Vollmacht

Komentáře

Transkript

Vollmacht
Vollmacht
Požadovaný druh převozních SPZ
wunschkennzeichen
Plná
Hiermit bevollmáchtige ich,
Paní
nřáu!
Zmocnitel
-
pojištěníNr.
zde zplnomocňuji Já
Občanský
průkaz
PersónáťÁúsweis!
Haus
Geb.Ort:
Nr.:
pSČ
PLZ
Druh
Obec
Wohnoň
:
:
DlČ
:
popisné
Ulice
Strasse
:
Místo narození
:
Název firmy
Firma Name
Nr.:
Jméno
Číslopopisné
:
PášE
Cestovní pas
Řéiše
Vorname
:
Geb.Datum
:
:
:
Datum narození
Ulice
Strasse
Potvrzení o
Firmaf]
Name
Rodné příjmení
Geb.Name
:
příjmení
Volmachtgeber
Krátkodobé převozní značky
KURZZEITKENNZEICHEN
:
Versicherungsbestátigung (EVB)
Pan
Hórr!
moc
Číslo
vozidla
pSČ
Nr.:_PLZ:
osobnír__r nákladnír____r přívěs/.návěs
PKWI_] LKW L_| ANHANGER
Haus
:
Fahrzeugklasse
Ust.ID.Nr.:
:
zmocněnec
vollmachtnehmer
Obec
Wohnort:
motocykl
MOTORRADL_]
-
auf meinen Namen zuzulassen und die Fahrzeugpapiere in zu nehmen.
pověření zmocněnce je přípustné
Die Beauftragung eines Unterbevollmáchtigten ist zulássig.
přihlásit na mé jméno a převzíl doklady od vozidla
Ich erkláre rnich damit ein verstanden. dass der bzv. dem Bevollmáchtigten gegenúber Auskunft hinsichtlich
tímto prohlašuji,že zmocněnci můžebýt podána informace
eventuell er Kostenrúckstánde erlerit werden darl,die im Zusammenhang mit einer vorausgegangenen Zulassung
o výši nákladů,které vzniknou s přihlášením
oder AuBerbetriebsetzung eines meiner Fahrzeuge entstanden sind.
nebo vyřazením něktenich mých vozů z evidence
Ort
Místo
Datum
Datum
Unterschrift des Kfz - Halters
Podpis