Péče o MRSA-pozitivní pacienty - Sekce infekčních nemocí v

Komentáře

Transkript

Péče o MRSA-pozitivní pacienty - Sekce infekčních nemocí v
MRSA v klinické praxi
Polívková S, Beneš J
Klinika infekčních nemocí, 3. LF UK a FN Na Bulovce, Praha
8.11.2014
Proč mít MRSA pod kontrolou?
• nejčastější příčina závažných nozokomiálních infekcí a
úmrtí (40% NI způsobuje S. aureus)
• zvyšuje náklady na nemocniční péči
• ukazatel kvality zdravotní péče
• konkurenční faktor (?)
Proč je MRSA pro pacienta nebezpečná?
• kolonizace zvyšuje riziko infekce o 20-30%
• MRSA infekce prodlužuje hospitalizaci o 5 dní
• ↑riziko úmrtí při invazivních infekcích oproti MSSA
(bakteriemie - 2x, ranné infekce - 3,5x)
stigma-MRSA
- „omezuje“ přístup k akutní i následní ústavní péči
- zhoršuje ošetřovatelskou péči
- psycho-sociální aspekty
Proč je MRSA spojená s vyšší
morbiditou a mortalitou?
• opožděné zahájení adekvátní ATB léčby
• závažné komorbidity a celkový stav
• ↑ věk pacientů
Kde: JIP, chirurgické obory, interna, dialýza, onkologie
MRSA ve světě (2011)
www.targetmap.com
MRSA v USA
 52% podíl MRSA na invazivních stafylokokových infekcích
 > 80.000 MRSA invazivních infekcí, 11.500 úmrtí (2011)
 změna epidemiologie (2005 vs.2011) :
HACOI – 60% (↓28%)
HAI – 18% (↓54%)
CAI – 20% (↓ 5%)
Dantes,JAMA,2013;173:1970-78
HA-MRSA vs. CA-MRSA
Rozdílné genetické, epidemiologické a klinické charakteristiky
HA-MRSA
• multirezistence
• infekce cévního řečiště,
ranné, inf. implantátů
• hospitalizovaní, > 60 let,
chronicky nemocní
• Terapie: VAN, TEI, TIG
CA-MRSA
• gen pro PVL
• infekce kůže, pneumonie
• mladí lidé bez anamnézy
hospitalizace
• vojáci, vězni, sportovci, děti
• Terapie: DOX, CLI
Výskyt MRSA v Evropě (EARS-Net)
2006
2012
MRSA v Evropě
• % výskytu stoupá severo-jižním směrem
(Skandinavie –kolem 1%, Středomořské země až k 50%)
• průměrný výskyt – 17,8% (2012)
• od roku 2007/8 dochází k poklesu proporce MRSA
Velká Británie (2002-48% → 2012-14%)
Francie (2002-33% → 2012-19%)
• VISA/VRSA – ojedinělý výskyt, ale celkově dochází k vzestupu
(2008- hlášeno VISA 11x, VRSA-3x)
17,8%
Antimicrobial resistance surveillance in Europe,
Annual report, ECDC,2012
Antibiotická rezistence u S.aureus v ČR
(Zdroj-SZÚ)
MRSA v českých nemocnicích
2002
2003
2004
2005
(EARS-Net)
Výskyt MRSA na odděleních (2010)
Oddělení
Interna
Celkem /Rezistentní
Rezistence (%)
639/81
13
Dětské/novor.
28/0
0
Dětské/novor. JIP
64/0
0
Hematologie /
Onkologie
46/7
15
Chirurgie
136/18
13
Urologie
15/2
13
Infekční
55/6
11
390/64
16
ARO
6/1
(17)
Gynekologie
1/0
(0)
146/22
15
JIP
Jiné
(Zdroj-SZÚ)
Zdroje MRSA
• kolonizovaný / infikovaný pacient
• zdravotnický personál
Cesty přenosu MRSA
1. přímá
 kontaminované ruce personálu
2. nepřímá
 kontaminované vyšetřovací a ošetřovací pomůcky
 vzdušní cesta (tracheostomie, popáleninové odd.)
Kolonizace/Infekce
 Kolonizace je pojem mikrobiologický
 Infekce je pojem klinický
Kolonizace MSSA
kůže 15% (45%)
nos 30% (100%)
Kolonizace : - trvalá (30%)
- intermitentní (50%)
- nepřítomná (20%)
pharynx <20% (<50%)
MRSA-kolonizace (závisí od tlaku prostředí)
• kolonizace u plánovaných
ruce 27% (90%)
ortopedických výkonů
USA – 6%
Japonsko - 2,6%
perineum 22% (60%)
vagina 5% (15%)
Francie - 0,6%
• kolonizace gravidních
Irsko – 1,6%
UK – 0,5%
USA 0-4% (až 10%)
Rizikové faktory
• dlouhodobý pobyt v nemocnici (JIP, ARO)
• antibiotická léčba (cef. 3. gen, FQ, makrolidy - selekce MRSA)
• invazivní výkony
(cévní a močová katetrizace, tracheální intubace, operace)
• základní onemocnění (DM, renální insuficience, dialýza)
• kožní onemocnění (chronické defekty, ekzémy)
• nedodržování hygienických postupů personálem
Klinický obraz MRSA
Komunitní infekce
Nozokomiální infekce
 infekce kůže a měkkých
tkání
 pneumonie
•
•
•
•
SSI
katetrové sepse
infekce srdce a cév
infekce implantovaných
materiálů
• pneumonie (+ VAP)
Terapie MRSA
• závisí na lokalizaci a závažnosti infekce
• účinné ATB:
–
–
–
–
–
–
–
glykopeptidy: vankomycin, teicoplanin
cefalosporin 5.gen.: ceftarolin
oxazolidony: linezolid
lipopeptid: daptomycin
tetracykliny: doxycyclin, tigecyclin
rifampicin
co-trimoxazol
• (CA-MRSA: linkosamidy, chinolony, aminoglykozidy,
makrolidy)
ATB v chirurgické profylaxi MRSA
vankomycin 1-1,5 g i.v. v pomalé infuzi!!
– nízká toxicity
– dostatečná hladiny ATB počas výkonu
– při rychlé aplikaci riziko hypotenze a „red man
syndrom“
MRSA v porodnictví a neonatologii
MRSA kolonizace gravidních
– dekolonizace před porodem (35-37. týden) – mupirocin ung.
– porod sekcí – profylakticky 1 dávka vankomycinu
MRSA mastitida
– pokračovat v kojení v zdravého novorozence
– novorozenec v intenzivní péči – kojení přerušit
Novorozenec v riziku kolonizace MRSA (epidemie MRSA, matka
kolonizovaná MRSA, intenzivní péče)
– screening 1x týdně (včetně umbiliku)
Dekolonizace
• trvalá dekolonizace je málo pravděpodobná
• provádí se u vybraných skupin pacientů
– před rizikovým chir. výkony (kardiochirurgie, ortopedie, neurochirurgie)
– při recidivujících stafylokokových infekcích
– dialyzovaní
• nosní dekolonizace: 2%mupirocin ung. 2-3xdenně/5 dní
(nepodává se dlouhodobě, max. 1 opakování)
• kožní dekolonizace: omývání nebo koupele 2-4% chlorhexidinem,
7,5% povidon jodidem nebo 2% triclosanem 1x denně 5-7dní ,
předem sanovat kožní léze
• dekolonizace dýchacích cest: celkové ATB (COT) + současná nosní
a kožní dekolonizace (pouze 1 pokus)
Izolační a bariérové opatření
• Pacient je izolován do samostatného pokoje/boxu
• Viditelné označení pokoje/boxu
• Dokumentace je označena a trvale zůstává mimo
izolační pokoj
• Poučit personál o izolaci opatřeních, provádění
bariérového ošetřovacího režimu a provádění
dezinfekce pomůcek a ploch
 Prevence vedlejších účinků izolačních opatření
(deprese, dekubity, dehydratace, pády)
Bariérový ošetřovací režim
Děkuji za pozornost

Podobné dokumenty

PDF verze - Farmakoterapie v praxi

PDF verze - Farmakoterapie v praxi endokardiálních vegetací3 i při experimentální endokarditidě,4 je velmi dobře účinný při léčbě infekcí měkkých tkání5 i u nemocničních pneumonií6 a byla popsána také úspěšná léčba infekční endokard...

Více

Klostridiová kolitída – nebezpečí nejen v současné chirurgii

Klostridiová kolitída – nebezpečí nejen v současné chirurgii Vředová léze, či krvácení z ní v posledním roce Poranění mozku, míchy či popáleninové trauma Dvě a více : sepse, pobyt na JIP > týden, okultní krvácení delší než 6 dní, aplikace kortikoidů (více ne...

Více

Příbalová informace: informace pro pacienta Zinforo

Příbalová informace: informace pro pacienta Zinforo Barva infuzního roztoku Zinforo se pohybuje od čirého, světle žlutého až po tmavě žlutý v závislosti na koncentraci a podmínkách uchovávání. Neobsahuje pevné částice. Pokud je uchováván podle dopor...

Více

Infekce způsobené bakterií Clostridium difficile

Infekce způsobené bakterií Clostridium difficile spor. Může zamořit prostředí až na celé měsíce – tzv. epidemie potažené v časech. Nemocnice – často ARK, RESy, JIPy… Některá oddělení mají vysokou kolonizaci ( až 57% ).

Více

13 Dolezal - Th infekci v gravidite

13 Dolezal - Th infekci v gravidite AKUTNÍ MOČOVÉ INFEKCE (CYSTITIDA) • po respiračních infekcích druhé nejčastější • gravidita zvyšuje riziko (dilatace uretry, stáza moči, glykosurie) • ! transplacentární přenos infekce – asymptoma...

Více

Léčba infekcí vyvolaných multiresistentními (MDR) patogeny

Léčba infekcí vyvolaných multiresistentními (MDR) patogeny Nová ATB k léčbě MDR infekcí? Daptomycin - lipopeptid - baktericidně účinný proti G+ včetně MRSA a VRE, Synergický účinek s ampicilinem a aminoglykosidy Efektivní při léčbě infekcí krevního řečišt...

Více

ATB

ATB diskordantních nálezů (zejména v histologii) se léčba řídí dle závažnějšího typu IPP

Více

Laparoskopická cholecystektomie metodou SILS

Laparoskopická cholecystektomie metodou SILS  Single Port Access  Single Port Surgery  Natural Orifice TransUmbilical Surgery

Více

Nozokomiální infekce jako konkurenční faktor

Nozokomiální infekce jako konkurenční faktor Nozokomiální infekce jako nový konkurenční faktor

Více