Dopravni prostředky

Komentáře

Transkript

Dopravni prostředky
Projekt "Podpora
výuky v cizích jazycích na SPŠT"
Dopravní prostředky
SPSN3
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR
Verkehrsmittel: Verkehrs- und Hebemaschinen
Der Verkehr dient zum Transport von Personen oder verschiedenen Ladungen von einer Stelle auf
eine andere Stelle.
Verkehrs- und Hebemaschinen sind Geräte und Mittel, die zur Manipulation und zum Transport von
Materialien und Personen bestimmt sind. Man teilt sie in verschiedene Gruppen nach verschiedenen
Kriterien:
1. Nach der Energieverwandlung:
• Triebmaschinen – sie wechseln die Eintrittsenergie in Leistungsparametern
(Drehmoment, Druck, usw.),
• Angetriebene Maschinen – sie wechseln die Leistungsparameter in die mechanische
Arbeit.
2. Nach dem Transportmaterial teilt man die Mittel für Manipulation:
• mit dem Schüttmaterial,
• mit dem Schütt- und Grobmaterial,
• mit dem Grobmaterial,
• mit Flüssigkeiten und Gasen.
3. Nach dem Gebrauch und den typischen Konstruktionsmerkmalen teilt man sie in:
• Hebezeuge und Krane,
• Aufzüge,
• Förderer [1],
• übrige Manipulationsmittel und Systeme,
• Straßenfahrzeuge.
Weitere Verteilung z.B. nach der Verkehrsentfernung, der Bewegung des Transportmaterials, der
Manipulation usw.
Antriebe, die bei Verkehrs- und Hebemaschinen benutzt werden
•
•
•
•
•
Handantrieb: er wird bei kleinen Geräten und bei Hilfsgeräten, die keine höhere Leistung
(300W) fordern und kurzfristig arbeiten, benutzt.
Verbrennungsmotorantrieb: er wird vor allem bei Geräten, die für die Arbeit in Stellen, wo
keine andere Energiequelle zur Verfügung steht, benutzt.
Man benutzt nicht nur
Fremdzündungsmotoren sondern auch Selbstzündungsmotoren. Man benutzt ihn vor allem in
der Kombination mit der hydrodynamischen oder hydrostatischen Leistungsübertragung oder
in der Kombination mit Elektromaschinen.
Elektroantrieb: in Hinsicht auf viele Vorteile benutzt man diesen Antrieb oft. Der Vorteil ist
die ewige Betriebsbereitschaft, Reinheit, Zuverlässigkeit, die Möglichkeit der einfachen
Steuerung und Regulation, Belastungsfähigkeit, die Möglichkeit des Anlaufs unter Belastung
und die Umwandlung der mechanischen Energie in die elektrische beim Bremsen.
Hydraulikantrieb (-Getriebe): bei diesem Antrieb benutzt man für die Leistungsübertagung
die Umwandlung der mechanischen Energie in die Druckenergie oder in die kinematische
Energie der Flüssigkeit (des Öls) und umgekehrt.
Pneumatischer Antrieb: zur Leistungsübertragung nutzt man hier die Umwandlung der
mechanischen Energie in die Druckenergie der Luft.
-2-
Dopravní prostředky: Dopravní a zdvihací stroje
Doprava slouží k přepravě osob a různých nákladů z místa na místo.
Dopravní a zdvihací stroje jsou zařízení a prostředky určené k manipulaci, přepravě materiálů a osob.
Dělí se do skupin podle různých hledisek:
1. Podle přeměny energie:
• stroje hnací – mění vstupní energii na výkonové parametry (kroutící moment, tlak,
atd.)
• stroje hnané – mění výkonové parametry na mechanickou práci
2. Podle dopravovaného materiálu se dělí prostředky pro manipulaci:
• se sypkým materiálem
• se sypkým a kusovým materiálem
• s kusovým materiálem
• s kapalinami a plyny
3. Podle užití a typických konstrukčních znaků se dělí na:
• zdvihadla a jeřáby
• výtahy
• dopravníky [1]
• ostatní manipulační prostředky a systémy
• silniční vozidla
Další rozdělení například dle vzdálenosti dopravy, pohybu dopravovaného materiálu, manipulace atd.
Pohony používané u dopravních a zdvihacích strojů
•
•
•
•
•
Ruční pohon: používá se u malých a pomocných zařízení, které nevyžadují větší výkon
(300W) a pracují krátkodobě.
Pohon spalovacím motorem: používá se zejména u zařízení určených pro práci v místech, kde
není k dispozici jiný zdroj energie. Používají se zážehové i vznětové motory. Používají se
většinou v kombinaci s hydrodynamickým nebo hydrostatickým přenosem výkonu nebo
v kombinaci s elektrickými stroji.
Elektrický pohon: vzhledem k mnoha výhodám se tento pohon používá nejčastěji. Výhodou je
stálá připravenost k provozu, čistota, spolehlivost, možnost jednoduchého řízení a regulace,
přizpůsobivost zatížení, možnost rozběhu pod zatížením a přeměna mechanické energie
v elektrickou při brzdění.
Hydraulický pohon (převod): u tohoto pohonu se k přenosu výkonu využívá změny
mechanické energie na tlakovou nebo kinematickou energii kapaliny (oleje) a naopak.
Pneumatický pohon: k přenosu výkonu se zde využívá změny mechanické energie v tlakovou
energii vzduchu.
-3-
Bild 1: Verkehrsanlage
Hebemaschinen
Hebemaschinen haben eine breite Geltung bei der Manipulation mit dem Material und man kann sie in
folgende Grundgruppen teilen:
•
•
•
•
•
•
Heber
Flaschenzüge
Winden, Haspeln
Kranen
Aufzüge
Förderanlagen
Im weiteren Text ist ein Vertreter der Gruppe von Kranen und Aufzügen eingeführt.
Krane
Der Kran ist ein Hebegerät für waagrechte und sinkrechte Umstellung von Ladungen in einem
begrenzten Raum. Die Lastbewegung in der sinkrechten Richtung erreicht man durch Heben und
Sinken. Die Lastbewegung in der waagrechten Richtung erreicht man durch Fahren, Drehen und
Wippen.
Die Hauptteile eines Kranes sind:
• Tragkonstruktion,
• Hebewerk,
• Fahrwerk,
• Drehmechanismus,
• Wippenmechanismus.
-4-
Obrázek 1: Dopravní zařízení
Zdvihací stroje
Zdvihací stroje mají široké uplatnění při manipulaci s materiálem a můžeme je rozdělit na základní
skupiny:
● zvedáky
● kladkostroje
● navijáky, vrátky
● jeřáby
● výtahy
● dopravníky
V dalším textu je uveden zástupce skupiny jeřábů a výtahů
.
Jeřáby
Jeřáb je zdvihací zařízení pro vodorovné a svislé přemisťování břemen ve vymezeném
prostoru. Pohybu břemena ve svislém směru se dosáhne zdviháním a spouštěním, pohybu břemena ve
vodorovném směru se dosáhne pojezdem, otáčením nebo sklápěním.
Hlavní části jeřábu jsou:
• nosná konstrukce,
• zdvihací ústrojí,
• pojezdové ústrojí,
• otočné ústrojí,
• sklápěcí ústrojí.
-5-
Nach den Grundkriterien laut ČSN teilt man die Krane in:
• Mobilkrane,
• Turmkrane,
• Portalkrane [2],
• Brückenkrane und Portallaufkrane.
Weitere Verteilung kann nach der Arbeits-, Antrieb-, Bewegung-, Formweise sein.
Die Hauptparameter der Krane Laut ČSN ISO 4306-1 sind Belastungsparameter, lineare
Kranparameter, Die Geschwindigkeit der Arbeitsgänge, mit der Kranfahrbahn verbundene Parameter,
allgemeine Parameter.
Brückenkrane
Die Tragstahlkonstruktion bildet eine Kranbrücke, die an erhöhter Kranfahrbahn fährt. Der
Brückenkran hat ein rechteckiges Arbeitsfeld. Man kann diese Krane in alltägliche, hängende und
spezielle teilen. Gewöhnliche Brückenkrane fahren an oberen Flächen der Kranfahrschienen.
Man teilt sie in:
• Einträgerkrane - Tragfähigkeit bis 10 Tonnen und Spannweite bis 25 m,
• Zweiträgerkrane – Tragfähigkeit bis 80 Tonnen und Spannweite bis 32 m.
Bild 2: Portalkrane
-6-
Jeřáby se podle základních hledisek dělí podle ČSN na jeřáby:
•
mobilní,
•
věžové,
•
portálové [2],
•
mostové a portálové mostové.
Další rozdělení může být podle druhu práce, pohonu, pohybu, tvaru.
Hlavní parametry jeřábů podle ČSN ISO 4306-1 jsou parametry zatížení, lineární parametry
jeřábů, rychlosti pracovních pohybů, parametry spojené s jeřábovou dráhou, všeobecné parametry.
Mostové jeřáby
Nosnou ocelovou konstrukci tvoří jeřábový most, který pojíždí po vyvýšené jeřábové dráze.
Mostový jeřáb má obdélníkové pracovní pole. Tyto jeřáby lze rozdělit na běžné, podvěsné a speciální.
Běžné mostové jeřáby pojíždějí po horních plochách kolejnic jeřábové dráhy.
Dělí se na:
• jednonosníkové - nosnost až 10 tun a rozpětí až 25 m,
• dvounosníkové – nosnost až do 80 tun a rozpětí do 32 m.
Obrázek 2: Portálový jeřáb
-7-
Aufzüge
Aufzüge sind Maschinengeräte, die zum Verkehr von Personen oder Ladungen in der
sinkrechten Richtung, bzw. der queren Richtung zwischen zwei oder unter mehreren Stellen, dienen.
Die Transportpersonen oder Transportladungen sind beim Transport in der Kabine oder auf der Platte,
die der tragende Teil des Käfigs ist. Der Käfig ist durch feste Gleitschuhe, die in dem Aufzugschacht
verankert sind, geführt. Die Gleitschuhe ermöglichen eine einzige Bewegung des Käfigs – es handelt
sich um Linearbewegung auf und ab. Der Käfig ist an dem Tragorgan, das sie mit dem
Aufzughebewerk (sgn. Aufzugmaschine) verbindet, aufgehängt. Die Aufzugbewegung ist gewöhnlich
aussetzend (das Einsteigen und Aussteigen von Personen oder Aufladen und Ausladen der Ladungen
verlaufen bei stehender Kabine), bzw. nicht aussetzend (Paternoster, das Einsteigen und Aussteigen
von Personen verläuft während der Bewegung der Kabine). Zu den Aufzügen kann man auch
bewegliche Treppen rechnen (Rolltreppen) und Gehsteige als Mittel des sinkrechten und waagrechten
Verkehrs von Personen. Sicherheitsvorschriften für Aufzugkonstruktion und Aufzugmontage,
Sicherheitsvorschriften für Betrieb und Wartung sind in den ČSN-Normen (ČSN EN) eingeführt
Aufzugverteilung:
1. Nach der Antriebsart
• mit dem Elektroantrieb,
• mit dem Hydraulikantrieb.
2. Nach der Funktion
• Personenaufzüge [3]
• Güteraufzüge
• Bauaufzüge
• Umlaufaufzüge
• Schnelllaufaufzüge
Die Aufzughauptparameter sind Tragfähigkeit und Nenngeschwindigkeit. Als die
Ergänzungsparameter führt man bei Aufzügen Hub, Zahl der Stationen, Schacht-, Käfig-,
Maschinenraummaßen,
Speisung,
Steuerung,
Antrieb,
Schachttürverarbeitung
und
Schachttürsteuerung, Lage des Aufzuges im Gebäude und Festsetzung der Umgebung, in der der
Aufzug arbeitet.
Aufzughauptteile:
1. Aufzugschacht: es ist der Raum, in dem sich der Käfig, das Auswuchtgerät oder das
Ausgleichsgerät bewegen. Der Aufzug muss von dem umgebenden raum geteilt sein. Der
untere Teil des Schachtes muss mit der Schachtgrube beendet sein.
2. Maschinenraum: die Aufzugmaschine und Einrichtungen, die zu ihm gehören, müssen in
einem speziellen Raum (im Maschinenraum) gestellt werden. Die Wände, der Boden, die
Decke, die Tür oder der Deckel müssen vollwandig sein und dürfen nur berechtigten Personen
zugänglich sein (für Wartung, Kontrolle und Bergung).
3. Aufzugmaschine: es handelt sich um Aufzughubwerk. es besteht aus Antriebelektromotor,
Übersetzungsgetriebe,
Stoppbremsen,
Kettenräder, Kupplungen und Wellen.
Antriebseilrollen
-8-
oder
Aufzugswinde,
bzw.
Výtahy
Výtahy jsou strojní zařízení sloužící k dopravě osob nebo nákladu ve svislém, popř. šikmém
směru mezi dvěma nebo více místy. Dopravované osoby nebo náklad jsou při dopravě v kabině nebo
na plošině, která je nosnou částí klece. Klec je vedena pevným vodítky, která jsou zakotvena ve
výtahové šachtě. Vodítka umožňují jediný pohyb klece – přímočarý pohyb nahoru a dolů. Klec je
zavěšena na nosném orgánu, který ji spojuje se zdvihacím ústrojím výtahu, tzv. výtahovým strojem.
Pohyb výtahu je obvykle přerušovaný (nástup a výstup osob nebo nakládání a vykládání nákladu
probíhá při stojící kabině), popř. nepřerušovaný (páternoster, nástup a výstup osob probíhá během
pohybu kabiny). Do výtahů lze zařadit i pohyblivé schody (eskalátory a chodníky jako prostředky
vertikální i horizontální dopravy osob). Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů,
předpisy pro provoz a údržbu jsou uvedeny v normách ČSN (ČSN EN).
Rozdělení výtahů:
1. Podle druhu pohonu
•
s elektrickým pohonem,
•
s hydraulickým pohonem.
2. Dle funkce
•
osobní [3]
•
nákladní
•
stavební
•
oběžné
•
rychloběžné
Základní parametry výtahů jsou nosnost a jmenovitá rychlost. Doplňující parametry se u
výtahů uvádějí zdvih, počet stanic, počet vstupů, rozměry šachty, klece, strojovny, napájení, řízení,
pohon, provedení a ovládání šachetních dveří, umístění výtahu v budově a stanovení prostředí, v němž
výtah pracuje.
Hlavní části výtahů:
1. Výtahová šachta: je to prostor, v němž se pohybuje klec a vyvažovací nebo vyrovnávací
zařízení. Výtah musí být od okolního prostoru oddělen. Spodní část šachty musí končit
prohlubní.
2. Strojovna: výtahový stroj, zařízení k němu příslušející a kladky musí být umístěny ve
zvláštním prostoru (strojovně). Stěny, podlaha, strop, dveře nebo poklop musí být plnostěnné
a smějí být přístupné jen oprávněným osobám (pro údržbu, kontrolu, vyprošťování).
3. Výtahový stroj: jde o zdvihací ústrojí výtahů. Skládá se z hnacího elektromotoru, převodového
ústrojí, stavěcí brzdy, hnací lanové kladky nebo navíjecího bubnu, popř. řetězové kladky,
spojek a hřídelů.
-9-
4. Tragorgane: die Funktion der Trag Organe haben Seile und Ketten, und das vor allem
Stahlseile, Gall-Ketten oder Rollenketten. An denen sind der Käfig und Auswuchtgeräte
aufgehängt.
5. Käfig: er besteht aus dem Gestell, Führungsbacken, Wänden, Boden und der Decke und muss
eine ausreichende Festigkeit.
6. Auswucht- oder Gegengewicht: es sichert die Traktion (sichert ausreichende Reibung
zwischen dem Seil und der Rolle).
7. Gleitschuhe: der Aufzugkäfig und auch das Auswuchtgewicht müssen mindestens durch zwei
feste Stahlgleitschuhe geführt werden.
8. Fangvorrichtungen: es handelt sich um ein an dem Käfig befestigtes Gerät, das nur in der
Fahrrichtung nach unten wirkt. Es ist imstande den Käfig, der durch Nennbelastung bei der
Zugriffsgeschwindigkeit des Geschwindigkeitsbegrenzers und auch bei der Zerreißung der
Tragorgane belastet wird, festbremsen und in Ruhe halten.
9. Stoßstangen
10. Elektrosicherheitseinrichtung: das Beeinflussen der Sicherheitseinrichtung muss das Anfahren
behindern oder muss sofortiges Aufzugabstoppen verursachen.
11. Aufzugsteuerungssystem: es dient zur Aufnahme, Bearbeitung und zur Übergabe des Signals
zur Aufzugprozessleistung.
12. Signalisierung: Aufzüge sind mit der Notsignalisierung des Gebrauchszustandes.
Bild 3: Personenaufzug
- 10 -
4. Nosné orgány: funkci nosných orgánů mají lana a řetězy, a to zejména ocelová lana, Gallovy
řetězy nebo válečkové řetězy. Na nich je zavěšena klec a vyvažovací zařízení.
5. Klec: skládá se z kostry, vodících čelistí, stěn, podlahy a střechy a musí mít dostatečnou
pevnost.
6. Vyvažovací nebo vyrovnávací závaží: zabezpečuje trakci (zajišťuje dostatečné tření mezi
lanem a kladkou).
7. Vodítka: klec výtahu i vyvažovací závaží musí být vedeny nejméně dvěma pevnými
ocelovými vodítky.
8. Zachycovače: jde o mechanické zařízení upevněné na kleci, které působí jen ve směru jízdy
dolů. Je schopno klec zatíženou jmenovitým zatížením při vybavovací rychlosti omezovače
rychlosti a také při přetržení nosných orgánů zabrzdit a udržet v klidu.
9. Nárazníky
10. Elektrická bezpečnostní zařízení: zapůsobení bezpečnostního zařízení musí zabránit rozjedu
nebo musí způsobit okamžité zastavení výtahu.
11. Řídící systém výtahu: slouží k přijímání, zpracování a předávání signálu k provoznímu řízení
výtahu.
12. Signalizace: výtahy jsou opatřeny signalizací nouzovou signalizací provozního stavu.
Obrázek 3: Osobní výtah
- 11 -
Verkehrsmaschinen
Straßenfahrzeuge
Charakteristik der Straßenfahrzeuge
Verkehrsfahrzeuge sind alle Fahrzeuge, die zum Transport von Personen und Frachten
Verkehrswegen bestimmt sind. Man kann sie nach verschiedenen Hinsichten teilen.
auf
Nach der Antriebweise teilt man sie in:
•
Motorfahrzeuge – sie sind immer die eigene Quelle der Energie,
•
Anschlussfahrzeuge – sie haben keine eigene Energiequelle, sie sind zum Ziehen von
Motorfahrzeugen bestimmt.
Weitere Verteilung kann nach dem Antrieb, Spur, Bestimmung
Automobile
Automobile sind zweispurige oder mehrspurige Verkehrsfahrzeuge mit mindestens vier
Rädern. Sie sind gewöhnlich durch Verbrennungsmotor angetrieben und zum Transport von Personen
und Frachten bestimmt. der Begriff Automobil stammt aus griechischen Wörtern auto (allein) und
mobilis (Bewegung) her, d.h. man kann Automobil als Alleinbewegung übersetzen.
Verkehrsfahrzeuge werden in folgende Grundarten geteilt (nach dem Gesetz Nr. 56/2001 Sb.):
•
•
•
•
•
•
•
Motorräder,
Personenkraftwagen (PKWs),
Buse,
Lastkraftwagen (LKWs) [4],
spezielle Fahrzeuge,
Anschlussfahrzeuge,
übliche Fahrzeuge.
Konzeption der Automobile
Unter
Konzeption
der
Automobile
versteht
man
die
Motoranordnung,
Übersetzungsgetriebeanordnung und die Art des Räderantriebes. Der Motor kann im Automobil vorne,
hinten oder in der Mitte und zwar längs oder quer gesetzt. Bei Automobilen unterscheidet man den
Antrieb der Vorderrädern, der Hinterrädern und allen Rädern.
Die klassische Konzeption ist: der Motor vorne und der Antrieb der Hinterrädern. der Motor
gemeinsam mit der Kupplung und dem Getriebe sind vorne längs gestellt. Der Motor ist gewöhnlich
an der Vorderachse oder hinter ihr gestellt. Der Antrieb verläuft über die Gelenkwelle an die
Hinterräder. Das Ausgleichsgetriebe ist an der Hinterachse gestellt. diese Konzeption hat gleich wie
die anderen ihre Vorteile und Nachteile.
- 12 -
Dopravní stroje
Silniční vozidla
Charakteristika silničních vozidel:
Silniční vozidla jsou všechna vozidla, která jsou určena pro přepravu osob a nákladů po
pozemních komunikacích. Lze je dělit podle různých hledisek.
Podle způsobu pohonu se dělí na:
•
motorová – jsou vždy vlastním zdrojem energie,
•
přípojná – nemají vlastní zdroj energie, jsou určena k tažení motorovými vozidly.
Další rozdělení může být podle pohonu, stop, určení.
Automobily
Jsou dvoustopá nebo vícestopá silniční motorová vozidla s nejméně čtyřmi koly, obvykle
poháněná spalovacím motorem, určená pro přepravu osob a nákladů. Výraz automobil pochází
z řeckých slov auto (sám) a mobilis (pohyb), tzn. automobil by se dal přeložit jako samohyb.
Silniční vozidla se rozdělují na tyto základní druhy (podle zákona č. 56/2001 Sb.):
•
motocykly,
•
osobní automobily,
•
autobusy,
•
nákladní automobily [4],
•
speciální vozidla,
•
přípojná vozidla,
•
ostatní silniční vozidla.
Koncepce automobilů
Koncepcí automobilů se rozumí uspořádání motoru, převodového ústrojí a druh pohonu kol.
Motor může být v automobilu umístěn vpředu, vzadu nebo uprostřed a to podélně nebo příčně. U
automobilů se rozlišuje pohon předních kol, zadní kol a všech kol.
Motor vpředu, pohon zadních kol – klasická koncepce. Motor společně se spojkou a převodovkou je
uložen vpředu podélně. Motor je obvykle uložen na nebo za přední nápravou. Pohon pobíhá přes
kloubový hřídel na zadní kola. Rozvodovka je umístěna na zadní nápravě. Tato koncepce má stejně
jako ostatní, své výhody i nevýhody.
- 13 -
Vorteile:
• kleinere Belastung der Motoraufhängung; es wird das Motormoment aufgenommen, das durch
Übersetzungsverhältnis multipliziert ist; das Ausgleichsgetriebe ist an der Hinterachse gestellt
• praktisch unbegrenzte Motorlänge
• einfachere Konstruktion der Vorderachse,
• gute Motorkühlung (Kühler vorne), Heizungswirkungsgrad
• langes Abgasrohr
Nachteile:
• unstabile Haltung er geraden Richtung (es ist nötig dies, durch geeignete Geometrie der
Vorderachse kompensieren)
• bei einer kleiden Besetzung des Fahrzeuges gibt es schlechteres Traktionsvermögen (vor allem
bei verschlechterten Adhäsionsbedingungen)
• mehr komplizierte hintere Antriebachse
Bild 4: Lastkraftwagen
- 14 -
Výhody:
•
menší zatížení zavěšení motoru, prakticky neomezená délka motoru,
•
jednodušší konstrukce přední nápravy,
•
dobré chlazení motoru (chladič vpředu), účinnost topení),
•
dlouhé výfukové potrubí.
Nevýhody.
•
nestabilní udržování přímého směru (je nutné kompenzovat vhodnou geometrií přední
nápravy),
•
při malém obsazení vozidla horší trakční schopnosti zejména při zhoršených adhezních
podmínkách,
•
složitější zadní poháněná náprava.
Obrázek 4: Nákladní automobil
[1] [2] [3] – techned.indes.cz
[4] - avido.cz
- 15 -