Vollmacht

Transkript

Vollmacht
Vollmacht
Krátkodobé převozní značky
Plná moc
Požadovaný druh převozních SPZ
Wunschkennzeichen :
KURZZEITKENNZEICHEN :
nevyplňovat !
Versicherungsbestätigung (EVB) : Potvrzení o pojištění
Nr. :
nevyplňovat !
Hiermit bevollmächtige Firma Zde zplnomocňuje Firma
Pan
Paní
Herr
Frau
Zmocněnec
Cestovní pas
Občanský průkaz
Firma
Personal Ausweis
Reise Pass
Příjmení
Jméno
Vollmachtnehmer - Name :
Vorname :
Rodné příjmení
Místo narození
Datum narození
Geb.Name :
Geb.Datum :
Číslo popisné
Ulice
Strasse :
Haus Nr.:
Geb.Ort :
Název firmy
DIČ
Číslo popisné
Ulice
Zmocnitel
Volmachtgeber -
Wohnort :
Ust.ID.Nr.:
Strasse :
Druh vozidla
Obec
PSČ
PLZ :
Firma Name :
Fahrzeugklasse :
Nr.:
Haus Nr.:
osobní
PKW
nákladní
LKW
PSČ
Obec
PLZ :
Wohnort :
přívěs/návěs
ANHÄNGER
motocykl
MOTORRAD
nevyplňovat !
auf meinen Namen zuzulassen und die Fahrzeugpapiere in zu nehmen.
pověření zmocněnce je přípustné
Die Beauftragung eines Unterbevollmächtigten ist zulässig.
přihlásit na mé jméno a převzít doklady od vozidla
Ich erkläre mich damit ein verstanden. dass der bzv. dem Bevollmächtigten gegenüber Auskunft hinsichtlich
tímto prohlašuji,že zmocněnci může být podána informace
eventuell er Kostenrückstände erterit werden dart,die im Zusammenhang mit einer vorausgegangenen Zulassung
o výši nákladů,které vzniknou s přihlášením
oder Auβerbetriebsetzung eines meiner Fahrzeuge entstanden sind.
nebo vyřazením některých mých vozů z evidence
Ort
Místo
Datum
Datum
Unterschrift des Kfz - Halters
Podpis