Snižte výskyt dekubitů na operačních sálech

Transkript

Snižte výskyt dekubitů na operačních sálech
Snižte výskyt dekubitů
na operačních sálech
STŘIŽNÉ SÍLY
TLAK
MIKROKLIMA
TŘENÍ
Snížení výskytu dekubitů při operacích páteře, hrudníku
a kardiovaskulárních výkonech.
Pacienti na operačních sálech:
• Vysoké riziko vzniku dekubitů
• Výskyt 12% -66% 5,6
• Pokud se dekubitus objeví do 72 h, zřejmě vznikl už během operace 4
• Dekubity z operačních sálů prodlužují dobu hospitalizace a zvyšují náklady na péči
3
Používejte Mepilex® Border – krytí s klinicky ověřenou účinností
na prevenci vzniku dekubitů
Randomizovaná klinická studie - P. Kalowes 7
Kontrolní skupina
Běžná péče
367
PACIENTŮ
183
PACIENTŮ
Intervenční skupina
Běžná péče
+ Mepilex Border Sacrum
184
7 dekubitů:
4x II. stupeň
1x III. stupeň
2x IV. stupeň
1 dekubitus
III. stupně
PACIENTŮ
Statisticky
významné:
p=.001
Použití Mepilex Border Sacrum
signifikantně snižuje výskyt
dekubitů (p=.001)
rizikových pacientů.
Randomizovaná klinická studie - N. Santamaria 13
Kontrolní skupina
Běžná péče
440
PACIENTŮ
221
27 dekubitů:
19x pata
8x sakrum
PACIENTŮ
Intervenční skupina
Běžná péče + Mepilex Heel
+ Mepilex Border Sacrum
219
PACIENTŮ
7 dekubitů:
5x pata
2x sakrum
Statisticky
významné:
p=.001
Safetac signifikatně snižuje
výskyt dekubitů na operačních
nemocných pacientů.
Mezinárodní doporučení pro použití krytí ke zlepšení prevence dekubitů srpen 20128:
Jak předcházet dekubitům na operačních sálech
Chránit před:
STŘIŽNÉ SÍLY
TLAK
MIKROKLIMA
TŘENÍ
= Rizikové oblasti1
Týl, sacrum/kostrč, paty
Lopatky, páteř, paty
Rameno, axila, bok, koleno, kotník
Ramena, kyčel, kolena
Brada, kyčle, kolena
Týl, ramena, lopatka, boky, paty
Důležité
✪ Kůže musí být suchá a čistá před aplikací krytí se Safetac® technologií
✪ Krytí se Safetac® technologií nevyžaduje použití krémů ani jiných prostředků na ošetření kůže
Vyberte nejvhodnější produkt v závislosti na rizikové oblasti
Prevence
křížové oblasti
Prevence
na patách
Reference:
1. Castellino, I. Reducing pressure ulcers in thoracic, cardiovascular and spinal surgery patients: Achieving
ZERO incidence is possible Poster presentation SAWC Spring 2012
2. Cherry, C., Midyette, P. The Pressure Ulcer Prevention Care Bundle: a collaborative approach to
preventing hospital-acquired pressure ulcers. Poster presentation at Magnet Research Day, Alabama,
United States of America, 2010.
3. Papantonio CT, Wallop JM, Kolodner KB. Sacral ulcers following cardiac surgery: incidence and risks.
Adv Wound Care. 1994;7(2):24-36
4. Armstrong D, Bortz P. An integrative review of pressure relief in surgical patients. AORN J. 2001;73(3):
645-657.
5. Price MC, Whitney JD, King CA, Doughty D. Development of a risk assessment tool for intraoperative
pressure ulcers. J Wound Ostomy Continence Nurs.2005;32(1):19-30.
6. Primiano, M et al Pressure Ulcer Prevalence and Risk Factors During Prolonged Surgical Procedures
AORN Journal December 2011 Vol 94 No 6
7. Kalowes, P., et al, A. Use of a soft silicone, self-adherent, bordered foam dressing to reduce pressure
ulcer formation in high risk patients: a randomized clinical trial. Poster presentation at Symposium on
Advanced Wound Care Fall, Baltimore, Maryland, United States of America, 2012.
8. Black, J et al Global evidence based practice recommendations for the use of wound dressings to
augment pressure ulcer prevention protocols – August 2013
9 . White R. A Multinational survey of the assessment of pain when removing dressings. Wounds UK,
2008. 15. White R. Evidence for atraumatic soft silicone wound dressing use. Wounds UK 2005.
10. Dykes PJ et al. Effect of adhesive dressings on the stratum corneum of the skin Journal of Wound Care,
2001.
11. Bill, B., Pedersen, J., Call, E., Oberg, C. Wound dressing shear test method (bench) providing results
equivalent to humans. Oral presentation at the 14th Annual European Pressure Ulcer Advisory Panel
Meeting, Oporto, Portugal, 2011
12. Call, E, et al International Panel Studies Creation of Guidance on Dressing Use in Prevention of
PressureUlcers. Poster presentation SAWC spring 2012
13. Santamaria N, Gerdtz M, Sage S, McCann J, Freeman A, Vassiliou T, DeVincentis S, Ng AW,
Manias E, Liu W, Knott J. A randomised controlled trial of the effectiveness of soft silicone multi-layered
foam dressings in the prevention of sacral and heel pressure ulcers in trauma and critically ill patients:
the border trial. Int Wound J 2013
www.molnlycke.com
Mölnlycke Health Care s.r.o., Hájkova 2747/22, 130 00 Praha 3. Tel. +420 221 890 517
Prevence
na operačních sálech

Podobné dokumenty

Sledování vlivu preventivního používání materiálů se

Sledování vlivu preventivního používání materiálů se 1 dekubitu v porovnání s „běžnou péčí“ (Number Needed to Treat - NNT) o Při použití krytí Mepilex jako prevence bylo riziko výskytu dekubitu v průběhu prvních 3 týdnů hospitalizace 9,7 x nižší v po...

Více

Sledování vlivu preventivního používání materiálů se

Sledování vlivu preventivního používání materiálů se 1 dekubitu v porovnání s „běžnou péčí“ (Number Needed to Treat - NNT) o Při použití krytí Mepilex jako prevence bylo riziko výskytu dekubitu v průběhu prvních 3 týdnů hospitalizace 6,1x nižší v por...

Více

Drylin E - LIN-TECH

Drylin E - LIN-TECH NEMA. Vyrovnávací podložka je konstrukčně připravena pro montáž koncových snímačů. Jejich pozdější montáž

Více

Triáž pacientů ve FN Ostrava s podporou systému MediScheduler

Triáž pacientů ve FN Ostrava s podporou systému MediScheduler • mohou žít, bez ohledu na poskytnutou péči • mohou zemřít, bez ohledu na poskytnutou péči • bezprostřední péče může znamenat zlepšení vyhlídek • Pokračuje do současnosti všude tam, kde počet vyžad...

Více

Produktový list ke stažení

Produktový list ke stažení Retention capacity. Poster presentation at the EWMA conference, Lisbon, Portugal 2008. 3. Wiberg A.B. et al. Preventing maceration with a soft silicone dressing: in-vitro evaluations. Poster presen...

Více

Mepilex Lite Absorpční měkké silikonové krytí

Mepilex Lite Absorpční měkké silikonové krytí - riziko macerace se tím snižuje na minimum. Díky vrstvě

Více

Produktový list ke stažení

Produktový list ke stažení 1. Johansson C. et al. An assessment of a self-adherent, soft silicone dressing in post operative wound care following hip and knee arthroplasty. Poster presentation at EWMA, Brussels, Belgium 2012...

Více

Produktový list ke stažení

Produktový list ke stažení Číslo výrobku Velikost v cm Ks v balení Ks v kartonu

Více