zde

Transkript

zde
REKLAMAČNÍ LIST
Dodavatel:
ERGONEA WŁODZIMIERZ NOWAK, ul. WESOŁA 10A, PSČ 05-400 OTWOCK, POLSKO
DIČ : PL5321666136, e.mail: [email protected], telefon: +420 604 513 624
pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese:
www.electricshop.cz
Reklamující:
Jméno a příjmení: ________________________________________________________________
Ulice:___________________________________________________________________________
Obec: ____________________________________________ PSČ: _________________________
Telefon: _______________________ E-mail: __________________________________________
Číslo objednávky: ______________________________ Datum prodeje: ___________________
Reklamované zboží: ______________________________________________________________
Výrobní číslo: ____________________________________________________________________
Popis závady: ____________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Obsah balení: ____________________________________________________________________
Poznámka kupujícího: _____________________________________________________________
Datum: ____________________ Podpis reklamujícího: ___________________________
Upozornění: Při zasílání výrobku k opravě poštou nebo přepravní službou si reklamující ve
vlastním zájmu vede tak, aby bylo
zboží zabaleno do vhodného a dostatečně chránícího obalového materiálu, vyhovujícího nárokům
přepravy křehkého zboží.