čtvrtek 1 - zsostopovice.cz

Transkript

čtvrtek 1 - zsostopovice.cz
LISTOPAD ZŠ
úterý 5. 11. Den naruby
2. ročník, Co se stane, když žáci převezmou roli učitele?
pondělí 11. 11. Svatomartinské posvícení,
návštěva studentů a pedagogů PedF MU - náslechy v rámci
spolupráce naší školy a fakulty
sv. Martin se s námi podělí a my s ním napříč předměty a ve všech
ročnících, s sebou svačinku, o kterou se mohu podělit
pondělí 11. 11. – pátek 22. 11. Třídní schůzka Trojlístek
žák, rodič, pedagog
bližší domluva individuálně s třídními učiteli
čtvrtek 14. 11. Propojme se!
konference o podpoře občanských dovedností u mládeže
v návaznosti na realizovaný projekt Ostopovicemi na zelenou pojedou
žáci 5. ročníku s ped. doprovodem reprezentovat naši školu do Prahy
Připravujeme ve spolupráci s obcí a dalšími partnery
Adventní program:
1. 12. Přivítání adventu, 17.00 u kapličky
vystoupení žáků školy při rozžínání stromu
14. 12. Předvánoční Jarmark, sokolovna
vystoupení všech žáků školy, prodej výrobků,
Hájek + Háječek a další
Pravidelné sběry v naší škole
Sběr sušené pomerančové a citrónové kůry prosíme, sbírejte a sušte
s námi stejně jako každý rok, pro firmu Leros, která naše děti štědře
odmění
Elektrozařízení, baterie, olej, kompaktní zářivky, hliník
Sběr PET vršků pro Kubíka
akce
Sběry papíru ve školním roce 2013-2014
1. – 5. 11., 6. – 10. 12., 3. – 7. 1. 2014,
7. – 11. 2., 7. – 11. 3., 4. – 8. 4., 2. – 6. 5., 6. – 10. 6., 4. – 8. 7.,
1. -5. 8.
symbol pro akce určené i rodičům a široké veřejnosti
Bližší info sledujte na
www.zsostopovice.cz