rašelina - isb

Komentáře

Transkript

rašelina - isb
Zvyšování konkurenceschopnosti studentů oboru
botanika a učitelství biologie
CZ.1.07/2.2.00/15.0316
letní semestr 2011/2012
Pěstované rostliny
Cvičení - téma 3.
5. března 2012
Generativní rozmnožování rostlin
Příklad: Jedno!eté květiny „letničky“ pro sušení,
současné druhy, výsev, přepichování
semenáčků, pěstební substráty a nádoby
Návrh termínů přednášek a cvičení – rok 2012
Datum
Přednáška (26 hodin)
Cvičení (13 hodin)
13.2.
15-15,45 (1)
15,45-17,30 (2)
20.2.
15-17,15 (3)
27.2.
15-16,30 (2)
16,45-18,15 (2)
5.3.
15-16,30 (2)
16,45-18,15 (2)
12.3.
15-16,30 (2)
16,45-18,15 (2)
19.3.
15-17,15 (3)
26.3.
15-16,30 (2)
16,45-18,15 (2)
2.4.
15-16,30 (2)
16,45-18,15 (2)
16.4.
15-17,15 (3)
23.4.
15-16,30 (2)
30.4.
15-17,15 (3)
7.5.
15-16,30 poznávačka
16,45-18,15 (2)
Témata přednášek (zejména pěstované rostliny mírného klimatického
pásma)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
Úvodní informace, organizace výuky
Biodiverzita, rostliny planě rostoucí, rostliny pěstované, vzájemné vztahy, ochrana –
instituce, zákony
Obiloviny – hlavní druhy, alternativní (minoritní) obiloviny
Olejniny
Luskoviny
Okopaniny
Ovoce, chmel, vinná réva
Zelenina
Rostliny požitkové, rostliny poskytující koření, rostliny poskytující silice
Rostliny tříselné a mýdelné, rostliny poskytující pryskyřice, klovatiny, kaučuk, rostliny
voskodárné
Rostliny barvířské
Rostliny poskytující materiál k dalšímu průmyslovému zpracování (dřevo, lýko,
vlákna, korek)
Rostliny okrasné, květiny
Pícniny, trávy
Rostliny lékárnické (léčivé) – samostatný předmět od letního semestru 2011/2012
Houby, sinice a řasy
Volná půda – nenahraditelná ve specifických
případech (biologie rostlin, typ pokusu)
Výukové programy – školy, botanické zahrady, zájmové kroužky
Kultivace in-vitro
FDA staining of mesophyll protoplasts
of Cucumis sp.
Růstové komory - fytotrony
Využití růstových komor nejen k experimentům, ale i k
samotné přípravě rostlin (komerční produkce, šlechtění)
Výsev semen:
1. Přímo na stanoviště (levné osivo, druhy, které nesnášejí
přesazování)
2. Předpěstování rostlin: vyšší cena osiva, dlouhá vegetační
doba, druhy citlivé k jarním mrazíkům, pěstování pro
speciální termín (sklizně, kvetení)
Téma 3. cvičení: Předpěstování letniček pro
sušení - přepichování
Postup:
 Seznámíme se se základními druhy této skupiny rostlin
 Dne 14. 2. 2012 byl proveden výsev senem vybraných druhů
do perlitu i do zahradnického substrátu, vzcházení probíhalo
ve vytápěném skleníku
 Porovnáme vzcházivost v obou typech substrátu
 Připravíme sadbovače se substrátem
 Semenáčky podle instrukcí "přepícháme"
 Své znalosti si doplníme samostatným studiem části této
prezentace věnované pěstebním nádobám a substrátům
Rostliny k sušení
Smil listenatý neboli slaměnka (Helichrysum
bracteatum) sklízíme před rozkvětem.
Těsně po rozkvětu řežeme smilek růžový, zvaný též
australská slaměnka (Helipterum roseum), pískožil
(Ammobium alatum), laskavec ocasatý (Amaranthus
caudatus) a nevadlec (Celosia argentea var. cristata
a var. plumosa).
Ostrožku (Consolida) a stračku (Delphinium)
odřezáváme, když je rozkvetlá minimálně polovina
soukvětí.
Polorozkvetlou můžeme řezat i šuškardu klasnatou
(Liatris spicata).
Limonku chobotnatou
(Limonium sinuatum),
suchobýl tatarský
(Goniolimon tataricum),
břinek (Lonas annua), světlici
barvířskou (Carthamus
tinctorius), suchokvět roční
(Xeranthemum annuum) a z
trav například zaječí ocásek
(Lagurus ovatus) řežeme
úplně rozkvetlé.
Zcela rozkvetlý sbíráme také
řebříček (Achillea
filipendulina), i když můžeme
úspěšně použít i nerozkvetlé,
případně nevybarvené květy.
Pestrovky (Gomphrena
globosa, G. haageana)
doplňují barevnou škálu
sušených rostlin o červenou,
oranžovou, fialovou a bordó.
Na rostliny okrasné plody nebo s
nápadnými listeny se zaměříme
po odkvětu. Mezi ně patří
černucha damašská (Nigella
damascena), mák (Papaver),
slunečnice (Helianthus) a
hortenzie (Hydrangea). Tráva
třeslice prostřední (Briza media)
vytváří srdcovitě vejčité klásky,
máčka plocholistá (Eryngium
planum) má listeny zbarvené do
modra, kulaté hlávky tvoří
bělotrn modrý (Echinops ritro),
na vlhkých místech a ve
stojatých vodách roste orobinec
(Typha). Nesmíme ho odříznout
příliš rozkvetlý, protože se lehce
rozpadá, podobně jako bělotrn.
Často používanou rostlinou z
volné přírody je také vratič
obecný (Tanacetum vulgare).
Zajímavým aranžérským prvkem
může být i pupava bezlodyžná
(Carlina acaulis).
Helichrysum bracteatum (Vent.) Andrews - smil listenatý
(Asteraceae)
náleží k rodu australských slaměnek, které vytvářejí na vrcholu stonků dekorativní květní úbory. Ty sestávají z velkého
počtu malých jednotlivých kvítků posazených na květním lůžku, jež je obaleno papírovitými obalovými listeny. Vedle
vzpřímeně rostoucích odrůd určených k řezu s výškou až 80 cm se rovněž nabízejí nové odrůdy, které rostou široce
keříčkovitě a převisle a kvetou žlutě a bíle.
Slaměnka kvete od května do nástupu mrazů. Při špatném počasí se květy přechodně uzavírají.
Nejlepším předpokladem pro bohatý květ jsou teplá stanoviště na plném slunci. V polostínu se květy zcela neotvírají.
Ideální je místo chráněné před deštěm, jelikož při trvalých srážkách mohou propuknout houbové choroby.
Helipterum roseum (Hook.) Benth.
(Acroclinium roseum Hook., Rhodanthe chlorocephala (Turcz.) Wils.,
Helichrysum roseum (Hooker) Baillon) - smilek růžový (Asteraceae)
květ:
žlutý, až 4 cm velký, trubkovitý, kvete červen - září
typ listu: kopinatý
země původu: Austrálie
rozšíření v ČR: pěstovaný
stanoviště: slunné, půda běžná
množení: semeny
plod: nažka
životnost: letnička, vysoký do 20 cm (s květem do 50 cm)
další informace: k řezu (do vázy), sušení, záhony
Semena vyséváme v březnu do teplého pařeniště, přepikýrujeme, na
stanoviště sázíme po 20. květnu.
Přímá lodyha se šedě zelenými listy s dlouze protaženou špičkou, na
bázi přisedlými k lodyze. Lesklé suchomázdřité listenaté přívěsky v
barvách: bílá, růžová. Květy v úboru velkém 4 cm. Vnitřní žluté
trubkovité květy na bázi srostlé, na vrcholku pěticípé.
Pro sušení řežeme nerozkvetlá poupata těsně před rozkvětem,
sušíme květy dolů (po usušení mají pevné, rovné stonky). Plně
rozkvetlým květům po usušení zčernají středy.
Molucella laevis L. - molučenka hladká (Lamiaceae)
Rod Moluccella není početný, čtyři druhy pocházejí ze
Středozemí, jeden z Asie. Některé z nich se pěstují již od
konce 16. století. Jednou z nich je molučenka hladká,
pěstovaná nejčastěji pod lidovým názvem „irské zvonky“,
´Bell of Ireland´. Má kornoutovitě nebo mušlovitě zvětšené
kalichy, díky kterým jí v angličtině říkají „shell-flower“. Pro tyto
kalichy se také především pěstuje, protože samotné květy
nejsou nijak nápadné.
Mučenky jsou jednoleté i vytrvalé byliny s přímou, případně
chudě větvenou lodyhou a se vstřícnými, dlouze řapíkatými,
hrubě zubatými, okrouhle srdčitými listy. Květy vyrůstají v
úžlabí horních listů, ale často i po téměř celé lodyze. Jsou
bělavé, nenápadné, brzy opadávají. Kvete od konce června
do konce července. lodyhy k sušení se odřezávají někdy již
krátce po odkvětu.
Molučenky vyžadují půdu dobře zásobenou živinami,
písčitohlinitou, propustnou a teplé slunné stanoviště. Snesou
i teploty kolem 12 -15°C. Semena se někdy vysévají již
koncem února a v březnu po sklo v teple, případně koncem
jara na záhon, potom ale rostliny pokvetou později. Klíčí 14 30 dní.
Molučenky se množí semeny.
Zelené mušlovité kalichy jsou vytrvalé a přímo molučenku
předurčují k tomu, aby se celé lodyhy i s kalichy usušily. V
zimních i čerstvých vazbách se také nejvíce osvědčila, v
zahradní výsadbě se příliš neuplatní. Lodyhy sklizené k
sušení je nutné zbavit listů.
Limonium sinuatum - limonka chobotnatá, statice
(Plumbaginaceae)
Rozsáhlý rod Limonium zahrnuje asi 300 druhů,
vyskytuje se v oblastech mírného pásma po
celém světě.
Limonka chobotnatá pochází ze Středozemí.
Je to vzpřímená košatá trvalka, která se v mírném
pásmu zpravidla pěstuje jako letnička. Během
celého léta až do začátku podzimu vytváří
množství malých květů různých barev, které jsou
oblíbenou pastvou motýlů.
Limonka je spíš známá jako řezaná květina
(statice), často používaná do suchých kytic. Je to
ale i vynikající rostlina pro nádoby, která se hezky
vyjímá na balkonech nebo terasách. Vyžaduje
slunné suché místo a propustnou zeminu. I v létě
se musí zalévat a hnojit jen velice opatrně.
Semena se vysévají na jaře uvnitř a semenáčky
je možné vysadit ven až po posledních jarních
mrazících.
Craspedia globosa - kraspedie kulovitá (Asteraceae)
Letnička s přízemní růžicí listů a žlutými kulovitými květenstvími na vrcholu
dlouhých stonků. Výborná do suchých i čerstvých vazeb. Má dlouhou vegetační
dobu, vyséváme v lednu. Vyžaduje přímé slunce a záhřevnou lokalitu.
Vedle slaměnek je kraspedia kulovitá ideální rostlinou pro suché vazby. Má
nápadně kuželovitá květenství na dlouhých stoncích. Svou stavbou připomíná
květenství některých česneků. I když by bylo spojení kulovitých fialových
květenství česneků a žlutých kraspedií velmi atraktivní, časově se doba
jejich kvetení velmi rozchází.
Kraspedie kulovitá je 50 -75cm vysoká trvalka, kterou je možné v Evropě
pěstovat jen jako letničku. Vytváří trs úzce kopinatých až čárkovitých listů. Z
tohoto trsu vyrůstají řídce olistěné, až téměř bezlisté stonky, zakončené
strboulem drobných úborů, tvořených výhradně žlutými trubkovitými květy na
vyklenutém květním lůžku. Kvete od konce července do září.
Kraspedie kulovitá pochází ze subtropických oblastí Austrálie a Nového
Zélendu, kde roste asi šest druhů rodu Craspedia.
Kraspedie vyžaduje kyselou, chudší, štěrkovitopísčitou, dobře propustnou
půdu, slunné stanoviště, nejbližší okolí rostliny by mělo být zasypáno drobným
štěrkem.
Nažky se vysévají už v prosinci nebo v lednu. Při teplotě 18°C klíčí během tří
týdnů. Za dalších šest až osm týdnů se semenáče přepichují do sadbovačů, od
března se udržují v chladném skleníku a na záhony se vysazují koncem května.
Rostlina nesnáší teploty pod +5°C.
Většinou se doporučuje společná výsadba s nižšími kobercovitými rostlinami,
např. s modrokvětými sporýši. K sušení se květenství odstřihávají na celých
dlouhých stoncích až v plném rozkvětu. Z každého trsu vykvete postupně více
než 10 květenství.
Amaranthaceae
pestrovka Haagenova
Gomphrena haageana Klotzsch
původ: Texas, Mexiko
nevadlec (Celosia argentea var.
cristata a var. plumosa).
Allium christophii Trautv. – česnek ozdobný
Physalis alkenkengii - mochyně židovská třešeň
Hypericum perforatum L.
Průběh cvičení: přepichování semenáčků letniček určených
k sušení
Průběh cvičení: řízkování pelargonií:
Nádoby
Květináče z pálené hlíny: výparem ze stěn snižují přehřívání, ale
zvyšují zasolení, obtížně desinfikovatelné, velká hmotnost
Kontejnery plastové: zpravidla pro jednorázové použití, odpar
vody pouze z horní části, citlivé na přelití, umístění na rohože z
netkaných textilií
Květináče rašelinové „Jiffy Pots“: rašelinové výlisky, ideální pro
výsadbu do záhonů – kořeny pronikají stěnami, kontejner se
samovolně rozloží
Sadbovače: zpravidla plastové, velký soubor sazenic na malé
ploše, na rohože z netkaných textilií
Po ukončení experimentu (pěstování) nutná
úplná výměna substrátu
Substráty
Organické
Minerální
Bezsubstrátové technologie
Organické substráty
Zdroje:
 ornice (+ krtčince a vermi-substráty), komposty a zahradnické
substráty (drnovka, listovka, hrabanky, kůrové substráty,
pařeništní zemina)
 rašelina (vrchovištní a slatinná),
 průmyslové zahradnické substráty
nevýhody: živý objekt, nestabilní stav již na začátku
bakterie, sinice, rozsivky, řasy, mechy, játrovky, prothalia
kapradin, semena plevelů
 půdní edafon
 rychlé změny v kontejnerech a květináčích

ošetřování zemin a substrátů (ochrana před reinfekcí)
Složky pěstebních substrátů:
 rašelina
 písek (říční, kopaný)
 jíl
 bentonit
 Perlit
 cihlová drť
 antuka
 lávový popel
 drcené šišky
 drcená borka (borová a
modřínová)
 kokosová vlákna
 rýžové plevy
 endomykorhizní houby
 Keramzit – dekorace
 dekorativní kůra z pinií (z
Portugalska)
Příklad složení pěstebního
substrátu:
rašelina
vápenec
NPK hnojivo, případně
mikroelementy
jemné frakce drcených zeolitů
(jílová složka) – umožňují
postupné uvolňování živin,
lepší sorpční schopnost než
bentonity
odsolené kokosové vlákno
Trichoderma harzianum – proti
houbovým chorobám
Hodnocení fyzikálních vlastností rašelin (VÚKOZ
Průhonice)
podíl rašeliny v substrátech min. 70% obj.

rašelina vrchovištní - optimální chemické vlastnosti, kyselá reakce, nízký obsah
rozpustných solí

fyzikální vlastnosti ovlivňuje:
stáří: stupeň rozložení organické hmoty (podle von Posta: (světlá – bílá) H1-H4,
hnědá H5-H6, černá H7-H10; světlá zvyšuje obsah vzduchu v substrátu, tmavá
zvyšuje obsah vody
způsob těžby:
borkování (vyšší podíl hrubších částí a tedy vzduchu),
frézování (a nasávání do sklízecího stroje)
třídění na frakce
místo původu: irské, baltské, německé rašeliny
ošetření propařováním
Obsah vody dostupné rostlinám: LDV, HDV
Obsah vzduchu (nízký – pod 10% obj., zvýšený – nad 20% obj.)

Praktická doporučení pro pěstitele:




substráty s borkovanou rašelinou
lépe přijímají vodu po přeschnutí
– zalévat v delších intervalech než
substráty s rašelinou frézovanou
sycení substrátů vodou je
pozitivně ovlivněno přidáním
smáčedla
substráty se smáčedlem – zalévat
v delších intervalech
nejčastější pěstitelské chyby
nepramení z nedostatečné
zálivky, ale z trvale přemokřeného
substrátu při příliš časté zálivce
Technologie desinfekce zahradních
zemin a substrátů
teplotní desinfekce: prohřívání, propařování, improvizovaná
zařízení – pečicí trouby, horkovzdušné sušárny, pařáky,
autoklávy, zavařovací hrnce,
profesionální – šnekové propařovače)
rizika TD – změny chemismu (dusík, mangan), kontrola
salátovým testem
 chemická desinfekce:
zakázaná: metylbromid !
riziková: formaldehyd
pro poučené: Basamid G
kontrola reziduí - řeřichový test
 solární desinfekce: min. 58°C po 3 hod. (limity v mírném
pásmu)

Minerální substráty


Výhody: počáteční absence mikroorganismů, možnost řídit
výživu
Nevýhody: náchylnost k přemokření (nízký obsah plynů),
nutnost dodávat živiny
Nízká kapilarita a sorbce iontů:(preferovat hrubší frakce)
 praný křemitý písek
 cihlová drť (antuka)
 keramzit (vypalováním jílů, slínovců)
Vysoká kapilarita a nízká sorbce iontů:


perlit (Agroperlit – zrnitost min. 1,5 mm)
čedičová vata (Grodan)
Nízká kapilarita a vysoká (výměnná) sorbce iontů:
 vermikulit (prudkým ohřevem z jílových břidlic)
 zeolit (vodnaté hlinité křemičitany hlavně Ca, Na, K, obsažené v
mladých vulkanických horninách; v roztocích obsažené ionty přijímají
a nahrazují je ionty, které jsou na nich vázány – měniče iontů,
odsolování vody - ionexy)
GRODAN systém (čedičová vata)
http://www.grodan.com
Bezsubstrátové technologie
NFT „Nutrient film technology“
 substrátem je film vodního
živného roztoku, protékající
kontinuálně nebo v
pravidelných intervalech pod
kořeny rostlin
Aeroponie
 kořeny rostlin jsou v
pravidelných intervalech
ostřikovány nebo zmlžovány
zespodu živným roztokem z
vysokotlakých trysek
Hydroponické technologie
Hydroponická kultivace
 živný roztok cirkuluje mezi
nádobou s rostlinami a nádrží
Hydroponická lázeň
 zjednodušená hydroponie:
stacionární živný roztok, nutný
předpoklad: dostatečně
vzdušný substrát a nízká
hladina roztoku
(aerobní podmínky pro kořeny)
http://www.usu.edu/cpl/research_hydroponics.htm
Voda a závlaha
klasická zálivka
 kapková závlaha („drip irrigation“)
 kapkovače, dávkovače
 průlinčité hadice

Hydroponické roztoky
Klasické roztoky:
 Knopp
 Hoagland
Modifikace a náhrady:
 Alex
 Kristalon Start
Problematika:
 koncentrace solí
 vodivost (eC)
 acidita (pH)
 dostupnost živin (cheláty)

http://www.usu.edu/cpl/research_hydroponics.htm

Podobné dokumenty

G. barbadense - isb

G. barbadense - isb Zvyšování konkurenceschopnosti studentů oboru botanika a učitelství biologie

Více

OBCHODNÍ AKADEMIE ORLOVÁ Znojmo 2006 P Ř ÍRODOV Ě DNÝ

OBCHODNÍ AKADEMIE ORLOVÁ Znojmo 2006 P Ř ÍRODOV Ě DNÝ nepřesné, protože palivo není žádná látka diesel, ale nafta. Značení je poplatné zvyklostem a tradici německy mluvících zemí. Podívejme se na motor blíže. Jeho konstrukce je odlišná od motoru na be...

Více

03-04/2016 - Český zahrádkářský svaz

03-04/2016 - Český zahrádkářský svaz chorobě, a to preparátem na bázi síry (Kumulus WG). Pozor – mezi Syllitem a přípravky na bázi síry existuje při mísení antagonizmus, nesmí se tedy aplikovat společně jako tankmix (TM). Je nutné ted...

Více

Novorolský zpravodaj 05/10

Novorolský zpravodaj 05/10 pošty a pokračovali po třídě Krále Jiřího kolem pravoslavné­ ho kostela přes Zámecký vrch až k Puppu. Zde pro nás byla připravena prohlídka některých pokojů včetně prezidentské­ ho apartmánu. V prv...

Více

9 Květy a květenství (rozmnožovací orgány)

9 Květy a květenství (rozmnožovací orgány) š i š k a (conus): klas se zdřevnatělým vřetenem i listeny, v jejichž paždí sedí květy: rozpadavá šiška - v době zralosti se rozpadá, šiška vcelku opadavá - v době zralosti opadá celá, složená šišk...

Více