Obecná škola 32b

Transkript

Obecná škola 32b
Fidler-not for commercial use
Obecná škola 32b
(1) Písemné úkoly
Vyplňte. V závorkách napište gramatický či lexikální komentář, proč jste
napsal/a daný tvar.
Uvnitř pevnosti
děti: Húúúúú. Nevidím!
d: Kluci, kde jste?
d: Tady... Hoj. .............(
d: Kde jste?
d: Pojď sem! Tady jsme!
d: Břřřř!
) sem!
H: Kdo ví, jak by to všechno dopadlo, kdybychom do t.......(
) tenkrát šli.
S: Já jsem nevoják, po úraz....(
). Vy jste byl při mobilizac...(
) v nějak... takov...
pevnost...(
), že to tak znáte?
H: V t...hle(
).
S: Hm. A pak jste byl na západn... nebo na východn....(
) frontě? Totiž kluk o ......(
) vypráví úplný dobrodružný romány, až se člověku nechce věřit, že byste to vš.......(
) stih...
H: Chci, aby měli příklad.
S: Rozumím.
E: Pane učitel...., pane učitel...., pojďte se podívat, co jsme našli!
T: Ještě je to nevybuchlý!
tenkrát adv. tehdy, at that time
úraz m. injury, accident
vyprávět impf. to narrate
dobrodružný adj. adventurous
nechce se X(D) inf (Y) - X doesn't feel like doing Y
nevýbuchlý adj. not yet exploded
Odpovězte na otázky:
(1) How do you report your slight unwillingness to move (you don’t feel like moving)
(use: hnout se; use "se" only once).
(2) How do you say you want your kids to have a role model?
venku
H: Na .......(
) nesahat!
d: To je bomba, to je bomba.
Rosenheim: Ty seš taky bomba, ty.
H: Na nic nesahat! Vš........(
) ustoupí deset krok.....(
109
) vzad.
Fidler-not for commercial use
Děti, máme před s........(
) nebezpečn.....(
) věc. Je to pancéřová pěst.
Velice účinn.... hitlerovsk....(
) zbraň.
d: Pancerfaust.
H: Ano, pancerfaust.
Rosenheim: Pane učiteli, vodpalte ....(
).
P: To je fakt. Jestli to někdo umíte, tak to vodpalte a bude pokoj.
děti: No, bouchněte ji, pane učiteli.
H: Teď máte, chlapci, jedinečn.......(
) příležitost vidět, jak se v takových případech
postupuje. Skupina A, to jest já, pan řidič a cel... naš...(
) třída, neprodleně vyrazíme
k nejbližš....... vojensk...... útvar....(
) a nález ohlásíme.
děti: Jé (nespokojeně)
H: Skupina B, to jest vy, pane Součk..., zůstane zde, jako stráž.
Vpřed!
děti: Proč to nevodpálíte...
P: Takhle tedy do osm....(
) v Praz.... nebudem. Pak chci vidět t... rodič....(
).
děti: Bouchnout aspoň teď, aby byl...
To jó...
že zabije bomba...
S: Skupina A, k zemi!
dítě: Co je?!
sahat na impf. to touch
vzad adv. backwards
účinný adj. efektivní
odpálit pf. to blast off
pokoj m. peace and quiet
bouchnout pf. hovor. odpálit, to strike
jedinečný adj. unique, singular
příležitost f. opportunity
postupuje se impf. - one (should) act
to jest - namely, that is
neprodleně adv. hned, immediately
vyrazit KAM pf. rychle vyběhnout, vyjít, to go off right away
vojenský útvar m. army unit
nález m. found (the thing that was found)
ohlásit pf. to notify
stráž m. guard
vpřed adv. forwards
k zemi! to the ground!
Odpovězte na otázky.
(1) How do you express a strict order in Czech without any hint of politeness? What verb
form do you use?
110
Fidler-not for commercial use
(2) When you suspect that your friend knows how to repair (spravit) the radio but don't
want to point at him directly, how would you tactfully ask him to do this? (use někdo)
(3) How do we report that there will be no more problems (lit. there will be peace and
quiet).
Spisovná čeština - Standard Czech
Replace the colloquial forms in the text with the standard Czech forms.
Explain why you chose each form
follow formats of the types: "The form X should be Y because the word has Zgrammar function and the ending for this function for *-type noun is Y,"
"the word in standard Czech has the stem Z," or
"the the lexicon is colloquial; the standard Czech lexicon is Z")
Totiž kluk vypráví úplný dobrodružný romány
tvary:
vysvětlení:
To byste stih?
tvar:
vysvětlení:
Ještě je to nevybuchlý! (hint: the subject is "to")
tvar:
vysvětlení:
Ty seš taky bomba, ty.
tvar:
vysvětlení:
Pane učiteli, vodpalte tu bombu.
tvar:
vysvětlení:
Takhle tedy do 8.00 zpátky nebudem.
tvar:
vysvětlení:
Edo, napiš sloh o dnešním výletě do pevnosti.
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
111
Fidler-not for commercial use
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
(2) Ústní úkoly
(a) Retell the conversation between Mr. Souček and Mr. Hnízdo. What did Mr. Souček
want to ask? How did Mr. Hnízdo answer those questions? How did Mr. Souček
understand what Mr. Hnízdo said?
to ask someone about something
according to someone
to be a non-soldier after injury
to answer someone's question - odpovědět někomu na otázku
to have someone as an example
one doesn't feel like believing
to be at the western, eastern front
to tell a story (vyprávět)
it occured to soemone that - napadlo někoho, že....
to think about - myslet na něco/někoho (A)
(b) Compare Mr. Souček and Mr. Hnízdo
to blast off a not-yet-exploded bomb
to touch something
to stay as a guard
to go to the nearest military regiment
to report discovery of a bomb
to know how to deal with a bomb (umět zacházet s I)
112

Podobné dokumenty

Obecná škola 6b

Obecná škola 6b (The same expression can be used to tell someone to watch out/be careful -actually more frequently in this meaning). Spisovná čeština - Standard Czech Replace the colloquial forms in the text with ...

Více

Obecná škola 27

Obecná škola 27 (3) How do you encourage all citizens (občan - Npl. občané) o be united? Spisovná čeština - Standard Czech Replace the colloquial form in the text with the standard Czech forms. Explain why you cho...

Více

Obecná škola 25a

Obecná škola 25a (2) How would you react to a statement you consider nonsensical? Extract an example of this type from this the scene at the rairoad bridge. (3) State that you ran out of milk.

Více

Obecna_skola_Exercises

Obecna_skola_Exercises This material was written for second-year Czech students and beyond who need to consolidate the knowledge of Czech grammar and simultaneously be exposed to some important aspects of Czech history a...

Více