Finanční horoskop 2016

Transkript

Finanční horoskop 2016
Finanční horoskop 2016
Úterý, 12 Leden 2016 17:45
Znamení horoskopu se liší nejen z pohledu vlastností, citů a vztahů, ale také z hlediska přístupu
k financím. Temperamentem oplývající ohnivá znamení Berana a Lva jsou typická svým
nekontrolovaným přístupem k výdajům. Domácí rozpočet si naopak bedlivě střeží Štíři a
Kozorozi, kteří dvakrát promyslí, za co své peníze utratí.
Odpověď na to, jak jste na tom právě Vy a co Vás čeká v novém roce, naleznete ve
finančním horoskopu, který vznikl ve spolupráci se společností KRUK Česká a
Slovenská republika.
Vodnář (20.1. – 19.2.)
Nadhled nejen v životě, ale také ve financích. Tak by se dala charakterizovat vzdušná povaha
Vodnářů. I když Vodnáři působí jako lidé, kteří peníze příliš neřeší, opak je pravdou. Zvláště s
věkem se stávají více ostražití a snaží se k financím přistupovat s rozvahou. Mladistvá léta
bývají bujará. Není jim líto utratit téměř jakýkoli obnos za svou zábavu i pro potěšení ostatních.
S přibývajícími léty si stále více uvědomují hodnotu peněz a snaží se výdaje promýšlet. Jejich
povaha jim ale rozhodně nedovolí propadnout přehnanému šetření a občas podléhají
momentálním potřebám. Proto se jim vyplatí plánovat a udržovat přehled o financích.
Ryby (19.2. – 20.3.)
1/4
Finanční horoskop 2016
Úterý, 12 Leden 2016 17:45
Citlivé Ryby mohou ze své povahy těžit, nevyhnutelná je ale i ostražitost. Jako nikdo jiný
dokážou vnímat emoce a potřeby druhých, díky tomu mohou také někdy jednat iracionálně v
oblasti financí, když se snaží pomoci. Snadná ovlivnitelnost je jejich slabou stránkou a měli by
proto zůstávat ve střehu a dobře zvažovat důsledky svého jednání vzhledem k rodinným
financím. Právě Ryby totiž poměrně často upadají do dluhových problémů.
Beran (20.3. – 20.4.)
Stejně emotivně jako Ryby reagují v oblasti peněz i Berani. Jejich motivy jsou jen trochu
odlišné. Bývá to temperament a činorodé jednání, díky kterému se mohou snadno zaplést do
finančních potíží. Musí si proto neustále připomínat, jaké jsou jejich dlouhodobé cíle a priority.
Jen tak dokáží odolávat svým pohnutkám pořizovat si víc, než kolik jim dovolují jejich možnosti.
Býk (20.4. – 21.5.)
Snaha obklopovat se jen tím nejlepším může dovést Býky do vážných finančních potíží. Býci
jako žádné jiné znamení musí být ostražití a velmi dobře promýšlet své investice. Jsou to totiž
právě oni, kdo se často potýká s dluhy. Do finančních nesnází je vede potřeba žít v přepychu a
shromažďovat majetek. To může velmi dobře fungovat, pokud, lidově řečeno, „na to mají“. V
případě, že právě neoplývají financemi a majetkem, měli by velmi přísně hlídat své výdaje a
přemýšlet o tom, co si mohou dovolit.
Blíženci (21.5. – 21.6.)
Blíženci jsou typičtí svým sklonem k šetření, které někdy vede tak daleko, že mohou působit
lakomě. Rádi shromažďují majetek, někdy i ten méně hodnotný. Mají obchodního ducha a jsou
schopni prodat i to, co by jiní vyhodili. Jejich vrozená šetrnost je důvodem, že nezápasí s
finančním nedostatkem. Trpí-li finanční situací, tak je to hlavně proto, že by si přáli víc – lepší
byt, auto, dovolenou. Na rozdíl od Býků za to ale nejsou ochotni utratit poslední peníze.
2/4
Finanční horoskop 2016
Úterý, 12 Leden 2016 17:45
Rak (21.6. – 23.7.)
Raci dokáží svědomitě šetřit, ale i propadat neplánovaným nákupům. Není pro ně problém
střádat finanční prostředky a odpírat si radovánky, ale jen do jisté doby. Pak přijde den, kdy se
vše změní, a Raci se promění v hýřící bytosti, které nedokáží odepřít sobě ani nejbližším téměř
jakékoli potěšení. Na to pozor. Je třeba zachovat zdravý rozum, utrácet peníze s rozvahou a
držet se dlouhodobých plánů. Na konci roku by se totiž mohlo ukázat, že na účtu nezůstala ani
koruna. Odtud už je jen krok k dluhům.
Lev (23.7. – 23.8.)
Mohlo by se zdát, že rození vůdci Lvi jsou neochvějnými pány jak ve společnosti, tak i doma.
Rodinný rozpočet a osobní finance jsou ale spíše jakýmsi druhým světem Lvů. Tak, jak dokáží
převálcovat společnost svým šarmem a vyzařováním, stejně převálcují i svou peněženku. Nelze
jim upřít snahu přemýšlet strategicky a plánovat různé investice, ovšem běžná finanční realita
bývá nad jejich síly. Proto by se Lvi měli zadlužovat jen po důkladné rozvaze a zjištění, že mají
dostatečné rezervy.
Panna (23.8. – 23.9.)
Pořádku milovné Panny se dostávají do finančních problémů jen zřídka. V penězích, stejně jako
ve všem ostatním, mají pevný řád a snaží se myslet na zadní kolečka. Vytváří si dostatečné
finanční rezervy pro období, kdy přijdou ztráty nebo neočekávané výdaje. Nejsou příznivci
půjček, proto si obvykle kupují věci až v momentě, kdy na ně mají.
Váhy (23.9.– 23.10)
Pravidlo zlaté střední cesty se projevuje u Vah i ve vztahu k financím. Nejsou nakloněny
extrémním řešením, a tak se snaží nezaplétat do nevýhodných finančních nabídek. Ne vždy se
jim to ale podaří. Čas od času si chtějí dopřát něco víc, a proto by měly dobře zvažovat, co si
3/4
Finanční horoskop 2016
Úterý, 12 Leden 2016 17:45
mohou dovolit a kde se případně poohlédnout po přivýdělku. I váhavé Váhy mohou upadnout
do dluhů!
Štír (23.10. – 22.11.)
Snad nejmenší finanční potíže mívají Štíři. Jejich vrozená snaha šetřit a být ostražití jim
nedovolí přistoupit na nevýhodnou půjčku nebo se zaplést do finančních potíží. Vždy mají
připraveno záložní řešení nebo ví, na koho se obrátit s žádostí o pomoc. Pokud si vezmou
půjčku nebo úvěr, rozhodně peníze nepromarní za spotřební či pomíjivou záležitost, ale budou
se je snažit vložit do něčeho hodnotného – dům, byt, pozemek. Štíři mívají díky svému přístupu
značné úspory nebo alespoň dostatečnou rezervu na překonání nepříznivých časů.
Střelec (22.11. – 22.12)
Střelci míří vysoko. Nejen v životě, ale i ve financích. Jsou schopni tvrdě pracovat, aby našetřili
dostatek peněz, které věnují do zvelebování svého majetku nebo pro svou zábavu a odpočinek.
Okolí od Střelců nemůže očekávat přílišnou „sdílnost“, co se financí týká. Mají totiž dojem, že co
si vydělali, to si také utratí. Přestože mají Střelci někdy hlavu v oblacích a velké plány, zůstávají
v oblasti financí většinou nohama na zemi. Málokdy se bezhlavě pustí do větší výdajů, které by
byly nad jejich možnosti. Díky tomu bývá jejich domácí rozpočet v dobré kondici.
Kozoroh (22.12. – 20.1.)
Kozorozi si dovedou ledasco odepřít. I když mají přebytek rádi a užívají si, pokud si mohou
„vyhodit z kopýtka“, nemívají újmu z období, kdy se musí uskromnit. To z nich dělá přizpůsobivé
lidi, kteří nepropadají momentálnímu nadšení utrácet a málokdy se zadluží. Udržují si rezervu
na každodenní výdaje, které někdy bývají vyšší z důvodu lákavých příležitostí zábavy. Kozorozi
jsou dobří společníci, a tak si často nenechají ujít setkání s přáteli, kde se staví do role
hostitele.
4/4