zde ke stažení

Transkript

zde ke stažení
Číslo: 1
Ev.číslo: MK ČR E 11203
Uzávěrka příspěvků do dalšího
čísla novin je 15. února 2016
Ročník: 16
Datum vydání: 29. ledna 2016
Měsíčník
Ohlédnutí za IV.obecním plesem
V pátek 15.ledna 2016 se uskutečnil v budově KKC IV. obecní ples, který
byl druhý v pořadí letošní plesové sezóny v Rapotíně. Kapacita sálu byla
plně využita a vstupenky byly vyprodány brzy po zahájení prodeje. Ples byl
zahájen nádhernou polonézou, kterou zatančili členové Klubu sportovního
tance NEXT v čele s panem Jiřím Burdou a jeho manželkou. K poslechu
hrála skupina VELVET GANG. Součástí programu bylo i slavnostní udělení cen významným osobnostem obce. Skupina Next v průběhu večera
vystoupila ještě dvakrát. Doplňkovým programem letošního plesu bylo
vystoupení Matěje Kodeše s bublinovou show.
Na přípravě a zdárném průběhu obecního plesu se podíleli:
Myslivecký spolek Buková – kuchyně – zvěřinové speciality
Český svaz žen – občerstvení
Český svaz zahrádkářů ZO Rapotín - květinová výzdoba sálu
Spolek rodičů údolí Desné, Rybáři Rapotín, Sociální komise – pořadatelská
služba
SDH – hasičský dozor na plese
Zaměstnanci obce a KKC
Vedení obce děkuje touto cestou všem organizátorům,
pořadatelům i sponzorům .
Pavel Žerníček, starosta obce
Rapotínské noviny
Děkujeme za podporu firmám, společnostem a jednotlivcům,
kteří věnovali sponzorské dary na náš 4. obecní ples
Ceny obce Rapotín za rok 2015
Na IV. obecním plese se tradičně udílely „Ceny obce“ významným občanům
Rapotína. Prostřednictvím Rapotínských novin byli osloveni občané naší
obce, aby nám zaslali své návrhy možných kandidátů a konečné vyhodnocení si vzali za své členové zastupitelstva obce.
Slavnostní udílení ocenění proběhlo v rámci IV. obecního plesu v pátek dne
15. ledna 2016.
KATEGORIE SPORT
Členové zastupitelstva obce udělili Cenu obce pro rok 2015 v kategorii sport
panu Jaroslavu Gardášovi, a to za dlouholeté aktivní působení ve spolku
TJ Jiskra Rapotín.
KATEGORIE KULTURA
Členové zastupitelstva obce udělili Cenu obce pro rok 2015 v kategorii kultura
paní Mgr. Olze Kalinové za vedení pěveckého sboru Smíšci a reprezentaci
svazkové školy na různých kulturních akcích.
AJ Produkty s.r.o.
Astra Office
BB Culture, z.s.
BC MORAVA s.r.o.
Bohuslav Hudec
CBA NUGET s.r.o.
Český svaz žen ZO Rapotín
DAREK stavebniny
DecoTechnika
Dům barev Šumperk
ECR Rapotín
Ekozis s.r.o.
Elektrizace železnic Praha a.s.
Elektrowin a.s.
Euronics Šumperk
EUROVIA a.s.
GRAMIS
Hodinářství Maixner
Holiday resort Losinka
Jeseníky – Sdružení cestovního ruchu
Jiří Mika – STIVAL
Karel Brunec
Kärcher – Jaroslav Kulich
Kateřina Holá
KKC Rapotín
Knihovna Rapotín
Květinářství „U Kluků“
LASER TECH spol. s.r.o.
Lucie Tomášková
Luboš Cekr
MACTE spol. s.r.o.
Manželé Medlíkovi
Martin Vepřek – TÍRNA
MARWIN v.o.s.
MgA. Roman Janků – KLASIKA VIVA
Miroslav Baum
Miroslav Kašpar
MK Fruit s.r.o.
Mountfield
Myslivecký spolek Buková
Nemocnice Šumperk
Obec Rapotín
Obec Sobotín
Pavel Martinčík
Pavel Žerníček
Pivovar HOLBA Hanušovice
Pneucentrum Matěj Bludov
Potraviny Jahn a Kunčar
Pralinkárna Velké Losiny
PRIME SPORT Šumperk
PROMA Šumperk
RAKORD – Ing. Vladimír Rajf
REVIA – Vikýřovice
SART – stavby a rekonstrukce a.s.
SITA CZ a.s. – pobočka Rapotín
Ski areál Přemyslov
Spolek průvodců Jeseníky
Stavebniny DAREK
SUEZ environment
TEAM Taxi
Termály Velké Losiny
Tomáš Kašpar
Truhlářství Rostislav Bílek
Václav Mazánek
Včelaři Rapotín
Večerka – Marek Buriánek
Vodohospodářská zařízení Šumperk
Zahradnictví KRÁL
Zpívaný živý betlém
Zpívaný živý betlém, kterému přihlíželo kolem stovky návštěvníků před kostelem Nanebevzetí Panny Marie, proběhl ve středu 23.12.2015. Asi po půlhodině zpívaného divadla pokračoval program pouštěním skořápkových lodiček
po potoce u rychty. Na místě si zájemci také mohli vyzvednout Betlémské
světlo.
Kulturní komise
KATEGORIE ŠKOLSTVÍ
Členové zastupitelstva obce udělili Cenu obce pro rok 2015 v kategorii školství paní Mgr. Ludmile Navrátilové za přínos v oblasti školství a celoživotní
pedagogickou činnost v místní základní škole.
KATEGORIE OSOBNOST OBCE
Členové zastupitelstva obce udělili Cenu obce pro rok 2015 v kategorii
osobnost obce panu Mgr. Jaroslavu Millerovi, M.A., Ph.D., současnému
rektorovi UP Olomouc, jakožto významnému rodákovi obce Rapotín.
KATEGORIE OSOBNOST OBCE ZA CELOŽIVOTNÍ PŘÍNOS
Členové zastupitelstva obce udělili Cenu obce pro rok 2015 v kategorii
osobnost obce paní Mgr. Jiřině Dymákové za práci v oblasti školství a také
za aktivní činnost při pořádání volnočasových aktivit pro seniory.
(red)
PODĚKOVÁNÍ
Dovolte, abych touto cestou poděkovala vedení obce za udělení
mimořádného ocenění Osobnost obce za celoživotní přínos za rok 2015.
Děkuji svým příznivcům za jejich hlasy,
které tomuto udělení předcházely.
Celý svůj profesní život jsem působila na 1. stupni ZŠ v Rapotíně,
kde jsem kromě pedagogické práce organizovala řadu volnočasových
aktivit pro děti. Volnočasové aktivity pro seniory
jsou vlastně plynulým pokračováním této práce.
Děkuji.
Mgr. Jiřina Dymáková
-2-
Rapotínské noviny
Vyřezávané betlémy - vánoční výlet seniorů - turistů
Virtuální univerzita třetího věku
V předvánočním shonu 15.12.2015 si skupina 24 seniorů-turistů z Rapotína
udělala čas na výlet do Mohelnice. Navštívili jsme místní muzeum s expozicí vyřezávaných betlémů, které zhotovili umělci z okolí Mohelnice. Hned
u vstupu do muzea nás uvítala paní Třísková a k zajímavé výstavě nám poskytla výklad. Při popíjení kávy a grogu, uvařeném pracovníky muzea, jsme
naplánovali i komentovanou prohlídku Mohelnice v letním období.
V odpoledních hodinách jsme se přemístili do Loštic za lidovým umělcem
panem Benešem. Zavedl nás k místní kuriozitě - ručně malované autobusové zastávce. Ve svém domě v předvánočním čase vystavuje neobvyklý
betlém. Postavičkami jsou osobnosti z Loštic a okolí a známí zpěváci či hudebníci. Každá postavička má „rodný list“ s fotkou skutečné osoby, krátkým
životopisem a fotkou postavičky vyřezané z lipového dřeva. Vystavuje také
nejmenší betlém v republice, který se vejde do krabičky od sirek. Ty nejzvědavější z nás pustil do své ložnice s veškerým ručně vyřezávaným nábytkem. Pochlubil se nejen prací svou, ale vystavuje i obrazy místních umělců
- mimo jiné i obrazy malované na břidlici.
Výlet jsme zakončili nákupem loštických specialit - tvarůžků. Chtěla bych
poděkovat Jiřině Dymákové za perfektně naplánovanou vycházku, Martě
Konáškové a Janě Novotné, které se o nás obětavě staraly.
Foto: K.Potměšil
Text: M.Mynářová
V říjnu roku 2015 bylo zřízeno pod záštitou obce Rapotín konzultační středisko VU3V. Do zahajovacího semestru se přihlásilo 13 aktivních seniorů.
Setkávali jsme se jednou za čtrnáct dní na přednáškách. Jako téma bylo
zvoleno „ Barokní architektura v Čechách“.
Po první přednášce byli studenti – senioři rozpačití, informací bylo hodně,
ale všichni se s tím úspěšně poprali. Celkem studenti-senioři absolvovali
v zimním semestru 6 přednášek, s vynikajícími výsledky absolvovali
6 testů. V prosinci všichni absolvovali závěrečný test, kde opět prokázali
své znalosti.
Všem studentům-seniorům touto cestou blahopřeji k úspěšnému
zvládnutí studia a k ukončení zimního semestru a těším se na
pokračující letní semestr, kdy nás čeká opět zajímavé téma „Umění
rané renesance v Itálii.“
Za konzultační středisko VU3V
Alková M. – tutor KS
Pro všechny nové zájemce:
Přijďte se nezávazně podívat na přednášku. Letní semestr
začíná 4.2.2016 v 14.15 hod. v zasedací místnosti KKC.
KAŽDÁ KORUNA POMÁHÁ
Do letošního tříkrálového koledování, které v Rapotíně proběhlo v době
od 2. ledna do 10. ledna 2016, se zapojilo celkem 16 skupinek dobrovolníků. Tato již tradiční sbírka vynesla celkem 48 721,- Kč.
Děkujeme všem koledníkům, kteří i letos vyšli koledovat a přinesli tak
mnoha lidem radost, mnohým naději na zlepšení života. Srdečně děkujeme dětem ze ZŠ Rapotín za pomoc při koledování.
Damborská Ludmila, místní asistent pro Tříkrálovou sbírku
-3-
Rapotínské noviny
POZVÁNKA
Starosta obce Rapotín svolává zasedání zastupitelstva obce
na středu 24. února 2016 od 17.30 hodin
do zasedací místnosti KKC Rapotín. Program zasedání bude zveřejněn na úřední desce
obecního úřadu, na webových stránkách obce a na informačních tabulích po obci.
Ing. Pavel Žerníček, v.r. starosta obce
-4-
Oznámení seniorům
Další setkání seniorů z „Klubu důchodců“
se uskuteční 10. 2. 2016 od 14 hodin
v hasičárně na sídlišti v Rapotíně.
Rapotínské noviny
PRAVIDELNÝ PROGRAM RC VIKÝREK (LEDEN 2016 - ČERVEN 2016)
Kotlíkové dotace
Projekt CZ.1.04/2.1.00/03.00015
Vzdělávejte se pro růst! – pracovní příležitosti
Obec Rapotín byla zařazena na seznam „prioritních měst a obcí“
Ministerstva životního prostředí, tedy obcí, na jejichž území mohou
obyvatelé žádat o tzv. „kotlíkové dotace“. V údolí Desné jsou v tomto seznamu ještě obce Vikýřovice a Petrov nad Desnou. Olomoucký
kraj vyhlásil letos poprvé dne 6.1.2016 dotační program na tzv. „kotlíkové dotace“ (dříve mohly tyto programy s podporou MŽP vyhlašovat
jen „postižené“ kraje Ústecký a Moravskoslezský). Na období let 2014
- 2020 bude v tomto programu v Olomouckém kraji k dispozici přes
166 mil. Kč. Předmětem podpory dílčích projektů je výměna stávajícího
zdroje tepla (kotle) s ručním přikládáním za:
- kotel na pevná paliva (moderní s automatickým přikládáním a regulací)
- tepelné čerpadlo
- plynový kondenzační kotel
Jak pomohla Evropská unie
a Evropský sociální fond naší obci?
V letech 2012 – 2015 jsou vytvářena pracovní místa veřejně prospěšných prací (VPP) také v rámci projektu Vzdělávejte se pro růst!
– pracovní příležitosti, který je v rámci Operačního programu Lidské
zdroje a zaměstnanost financován z Evropského sociálního fondu
a státního rozpočtu České republiky.
V období od 1.5.2015 do 31.10.2015 bylo u obce Rapotín v rámci
projektu podpořeno 6 pracovních míst na VPP za 395.891,- Kč,
z toho výše příspěvku z Evropského sociálního fondu činila 85%,
tj. 336.507,35 Kč a ze státního rozpočtu České republiky činila 15%,
tj. 59.383,65 Kč.
Pracovní místa podpořená v rámci VPP byla zaměřena na úklid veřejného prostranství, údržbu veřejné zeleně a údržbu majetku obce
Rapotín.
Pracovní místo vytvořené v rámci projektu bylo zaměřeno na
uchazeče o zaměstnání, zejména z těchto cílových skupin:
fyzické osoby, které jsou vedeny v evidenci uchazečů o zaměstnání nepřetržitě déle než 5 měsíců a fyzické osoby se zdravotním postižením. Přínosem pro uchazeče o zaměstnání bylo obnovení pracovní aktivity a tím zabránění riziku sociálního vyloučení,
získání nových pracovních zkušeností i dovedností, a také
zvýšení možnosti uplatnění se na trhu práce.
Příjem žádostí o dotaci v roce 2016 zahájí Olomoucký kraj dne
22.2.2016 a ukončí dne 13.5.2016 ve 12.00 hod.
Podrobnější informace najdete www.kr-olomoucky.cz/kotlikovedotace
Konkrétní informace k přijímání žádostí a potřebné dokumenty ke
stažení najdete na https://www.kr-olomoucky.cz/kotlikove-dotace
-v-olomouckem-kraji-i-prijem-zadosti-22-2-13-5-2016-cl-3395.html
Své dotazy můžete posílat na
[email protected]
VÝZVA
Obec Rapotín vyhlašuje pro rok 2016 výzvu
na poskytování dotací z rozpočtu Obce Rapotín
na obnovu-opravu staré fasády obytných domů
v katastrálním území Rapotín.
Žadatelem může být pouze fyzická osoba, která je vlastníkem
rodinného domu v katastrálním území Rapotín s fasádou starší
minimálně 15 let od doby kolaudace stavby
nebo předchozí opravy fasády.
Písemná žádost o poskytnutí dotace musí být doručena na podatelnu
Obecního úřadu Rapotín, Šumperská 775, 788 14 Rapotín
v termínu od 4.1.2016 do 29.2.2016.
Úplné znění žádosti o poskytnutí dotace na rok 2016 a aktuální pravidla
pro poskytování dotací jsou k dispozici na stránce:
http://www.rapotin.cz/obec-obecni-urad/dokumenty-obce/formulare/
nebo na obecním úřadě v Rapotíně, Šumperská 775, 788 14 Rapotín
u Dariny Frankové, tel.: 588 884 406,
email: [email protected]
Ing. Pavel Žerníček, starosta obce
Rapotínští senioři turisté (RAST) zahajují 10.ročník
Dne 12.1.2016 se sešli senioři-turisté v zasedačce KKC Rapotín, aby
s úsměvem zavzpomínali při promítání fotografií na turisticko-naučné
vycházky a výlety v uplynulém roce. Hlavním cílem této schůzky bylo
sestavení plánu výletů a vycházek na rok 2016 podle návrhů přítomných
31 seniorů. Předkládáme přehled těchto tipů, ze kterých budeme vybírat
průběžně dle počasí a aktuální situace:
Maršíkov – Sobotín – zámek - Koliba
Dančí farma Vernířovice
Borový vodopád Kouty
Švagrov - naučná stezka
Háje rozhledna nebo Hoštejn
Litovelské Pomoraví s průvodcem - Čechy pod Kosířem - autobus
Skřítek - Rabštejn nebo okruh Klepáčov
Dolní Morava ev.Králický Sněžník s průvodcem - autobus
Úsov- levandulová farma
Biskupská kupa s průvodcem – autobus
Kouty - hotel Primavesi
Informace o výletech najdete vždy v Rapotínských novinách či na webu
obce Rapotín.
Za SK J.Dymáková, M.Konašková, J.Novotná
-5-
Rapotínské noviny
Letem zastupitelským světem
Dne 11.11.2015 se zastupitelé obce sešli posedmé na veřejném
zasedání a schválili následující usnesení:
• Nominované kandidáty pro udělení ocenění „Významné osobnosti
obce Rapotín pro rok 2015“ v oblasti sportu, kultury, školství,
volnočasových aktivit v těchto kategoriích:
Sport: Jaroslav Gardáš
Kultura: Mgr. Olga Kalinová
Školství: Mgr. Ludmila Navrátilová
Mimořádná ocenění – Významná osobnost obce
Mgr. Jaroslav Miller, M.A., Ph.D.
Mimořádná ocenění – Osobnost obce za celoživotní přínos
Mgr. Jiřina Dymáková
• Vyřazení majetku z evidence obce uvedeného v příloze č. 1 na základě provedení inventarizačních prací při mimořádné inventuře majetku – stěhování obecního úřadu.
• Rozšíření majetku poskytnutého na základě Smlouvy o výpůjčce
uzavřené dne 23.11.2007 k bezplatnému užívání formou výpůjčky
školské právnické osobě „Základní škola a Mateřská škola Údolí
Desné“ se sídlem Šumperská 775, 788 14 Rapotín, zřízenou
Svazkem obcí údolí, o movitý majetek v celkové účetní hodnotě
257.849,20 Kč.
• Uzavření, obsah a znění Dodatku č.9 ke Smlouvě o výpůjčce uzavřené dne 23.11.2007 mezi Obcí Rapotín (půjčitel), zastoupenou
starostou obce Ing. Pavlem Žerníčkem a školskou právnickou
osobou „Základní škola a Mateřská škola Údolí Desné“, se sídlem
Šumperská 775, 788 14 Rapotín, IČ: 71340874, (vypůjčitel), zastoupenou Mgr. Evou Bicanovou, ředitelkou.
• Rozpočtové opatření obce č.11/2015 dle přílohy č. 1.
• Vyplacení odměn za 3. čtvrtletí roku 2015 členům Kontrolního
výboru Zastupitelstva obce Rapotín.
• Vydání, obsah a znění „Pravidel pro poskytování dotací v roce 2016
z rozpočtu obce Rapotín“, včetně přiložených příloh 1-4.
• Vydání, obsah a znění výzvy na poskytování dotací v roce 2016
z rozpočtu obce Rapotín.
• Hodnotící 5 člennou pracovní skupinu pro posouzení „Žádostí o poskytnutí dotace na rok 2016 z rozpočtu obce Rapotín“ ve složení:
předseda - Ing. Pavel Žerníček, členové – MUDr. Bohuslav Hudec,
Mgr. Martin Gronych, Jan Stašel, Ing. Blanka Jiroušková.
• Uzavření, obsah a znění dodatku č. 1/2015 ke smlouvě č. 06/2015/
dot. uzavřené dne 20.05.2015 mezi Obcí Rapotín, Šumperská 775,
788 14 Rapotín, zastoupenou Ing. Pavlem Žerníčkem, starostou
obce a panem B. K., Rapotín na prodloužení termínu dokončení
opravy fasády rodinného domu do 31.10.2016.
• Pravidla pro poskytování dotací v roce 2016 z rozpočtu Obce Rapotín na obnovu-opravu staré fasády obytných domů v katastrálním
území Rapotín včetně příloh č. 1-3.
• Vyhlášení výzvy na poskytování dotací z rozpočtu Obce Rapotín na
obnovu-opravu staré fasády obytných domů v katastrálním území
Rapotín.
• Výslovně a předem se vzdát přednostního práva úpisu akcií při zamýšleném zvýšení základního kapitálu společnosti Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. dle §490 z.o.k. pro zamýšlený případ, že
dojde ke zvýšení základního kapitálu o částku 81.500.000,- Kč na
konečnou částku 934.715 000,- Kč, a to vydáním 81.500 ks nových
akcií o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč každá a to za účelem kapitalizace všech výše uvedených pohledávek Starého Města a Zábřehu.
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:
•
•
•
Zadat zpracování projektové dokumentace
na výtahy v obytných domech 535-537 v Rapotíně
Založit fond na opravu fasád u komerčních objektů v Rapotíně.
V rozpočtu pro rok 2016 vytvořit jednu položku na kulturu a vytvořit
i jednotný plán kulturních akcí.
• Zapracovat sankce do stávajících obecně závazných vyhlášek obce
a připravit zrušení vyhlášky za lázeňský nebo rekreační pobyt v obci
k projednání v zastupitelstvu obce.
• Vyzvat pana H. k ořezání tújí, které zasahují do obecního pozemku
u kontejnerů na separaci odpadu na Staré ulici.
Dne 7.12 2015 se zastupitelstvo obce sešlo na svém posledním
osmém zasedání v roce 2015
Zastupitelstvo obce schvaluje:
• Termíny zasedání Zastupitelstva obce Rapotín v roce 2016 dle
předložené přílohy
• Plán činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva obce Rapotín na rok
2016.
• Návrh odměn členů finančního výboru za 3. a 4. čtvrtletí roku 2015
• Rozpočet obce na rok 2016 dle přílohy č.1.
• Rozpočet investic na rok 2016 dle přílohy č.2.
• Pravidla tvorby a čerpání sociálního fondu obce v roce 2016.
• Tvorbu (příděl do fondu) a čerpání fondu bydlení obce Rapotín
v roce 2016.
• Vydání obecně závazné vyhlášky č. 1/2015 o místním poplatku za
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů.
• Podání žádosti o poskytnutí dotace v roce 2016 z Ministerstva pro
místní rozvoj z programu Podpora bydlení, podprogram Bytové
domy bez bariér pro rok 2016 na výstavbu výtahů v panelových
domech 535 A+B, 536 A+B, 537 A+B, včetně spolufinancování
této akce.
• Podání žádosti o poskytnutí dotace z Ministerstva pro místní rozvoj
z národního programu podpory cestovního ruchu v roce 2016, podprogram cestování dostupné všem na akci s názvem „Vybudování
turistického odpočívadla s vyhlídkou na Předním Bukovém kopci
v Rapotíně“, včetně spolufinancování akce.
Zastupitelstvo obce BERE NA VĚDOMÍ:
• Kontrolu plnění přijatých usnesení č.7/2015 ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 11.11.2015 v zasedací místnosti budovy
KKC
• Zápis č. 7/2015 z provedené kontroly dne 23. října 2015.
• Zápis č. 8/2015 z provedené kontroly dne 24. listopadu 2015.
• Zápisy č. 5., č. 6. a č. 7 z jednání finančního výboru obce Rapotín
v roce 2015
• Informaci podanou starostou obce k novým jízdním řádům v souvislosti s uvedením elektrifikované trati Šumperk – Kouty nad Desnou
do provozu.
• Výsledek veřejnoprávní kontroly Ministerstva vnitra u projektu
„Efektivní a štíhlý úřad Rapotín: Inovativní pojetí finančního řízení“
financovaného v rámci Operačního programu Lidské zdroje
a zaměstnanost.
Zastupitelstvo obce ukládá:
• Založit fond na opravu fasád pro právnické osoby. Do fondu vložit
200 000,-Kč.
• Kontrolu plnění přijatých usnesení č.6/2015 ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 16.9.2015 v zasedací místnosti budovy
KKC
• Finanční plán - plnění rozpočtu k 30.9.2015 dle přílohy č.1
a čerpání investic k 30.9.2015 dle přílohy č.2
• Návrh rozpočtu obce Rapotín na rok 2016 včetně rozpočtu investic
na rok 2016.
• Návrh Pravidel tvorby a čerpání sociálního fondu na rok 2016.
• Návrh vyhodnocení čerpání sociálního fondu za rok 2015
k 31.10.2015 a návrh rozpočtu sociálního fondu na rok 2016.
• Návrh vyhodnocení čerpání fondu bydlení obce Rapotín za rok
2015 k 31.10.2015 a návrh rozpočtu fondu bydlení obce Rapotín na
rok 2016.
• Zápis č. 6/2015 z provedené kontroly dne 31. srpna 2015.
• Radě obce, v souladu s § 102 odst. 2a) zákona č. 128/2000 Sb.
(zákon o obcích), provádět v mezidobí mezi řádnými zasedáními
zastupitelstva obce rozpočtová opatření v následujícím rozsahu:
- běžné výdaje u předmětného paragrafu a předmětné položky
rozpočtové skladby do částky 50 tis.Kč
- investiční a neinvestiční výdaje u předmětného paragrafu a předmětné položky na konkrétní dotační akci do částky 2,0 mil. Kč
a celkem za dotační výdaje maximálně do částky 3,0 mil.Kč
- veškeré úpravy na straně příjmů bez ohledu na jejich výši
- veškeré úpravy bez vlivu na rozpočet příjmů a výdajů, tj. změny čísel
paragrafů a položek bez finančního dopadu.
Zastupitelstvo obce ukládá:
Zastupitelstvo obce ruší:
• Zadat vypracování studie na řešení veřejné infrastruktury v místní
části Nové Domky.
Zastupitelstvo obce vyhrazuje:
• Usnesení 3.3. ze dne 11.11.2015 zastupitelstva obce č.7/2015.
-6-
LZ
Rapotínské noviny
Seznam firem a živnostníků v obci Rapotín
Název/jméno
Sídlo, kontakt
Živnostenské oprávnění
Burda a spol.
Jesenická 565, Rapotín
Tel. 605 519 138
Malířské a natěračské práce, nátěry oken, dveří a fasád
Ing. Martin Černohous
Osvobození 260, Rapotín
Tel. 583 242 258, 777 242 259
E-mail: [email protected]
Projektová činnost ve výstavbě
Jaroslav Giesl
Pod Holubím vrchem 715, Rapotín
Tel. 604 790 018, 732 734 266
E-mail: [email protected]
Kominictví - čištění komínů na TP, PP a kotlů na TP, revize komínů, kontrola
spalinových cest, autorizované měření emisí malých spal. zdrojů do 200 KW
Bohdan Hájek
V Aleji 384, Rapotín
Tel. 774 037 011
E-mail: [email protected]
Výstavba bytových jáder, sádrokartony, kompletní realizace podkroví,
montáže plovoucích podlah, drobné zednické práce, zateplení fasád
Libor Heděnec
Vodní 68, Rapotín
Tel. 739 544 256 Zemní a výkopové práce s mechanizací
Patrik Hrachovina
V Lukách 719, Rapotín, Tel. 608 118 068
E-mail: [email protected]
Vedení účetnictví (daňová evidence) pro živnostníky a malé organizace, včetně
evidence DPH a mzdové agendy zaměstnanců, zpracování daňových přiznání
Holiday resort Losinka
U Koupaliště 532, Rapotín
Tel. 583 301 711
E-mail: [email protected]
Ubytovací a restaurační zařízení, relaxačně-regenerační pobyty,
wellness pobyty, pořádání oslav, svateb aj. Eva Krahulová
Družstevní 121, Rapotín
Tel. 607 949 628
E-mail: [email protected]
Zaměření na relaxační procedury, šetrná metoda potahování přírodních nehtů
bez zásahu lepidla, manikúra P-shine, mediciální pedikúra,
depilace, masáže nohou
Pavel Martinčík
Prodej a servis
čistící techniky
Výzkumníků 374, Rapotín
Tel. 604 672 934, 732 976 275
E-mail: [email protected]
Půjčovna vysavačů, parních strojů a vysokotlakých čistících strojů
značky Kärcher. Půjčovna mobilních teplovzdušných topidel,
mobilních odvlhčovačů a přívěsů
Ing. Vladimír Niče
Nová 4, Rapotín
Tel. 583 217 195, 607 257 000
Projekty pozemních staveb, rekonstrukce a opravy domů Miroslav Pekař
U Splavu 738, Rapotín, Tel. 777 910 812
E-mail: [email protected] Vzduchotechnika, ventilace, VTRN, rekuperace
Miroslav Polášek
U Splavu 706, Rapotín
Tel. 604 833 346
E-mail: [email protected] Projektová činnost ve výstavbě
PROMA Šumperk s.r.o.
Náměstí Svobody 131, Rapotín
E-mail: [email protected]
Volný prodej a výměna propan/butan lahví, výrobky pro obuv,
karavanové a kempingové zboží RAPOS Rapotín, s.r.o.
Družstevní 125, Rapotín
Tel. 602 565 998
Stavební a zámečnická činnost, údržba zeleně,
výroba a rozvod tepelné energie Vlastimil Saňák
U Pomněnky 334, Rapotín, Tel. 604 558 673
Realizace a rekonstrukce staveb SKEMBOLEND MUSIC
s.r.o. - David Schwarz
Družstevní 100, Rapotín, Tel. 777 880 934
E-mail: [email protected]
Ozvučení společenských a kulturních akcí, svatby, plesy, pronájem zvukové a světelné techniky STUDIO ES - Eva
Suchá
U Splavu 237, Rapotín
Tel. 731 326 605 Kosmetika, pedikúra
Leoš Svoboda
Požárníků 330, Rapotín, Tel. 603 153 266
E-mail: [email protected] Podlahářské práce
Ing. Gabriela Ševčíková
Jesenická 176, Rapotín, Tel. 775 724 394
E-mail: [email protected] Projektová činnost ve výstavbě
Zahrada ROSEA
Šumperská 101, Rapotín
Tel. 583 242 219, 602 709 615
E-mail: [email protected] Zahradní centrum
Ivana Krňávková
Šumperská 224, Rapotín
Tel. 733 605 991 Rybářské potřeby, krmné směsi, ovoce a zelenina
Radim Gajdoš
Rapotín 547, Tel. 775 063 999
E-mail: [email protected] Zednické a obkladačské práce, výstavba bytových jader,
rekonstrukce koupelen a WC
Kadeřnictví LIBA Jesenická 154, Rapotín, Tel. 604 437 426
Kadeřnické služby
Ing. arch. Zbyněk Mrkus
Vodní 424, Rapotín, Tel. 732 902 075
E-mail: [email protected]
Architektonická a inženýrská činnost ve výstavbě
Jana Škaldová
Na Soutoku 135, Rapotín
Tel. 730 909 313
Pedikúra
Michaela Morávková
Na Soutoku 135, Rapotín
Tel. 724 131 910
Masáže, kineziotaping
Vlaďka Venoušová
Nová 364, Rapotín
Tel. 732 976 275, 734 838 091
Psí salón – stříhání psů a koček, koupání, rozčesávání, trimování,
šití oblečků, prodej doplňků pro zvířata
Tento seznam je zveřejněn i na webových stránkách obce Rapotín v sekci Podnikatelé. V případě, že jste svoji firmu nenalezli a chtěli byste být
také zveřejněni na webových stránkách v této sekci a v Rapotínských novinách, zašlete informace o své firmě ve struktuře (název firmy, sídlo,
kontakt, prováděné práce) na e-mail [email protected] nebo [email protected] Případně můžete informace zasílat poštou na adresu
Obec Rapotín, Šumperská 775, 788 14 Rapotín.
-7-
Rapotínské noviny
Historie - Z historie sklářství
Od roku 1857 přiváděl nájemce rapotínské sklárny Josef Schreiber nové skláře z Českomoravské vrchoviny. Jednalo se zejména
o Čechy, kteří v Rapotíně vytvořili základ české menšiny. Pojďme
si přiblížit historii míst, odkud tito skláři přišli.
Nejstarší sklárny stály ve Vříšti (před 1559-1738?), na Fryšavě
pod Žákovou horou (před 1560-1729) a ve Svratouchu (před 15741713). O něco málo později vznikly dvě další sklárny, a to v Pusté
Rybné (před 1600-1700) a na Herálci (před 1604-1914). Nejstarší
horácké sklárny byly v českých zemích dobře známy a kvalita jejich
výrobků byla poměrně dobře hodnocena. Pravděpodobně ze sklárny
ve Vříšti pochází tzv. pernštejnský vítací pohár uložený ve sbírkách
na hradě Buchlově. Byl zhotoven již před rokem 1582 z lesního
slabě zahnědlého skla a je ozdoben pernštejnským znakem se zubří hlavou. Z fryšavské sklárny jsou známy jen výrobky z poslední doby její činnosti. Jsou to upomínkové džbánky s emailovými
výjevy. Ze sklářské hutě ve Svratouchu se přesně identifikovatelné
výrobky nedochovaly.
Původní sklárna postavená v Pusté Rybné před rokem 1600 zanikla po roce 1638. V roce 1660 zde byla postavena nová sklárna.
Ta pracovala pouhých 40 let. Vyrábělo se zde duté sklo užitkové,
láhve, sklenice, džbány, lampy, zasklívací kotouče a také šestiboké
zdobené láhve se šroubovacím cínovým uzávěrem. V Pusté Rybné
se vyrábělo také modré sklo, které bylo tehdy velkou specialitou
moravských hutí.
Herálecká huť přetrvala z prvních skláren nejdéle a byla později
nazývána Mariánská huť. Její výroba byla dlouhou dobu zaměřena
na tabulové sklo, v druhé polovině 19. století zde byla zavedena
i výroba dutého skla velmi pestrých barev. Její činnost byla ukončena
až s blížící se první světovou válkou. Herálecká sklárna vyráběla
v posledním období také zajímavé kostní sklo, sklo chromově žluté
nebo červené a také výrobky z vytáčeného skla.
Velmi málo informací je o sklárně ve Vortové. Patřila asi také
k nejstarším – pracovala již v 16. století a provoz v ní byl ukončen
roku 1762. Její výrobky nejsou vůbec známy.
V 17. století je možné pozorovat druhou vlnu zakládání nových
skláren. Ta zesílila zejména po skončení třicetileté války. V té době
vznikly sklárny v Českých Křižánkách (počátkem 17. stol. -1747?),
na Moravských Křižánkách (před 1642-1740), v Záboří u Proseče (před 1651-před 1727), v Novém Jimramově (1651-před 1712)
a na Březinách (1696 - zač. 19. stol.). Sklárnu na Moravských Křížánkách postavil před rokem 1642 tehdejší majitel novoměstského
panství Šimon Katzer ze Schönsberka. Ve sbírkách Horáckého muzea v Novém Městě na Moravě jsou některé výrobky z této huti.
Mezi nimi je tzv. kouzelný pohár s pohyblivým jelenem.
Ze sklárny v Záboří nezůstaly žádné výrobky, které by se jí daly
s jistotou přisoudit. Obdobně je tomu se sklárnou v Novém Jimramově. Sklárna na Březinách spolu s hutí na Heralci, jako jediné ze
starších skláren, přežily celkovou krizi českého sklářství v druhé
polovině 18. století a začátkem 19. století. Z březinské sklárny jsou
známy především prysky (šesti až osmiboké lahvičky) s emailovou
malbou v lidovém slohu. Sklárna na Březinách zanikla někdy po
roce 1800, její sklo však zdobili místní lidoví malíři, patrně ještě
kolem roku 1830.
Po velkých lesních polomech v roce 1740 byly jen na krátko - za
účelem zpravování nahromaděného dřeva - postaveny dvě sklárny
mezi Herálcem a Křižánkami. Mnoho informací nemáme ani o nové
sklárně, kterou v roce 1793 založil na Kocandě (dnes místní část
Herálce) podnikatel ze šumavského sklářského rodu J. I. Hafenbrädel. Sklárna byla v provozu patrně ještě v roce 1834, její výrobky se
nedochovaly.
O další vlně zakládání skláren lze hovořit v době od třicátých
let 19. století. Důvodem bylo oživení na trhu se sklem a zvýšený
zájem o české sklo v zahraničí. V krátkém časovém období zde byly
postaveny další tři sklárny: sklárna Marienwald na Posekanci
u Budislavi (1826-1883), sklárna v Českých Milovech (1835-1886)
a sklárna v Lubné (1836-1852). Brzy poté následovala ještě tzv.
Vilemínina sklářská huť v Horním Bradle (1866-1944).
Ve sklárně v Posekanci, postavené v roce 1826, pracovalo hned
z počátku 65 dělníků. Tato huť byla na Horácku první, která přešla
v rozsáhlé míře k výrobě těžkého barevného skla. Vyráběly se zde
praktické předměty denního života jako cukřenky, slánky, košíčky, láhve, sklenice a lampy. Mnohé zdejší výrobky jsou zajímavě
plasticky zdobeny.
SVOBODA, Pavel. Krajem kamení a jeřabin. Tišnov: Sursum,
2002, s. 180-181
Zpracoval: Stanislav Hošek
-8-
Kouzelný pohár s pohyblivým jelenem
Rapotínské noviny
O architektuře
V dnešním článku se zaměříme na veřejná prostranství naší obce, jejich
vlastnosti a kvality pohledem architekta. Základem tvorby veřejných prostranství je lidské měřítko, lidské smysly a kontext místa. Neméně důležitý je
dialog mezi jeho uživateli a zpracovatelem návrhu. Tyto předpoklady dávají
vzniknout místům, která nejen poskytují všem skupinám obyvatel sociální
kontakt, ale i podněcují další škálu činností, v závislosti na rytmu denní doby,
týdenních cyklů a ročních období – vánoční trhy, jarmarky, slavnosti.
Kvalitní veřejné prostranství je především obytné, tj. bezpečné, vstřícné pro
všechny skupiny obyvatel, zdravé, živé, komunikativní a smyslově podnětné. Těmto kvalitám by měla být podřízena dopravní i technická infrastruktura. Takto vzniká výborná identifikace obyvatel s prostředím, která upevňuje
soudržnost společnosti.
Příkladem uvádím německou obec podobné velikosti, která se nachází
taktéž v blízkosti většího města, které poskytuje pracovní příležitosti
většině vesničanů. Obyvatelé před nedávnou dobou stáli také před otázkou,
jak reagovat na zásadní změny a potřeby své obce. Ve spolupráci s místní
architektonickou kanceláří vytvořili program: doplněk k stávající víceúčelové hale – spolkový dům pro kulturní akce, bylo potřeba místa pro seniory
a jesle (zařízení pro stáří i mládí pod jednou střechou) a radnici. Samozřejmostí bylo urbanistické napojení na stávající zástavbu. Finální řešení vzešlo
z architektonické soutěže.
Ing. arch. Zbyněk Mrkus
Literatura, zdroje:
Petr Kratochvíl, Architektura a veřejný prostor, Praha 2012
Klaus Selle: Veřejné prostory evropských měst
www. manual.iprpraha.cz
www.bogenfeld.at, www.bembe-dellinger.de
Foto:archiv autora a internetové stránky obce Rapotín
Obecní knihovna Rapotín – zpráva za rok 2015
Knihovnické okénko – nové tituly v knihovně
Knihovna zaregistrovala v loňském roce celkem 229 čtenářů, z toho 70 dětí
do 15 let. Knihovnu navštívilo během roku 4279 uživatelů; z toho 602
návštěvníků internetu a 976 návštěvníků kulturních a vzdělávacích akcí
pořádaných knihovnou či ve spolupráci s KKC Rapotín. Bylo dosaženo 10
538 výpůjček a stav knihovního fondu ke konci roku činil 4 999 knihovních
jednotek. Do fondu bylo zapsáno v loňském roce 339 svazků (z toho bylo
zakoupeno z dotace obce 216 svazků a darováno 123 svazků). Nabídku
doplňovalo 12 titulů periodik.
Knihovna po celý rok aktivně spolupracovala se ZŠ a MŠ Údolí
Desné. Na knihovnické besedy a akce pořádanou knihovnou přišlo dohromady 727 dětí. Knihovna se opět zapojila do celorepublikové akce „Noc
s Andersenem“, kdy 15 dětí přespalo v knihovně koncem března a noc to
byla opravdu strašidelná!
V roce 2015 získala knihovna dotaci z Ministerstva kultury ČR na
projekt „Hurá do knihovny“. Z projektu byla uspořádána již třetí „Prázdninová knihovna“. Děti si vyzkoušely muzikoterapii, mokré filcování, korálkování, opět se tančily orientální břišní tance a nakonec proběhlo hledání
pokladu pomocí mapy a obrázků po obci. Za pomoci dotace proběhlo také
autorské čtení Markéty Pilátové či cestopisná beseda o Kanadě s Ondřejem
Bačíkem.
Chci opět poděkovat všem, kteří darovali do knihovny Rapotín své knihy
či časopisy a rozšířili tak její nabídku.
LD
Vřesová studánka: povídání o historii a znovuzrození
Drahomír Polách
Kniha obsahuje obsáhlou řadu obrazové dokumentace a historických
faktů, ale i otevřených otázek a překvapivých nových poznatků, které
známý historik zdokumentoval.
Mottem knihy je úryvek z návštěvní knihy chaty na Vřesové studánce
(z let 1853-1857): „Dřív než drahé vlasti krásná místa nevyhledáš,
nepřestupuj její práh!“
Syn - Jo Nesbo
Sonny je ideální vězeň. V přísně střežené věznici Staten se těší značné
oblibě, neboť slouží ostatním vězňům jako zpovědník – naslouchá jejich
přiznáním a uděluje jim rozhřešení. Vrchní komisař Šimon Kéfas v jeden
den dostane najednou nový případ a novou spolupracovnici. Ab Lofthus
byl policista, Kéfasův kolega a také Sonnyho otec. Kvůli podezření
z braní úplatků spáchal před lety sebevraždu a jeho čin obrátil Sonnymu
i Kéfasovi život vzhůru nohama. Roky ve věznici jednotvárně plynou do
chvíle, než si Sonny nečekaně vyslechne jistou šokující zpověď a vydá
se soudit živé i mrtvé.
Zapomenutí svědkové - Vít Lucuk
Osudy lidí ze Šumperska, Staroměstska a Zábřežska z období 2. světové
války, komunismu, sovětské okupace… Jde o jedinečné lidské osudy, je to
kniha o zapomenutých hrdinech, o lidech, kteří se báli, nacházeli a ztráceli
sílu, obětovali se za to, co si dnes tolik užíváme – svobodu. Příběhy vychází
z autentických výpovědí pamětníků, které navazují na projekt občanského
sdružení Post Bellum. Kniha je volným pokračováním úspěšné knihy
„Přežili svou dobu“. Kniha také obsahuje dokumentační fotografie.
Možná v jiném životě - Taylor Jenkins Reidová
Hannah Martinové je devětadvacet a stále ještě netuší, jak naložit se životem.
Poté co se přestěhuje zpátky do Los Angeles, zavede ji její nejlepší
kamarádka Gabby do baru, kde potká svou dávnou lásku Ethana.
Krátce po půlnoci se Hannah ocitá před zásadní volbou – buď odejde domů
s kamarádkou, anebo zůstane s Ethanem. Co se stane, když odjede s Gabby?
Co se stane, když odjede s Ethanem? Od této chvíle se kniha štěpí na dva
vzájemně se prolínající příběhy, v nichž má její volba obrovské důsledky
pro ni i pro lidi kolem.
-9-
Rapotínské noviny
Pinčes cup
Futsalová liga Šumperka
Dne 2.1.2016 proběhl již 7.ročník Memoriálu Pavla Krmely v Pinčes cupu
družstev. Letošního roku se zúčastnilo 15 družstev. Nejstaršímu hráči bylo
73 let (Ospalík Ondra) a nejmladšímu17 let (Žejdlík Ondřej).
Konečné pořadí:
1.Dědci
2.Loučná
3.Váňa Tým
Velké poděkování patří následujícím sponzorům:
Obchod JAHN-KUNČAR, Hospůdka NA OBUVI, Maruška Krmelová,
SPORTCOM, Pavel Černohous, Jarda Končický, Roman Krymlák, TJ Velké
Losiny, TDK Epcos Šumperk, RAPIPA CAMION, KAMION TEAM 2004,
Ivo Bernard, Hostinec Peterka, Lukáš Ketner.
Prezident turnaje Standa Jeřábek a ředitel Marek Smrž
Zápas BCM Kamion vs. Závodní Česká Ves 6:0
10. ledna se odehrál zápas BCM Kamion a Závodní Česká Ves. BCM
ukázalo, kdo je „pánem“ v tabulce průběžného pořadí a svého soupeře
převyšovalo ve všech směrech – technika, rychlost, signály prostě všechno,
co má moderní futsal mít. ČV v některých chvílích nevěděla, kde je.
Do konce prvního poločasu tam BCM nasázelo tři kousky a stejný počet
padl i ve druhém poločase. Zápas tak skončil jednoznačným vítězstvím
6:0 pro BCM.
Tabulka 2015/2016
Základní část sezona 2015/2016
Více informací o zápasech a výsledcích FLŠ najdete
na http://futsal.ffsumperk.cz/
Tanečnice ze Šumperska vydaly kalendář inspirovaný malířskými mistry a jejich obrazy
Novodobé ztvárnění obrazů známých
mistrů, tak by se dal vystihnout v lednu
vytištěný nový nástěnný neprodejný
kalendář, který připravily tanečnice
z Taneční skupiny Marly z Rapotína.
Kalendář obsahuje dvanáct fotografií,
na nichž tanečnice pózují jako postavy
na výtvarných dílech.
Mezi takto netradičně pojatými snímky je například Da Vinciho Dáma
s hranostajem či se psem, Mona Lisa čtoucí časopis, Botticelliho Zrození
Venuše v pískovišti, Muchův smějící se Moon, Amendolova Girl sitar hrající
na hrnec a v neposlední řadě Degasova Baletka, která přemýšlí, nemá-li
se přezout do tenisek. Autorkou fotografií je Pavlína Hrůzková z Rapotína.
„Milujeme umění a rády se smějeme. A navíc jsme se staly i modelkami. Při
focení jsme použily naše taneční kostýmy. Do každého „obrazu“ jsme se
snažily dostat nějakou nadsázku,“ říká Petra Soukupová Kalinová, vedoucí
Taneční skupiny Marly. Tento ojedinělý kalendář je neprodejný, děvčata ho
udělala jen pro sebe a své přátele. Každopádně jedná se o skvělý nápad,
díky kterému je propagováno nejen výtvarné umění, ale i tanec. Kalendář
vydávají tanečnice každoročně, stejně tak často střídají i fotografy.
Tanečnice z Marly pocházejí z různých míst Šumperska, pravidelně se
scházejí a tančí v obci. Zaměřují se na nejrůznější typy tanců z různých
koutů světa. Prezentují se různými vlastními i hodinovými tanečními pásmy
na různých kulturních akcích po celém kraji. „Marly není jen skupina, ale
i životní styl,“ konstatuje Petra Soukupová Kalinová.
- 10 -
Rapotínské noviny
Taneční skupina Marly _ Čekání ve frontě
a Alexander Sheversky – Flamenco in Seville
Taneční skupina Marly _ Žehlení kostýmů
a Paul Gauquin _ Afternoon quiet hour
MŠ Skleněnka v solné jeskyni
Zimní radovánky v MŠ Skleněnka
- 11 -
Rapotínské noviny
Svazková škola realizovala další projekt EU
Poptávka po řemeslnících, jejich nedostatek na trhu práce, to byl podnět
MŠMT k dalším investicím do rozvoje vzdělávání, s výzvou pro základní
školy, za podpory OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Evropského
sociálního fondu, Evropské unie a státního rozpočtu ČR. Cílem klíčové
aktivity 1 výzvy č. 57 je rozvoj technických dovedností žáků na 2. stupni
základní školy.
I naší snahou je, aby se už na základní škole rozvíjela manuální zručnost
našich dětí, podporoval se rozvoj přirozeného nadání a tím zvyšoval zájem
mladých lidí o řemesla a pomohl jim při rozhodování o výběru budoucího
povolání. Proto naše škola této nabídky využila a v loňském roce realizovala projekt s názvem „Technický rozvoj na ZŠ a MŠ Údolí Desné“. Cílem
projektu byl rozvoj technického vzdělávání na základní škole formou vytváření žákovských výrobků, ke kterému napomáhá vybavení školní dílny a dále
rozvoj profesních dovedností učitelů pro výuku zaměřenou na zlepšování
technických dovedností žáků základní školy. Přípravy a realizace se ujal
pan učitel Svatopluk Pospíšil, který společně s panem učitelem Miloslavem
Svatoněm absolvoval vzdělávací kurz pro dílenskou práci s dětmi zaměřený
na práci se dřevem (organizoval Schola Servis Prostějov). Učitelé obdrželi
ze vzdělávacího kurzu osvědčení. Byly využity volné prostory budovy bývalého prvního stupně ZŠ v Petrově nad Desnou a v rámci zpracovávaného
projektu vznikla dílna se specializací na práci se dřevem a přípravna materiálu. Osm hoblic, vybavení základním nářadím a materiálem umožnilo vznik
kroužku dílen, o který byl okamžitě mezi žáky velký zájem. Jejich prvním výrobkem, na kterém si vyzkoušeli svoji manuální dovednost a šikovnost, bylo
krmítko pro ptáky. Pod odborným vedením pana učitele Pospíšila tak vzniklo
několik krmítek, kdy ta nejpovedenější v současnosti již plní svoji funkci.
Realizace projektu skončila v prosinci 2015. Škola bude i nadále podporovat ve svých volnočasových aktivitách technický rozvoj našich žáků.
Miloslav Svatoň
Zápis dětí do ZŠ a MŠ Údolí Desné
Zimní radovánky v ZŠ
Leden je ve znamení příprav na zápis do první třídy nejen pro naši školu,
ale i pro děti a jejich rodiče. Aby se budoucí prvňáčci neobávali nového
prostředí a odnesli si co nejhezčí vzpomínky, snažíme se zpříjemnit tento
významný den netradičně pojatými zápisy. V prostředí různých řemesel
se ve čtvrtek 21. ledna setkali naši předškoláci se stavitelem, ševcem,
malířem, paní učitelkou a zvěrolékařem. Skupinky dětí z páté a čtvrté třídy
přivítaly v kostýmech rodiče i děti, předaly jim zápisní list a seznámily je
s tím, jak bude celé odpoledne probíhat. Budoucí prvňáčci plnili úkoly na
jednotlivých stanovištích, kde museli prokázat, že se mohou stát školáky.
Za každý splněný úkol získali razítka na zápisní list. Hravou formou si na
pěti stanovištích ověřili prostorovou orientaci, znalost barev, zvířátek a pohádek, početní představy, zvládnutí kresby postavy a správnou výslovnost.
Poslechli jsme si básničky i písničky, které měly děti nachystané. Po splnění
všech úkolů si děti odnesly na památku malou sladkost a dáreček. Na naše
nastávající žáčky se už všichni těšíme. Letos bylo v Rapotíně zapsáno
35 dětí, v Sobotíně 15 dětí. O odklad školní docházky pro své dítě budou
žádat 4 rodiče v Rapotíně a 3 v Sobotíně.
Mgr. Jana Schlemmerová
Vydavatel: Obec Rapotín, Šumperská 775, 788 14 Rapotín, IČO: 63 59 01, počet výtisků 1220 kusů, výtisk neprodejný. Místo vydání: Rapotín
e-mail: [email protected], tel.: 583 212 531. Redakční komise: předseda – Mgr. Martin Gronych (mg),
členky: Mgr. Ludmila Navrátilová (NL), Lenka Drechslerová (LD)

Podobné dokumenty