CCF Consulting

Transkript

CCF Consulting
Sídlo společnosti:
Novodvorská 994
142 21 Praha 4
Divize ADT Security Projects
Dornych 47
617 00 Brno
Tel.:+420 511 120 240
Fax:+420 511 120 241
[email protected]
www.tycofis.cz
Ing. Zdeněk Maryško
CCF Consulting, s.r.o.
Táborská 619/46
140 00 Praha 4
14.12.2009
Vážený pane Maryško,
s odstupem času od našeho posledního závěrečného setkání, resp.tréninku jsem se rozhodl Vám napsat
svoje poznatky a dopady na změny v chování a pracovních výsledcích mých a mého kolektivu.
Naše kontakty a spolupráce trvá přibližně od září loňského roku. Záměrně píši, že trvá , i když již
školení – tréninky byly oficiálně zatím skončeny. Musím ocenit vysokou profesionalitu Vašich
tréninků, úžasnou metodiku objasnění a vysvětlení moderního řízení lidí tak i návodu uvedení těchto
poznatků do praxe. Díku Vašim tréninkům jsem změnil pohled a přístup na dennodenní práci a řízení
lidí. Bylo to o úžasné osobní motivaci, kterou si denně opakuji. A co víc. Mělo to evidentní vliv na mé
kolegy podřízené. Je to vidět na jejich práci i osobním vystupování – jistota , efektivita, sebevědomí ,
kreativita. Byli to oni, kteří mi tyto své pocity sdělovali spontánně sami. Musím říci, že jsme byli vždy
dobrý tým, a nyní jsme profesionální tým.
Děkuji a jsem s pozdravem
Ing. Adam Oberajtr
ředitel divize ADT Security Projekt CZ & SK
Tyco Fire & Integrated Solutions s.r.o., člen koncernu Tyco
Spisová zn. C 43775, u Městského soudu v Praze.
IČ: 61055077
A Tyco International Company
Bankovní spojení: Deutsche Bank č.ú.: 3122100054/7910