viesmann - Atria.sk

Transkript

viesmann - Atria.sk
VIESMANN
VITOMAX 200-HS
Středotlaký parní kotel
Třítahový kotel
Topný výkon 3,8 až 18,2 MW
Parní výkon 5 až 26 t/h
List technických údajů
Objednací čísla a ceny na vyžádání
Při volbě kotle prosím použijte zvláštní projekční návod.
VITOMAX 200-HS
Typ M75A
Olejový/plynový středotlaký parní kotel
podle požadavků směrnice Evropského parlamentu a Rady
97/23/ES pro tlaková zařízení a norem TRD ve spojení s dohodami profesních svazů
Třítahový kotel
s ekonomizérem nebo bez ekonomizéru,
přípustný provozní tlak 6 až 25 bar
5825 487 CZ
02/2009
Technické údaje bez vestavěného ekonomizéru
Velikost kotle
Tepelný výkon topeniště*1
- u zemního plynu
MW
- u topného oleje EL
MW
Max. parní výkon při vytápění plynem
t/h
pracovní tlak 5 bar bez virbulátoru*2
t/h
max. pracovní tlak bez virbulátoru*2
pracovní tlak 5 bar s virbulátorem
t/h
max. pracovní tlak s virbulátorem
t/h
Max. teplota spalin při vytápění plynem
pracovní tlak 5 bar bez virbulátoru
°C
max. pracovní tlak bez virbulátoru
°C
pracovní tlak 5 bar s virbulátorem
°C
max. pracovní tlak s virbulátorem
°C
Max. parní výkon při vytápění olejem
t/h
pracovní tlak 5 bar bez virbulátoru*2
t/h
max. pracovní tlak bez virbulátoru*2
pracovní tlak 5 bar s virbulátorem
t/h
max. pracovní tlak s virbulátorem
t/h
Označení značkou CE
Přepravní rozměry
včetně obalu
celková délka
m
celková šířka
m
celková výška
m
kotel s tepelnou izolací
Celková hmotnost*3
pro přípustný provozní tlak
6 bar t
8 bar t
10 bar t
13 bar t
16 bar t
18 bar t
20 bar t
22 bar t
25 bar t
Objem kotlové vody
celkem
m3
*4
m3
střední pracovní oblast
*4
m3
Objem parního prostoru
*4
m2
Parní odrazná plocha
Přípojky kotle
pro přípustný provozní tlak
6 bar PN 16 DN
8 bar PN 16 DN
10 bar PN 16 DN
13 bar PN 40 DN
13 bar PN 25 DN
16 bar PN 40 DN
16 bar PN 25 DN
18 bar PN 40 DN
18 bar PN 25 DN
20 bar PN 40 DN
22 bar PN 40 DN
25 bar PN 40 DN
pro přípustný provozní tlak
Hrdla čerpadel napájecí vody
6 bar
8 bar
10 bar
13 bar
16 bar
18 bar
20 bar
22 bar
25 bar
PN 40 DN
PN 40 DN
PN 40 DN
PN 40 DN
PN 40 DN
PN 40 DN
PN 40 DN
PN 40 DN
PN 40 DN
PN 40 DN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
A
3,8
3,8
4,5
4,5
5,3
5,3
6,4
6,4
7,5
7,5
9,0
9,0
10,5
10,5
12,7
12,3
15,7
14,0
18,2
14,0
5,09
4,86
5,28
5,03
6,06
5,78
6,25
5,95
7,17
6,84
7,39
7,03
8,69
8,28
8,93
8,50
10,19
9,71
10,45
9,94
12,33
11,78
12,51
11,94
14,34
13,70
14,60
13,94
17,42 21,79
16,70 20,88
17,66
–
16,91 20,87
25,21
24,26
–
24,26
296
345
229
284
288
337
231
285
280
330
226
280
275
326
224
279
274
324
228
283
259
307
233
283
265
313
233
283
5,15
4,92
5,32
5,08
6,13
7,25
8,78 10,30 12,45 14,45 17,03 19,71
5,85
6,92
8,38
9,83 11,91 13,83 16,34 18,90
6,30
7,45
9,00 10,52 12,61 14,68 17,22
–
6,01
7,10
8,58 10,03 12,06 14,04 16,52
–
podle směrnice Rady 97/23/ES pro tlaková zařízení
5,38
2,55
2,90
5,61
2,73
3,08
5,85
2,85
3,20
6,04
3,00
3,35
6,28
3,05
3,40
6,72
3,20
3,55
7,04
3,40
3,75
7,46
3,60
3,95
8,30
3,85
4,26
8,99
3,95
4,36
9,1
9,9
10,7
11,9
13,3
12,7
13,4
14,1
15,3
10,8
11,8
13,1
14,5
14,5
15,9
16,6
18,2
18,5
12,8
13,9
15,0
17,2
17,3
18,1
19,9
21,0
21,8
14,4
15,8
17,2
18,6
20,0
21,4
23,0
23,1
24,5
16,2
17,9
19,2
20,3
22,0
23,8
24,1
25,3
26,9
19,0
20,4
22,4
24,1
26,6
28,6
28,6
30,3
32,3
22,8
24,9
26,1
28,8
32,1
32,3
34,2
35,9
–
28,9
29,2
31,8
33,7
37,5
40,0
41,8
–
–
35,0
37,1
41,8
43,0
48,4
51,9
–
–
–
40,6
41,7
46,6
49,2
54,1
58,3
–
–
–
11,2
9,82
1,38
6,58
13,4
11,46
1,94
7,78
44,8
36,51
8,29
19,95
200
150
150
125
–
125
–
125
–
125
100
100
200
200
150
150
–
125
–
125
–
125
125
100
200
200
150
150
–
150
–
125
–
125
125
125
65
50
50
40
40
40
32
32
32
40
65
65
50
50
40
40
40
40
32
40
65
65
65
50
50
40
40
40
40
40
18,3
21,9
25,8
30,9
39,0
15,66 18,49 21,78 26,15 32,38
2,64
3,41
4,02
4,75
6,62
9,72 11,29 12,53 14,19 17,42
Parní hrdlo
250
250
250
300
300
350
200
200
250
250
300
300
200
200
200
250
250
300
150
–
–
–
–
–
–
200
200
200
250
250
150
150
–
–
–
–
–
–
200
200
200
250
150
150
–
–
–
–
–
–
200
200
200
200
150
150
200
200
200
–
125
150
150
150
–
–
125
125
150
–
–
–
Hrdlo bezpečnostního ventilu
80
80
100
100
100
125
65
80
80
100
100
100
65
65
80
80
80
100
65
65
65
65
80
80
50
50
65
65
65
80
50
50
65
65
65
80
50
50
50
65
65
–
40
50
50
65
–
–
40
50
50
–
–
–
50
50
50
65
65
65
15,0
17,6
12,82 15,07
2,18
2,53
8,44
9,28
258
301
233
278
236
282
–
–
239
279
–
–
19,76
19,04
–
–
400
350
300
–
250
–
250
–
250
–
–
–
150
125
100
100
80
80
–
–
–
80
Max. tepelný výkon topeniště kolísá v závislosti na požadovaných emisních hodnotách a použitých druzích paliv. Je nutný souhlas výrobce
hořáku.
*2 Při použití přistaveného vzadu nebo při použití ekonomizéru provozovatele
*3 Z výrobně technických důvodů se hmotnost kotle může o 10 % lišit.
*4 Střední stav vody mezi "Čerpadlo VYP" a "Čerpadlo ZAP"
2
VIESMANN
VITOMAX 200-HS
5825 487 CZ
*1
Technické údaje bez vestavěného ekonomizéru (pokračování)
Velikost kotle
Hmotnostní tok spalin
- u zemního plynu
- u topného oleje EL
Objem spalin
1
t/h
t/h
m3
2
4,9
3
6,1
7,3
4
5
6
7
8
9
A
1,5225 x topný výkon v MW
1,5 x topný výkon v MW
8,5
9,6
11,8
14,7
18,4
24,7
28,7
Rozměry
ARS
f
h 500 k
WR/WB
l
EL
m
D
n o
SW
ML
p
SIV
KAB
AGA
WSA
LFE ESL
BNA
530
Øq
120
280
KTÜ
R2
R1
R1
KOA
SCH
KL
s
e
d
ASS
r
t
100
c
g
HL
v
b
a
NW
u
Pozor, horký povrch!
AGA
ARS
ASS
BNA
D
EL
ESL
HL
KAB
KL
KOA
KTÜ
Odtah spalin
Držák armatur
Hrdlo odkalovacího ventilu
Připojení hořáku
Parní hrdlo
Odvzdušnění
Hrdlo odsolovacího potrubí, zaslepené
Kontrolní otvor malý
Kryt kotle
Kontrolní otvor velký
Odtok kondenzátu R 2”
Kotlová dvířka
5825 487 CZ
Tabulka rozměrů*5
Velikost kotle
a
b
c
d
e
f
g
h
k
l
m
n
o
p
q*6
r
s
t
u
v
*5
*6
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
LFE
ML
NW
R1
R2
SIV
SCH
SW
WR/WB
WSA
A
1
2880
2725
755
1800
905
800
1003
530
575
475
1530
300
300
660
500
2550
1230
5105
2500
2240
2
3055
2900
813
1950
1030
800
1070
530
575
525
1660
325
325
660
550
2790
1225
5335
2675
2390
3
3180
3035
825
2000
1105
800
1108
530
650
550
1685
325
325
760
600
2875
1270
5560
2800
2490
Hrdlo elektrody měření vodivosti, zaslepené
Průlezný otvor
Nejnižší stav vody
Otvor pro čištění sběrače spalin
Otvor pro čištění plameniště
Hrdlo bezpečnostního ventilu, 1 x zaslepené
Průzor
Hrdlo napájecí vody
Hrdlo regulace/omezování vodního stavu
Hrdlo indikátoru stavu vody, 1 x zaslepené
Typový štítek
4
3330
3175
840
2100
1155
900
1160
530
650
565
1860
325
325
760
650
2965
1320
5750
2950
2615
5
3380
3225
830
2200
1205
900
1178
530
675
725
1825
325
325
810
700
3165
1335
5990
3000
2640
6
3530
3375
835
2300
1275
900
1240
530
825
925
1860
350
350
810
750
3380
1445
6425
3150
2765
7
3730
3575
850
2400
1380
1000
1265
530
875
875
2025
350
350
910
850
3485
1530
6720
3350
2915
8
3930
3775
865
2500
1530
1000
1342
530
975
1075
2040
400
400
960
900
3700
1630
7185
3550
3090
9
4240
4085
945
2870
1680
1100
1455
530
1300
800
2500
450
450
1110
1000
4290
1720
7975
3800
3350
A
4340
4185
965
2920
1680
1100
1455
530
1400
1100
2600
500
500
1160
1100
4590
1910
8665
3900
3400
Jmenovité rozměry, konstrukční změny vyhrazeny
Vnitřní průměr; vnější průměr: +10 mm
VITOMAX 200-HS
VIESMANN
3
Technické údaje s vestavěným ekonomizérem
Velikost kotle
Tepelný výkon topeniště*7
- u zemního plynu
MW
- u topného oleje EL
MW
Max. parní výkon při vytápění plynem
pracovní tlak 5 bar s ECO 100
t/h
max. pracovní tlak s ECO 100
t/h
pracovní tlak 5 bar s ECO 200
t/h
max. pracovní tlak s ECO 200
t/h
Max. teplota spalin při vytápění plynem
pracovní tlak 5 bar s ECO 100
°C
max. pracovní tlak s ECO 100
°C
pracovní tlak 5 bar s ECO 200
°C
max. pracovní tlak s ECO 200
°C
Max. parní výkon při vytápění olejem
pracovní tlak 5 bar s ECO 100
t/h
max. pracovní tlak s ECO 100
t/h
pracovní tlak 5 bar s ECO 200
t/h
max. pracovní tlak s ECO 200
t/h
Označení značkou CE
včetně obalu
Přepravní rozměry*8
celková délka s ECO 100, 200
m
celková šířka s ECO 100, 200
m
celková výška s ECO 100
m
celková výška s ECO 200
m
kotel s tepelnou izolací
Celková hmotnost*9
pro přípustný provozní tlak
6 bar t
- s ECO 100
8 bar t
10 bar t
13 bar t
16 bar t
18 bar t
20 bar t
22 bar t
25 bar t
pro přípustný provozní tlak
6 bar t
- s ECO 200
8 bar t
10 bar t
13 bar t
16 bar t
18 bar t
20 bar t
22 bar t
25 bar t
Objem kotlové vody
celkem s ECO 100
m3
celkem s ECO 200
m3
m3
střední pracovní oblast*10 s ECO 100
*10
m3
střední pracovní oblast s ECO 200
*10
m3
Objem parního prostoru
*10
m2
Parní odrazná plocha
Přípojky kotle
pro přípustný provozní tlak
6 bar PN 16 DN
8 bar PN 16 DN
10 bar PN 16 DN
13 bar PN 40 DN
13 bar PN 25 DN
16 bar PN 40 DN
16 bar PN 25 DN
18 bar PN 40 DN
18 bar PN 25 DN
20 bar PN 40 DN
22 bar PN 40 DN
25 bar PN 40 DN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
A
3,8
3,8
4,5
4,5
5,3
5,3
6,4
6,4
7,5
7,5
9,0
9,0
10,5
10,5
12,7
12,3
15,7
14,0
18,2
14,0
5,41
5,31
5,56
5,45
6,41
6,28
6,58
6,45
7,55
7,40
7,75
7,60
9,11
8,94
9,36
9,18
10,68
10,48
10,97
10,76
12,81
12,57
13,16
12,92
14,95
14,67
15,35
15,07
18,08
17,76
18,57
18,24
22,35
21,95
22,95
22,54
25,90
25,47
26,61
26,17
171
188
125
130
173
191
127
133
173
192
128
135
175
195
130
138
172
191
128
135
169
189
128
136
174
195
124
130
169
187
125
131
162
182
129
138
5,41
5,31
5,56
5,45
6,41
7,55
9,11 10,68 12,81 14,90 17,46 20,03
6,28
7,40
8,94 10,47 12,57 14,63 17,15 19,67
6,58
7,75
9,36 10,97 13,16 15,31 17,94 20,58
6,45
7,60
9,18 10,76 12,92 15,02 17,62 20,21
podle směrnice Rady 97/23/ES pro tlaková zařízení
5,77
2,59
2,90
3,02
6,00
2,77
3,08
3,14
6,19
2,88
3,20
3,25
6,38
3,01
3,35
3,38
6,72
3,05
3,40
3,43
7,16
3,20
3,55
3,58
7,44
3,40
3,75
3,89
8,00
3,60
3,95
4,03
8,74
3,85
4,26
4,25
9,38
3,95
4,36
4,38
9,9
10,7
11,5
12,7
14,1
13,5
14,2
14,9
16,1
10,4
11,2
12,0
13,2
14,6
14,0
14,7
15,4
16,6
11,7
12,7
14,0
15,4
15,4
16,8
17,5
19,1
19,4
12,2
13,2
14,5
15,9
15,9
17,3
18,0
19,6
19,9
13,8
14,9
16,0
18,2
18,3
19,1
20,9
22,0
22,8
14,3
15,4
16,5
18,7
18,8
19,6
21,4
22,5
23,3
15,4
16,8
18,2
19,6
21,0
22,4
24,0
24,1
25,5
16,0
17,4
18,8
20,2
21,6
23,0
24,6
24,7
26,1
17,4
19,1
20,4
21,5
23,2
25,0
25,3
26,5
28,1
18,0
19,7
21,0
22,1
23,8
25,6
25,9
27,1
28,7
20,2
21,6
23,6
25,3
27,8
29,8
29,8
31,5
33,5
21,0
22,4
24,4
26,1
28,6
30,6
30,6
32,3
34,3
24,1
26,2
27,4
30,1
33,4
33,6
35,5
37,2
–
25,3
27,4
28,6
31,3
34,6
34,8
36,7
38,4
–
30,5
30,8
33,4
35,3
39,1
41,6
43,4
–
–
31,7
32,0
34,6
36,5
40,3
42,8
44,6
–
–
36,8
38,9
43,6
44,8
50,2
53,7
–
–
–
37,8
39,9
44,6
45,8
51,2
54,7
–
–
–
42,5
43,6
48,5
51,1
56,0
60,2
–
–
–
44,1
45,2
50,1
52,7
57,6
61,8
–
–
–
11,3
11,3
9,89
9,94
1,38
6,58
13,5
13,5
11,53
11,59
1,94
7,78
15,1
15,1
12,89
12,96
2,18
8,44
17,7
17,7
15,15
15,22
2,53
9,28
25,9
26,0
21,89
22,03
4,02
12,53
31,0
31,2
23,29
26,44
4,75
14,19
39,2
39,3
32,53
32,72
6,62
17,42
45,0
45,2
36,70
36,87
8,29
19,95
200
150
150
125
–
125
–
125
–
125
100
100
200
200
150
150
–
125
–
125
–
125
125
100
200
200
150
150
–
150
–
125
–
125
125
125
250
200
200
150
–
150
–
150
–
150
125
125
18,4
22,0
18,5
22,1
15,75 18,59
15,84 18,68
2,64
3,41
9,72 11,29
Parní hrdlo
250
250
200
250
200
200
–
–
200
200
150
–
–
200
150
–
–
200
150
200
150
150
125
150
300
250
250
–
200
–
200
–
200
200
150
–
300
300
250
–
250
–
200
–
200
200
–
–
350
300
300
–
250
–
250
–
200
–
–
–
400
350
300
–
250
–
250
–
250
–
–
–
166
184
124
131
20,03
19,70
20,58
20,24
Max. tepelný výkon topeniště kolísá v závislosti na požadovaných emisních hodnotách a použitých druzích paliv. Je nutný souhlas výrobce
hořáku.
*8 Kryt odtahu spalin a potrubí napájecí vody se dodává odděleně.
*9 Z výrobně technických důvodů se hmotnost kotle může o 10 % lišit.
*10 Střední stav vody mezi "Čerpadlo VYP" a "Čerpadlo ZAP"
4
VIESMANN
VITOMAX 200-HS
5825 487 CZ
*7
Technické údaje s vestavěným ekonomizérem (pokračování)
Velikost kotle
pro přípustný provozní tlak
6 bar
8 bar
10 bar
13 bar
16 bar
18 bar
20 bar
22 bar
25 bar
Hrdla čerpadel napájecí vody
Hmotnostní tok spalin
- u zemního plynu
- u topného oleje EL
Objem spalin
- s ECO 100
- s ECO 200
PN 40 DN
PN 40 DN
PN 40 DN
PN 40 DN
PN 40 DN
PN 40 DN
PN 40 DN
PN 40 DN
PN 40 DN
PN 40 DN
1
2
3
65
50
50
40
40
40
32
32
32
40
65
65
50
50
40
40
40
40
32
40
65
65
65
50
50
40
40
40
40
40
4
5
6
7
Hrdlo bezpečnostního ventilu
80
80
100
100
65
80
80
100
65
65
80
80
65
65
65
65
50
50
65
65
50
50
65
65
50
50
50
65
40
50
50
65
40
50
50
–
50
50
50
65
t/h
t/h
8
9
A
100
100
80
80
65
65
65
–
–
65
125
100
100
80
80
80
–
–
–
65
150
125
100
100
80
80
–
–
–
80
23,4
23,8
30,6
31,0
35,1
35,5
1,5225 x topný výkon v MW
1,5 x topný výkon v MW
6,4
6,5
m3
m3
8,0
8,2
9,3
9,5
10,7
10,9
12,4
12,5
15,0
15,0
18,4
18,6
Rozměry
p1
KAB
WR/WB
EL
l
m
D
ML
BNA
530
ELV
SIV
TH
E
ECO
SW
R2
R1
R1
KOA
SCH
e
d
s
KL ASS
100
c
g
HL
ME
AGA
w
LFE ESL
120
280
a
b
WSA
NW
KTÜ
R3
no
v1
x
ARS
h 500 k
Øq
f
z
y
r
t
u
Pozor, horký povrch!
5825 487 CZ
AGA
ARS
ASS
BNA
D
E
ECO
EL
ELV
ESL
HL
KAB
KL
KOA
KTÜ
Odtah spalin
Držák armatur
Hrdlo odkalovacího ventilu
Připojení hořáku
Parní hrdlo
Vypouštěcí hrdlo
Ekonomizér
Odvzdušnění
Nátrubek R 1/2” odvzdušňovacího ventilu
Hrdlo odsolovacího potrubí, zaslepené
Kontrolní otvor malý
Kryt kotle
Kontrolní otvor velký
Odtok kondenzátu R 2”
Kotlová dvířka
Tabulka rozměrů*11
Velikost kotle
1
a
mm
2880
b
mm
2725
c
mm
755
d
mm
1800
e
mm
905
f
mm
800
*11 Jmenovité rozměry, konstrukční změny vyhrazeny
VITOMAX 200-HS
LFE
ME
ML
NW
R1
R2
R3
SIV
SCH
SW
TH
WR/WB
WSA
A
2
3055
2900
813
1950
1030
800
3
3180
3035
825
2000
1105
800
Hrdlo elektrody měření vodivosti, zaslepené
Měřicí otvor R 1/2”
Průlezný otvor
Nejnižší stav vody
Otvor pro čištění sběrače spalin
Otvor pro čištění plameniště
Otvor pro čištění ECO
Hrdlo bezpečnostního ventilu, 1 x zaslepené
Průzor
Hrdlo napájecí vody
Teploměr
Hrdlo regulace/omezování vodního stavu
Hrdlo indikátoru stavu vody, 1 x zaslepené
Typový štítek
4
3330
3175
840
2100
1155
900
5
3380
3225
830
2200
1205
900
6
3530
3375
835
2300
1275
900
7
3730
3575
850
2400
1380
1000
8
3930
3775
865
2500
1530
1000
9
4240
4085
945
2870
1680
1100
VIESMANN
A
4340
4185
965
2920
1680
1100
5
Technické údaje s vestavěným ekonomizérem (pokračování)
*12 Vnitřní
6
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
1
1003
530
575
475
1530
300
300
1120
500
2550
1230
5565
2530
3038
3293
2565
2890
3458
3711
1285
1430
2
1070
530
575
525
1660
325
325
1120
550
2790
1225
5795
2712
3240
3440
2685
3010
3683
3883
1380
1527
3
1108
530
650
550
1685
325
325
1170
600
2875
1270
5970
2822
3390
3570
2790
3115
3858
4038
1428
1575
4
1160
530
650
565
1860
325
325
1170
650
2965
1320
6160
2955
3565
3733
2920
3245
4058
4226
1480
1633
5
1178
530
675
725
1825
325
325
1320
700
3165
1335
6500
3000
3640
3795
2965
3290
4158
4313
1495
1648
6
1240
530
825
925
1860
350
350
1330
750
3380
1445
6945
3150
3815
3978
3115
3440
4358
4521
1530
1683
7
1265
530
875
875
2025
350
350
1380
850
3485
1530
7190
3350
4065
4337
3305
3757
4658
4930
1612
1837
8
1342
530
975
1075
2040
400
400
1530
900
3700
1630
7755
3550
4290
4500
3487
3877
5118
5118
1682
1907
9
1455
530
1300
800
2500
450
450
1630
1000
4290
1720
7495
3800
4650
4725
3730
4052
5318
5393
1797
2022
A
1455
530
1400
1100
2600
500
500
1630
1100
4590
1910
9435
3900
4800
4955
3775
4227
5518
5673
1867
2039
5825 487 CZ
Velikost kotle
g
h
k
l
m
n
o
p1 (ECO 100/200)
q*12
r
s
t (ECO 100/200)
u (ECO 100/200)
v1 (ECO 100)
v1 (ECO 200)
w (ECO 100)
w (ECO 200)
x (ECO 100)
x (ECO 200)
y (ECO 100/200)
z (ECO 100/200)
průměr; vnější průměr: +10 mm
VIESMANN
VITOMAX 200-HS
Technické údaje k volbě hořáku
a
c/2
Velikost kotle
1
2
3
MW
hPa
hPa
hPa
hPa
MW
%
hPa
hPa
hPa
hPa
3,8
8,1
17,2
9,1
9,6
3,8
100
7,4
15,9
8,4
8,8
4,5
8,8
16,2
9,8
10,6
4,5
100
8,0
14,9
9,0
9,7
5,3
8,8
15,0
10,3
10,8
5,3
100
8,0
13,8
9,5
9,9
rozměr a
rozměr b
rozměr c
mm
mm
mm
3793
3543
4023
3773
4198
3948
4388
4138
rozměr dmin
rozměr d
rozměr dmin
7 mm
7 mm
7 mm
825
875
835
925
1000
960
1000
1075
1035
rozměr e
mm
7 mm
522
597
718
m3
2,13
2,96
3,58
m3
2,30
3,20
3,90
Zemní plyn
max. odpor spalin bez virbulátorů
max. odpor spalin s virbulátory
max. odpor spalin s ECO 100
max. odpor spalin s ECO 200
Topný olej EL
výkonový podíl
max. odpor spalin bez virbulátorů
max. odpor spalin s virbulátory
max. odpor spalin s ECO 100
max. odpor spalin s ECO 200
Délka
– přípustná pro plamen
– trubka hořáku
– vratná komora spalin
Průměr
– vlnitá trubka, vnitřní
– vlnitá trubka, střední
– hladká trubka, vnitřní
Minimální délka plamene
Max. průměr hlavy hořáku
c
Ød
Ø d min.
Øe
360
Ø d min.
b
Trubka hořáku
(vlnitá trubka)
Trubka hořáku a vratná komora spalin
4
5
6
7
Max. přípustný topný výkon
6,4
7,5
9,0
10,5
9,7
10,9
12,4
11,3
16,6
17,8
16,7
16,6
11,2
12,4
14,4
13,3
12,0
13,1
15,2
14,8
6,4
7,5
9,0
10,5
100
100
100
99,7
8,8
9,9
11,3
10,2
15,2
16,3
15,2
15,1
10,3
11,3
13,2
12,1
10,9
12,0
13,9
13,5
Rozměry plameniště
8
9
A
12,7
13,7
18,3
15,7
16,9
12,3
96,6
11,5
15,5
13,3
14,3
15,7
14,7
–
16,7
18,2
14,0
89,2
10,2
–
11,6
12,8
18,2
13,6
–
15,8
18,1
14,0
76,9
6,8
–
8,0
9,2
5188
4938
5603
5353
6313
6063
7050
6800
1050
1100
1155
1275
1125
1175
1250
1350
1085
1135
1210
1310
Připojovací rozměry hořáku
360
718
718
768
768
Objem plameniště
4,11
4,65
5,80
7,07
1405
1500
1460
1555
1650
1610
1555
1650
1610
918
1018
1018
9,46
12,96
14,25
10,10
13,70
15,20
4,50
4538
4973
4288
4723
500
5,00
6,20
7,60
5825 487 CZ
Upozornění
Údaje o průměru se vztahují na největší hloubku vlny a nejmenší vnitřní průměr. Druh trubky hořáku závisí na použitém tlakovém stupni. Nejsou
zohledněny tolerance vzniklé při výrobě.
VITOMAX 200-HS
VIESMANN
7
800
t
≤ 500
1000
Doporučené minimální vzdálenosti podle TRD 403- 3.2
500
300
u
500
u/2
Kotel
A
Hořák
B
"t" a "u" Tyto rozměry jsou uvedeny v tabulkách rozměrů příslušných
kotlů.
Kotel s(e)
■ tepelnou izolací
■ držákem armatur
■ zaslepovacími přírubami hrdel, jež nejsou nutné pro každé použití
■ průzorem
■ deskou hořáku jako zvláštní dodávkou
Tištěno na ekologickém
papíru běleném bez chlóru
Rozsah dodávky
Příslušenství (volitelné)
■ izolace hlavy plamene, podle specifikace hořáku
■ virbulátory
■ obal (montážní ochrana a přepravní folie)
U kotlů s ekonomizérem se navíc dodávají k montáži na místě:
■ potrubí napájecí vody s tepelnou izolací
■ kryt odtahu spalin s tepelnou izolací
Viessmann spol. s r.o.
Chrášťany 189
25219 Rudná u Prahy
Telefon: 257 09 09 00
Telefax: 257 95 03 06
www.viessmann.com
8
VIESMANN
VITOMAX 200-HS
5825 487 CZ
Technické změny vyhrazeny!

Podobné dokumenty

Viesmann

Viesmann – Elektrický příkon topného kotle při QN – Elektrický příkon topného kotle při Qmin Přípojky topného kotle Přívodní a vratná větev kotle Přípojka hasicí vody Vypouštěcí kohout kotle Bezpečnostní vý...

Více

GT 430 - De Dietrich

GT 430 - De Dietrich Jmenovitě pro Německo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15 4.2 Obalové jednotky . ...

Více

P ¤ E M A L B Y

P ¤ E M A L B Y o autorovi a jeho tvorbû promluví Jifií Valoch (NG Praha) V hudebním programu zahraje Markéta Kapustová skladbu pro sólovou flétnu J. S. Bacha Partita a moll V˘stava se koná za finanãní podpory Mûst...

Více

Plánovací podklady - Guntamatic

Plánovací podklady - Guntamatic vody přesně podle údajů v našich schématech. Důležité → Jestliže jsou do hydraulického systému zařízení integrovány další komponenty jako např. měřič tepla, nebo celková délka potrubí akumulační ná...

Více

prospektu

prospektu Vývoj cen energií a zdrojů energie pro vytápění ukazuje, že ekologický přístup může být i ekonomicky výhodný – palivové dřevo, štěpka i pelety si zachovávají výrazný cenový odstup od elektřiny, zem...

Více

Teplovodní a horkovodní kotle

Teplovodní a horkovodní kotle Analyzátor vody LWA Vyčerpávající informace jsou zákazníkům k dispozici v našem prospektu „Příslušenství kotelny“

Více

Efektivita ve velkém měřítku

Efektivita ve velkém měřítku jsou identické s konstrukčními řadami velkých

Více