dražební vyhláška - Město Špindlerův Mlýn

Komentáře

Transkript

dražební vyhláška - Město Špindlerův Mlýn
Exekutorský úřad Přerov
soudní exekutor JUDr. Tomáš Vrána  750 00 Přerov, Komenského 38
tel: 581 216 030 fax: 581 738 020
e-mail: [email protected] internet: www.exekuce.cz ID datové schránky: dzsg873
Pro platby povinných (dlužníků) ČSOB  č.ú. 175 236 496 / 0300 var. symbol: 2349514
značka oprávněného: ,
Naše č.j.:
103 Ex 23495/14-22
USNESENÍ
Soudní exekutor JUDr. Tomáš Vrána, se sídlem Exekutorského úřadu Přerov, Komenského 38,
pověřený provedením exekuce na základě pověření, které vydal Okresní soud v Trutnově dne 19.5.2014, č.j.
21EXE633/2014-7, kterým byla nařízena exekuce podle pravomocných a vykonatelných rozhodnutí:
rozhodčí nález ze dne 23.1.2014, č.j. RoŘ0938/2013-3 vydal JUDr. Marta Macháčková, Ph.D. (rozhodce) k
uspokojení pohledávky oprávněného: HELP FINANCIAL s.r.o., Příčná 1217, 29306 Kosmonosy, IČO
26440334, zast. Mgr. Zdeněk Kučera, advokát, Bělohorská 35, 16000 Praha 6 - Břevnov, IČO 71332707,
proti povinnému: Jitka Šidlíková, Bedřichov 135, 54351 Špindlerův Mlýn, nar. 20.10.1973, vydává tuto
dražební
vyhláš ku o oznámení dražebního roku
I.
II.
Dražit se budou následující věci za tyto rozhodné ceny:
1 - notebook+brasna, packard-bell-cerveny, 1 ks á 5 400,00 Kč
Vyvolávací cena, tj. nejnižší podání, činí v souladu s ust. § 329 odst. 1 občanského soudního řádu jednu
třetinu rozhodné ceny.
Věci budou draženy jednotlivě.
Úhrada jistoty se nevyžaduje.
III.
Při rozvrhu podstaty se mohou oprávněný a ti, kdo do řízení přistoupili jako další oprávnění, a další věřitelé
povinného domáhat uspokojení jiných vymahatelných pohledávek nebo pohledávek zajištěných zadržovacím
nebo zástavním právem nebo zajišťovacím převodem práva, než pro které byl nařízen výkon rozhodnutí
(exekuce), jestliže je přihlásí nejpozději do zahájení dražby, jestliže v přihlášce uvedou výši pohledávky a
jejího příslušenství a prokáží-li je příslušnými listinami. K přihláškám, v nichž výše pohledávky nebo jejího
příslušenství nebudou uvedeny, se nepřihlíží.
IV.
Exekutor udělí příklep dražiteli, který učiní nejvyšší podání. Vydražitel musí nejvyšší podání ihned zaplatit
a věc převzít.
Poučení:
Proti tomuto usnesení není přípustné odvolání (§ 328b odst. 3 o.s.ř.).
V Přerově dne 15.12.2014
Mgr. Vlastimil Kocián, exekutorský kandidát
pověřen soudním exekutorem JUDr. Tomášem Vránou
0998.0145265359
Dražební rok se koná dne 16.1.2015 a bude zahájen v 08:00 hodin v areálu exekučních skladů v Přerově Čekyni, Zámecká ulice 230.
Usnesení se doručuje:
povinný (+ manžel povinného)
oprávněný
orgán obce, v jejímž obvodu bude dražba konána (k vyvěšení na ÚD)
orgán obce, v jejímž obvodu má povinný bydliště (k vyvěšení na ÚD)

Podobné dokumenty

zde ke stažení - Město Horní Bříza

zde ke stažení - Město Horní Bříza VI. Výše nejnižšího podání: 1.400,- Kč VII. Výše dražební jistoty: dražební jistota se neskládá VIII. Při rozvrhu podstaty se mohou oprávněný, další oprávněný a další věřitelé domáhat uspokojení ji...

Více

Elektronický dokument

Elektronický dokument 4 - Notebook, Acer, 1 ks á 2 100,00 Kč 12 - Tablet, Myaudio, 1 ks á 750,00 Kč Vyvolávací cena, tj. nejnižší podání, činí v souladu s ust. § 329 odst. 1 občanského soudního řádu jednu třetinu rozhod...

Více

zde ke stažení

zde ke stažení jejichž výše se určuje zvláštním rozhodnutím, vydává tuto

Více

Elektronický dokument - Bělkovice

Elektronický dokument - Bělkovice 1 - OA Jeep Cherokee ( SPZ: 2M3 4140 ), 1 ks á 180000 Kč Vyvolávací cena, tj. nejnižší podání, činí v souladu s ust. § 329 odst. 1 občanského soudního řádu jednu třetinu rozhodné ceny. Věci budou d...

Více

Elektronický dokument

Elektronický dokument 2 - MVT Homefriend, 1 ks á 300,00 Kč 25 - dvb box, sencor, 1 ks á 300,00 Kč 28 - radio s cd, digital, 1 ks á 300,00 Kč 29 - dvb box, sencor, 1 ks á 300,00 Kč Vyvolávací cena, tj. nejnižší podání, č...

Více

zde ke stažení

zde ke stažení 12 - vozidlo RZ: 9SO 2958, octavia, 1 ks á 60 000,00 Kč 35 - ntb, fujitsu, 1 ks á 5 400,00 Kč 49 - brasna na ntb, cerna, 1 ks á 300,00 Kč Vyvolávací cena, tj. nejnižší podání, činí v souladu s ust....

Více

Dražební vyhláška

Dražební vyhláška 11 - ntb, toshiba, 1 ks á 2400 Kč 12 - tablet, sencor, 1 ks á 2400 Kč 20 - zrcadlovka, nikon, 1 ks á 3000 Kč 22 - ntb, acer poskozeny, 1 ks á 2400 Kč 30 - mot pila, husqvarna, 1 ks á 1500 Kč Vyvolá...

Více

Elektronický dokument - Bohunovice

Elektronický dokument - Bohunovice 2 - pc sestava, dell, 1 ks á 6 000,00 Kč 5 - btv plochy, lg, 1 ks á 3 000,00 Kč 10 - xbox, 360, 1 ks á 3 000,00 Kč Vyvolávací cena, tj. nejnižší podání, činí v souladu s ust. § 329 odst. 1 občanské...

Více

Dražební vyhláška - Marcela Janouškovcová

Dražební vyhláška - Marcela Janouškovcová exekuce, jejichž výše se určuje zvláštním rozhodnutím, vydává tuto

Více

Usnesení o oznámení DR

Usnesení o oznámení DR 1- DVD Pioneer, 1 ks á 300 Kč 6- akuvrtačka Spidler, 1 ks á 300 Kč Vyvolávací cena, tj. nejnižší podání, činí v souladu s ust. § 329 odst. 1 občanského soudního řádu jednu třetinu rozhodné ceny. Vě...

Více