Etický kodex zaměstnanců České katolické charity – domovy

Transkript

Etický kodex zaměstnanců České katolické charity – domovy
OBLASTNÍ CHARITA SOBOTKA
Domov pokojného stáří Libošovice
Adresa: Libošovice 39, 507 44 Libošovice
Tel. fax: +420 493 571 156
Mobil: 724 548 659 (sociální pracovnice),602 166 584 (ředitelka)
E-mail : [email protected]
Internet: www.sobotka.charita.cz
Číslo účtu: 10006-217141541/0100
Provozní doba: sociální úsek po-pá 7:00-15:30
Zdravotní úsek - nepřetržitá
Stravovací úsek – po a st 6:30 – 18:00
út, čt, pá, so, ne 6:30 – 15:30
Poslání
Posláním našeho Domova pokojného stáří je poskytování pobytových služeb
osobám, které mají sníženou soběstačnost, zejména z důvodu věku a jejichž
situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby.
Jedná se o osamocené a nemocné osoby, které nejsou schopny nadále žít ve
svém přirozeném prostředí a rodina a příbuzní se nemohou nebo nechtějí o ně
starat.
Chceme jim zajistit prožití důstojného klidného stáří až do jeho konce
v bezpečí a důvěře.
Cíle služby
Vytvoření spokojeného domova lidem, kteří již nemohou nebo nechtějí zůstat
sami a hledají klidné bydlení v malém společenství svých vrstevníků.
Zajištění celodenní péče (ošetřovatelské a sociální), lékařské služby,
celodenního stravování, duchovní služby a doplňkové služby.
Cílová skupina
Senioři zpravidla nad 65 let věku v tíživé sociální situaci, v níž se nacházejí pro
svůj věk, osamělost, ztrátu soběstačnosti, nemoc a neschopnost zabezpečovat a
uspokojovat si své životní potřeby sami a již nedostačují pečovatelské služby
terénní.
2
Působnost
Region Sobotecka a Jičínska
Přehled nabízených služeb
- celoroční ubytování
- běžné úkony péče o vlastní osobu
- nákupy a nutné pochůzky, kadeřnictví, pedikúra
- poskytnutí stravy
- běžný úklid, praní a žehlení prádla
- zdravotní a lékařská péče
- zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
- základní sociální poradenství
- aktivizační činnosti
- duchovní služby
Ceny služeb
jsou uvedeny v ceníku služeb DPS
Ceník je k dispozici také v kanceláři DPS,
na vývěsce před budovou DPS
nebo ke stažení na www.sobotka.charita.cz
Zásady poskytování služby
potřebnost – při jednání se zájemcem o službu se hodnotí nepříznivá sociální
situace, tedy to, zdali zájemce službu skutečně potřebuje a tuto pomoc mu
nemůže poskytnout rodina ani jiné dostupné služby
individualizace podpory – služby jsou přizpůsobeny potřebám uživatelů,
rozlišuje se skutečná míra potřeby, podpora socializace uživatelů služby,
zamezení sociálního vyloučení
plánování služby v souladu s individuálním přístupem podle zásad standardů
sociálních služeb
Kapacita zařízení: 26 lůžek
Navazující služby: praktický lékař Sobotka, Nemocnice Jičín, LDN Nový
Bydžov, LDN Lomnice nad Popelkou
Právní forma organizace: církevní právnická osoba, IČO: 4447730
Statutární zástupce: Libuše Kollová, ředitelka Oblastní charity Sobotka
3