Jízda lodí po řece Temži kolem Isle of Dogs k mostu Tower Bridge. Přechod slavného mostu a návštěva expozice Tower Bridge Exhibition. Procházka kolem hradu The Tower, v případě zájmu proh...

Více

Londýn Stonehenge

Londýn Stonehenge - přejezd metrem do centra a procházka místy, která se nejvíce zapsala do historie města: Buckingham Palace, Westminster Abbey, Whitehall, Trafalgar Square, Piccadilly Circus, Leicester Square, čín...

Více

KRÁLOVSKÁ ANGLIE

KRÁLOVSKÁ ANGLIE historie města: Buckingham Palace, Westminster Abbey, Whitehall, Trafalgar Square, Piccadilly Circus, Leicester Square, čínská čtvrť Soho aj. Možnost nákupu suvenýrů v oblasti Covent Garden. V podv...

Více

KRÁLOVSKÁ JIŽNÍ ANGLIE

KRÁLOVSKÁ JIŽNÍ ANGLIE Termín: 12.-17.4.2015

Více

LONDÝN A JIŽNÍ ANGLIE

LONDÝN A JIŽNÍ ANGLIE do Londýna. Procházka parkem ve čtvrti Greenwich, kde je známá královská observatoř a kudy prochází nultý poledník. Jízda lodí po řece Temži kolem Isle of Dogs k mostu Tower Bridge. Přechod slavnéh...

Více

Podrobný popis zájezdu naleznete v pdf

Podrobný popis zájezdu naleznete v pdf hračkářství. Dokončení procházky centrem Londýna - Piccadilly Circus, Leicester Square, čínská čtvrť Soho aj. V podvečer odjezd na trajekt do přístavu Dover. Noční trajekt do francouzského přístavu...

Více

Zájezd informace

Zájezd informace 1. DEN: CESTA DO VELKÉ BRITÁNIE Odjezd od budovy školy v odpoledních hodinách. Přejezd autobusem přes SRN a Belgii s potřebnými zastávkami. 2. DEN: LONDÝN - GREENWICH, CITY Během noci pokračování v...

Více