Anmeldung/Přihláška 20…./.… Kl:…. 1.SchülerIn/žák/yně → → → 2

Transkript

Anmeldung/Přihláška 20…./.… Kl:…. 1.SchülerIn/žák/yně → → → 2
Anmeldung/Přihláška
20…./.…
Kl:….
Wiener Mittelschule des Schulvereines Komensky
Vídeňská střední škola Školského spolku Komenský
1.SchülerIn/žák/yně
!
(Familienname, Vorname d. SchülerIn)
(Příjmení a jméno žák/yně)
!
(Staatsbürgerschaft)
(Státní občanství)
1. Sprache / 1. jazyk
(Versicherungsnummer, Geburtsdatum)
(Číslo pojistění, datum narození)
zweisprachig/dvojjazyčnost O ja/ano
2. Sprache/ 2. jazyk
(Ort/místo narození)
(Muttersprache / Mateřský jazyk)
Anmeldung zum Religionsunterricht/Přihláška k výuce náboženství: röm.-kath. □ evang.AB □
jiné/sonstiges ……..
!
Bekenntnis/Vyznání:
röm.-kath. □
evang.AB □
evang.HB □
o.B./bez v. □
jiné/sonstiges…….
2. Kontakt (Notfalladresse) – Eltern/rodiče:
Name/Jméno: !
(1. Erziehungsberechtigte/r/Osoba oprávněná k výchově
(Beruf)
(Versicherungsnummer)...............................
E-mail !
!
Wohnadresse: PLZ, Ort, Straße, Nr./Adresa: PSČ, město, ulice, č.
(2. Erziehungsberechtigte/r)
(Osoba oprávněná k výchově)
Telefon:
(Beruf)
(Povolání)
(Versicherungsnummer)
(Číslo pojištění)
(Beruf)
(Povolání)
(Versicherungsnummer)
(Číslo pojištění)
!
Andere Personen im Familienkreis:
(Jiné osoby rod. kruhu)
(Telefon)
!
(Bisherige Schullaufbahn/Dosavadní vzdělání/)
(Bestätigung/Potvrzení / Schülerstammblatt)
(Geschwister/Sourozenci, Geburtsdatum/Datum narození)
3. Unterlagen/doklady: Eltern/rodiče
O
O
O
O
O
O
Geburtsurkunde/rodný list
O Informationsblatt, freie Tage
Meldezettel/přihlášení k pobytu
O Info: Bankeinzug
Staatbürgerschaftsnachweis/pas
O Vertrag / HO – 70€ bezahlt O Ja
letztes Zeugnis/poslední vysvědčení
O Schulbesuchsbestätigung/potvrzení ZŠ
Taufschein/křestní list
O Spaß mit Max, Fit 18,-€ O Ja
1x Foto (für Schülerausweis/žákovský průkaz)
4. Schulstufe: Klasse:
°Förderung+
°Procvičování+
Deutsch:
AO:
A - B
Schulpflicht:
D
C
Tsch
C
x
AO
AB
Slow
C
x
SMatrik:
Ersatz:
O Schülerausweis / Foto O Ja O MH/ŽK
O Gesundheitsbogen/Kaliumjodid: Ja / Nein
° FW ° VA
AO
AB
E
OK
x
AO
Antritt/Nástup:
Interessen:
Zájmy:
AB
Schularzt/
Školní lékař:
Mi/ stř
8.00-12.00
Die Erziehungsberechtigten wurden informiert, dass die Daten elektronisch erfasst werden.
!
Datum: ……………………..
Unterschrift/podpis ……………………………….……….
"