Allgemeine Medizin Deutsch

Transkript

Allgemeine Medizin Deutsch
Allgemeine Medizin Deutsch
Vokabellisten zu den Lektionen
Lektion 1
Der menschliche Körper
strecken
natáhnout, vztyčit
niesen
kýchat, kýchnout
an/spannen
napnout, napínat
beugen
ohnout, ohýbat
s Herz-Kreislauf-System,-e
krevní oběh
s Verdauungssystem,-e
 verdauen
zažívací systém
zažívat
r Aufbau (nur Sg.)
stavba
r Knochen,-
kost
r Muskel,-n
sval
s Atmungssystem,-e
 atmen
dýchací systém
 dýchat
s Bewegungssystem,-e
 sich bewegen
pohybový systém
 pohybovat se
s Gelenk,-e
kloub
s Wachstum (nur Sg.)
 wachsen (ä)
růst, vzrůst
 růst
e Fortpflanzung,-en
rozmnožování
schützen
 r Schutz (nur Sg.)
chránit
 ochrana
r Reiz,-e
podnět
Lektion 2
Körpersysteme: Knochenbau und Muskulatur
verbinden
 e Verbindung,-en
spojit, propojit
 spoj, spojení
stützen
podpírat, opírat
r Röhrenknochen,-
dlouhá kost
r Wirbel,-
obratel
s Gewebe,-
tkáň
s Band,-ä-er
vaz
beweglich
pohyblivý
r Schädel,-
lebka
s Schlüsselbein,-e
klíční kost
r Rumpf,-e
trup
e Wirbelsäule,-n
páteř
e Rippe,-n
žebro
s Becken,-
pánev
ziehen
tahat, táhnout
drücken
tlačit, stisknout
r Magen,-ä-
žaludek
s Gehirn,-e
mozek
entspannen
 e Entspannung,-en
uvolnit
 uvolnění, uvolňování
Lektion 3
Körpersysteme: das Herz-Kreislauf-System und das endokrine System
schlagen (ä)
bít, tlouci
s Gefäß,-e
céva
e Kammer,-n
komora
pumpen
pumpovat
r Sauerstoff (nur Sg.)
kyslík
e Ader,-n
žíla, céva, tepna
r Nährstoff,-e
živina
r Stoffwechsel,-
látková výměna, metabolismus
e Arterie,-n
arterie, tepna
e Vene,-n
véna, žíla
e Kapillare,-n
kapilára, vlásečnice
e Drüse,-n
žláza
beeinflussen
ovlivnit, ovlivňovat
bilden
tvořit
wirken
působit
steuern
řídit
entstehen
vznikat
Lektion 4
Körpersysteme – das Verdauungssystem und die Fortpflanzung
s Nahrungsmittel,-
potravina
abwechslungsreich
různorodý, rozmanitý
r Nährstoff,-e
živina
e Speiseröhre,-n
jícen
r Rachen,-
hrtan
r Magen,-ä-
žaludek
e Säure,-n
kyselina
schützen
chránit
auf/nehmen (nimmt auf)
přijmout, přijímat
leiten
vést
e Speicheldrüse,-n
slinná žláza
befördern
dopravit, přepravit, transportovat
e Ausscheidung,-en
vylučování, výměšek
aus/scheiden
 e Ausscheidung,-en
vyloučit, vyměšovat
 vylučování, vyměšování; vyloučenina, výměšek
e Bauchspeicheldrüse,-n
slinivka břišní
schlucken
spolknout, polknout
s Geschlechtsorgan,-e
pohlavní orgán
e Fortpflanzung,-en
rozmnožování
e Schamlippe,-n
stydký pysk
r Kitzler,-
poštěváček, klitoris
r Eierstock,-ö-e
vaječník
r Eileiter,-
vejcovod
e Gebärmutter,-n
děloha
e Scheide,-n
pochva
e Vorhaut,-ä-e
předkožka
e Eichel,-n
žalud
r Schwellkörper,-
topořivé těleso
r Hodensack,-ä-e
šourek
r Hoden,-
varle
e Samenzelle,-n
semeno
r Nebenhoden,-
nadvarle
r Samenleiter,-
chámovod
e Harnröhre,-n
močová trubice, močovod
r Geschlechtsverkehr,-e
pohlavní styk
e Befruchtung,-en
 befruchten
oplodnění
 oplodnit, oplodňovat
Lektion 5
Körpersysteme – Atmungssystem, Immunsystem
e Lunge,-n
plíce
e Luftröhre,-n
průdušnice
e Bronchie,-n
průduška
befeuchten
navlhčit
an/wärmen
přihrát, nahřívat
reinigen
čistit
r Sauerstoff
kyslík
s Kohlendioxid
oxid uhličitý
erhalten
dostat, získat
aus/atmen
vydechnout
ein/atmen
nadechnout se
verteilen
rozdělovat
r Stoffwechsel,-
látková výměna, metabolismus
r Luftweg,-e
průduška
gelangen
dostat se
e Nasenhöhle,-n
nosní dutina
r Kehlkopf,-ö-e
hrtan
s Gewebe,-
tkáň
verbrennen
shořet, spálit
r Austausch,-e
výměna
s Lungenbläschen,-
plicní sklípek
r Lungenflügel,-
„jedna plíce“
r Atemzug,-ü-e
nádech a výdech
s Abwehrsystem,-e
imunitní systém
r Krankheitserreger,-
původce choroby/nemoci
s Gift,-e
 vergiften
jed
 otrávit
e Verletzung,-en
 sich verletzen
zranění
 zranit se
e Schleimhaut,-ä-e
sliznice
erworben
získaný
r Schleim,-e
hlen, sliz
r Speichel,-
slina
niesen
kýchat
husten
kašlat
sauer
kyselý
enthalten (ä)
obsahovat
e Tränenflüssigkeit,-en
slzná tekutina
schrumpfen
scvrknout se
r chemische Vorgang
chemický proces
Lektion 6
Notfallhilfe
r lebensbedrohliche Zustand
stav ohrožující život
r Muskelkater,-
namožení svalu
e Vergiftung,-en
 vergiften
otrávení
 otrávit
r Krampfanfall,-ä-e
křečový záchvat
r Schlaganfall,-ä-e
mrtvice
r Schluckauf,-e
 Schluckauf haben
škytavka
 škytat, mít škytavku
e Verbrennung,-en
 sich verbrennen
popálenina; spálení
 popálit se; spálit se
e Erfrierung,-en
 erfrieren
umrznutí
 umrznout
e Unterkühlung,-en
podchlazení
r Insektenstich,-e
štípanec od hmyzu
e Gehirnerschütterung,-en
otřes mozku
s Sodbrennen (nur Sg.)
pálení žáhy
e Übelkeit
nevolnost
r Durchfall,-ä-e
průjem
s Erbrechen
zvracení
e Sofortmaßnahme,-n
okamžité opatření
e Wärmeerhaltung
udržení teploty
e Wundversorgung
ošetření rány
s Bewusstsein
vědomí
e Seitenlagerung
stabilizovaná poloha
e Atemspende
poskytování umělého dýchání
e Blutstillung
 Blut stillen
zástava krvácení
 zastavit krvácení
e Atemnot
dušnost, záducha
e Blinddarmentzündung,-en
zánět slepého střeva
s Versagen, versagen
selhání
 selhat
e Blutung,-en
krvácení
r Knochenbruch,-ü-e
zlomenina, fraktura
r Schwindel
závrať
e Blässe
e Lähmung,-en
bledost
ochrnutí
geschwollen
opuchlý, oteklý
r Schüttelfrost
zimnice
r Nacken,-
šíje
beachten
dbát, respektovat
durch/führen
provádět
beatmen
poskytovat umělé dýchání
an/sprechen (i)
oslovit, oslovovat
Lektion 7
Krankheiten
e Blasenentzündung,-en
zánět močového měchýře
r Bluthochdruck
vysoký krevní tlak
r Brustkrebs
rakovina prsu
e Erkältung
 sich erkälten
nachlazení
 nachladit se
e Gürtelrose
pásový opar, herpes
r Haarausfall,-ä-e
vypadání vlasů
r Heuschnupfen
senná rýma
e Migräne
migréna
e Schuppenflechte
lupénka, psoriáza
s Übergewicht
nadváha
vererbt
zděděný; dědičný
e Ursache,-n
angeboren
příčina
vrozený
e Ernährung
 sich ernähren
výživa
 živit se, jíst
r Mangel,-ä-
nedostatek
e Folge,-n
následek
r Sonnenstich,-e
úpal
e Wunde,-n
rána
e Magersucht
anorexie
r Hitzeschlag,-ä-e
úžeh
s Erscheinungsbild,-er
příznaky/projevy nemoci
r Verlauf,-ä-e
průběh
sich bemerkbar machen
projevit se
e Beschwerde,-n
 sich beschweren über etwas
potíže; stížnost
 stěžovat si na něco
klagen über etwas
stěžovat si na něco
e Appetitlosigkeit
nechutenství
e erhöhte Temperatur
zvýšená teplota
s Fieber
horečka
e Heiserkeit
chrapot, chraptění, ochraptělost
lauten
znít
e Verstopfung,-en
zácpa
e Blutprobe,-n
vzorek krve
ausbrechen
 r Ausbruch,-ü-e
vypuknout
 vypuknutí
e Geschwulst,-ü-e
das Bett hüten
vřed
zůstat v posteli
r Rückfall,-ä-e
recidiva
s Verfahren,-
metoda, postup
Lektion 8
Das Krankenhaus und seine Abteilungen
e Abteilung,-en
oddělení
r OP,-s (Operationssaal,-ä-e)
operační sál
s Röntgen
rentgen
e Aufnahme,-n
snímek
r Aufzug,-ü-e
výtah
e Intensivstation,-en
jednotka intenzivní péče
s Bereitschaftszimmer,-
pokoj pro lékaře
r Leichenkeller,-
márnice, pitevna
e Blutuntersuchung,-en
vyšetření krve
e Behandlung,-en
 behandeln
ošetření, léčba
 ošetřit, ošetřovat
r Bewegungsapparat,-e
pohybový aparát
e Erstversorgung
první pomoc
e seelische Störung,-en
duševní porucha
e Augenheilkunde
oční lékařství
e Geburtshilfe,-n
odborná pomoc při porodu
HNO (Hals-Nasen-Ohren)
ORL
e Innere Medizin
vnitřní lékařství
e Notfallaufnahme,-n
pohotovost/akutní příjem
r Rollstuhl,-ü-e
invalidní vozík
e Waage,-n
váha (přístroj)
schneiden
krájet; stříhat
wiegen
vážit
ein/setzen
nasadit/použít
körperbehindert
fyzicky postižený
messen (i)
měřit
Lektion 9
Pharmakologie
s Medikament,-e
lék
impfen
 e Impfung,-en
očkovat
 očkování
e Nebenwirkung,-en
vedlejší účinek
s Pulver,-
prášek
s Aerosol,-e
aerosol
e Salbe,-n
mast, mastička
e Lösung,-en
roztok
s Zäpfchen,-
čípek
r Tropfen,-
kapka
r Arzneistoff,-e
léčivá látka
ein/führen
zavést, zavádět
s Lösungsmittel,-
rozpouštědlo
ein/spritzen
vpíchnout
ein/nehmen (nimmt ein)
vzít, brát
verhindern
zabránit
fiebersenkend
snižující teplotu
s Betäubungsmittel,-
prostředek pro lokální umrtvení
s Bandwurmmittel,-
prostředek proti tasemnici
blutgerinnungshemmend
zabraňující srážení krve
durchblutungssteigernd
zvyšující prokrvení
blutdrucksenkend
snižující krevní tlak
s Aufputschmittel,-
stimulant (stimulans)
zerstören
zničit
wassertreibend
močopudný
s Verhütungsmittel,-
antikoncepční prostředek
entzündungshemmend
zabraňující zánětu
e Wirkung,-en
 wirken
účinek
 působit
einen lokalen Eingriff vor/nehmen (nimmt
vor)
udělat/provést lokální zákrok
verordnen
předepsat, naordinovat
verdünnen
zředit
verabreichen
podat
e Hautrötung,-en
zarudnutí, zrudnutí kůže
r Ausschlag,-ä-e
vyrážka
r Juckreiz
 jucken
svědění
 svědět
e Wechselwirkung,-en
vzájemné působení, interakce
r Beipackzettel,-
příbalový leták
Lektion 10
Mikrobiologie
s Protozoon,-zoen
prvok
r Pilz,-e
houba, plíseň
s Lebewesen,-
živočich
r Zellkern,-e
jádro buňky
überlebensfähig
schopný přežít
erforschen
zkoumat
e Vermehrung,-en
rozmnožování
e Tollwut
vzteklina
giftig
 s Gift,-e
jedovatý
 jed
Lektion 11.
Chirurgie
operieren
 e Operation,-en
operovat
 operace
r Eingriff,-e
zákrok
erfolgen
konat se, dít se, následovat (reakce)
e Blutentnahme,-n
 Blut entnehmen (entnimmt)
odběr krve
 odebrát krev
e Patientenaufklärung,-en
 den Patienten auf/klären
obeznámení pacienta
 obeznámit pacienta
e Überwachung,-en
 überwachen
hlídání, kontrola
 hlídat
e Vollnarkose,-n
celková narkóza
e örtliche/regionale
Betäubung,-en
 betäuben
místní/lokální umrtvení
r Unterleib,-er
břicho (spodní část), podbříšek
verständigen
informovat
ein/stellen
nastavit, nastavovat
ab/waschen (ä)
umýt, umývat
die Narkose ein/leiten
zavést narkózu
die Narkose aus/leiten
ukončit narkózu
entfernen
odstranit
auf/schneiden
rozříznout; rozstřihnout
s Skalpell,-e
skalpel
zu/nähen
zašít, zašívat
e Nadel,-n
jehla
r Faden,-ä-
niť
verlassen (ä)
opustit
belasten
 e Belastung,-en
zatěžovat
 zátěž
 umrtvit
Lektion 12
Hämatologie
s Blutgefäß,-e
krevní céva
s Blutplättchen,-
krevní destička
s Blutkörperchen,-
krvinka
s Blutplasma
krevní plazma
s Gesamtgewicht,-e
celková hmotnost
e Krankheitsabwehr
obrána proti nemocem
erreichen
dosáhnout
r Tropfen, tropfen
kapka
 kapat
fließen
téct
flüssig
tekutý
fest
pevný
r Bestandteil,-e
součást, součástka
e Arterie,-n (e Schlagader,-n)
arterie, tepna
e Vene,-n
véna, žíla
e Kapillare,-n
kapilára
s Eisen
železo
e Blutgerinnung
 das Blut gerinnt
srážení/srážlivost krve
 krev se sráží
sauerstoffreich
bohatý na kyslík
sauerstoffarm
chudý na kyslík
r Druck
tlak
e Richtung,-en
směr
r (Krankheits-)Erreger,-
původce (chorob/nemocí)
r Keim,-e
zárodek
versorgen
 e Versorgung,-en
zásobit, živit
 zásobování; zabezpečení
s Gewebe,-
tkáň
statt/finden
konat se
s Merkmal,-e
znak, příznak
e Oberflächeneigenschaft,-en
vlastnosti povrchu
e Blutspende,-n
 Blut spenden
darování krve
 darovat krev
Lektion 13
Onkologie
r Krebs
rakovina
e Tochterzelle,-n
dceřiná buňka
bösartig
zhoubný
entwickeln
 e Entwicklung,-en
rozvíjet se, vyvíjet se
 rozvoj, vývoj
sich aus/breiten
 e Ausbreitung,-en
rozšiřovat se
 rozšíření
e Zelle,-n
buňka
sich vermehren
 e Vermehrung,-en
rozmnožovat se
 rozmnožování
betreffen (i)
týkat se
zerstören
zničit
gutartig
nezhoubný
s Erbgut
genom
gestört
narušený
sich teilen
dělit se
e Schwellung,-en
natékání, otékání; otok
befallen sein
být postižený
s Band, -ä-er
vaz
e Entnahme,-n
odběr
e Stuhlprobe,-n
vzorek stolice
e Darmspiegelung,-en
kolonoskopie
entfernen
 e Entfernung,-en
odstranit
 odstranění
schonend
 schonen
šetrný
 šetřit
schädigen
poškodit, poškozovat
vernichten
zničit
verabreichen
podávat
e Bestrahlung,-en
 bestrahlen
ozařování
 ozařovat
e Knochenmark-transplantation,-en
transplantace kostní dřeně
r Spender, spenden
dárce
 darovat
ersetzen
 r Ersatz,-ä-e
nahradit, nahrazovat
 náhrada
Lektion 14
Augenheilkunde
r Geruchssinn
čich
r Tastsinn
hmat, hmatový smysl
riechen
cítit, čichat
schmecken
chutnat
r Sehsinn
zrak
s Geräusch,-e
zvuk
tasten
hmatat
e Wahrnehmung,-en
 wahrnehmen
vnímání
 vnímat
e Entfernung,-en
vzdálenost
s Gedächtnis,-se
paměť
e Erinnerung,-en
 sich erinnern
vzpomínka
 vzpomenout si
ab/speichern
uložit si něco, zapamatovat si něco
e Pupille,-n
zornice, pupila
erkennen
rozpoznávat, poznat
e Blendung,-en
oslnění, oslepení
blenden
oslnit, oslepit
e Hornhaut,-ä-e
oční rohovka
e Linse,-n
čočka
e Netzhaut,-ä-e
sítnice
r Sehnerv,-en
zrakový/oční nerv
r Sinneseindruck,-ü-e
smyslový vjem
durchsichtig
průhledný
steuern
řídit
e Funktionsstörung,-en
porucha funkce
e Beeinträchtigung,-en
omezování
hervor/rufen
vyvolat
sich schädlich auswirken auf etwas
působit škodlivě na něco
altersbedingt
podmíněný věkem
r Glaskörper,-
sklivec
e Regenbogenhaut,-ä-e / e Iris
duhovka
e Weitsichtigkeit
 weitsichtig
dalekozrakost
 dalekozraký
r Grüne Star
zelený zákal
e Kurzsichtigkeit
 kurzsichtig
krátkozrakost
 krátkozraký
r Graue Star
šedý zákal
e Bindehautentzündung,-en
zánět spojivek
e Hornhautverkrümmung,-en
astigmatismus
r Augeninnendruck
nitrooční tlak
e Erblindung
 erblinden
oslepnutí
 oslepnout
e Sehkraft
zraková schopnost, síla zraku
scharf
ostrý
r Augapfel,-ä-
oční bulva
e Ursache,-n
příčina
e Tränendrüse,-n
slzná žláza
e Tränenflüssigkeit,-en
slzná tekutina
e Sehminderung
zhoršování zraku
r Sehverlust,-e
ztráta zraku
Lektion 15
Pädiatrie
e Kinderheilkunde
dětské lékařství
sich befassen mit etwas
kindlich
zabývat se čím
dětský
e Betreuung,-en
 betreuen
péče, opatrování
 pečovat, opatrovat
entzündlich
 sich entzünden
zánětlivý
 zanítit se
e Versorgung,-en
péče, ošetření
s Frühgeborene,-n
nedonošené dítě
s Neugeborene,-n
novorozenec
zuständig für etwas
zodpovědný za něco
r Fortschritt,-e
pokrok
beschleunigen
urychlit, zrychlit
verfügbar sein
být k dispozici
r Ultraschall
ultrazvuk
e Lebensfähigkeit
životaschopnost
s Geburtsgewicht,-e
porodní váha
e Überlebenschance,-n
šance na přežití
liegen bei etwas
činit
r Säugling,-e
kojenec
e Sterblichkeit,-en
úmrtnost
wachsen (ä)
 s Wachstum (nur Sg.)
růst
 růst
gründlich
důkladný
auffällig
nápadný, markantní
r blaue Fleck
modřina
Lektion 16.
Zahnmedizin
s Gebiss,-e
chrup
s Loch, ö-er
díra
r Backenzahn,-ä-e
stolička
schief
křivý
r Eckzahn,-ä-e
špičák
r Schneidezahn,-ä-e
řezák
r Weisheitszahn,-ä-e
zub moudrosti, osmička
e Ernährung
výživa
e Karies (nur Sg.) / e Zahnfäule (nur Sg.)
zubní kaz
r Zahnschmelz
zubní sklovina
e Zahnkrone,-n
zubní korunka
zerstören
zničit
verschließen
uzavřít
s Zahnfleisch
dáseň
pflegen
 e Pflege
pečovat o něco
 péče
s Milchgebiss,-e
mléčný chrup
s Dauergebiss,-e
stálý chrup
e Verhütung,-en
zabránění, ochrana
e Fehlstellung,-en
chybné postavení
r Kiefer,-
čelist
e Zahnspange,-n
rovnátka
e Brücke,-n
můstek
ersetzen
nahradit, nahrazovat
e Leiche,-n
mrtvola
r Befund,-e
nález
r chirurgische Eingriff,-e
chirurgický zákrok
s Zahnmark / e Pulpa
zubní pulpa, zubní dřeň
vor/beugen
předejít něčemu
r Zahnbelag,-ä-e
zubní plak
reinigen
čistit
Termine vereinbaren
domluvit si termín
e Krone,-n
koruna
an/fertigen
vyrobit
Zähne putzen
čistit si zuby
e Zahnbürste,-n
kartáček na zuby
e Zahnseide,-n
zubní nit
Lektion 17
Psychische Gesundheit
auf/geben etwas (i)
vzdát něco
sich beteiligen an etwas
podílet se na něčem
sich selbst an/nehmen (nimmt an)
přijímat sám sebe
sich entspannen
uvolnit se, odpočívat
ausgeglichen
vyrovnaný
sich rundum gut fühlen
cítit se vesměs dobře
klar/kommen mit etwas
zvládat něco, vycházet s něčím
soziale Kontakte pflegen
udržovat sociální kontakty
e Bildung
 sich bilden
vzdělání, vzdělávání
 vzdělávat se
Kontakte schaffen
navázat/vytvořit kontakty
es sich gut gehen lassen (ä)
dopřávat si
wesentlich
výrazný, zásadní
e Voraussetzung,-en
 voraus/setzen
předpoklad
 předpokládat
e Beeinträchtigung,-en
 beeinträchtigen
omezování, poškozování
 omezit, poškozovat
weit verbreitet
velice rozšířený
e Einschränkung,-en
omezení
s Wohlbefinden
dobré zdraví, dobrý zdravotní stav
e Folge,-n
následek, důsledek
einher/gehen mit etwas
být doprovázen čím
beeinflussen
 r Einfluss,-ü-e
ovlivnit, ovlivňovat
 vliv
e Suchterkrankung,-en
závislost
zahlreich
četný, hojný
e Belastung,-en
 belasten
zátěž
 zatěžovat
s Lebensereignis,-se
životní událost
e Lebensführung,-en
životospráva
e gesunde Lebensweise
zdravý způsob života
e Förderung,-en
 fördern
podpora, podporování
 podporovat
e bipolare Störung
bipolární porucha
s Burnout-Syndrom
e Essstörung,-en
syndrom vyhoření
porucha příjmu potravy
e Sucht,-ü-e
závislost
r Zwang,-ä-e
nutkání
e Angst,-ä-e vor etwas
strach z něčeho
r Angsthase,-n
strašpytel
schwitzen
 r Schweiß
potit se
 pot
das Herz rast
srdce silně buší
lebensgefährlich
životu nebezpečný
Adrenalin aus/schütten
vyplavit adrenalin
krankhaft
chorobný, patologický
übermäßig auf/treten (tritt auf)
vyskytovat se nadměrně
e Bedrohung,-en
 bedrohen
ohrožení
 ohrozit, ohrožovat
e Angstattacke,-n
záchvat strachu
s Beklemmungsgefühl,-e
stísněný pocit
s Erstickungsgefühl,-e
pocit dušení
r Schweißausbruch,-ü-e
záchvat pocení
e Schlange,-n
had
e Spinne,-n
pavouk
r Vortrag,-ä-e
přednáška
innerlich unruhig sein
cítit se vnitřně neklidný
angespannt sein
být napjatý
in der Lage sein
být schopný, umět, dokázat
r ersichtliche Auslöser
patrný/zjevný spouštěč
Lektion 18
Pflegedokumentation
e Patientenkarte,-n
zdravotní karta pacienta
r Überweisungsschein,-e
doporučení (k odbornému lékaři)
s Rezept,-e
recept
r Befund,-e
nález
e Chipkarte (Versichertenkarte)
kartička pojištěnce
r Abrechnungsschein,-e
vyúčtovací list za lékařský zákrok
r Arztbrief,-e
lékařská zpráva
e Arbeitsunfähigkeits-bescheinigung,-en
potvrzení o pracovní neschopnosti, neschopenka
e stationäre Einweisung
stacionární léčba
e Pflegeeinrichtung,-en
zařízení s pečovatelskou službou
erklären
prohlásit; vysvětlit
r Biografiebogen,-ö-
dotazník s osobními údaji
e Abrechnung,-en
evidence, výkaz, vyúčtování
sich unterscheiden
lišit se
s Stammdatenformular,-e
formulář se zdrojovými daty
r Pflegeanamnesebogen,-ö-
dotazník o sociální anamnéze
r Anordnungsnachweis,-e
léková karta pacienta
r Leistungsnachweis,-e
doklad o výkonu
Informationen weiter/geben (i)
předávat informace
e Lebensgeschichte,-n
životní příběh
Lektion 19
Kommunikation mit Patienten
e Anamnese,-n
anamnéza
e Krankenkasse,-n
zdravotní pojišťovna
e Gelbsucht
žloutenka
bestehen
být, existovat
Was fehlt Ihnen denn?
Co vám chybí?
Wie kann ich Ihnen helfen?
Jak vám mohu pomoct?
Wie zeigen sich diese Probleme?
Jak se tyto problémy projevují?
Es klingt schon so, als ob…
Zní to tak, jako by
Es wäre also besser, wenn…
Bylo by lepší, kdyby…
r Husten
 husten
kašel
 kašlat
e Erkältung,-en
 sich erkälten
nachlazení
 nachladit se
s Fieber,-
teplota
r Schwindel, mir ist schwindlig
závrať
 mám závratě
e Verstopfung,-en
zácpa
r Schüttelfrost
třesavka, zimnice
s Erbrechen
 erbrechen (i)
zvracení
 zvracet
r Krampf,-ä-e
křeč
e Atemnot
dušnost, záducha
e Übelkeit
nevolnost
e Heiserkeit
 heiser
chraptění, chrapot, ochraptělost
 ochraptělý
r Juckreiz
 jucken
svědění
 svědět
r Mundgeruch
zápach z úst
e Ohnmacht
 in Ohnmacht fallen (ä)
mdloba, bezvědomí
 omdlít
s Zittern
 zittern
chvění
 chvět se, třást se
Bescheid wissen
vědět o něčem, být informován o něčem
eine Wunde reinigen
čistit ránu
einen Verband an/legen
přiložit obvaz
um/gehen mit
zacházet s něčím/někým, pracovat s něčím/někým
fachgerecht
odborný, odborně

Podobné dokumenty

Lektion 1

Lektion 1 Stomatologie Deutsch Vokabellisten zu den Lektionen Lektion 1 Der menschliche Körper strecken

Více

Gesundheits- und Krankenpflege Deutsch

Gesundheits- und Krankenpflege Deutsch einen lokalen Eingriff vor/nehmen (nimmt)

Více