Plakát 2

Transkript

Plakát 2
zveme vás na veletrh | Einladung zum Besuch der Messe
Prezentace firem s technickými obory a řemesly
Vorstellung der Firmen mit technischen Fachbereichen und Handwerken
24.– 26.4.
2014
Městské divadlo
v Chomutově
Stadttheater
Chomutov
Doprovodný program veletrhu:
Begleitendes Programm der Messe:
Zlatá ulička aneb ukázky starých
i současných řemesel. Děti se mohou
zapojit do praktické ukázky řemesel – práce
s různými materiály (dřevo, kov, …).
Die Goldene Gasse – Vorführungen alter und gegenwärtiger
Handwerke. Die Schüler können an der praktischen
Vorführung der Handwerke teilnehmen – Arbeit mit
diversen Werkstoffen (Holz, Metall, …).
Pro koho je veletrh určen?
Für wen ist die Messe bestimmt?
Časový harmonogram
Zeitablaufplan
žáci 6.–9. tříd, středních škol a učilišť,
rodiče a široká veřejnost
24.04.2014
25.04.2014
26.04.2014
Schüler der 6.–9. Klasse, der Fach- und Berufsschulen,
Eltern und die breite Öffentlichkeit
VSTUP ZDARMA | EINTRITT FREI
www.ohkcv.cz
 +420 602 167 353
TECHNODAYS – přátelství napříč generacemi a národnostmi
(číslo projektu: 0697.04/151113/1/0)
TECHNODAYS – Freundschaft über Generationen und Nationalitäten hinweg
(Projekt-Nr.: 0697.04/151113/1/0)
10.15–15.00 hod. | Uhr
08.30–13.30 hod. | Uhr
09.30–17.00 hod. | Uhr

Podobné dokumenty

město ústí nad labem

město ústí nad labem Startovní listina bude zveřejněna hodinu před začátkem závodů po skončení prezentace v den závodů. Prezentace / Präsentation: V sobotu 5. 5. 2012 od 8.45 – 9.45 hod v kanceláři závodů. Am Samstag, ...

Více