Oslavy jak se patří

Komentáře

Transkript

Oslavy jak se patří
STRANA 2
STRANA 3
STRANA 5
pod hvězdami
Zámek Štiřín
22. července
21.00 hod.
t reagujte na face
t používejte náš booku
t prohlížejte novéTwitter!
fotogalerie,
možná se tam
t poz
pozvěte čtenáře uvidíte
na
své akce
a
přes náš web
Budete příjemně
Klasika
Škoda
20 000 000
překvapeni
z
sregion. c
www. na
JV
NEZÁVISLÝ MÍSTNÍ ZPRAVODAJ
Čtvrtek 21. 7. / 6. ročník / č. 15 / 2011
GLOSA
Také se vám
stýská?
Nezdá se vám, že jsou naše ulice, parky, hřiště a nakonec i obchody nějak bez života a smutné, příliš poklidné? Možná, že
už víte proč. Ano, chybějí tam
děti, jejich mnohdy nesnesitelný ryk, řeči, často stačí jen jejich pouhá přítomnost a jsme
nervózní, vadí nám.
A teď najednou klid, nikde nepřekáží, nevyptávají se, neunavují svými problémy a jejich
přítomnosti si užívají babičky,
dědečkové, vedoucí táborů,
prostě všude tam, kam se naši
miláčkové poschovávali, kam
jsme je „uklidili“. Ale ruku
na srdce, bez nich, bez jejich
všudypřítomnosti je všechno
tak trochu posmutnělé, jakoby bez života. A to přece rozhodně nechceme. Tak nyní
o prázdninách je ta pravá chvíle si uvědomit, jak ty nezbedné
zlobily vlastně potřebujeme,
jaké to je koření našeho života
a jak bez nich by celé žití bylo
smutné, fádní, nenaplněné.
Je tu však jedna jistota. Sejde
se týden s týdnem, červenec je
už téměř za námi a srpen bude
co nevidět. A už tu opět budou
v plné síle se svými problémy,
dotazy, přítomností a my budeme možná jen nostalgicky
vzpomínat na klidné prázdninové dny. Ale stejně se nám
nyní stýská. Jen si to přiznejme.
Jan Kotrba
Každých čtrnáct dnů ve vaší schránce
Oslavy jak se patří
LUKA POD MEDNÍKEM
První červencová sobota
patřila v Lukách pod
Medníkem nadšencům
v modrých uniformách.
Místní dobrovolný hasičský
sbor slavil výročí sto let
založení. V současnosti
má sbor 64 členů, z toho
19 žen. Věkový průměr 53
let.Většina členů je pouze
přispívajících. Aktivně se
podílí na dění ve sboru
12 lidí. Dvěma stovkám
návštěvníků předvedli celou
řadu ukázek od zásahu
u dopravní nehody přes
slaňování a zdravovědu.
„Naše výjezdová jednotka má čtyři členy a je na dobré úrovni. Operujeme na území Středočeského
kraje Praha-západ na žádost KOIS
Kladno. Nečastější jsou zásahy
technického charakteru – padlé stromy, čerpaní vody, požáry
odpadu, ale i požáry rodinných
domů i chat. Někdy pomáháme
při transportu pacienta k sanitce
vzhledem velmi těžkému terénu
okolí řeky Sázavy,” představuje
činnost člen sboru Petr Erban.
„Vybavení jednotky je v rámci
možností na průměrné úrovni.
Vybavení je z padesáti procent
moderní a chtělo by to dovybavit. Mezi jednotkami
JSDH JPO5 jsme vybaveni poměrně
slušně,
KRÁTCE
Pomozte při pátrání
ale na profesionály se můžeme
jen s údivem
dívat a závidět.
Na druhou stranu znám spoustu
dobrovolných sborů, které by
mohly závidět vybavení nám.
Z historické techniky se dochovala pouze hasičská stříkačka
Zikmund z roku 1941. Dále se
nám dochovaly pouze poháry ze
soutěží a konaných akcí z předchozích let,“ dodává Petr Erban.
Všichni aktivní členové výjezdové jednotky v Lukách mají
civilní zaměstnání. Když jim na
mobilu pípne svolávací SMSka,
vyjíždí v jakoukoli denní či noční
hodinu. „Jsme druhé výjezdové
družstvo SDH Jílové – tudíž vyjíždíme vždy společně s tímto
sborem. Průměrně máme 30 výjezdů v roce,” doplňuje Petr Erban. Mezi poslední zásahy hasičů z Luk patřil požár rodinného
domu na Radlíku, který odhalil
mrtvého člověka.
Text a foto: Zbyněk Pokorný
Dvě stovky diváků si užily oslavy 100 let hasičů v Lukách pod Medníkem
Podpořte prázdninovou sbírku
ZVOLE – Před deseti lety poprvé navštívila Dětský domov
na Zbraslavi. Následoval dětský
domov v Sázavě. Podzim při povodních poprvé uspořádala oficiální sbírku se zvolskými hasiči
pro lidi, kteří byli postiženi povodní. Překvapila ji ochota lidí
pomoci. Podobně ochotní byli
i při mé druhé oficiální sbírce
pro Kojenecký ústav v Krči, která
skončila v lednu 2011. O prázdninách uspořádala paní Alena
Kopanicová a sdružení Zvolské
mamky další sbírku pro kojenecký ústav v Krči. Zapojit se
můžete i vy.
„Mnoha rodičům odjely děti na
tábory nebo k babičkám. Někteří rodiče naplňují pak svůj
volný čas pomocí jiným dětem,
které neměly tolik štěstí a své
rané dětství tráví v kojeneckých
ústavech a dětských domovech.
Po dohodě se staniční sestrou si
tímto dovoluji vyhlásit Prázdninovou sbírku pro tento ústav,“
říká paní Kopanicová ze Zvole.
Bližší informace najdete na webových stránkách www.zvolskemamky.webnode.cz.
Balíčky s pomocí můžete po telefonické dohodě dopravit i našim
členkám „mamka-týmu“. (pok)
Husité se vrátili!
Policie žádá veřejnost o pomoc
při pátrání po pohřešovaném
Michalu KLÍMOVI, nar. 30. 5.
1994, který je hlášen k trvalému pobytu v Jílovém u Prahy.
Naposledy byl viděn 5. 7. kolem
6:00 hodin při odchodu z místa
bydliště, odkud měl údajně odcestovat do Prahy - Vysočany,
na brigádu. Zpět se již nevrátil. Do současné doby o sobě
nepodal nikomu z rodiny ani
z okruhu svých známých zprávu. Veškeré informace k pohřešovanému přijme jakákoliv
služebna Policie ČR. Info přímo
kriminalistům na telefonní číslo: 974 882 476, 430, 437 nebo
na bezplatnou linku Policie ČR
158.
por. Bc. Markéta Johnová
PČR Praha - venkov
ZBOŘENÝ KOSTELEC
Opět po roce zažil svůj
velký den. Rušný den, který
zcela změní poklidný život
této vesnice. V sobotu
2. července se na řece
Sázavě pod hradem
Zbořený Kostelec konala již
podvanácté Bitva o brod.
XII. ročník Bitvy o brod
Děj bitvy byl opět zasazen do období husitských válek. Tentokrát
se odehrávala roku 1420 a stanuli proti sobě dva husitští šlechtici, Zdeněk Medek z Týnce a Jan
Sádlo z Kostelce (oba pánové
skutečně žili), aby vyřešili zbraní
dávný spor o vesnici. Ke smíru
je přinutil až útok katolických
oddílů, ale jen nakrátko… Nakonec uzavřeli mír ve chvíli, kdy
je Žižkův posel vyzval, aby táhli
společně vyplenit bohatý klášter
v Louňovicích pod Blaníkem.
Na bojišti i kolem bylo plno
Během bitvy diváci viděli téměř
200 bojovníků, koně, dělostřelbu
s pyrotechnickými efekty i přechod bojových oddílů vodou a jejich „vylodění“ na břeh. To vše
jako na jediné akci v celé repub-
Náš REGION nosí do schránek
Pokud nedostáváte noviny,
kontaktujte svoji poštu nebo nás!
[email protected] 774 488 900
Zpátky do roku 1420 vrátilo diváky téměř 200 bojovníků v dobových kostýmech. Bojovali nelítostně
lice. Bitva přilákala více než tisíc
diváků, kterým, soudě dle velkého potlesku a úsměvů na tváři,
se podívaná velmi líbila. A nešlo
jen boj. Návštěvníci se mohli potěšit poslechem dvou hudebních
skupin s historickým repertoárem Ignitus a Ergo i pohledem
na krásné tanečnice v dobových
kostýmech. Velkou pozornost
vzbudila krutá poprava odsouzence katem. Na tržišti bylo pro
děti připraveno loutkové divadlo
či brnění z filmu „Ať žijí rytíři“,
ve kterém se mohly vyfotit. Mezi
návštěvníky procházel trubadúr,
o kus dále byl k vidění sokolník
se svými dravci. Letos byla poprvé možnost navštívit i část šermířského tábora, kde stálo nefalšované vojenské ležení z dob
husitských válek. Na tržišti byly
desítky stánků, včetně dobového
občerstvení a medoviny. Čepovalo se vynikající pivo z pivovaru
Kácov. Mnoho lidí dorazilo na
akci stylově historickým parním
vlakem, který na Bitvu o brod
tradičně vypravují z Prahy Hlavního nádraží České dráhy. Za rok
na Bitvě o brod s číslem XIII. na
shledanou.
Miroslava Kačerová
Nejmladší syn Honzík u poloviny objemu sbírky, kterou zorganizovala paní Kopanicová pro Kojenecký ústav v Krči na přelomu roku
Foto: Alena Kopanicová
Co můžete věnovat?
Plenky, zvlhčovací ubrousky i dětskou kosmetiku
Kam přinést?
Alena Kopanicová, Na Paloučku 643, Zvole
nebo Železářství Kreisa, s.r.o., u rybníka ve Zvoli
Do kdy?
Do konce letních prázdnin
INZERCE
v yhrajte ŠKODA YETI 4x4!
J E S E N I C E,ƲÓǏBOTLÈ
Ř Í Č A N Y,ƎFSOPLPTUFMFDLÈ
B E N E Š O V,,DzJäÓLPWB
www.okna.eutUFMFGPO 773 360 000
2
kam, kdy a za čím
www.nasregion.cz
BŘEZOVÁ – OLEŠKO
SO, NE od 10.00 do 18.00 hod.
Česko-japonská společnost, občanské
sdružení, sekce bonsají a japonských
zahrad zvou na prohlídku „Zahrady
nad řekou“ a „Zahrady tří bran“. Zahrady jsou umocněny okolní vypůjčenou
krajinou a vyhlídkou na kaňon řeky Vltavy.
Dále sbírka bonsají, suiseki, oshibany atd.
Stálá prodejní výstava obrazů Ivy Hüttnerové v galerii japonské zahrady, Vltavská
1048/371, Oleško.
Otevřeno všední den nejlépe po dohodě
na tel.: 602 315 658
DOLNÍ BŘEŽANY
KAMIL STŘIHAVKA & LEADERS
FRANTIŠEK RINGO ČECH & SHUT UP • MATAHARI
READY KIRKEN • PROJEKT PARABELUM
MARTIN POŠTA & POSTE RESTANTE
INFLAGRANTI • A DALŠÍ...
Hlídání dětí – Malujeme, hrajeme si bez
rodičů. Prázdninový program pro děti od
cca 3 do 8 let (jiný věk po dohodě). Cena
240 Kč/den nebo 630 Kč/3dny. Další
prázdninové termíny hlídání dětí na www.
mcbrezanek.cz
25.7.-29.7. od 9.00 do 12.00 hod.
Báječný týden s YAMAHOU. Pro děti ve
věku 1,5 – 5 let. Cena týdenní permanentky: 990,- Kč. Jednorázový vstup není
možný, permanentka je ale přenosná. Rezervace nutná.
20.7. a 27.7. a 3.,10.,17.8. od 19.00 hod.
ZUMBA s Pavlou v Břežánku – Cena:
80,- Kč, Rezervace nutná nejpozději den
předem na: [email protected]
www.oleskowoodstock.cz
ZUMBA – sobotní dvouhodinový blok pro
Vaši relaxaci (2x55min), rezervace nutná,
cena: 150,- Kč
25.7. a 1.,8.,15.8. od 19.00 hod.
ZUMBA v Amfiteátru v Dolních Břežanech (u skateparku). Přijďte si zacvičit na
čerstvý vzduch! Za deště se nekoná. Min.
počet zájemců: 3. Cena: 80,- Kč
Středy od 11.00 do 17.00 hod.
Cvičák Řepčice – www.kynologicky-servis.cz
každé PO v červenci od 19.00 hod.
EVŘEN
NOVĚ OT4. 6. 2011
OD
Pilates a míče – Rezervace nutná, cena
100,- Kč
každé PO v červenci od 20.00 hod.
Hatha jóga (v srpnu vždy v pondělí a ve
středu v 19.00.) Rezervace nutná, cena
jednorázová:120,- Kč, permanentky se
slevou.
hotel
restaurace Kouzelná zahrada
wellness
každý ČT v červenci a srpnu od 19.00 hod.
Body Styling. Rezervace nutná. Cena:
400,- Kč/5hod, 800,-Kč/10hod
1.8. – 5.8. od 9.00 do 13.00 hod.
4. 7, 7. 7. a 8. 7. od 9.00 – 12.00 hod.
ŘEPČICE
23.7. od 10.00 do 12.00 hod.
Keramický workshop pro děti ve věku
4 – 9 let Cena týdenního kurzu: 2.100,Kč, rezervace nutná. Další termíny cvičení
a akcí na www.mcbrezanek.cz.
JÍLOVÉ U PRAHY
Březen – prosinec
Stálá výstava Jílové rukama dětí – vestibul radnice
25. 6. – 4. 9.
muzeum
www.zamekberchtold.cz
20. 8.
Vidovický havran – country festival ve
spolupráci s osadou U Dubu. HOTEL zámek
BERCHTOLD, www.zamekberchtold.cz.
LIBEŇ
od 7. 5.
Otevření rybářské sezony – Návesní rybník v Libni (výměra 1,5 ha) 7. 5. – 30. 11.
Kontakt pan Fejfar 241 940 773
Výstava turistické sběratelské předměty, Regionální muzeum
LIBEŘ
25. 6. – 18. 9.
Otevření rybářské sezony – Rybník Mordýřka v Libři (výměra 4 ha) 30. 4. – 30. 11.
Kontakt pan Hrubý 602 259 838
Výstava páni kluci, Regionální muzeum
KUNICE
Od. 30. 4.
23. – 24.7.
PRŮHONICE
Rytíři na Berchtoldu aneb dětské dobové slavnosti. Výuka šermu, ukázky zbraní, dílničky pro děti, Velká dobová bitva
a mnoho dalšího! HOTEL zámek BERCHTOLD, www.zamekberchtold.cz.
Každý PÁ od 11. 2. od 10.00 do 11.00 hod.
Kurzy taneční terapie pro rodiče a děti
ve věku 2 – 3 roky. Více informací na
www.sokolovnapruhonice.cz nebo tel.
čísle 267 310 506
Klasika pod hvězdami,
Nabucco 2011
OPEN – air projekt na
českých a moravských
zámcích je opět tady! Léto
2011 s KLASIKOU POD
HVĚZDAMI!
Verdiho Nabucco je vášnivá
opera plná hitů, z nichž „Va pensiero“ se dávno dostal pod kůži
i zarytým odpůrcům operního
umění. Prožijte ojedinělý letní
večer s více než 100členným souborem, živými zvířaty a tradičně
závěrečným ohňostrojem v zámeckých parcích a zahradách
zámků České republiky.
Kryté jeviště, orchestřiště, všechna sedadla číslovaná, v případě
nepříznivého počasí lze zakoupit pláštěnku.
Šňůra devíti představení opery
Nabucco pod širým nebem star-
tuje čtvrtý červencový víkend.
Premiéra ojedinělého projektu, který spojuje české operní
špičky s netradičními prostory
českých zámků, se uskuteční
v pátek 22. července na zám-
22. července,
Zámek Štiřín
ku Štiřín u Prahy. Ještě v noci
po představení se celá výprava
převážená čtyřmi kamiony vydá
směr Telč v Kraji Vysočina, kde
ji před zámeckou bránou bude
netrpělivě očekávat zámecký
kastelán.
Na diváky se těší více jak stočlenný soubor v čele se sólisty
předních operních scén České
republiky. Představení budou
probíhat buď na nádvořích,
nebo v zámeckých parcích od
21.00 hodin.
Pokud budete chtít udělat radost
dvěma vzácným hostům představení, před odjezdem ze svého
domova hoďte do tašky mrkvičku nebo starší chléb, velbloudi devítiletá Majda a její roční syn
Abdul - se určitě budou o to více
snažit... Na závěr každého představení bude již tradičně velkolepý ohňostroj. Zpívat se bude
v italštině, pro návštěvníky je
připraven podrobný obsah opery v češtině, němčině a angličtině v programu představení.
Pokud se na operu vypravíte,
nemusíte se bát nepříznivého
počasí. Jestliže začne pršet, hraje
se dál. Jeviště i orchestřiště jsou
krytá a pro diváky mají pořadatelé připravené jednorázové
pláštěnky.
ArtTriton.cz
POZVÁNKA
Program filmového klubu Knihovny Průhonice
Promítáme každý čtvrtek od 19:30. Vstup zdarma!
Horký červenec
7. 7.
14. 7.
21. 7.
28. 7.
–
–
–
–
Sin City (Město hříchu) Režie: Frank Miller, Robert Rodriguez. Hrají: Jessica Alba, Devon Aoki, ...
Odplata (Payback) Režie: Brian Helgeland. Hrají: Mel Gibson, Gregg Henry, Maria Bello, ...
Zjizvená tvář (The Scarface). Režie: Brian De Palma. Hrají: Al Pacino, Steven Bauer, Michelle Pfeiffer, ...
Kasino (Casino) Režie: Martin Scorsese. Hrají: Robert De Niro, Sharon Stone, Joe Pesci, ...
Bezstarostný srpen
4. 8.
11. 8.
18. 8.
25. 8.
–
–
–
–
Svéráz národního rybolovu Režie: Alexandr Rogožkin. Hrají: Alexej Buldakov, Viktor Byčkov, ...
Bezstarostná jízda (Easy Rider) Režie: Dennis Hopper. Hrají: Peter Fonda, Dennis Hopper, ...
Strach a hnus v Las Vegas Režie: Terry Gilliam. Hrají: Johnny Depp, Benicio Del Toro, Tobey Maguire, ...
Rango Režie: Gore Verbinski. Hrají: Johnny Depp, Isla Fisher, Abigail Breslin, Ned Beatty, ...
Marie Štichová
Nové Okrouhlo 22
724 253 470
www.umaruskyrestaurace.cz
Kurzy základní ovladatelnosti. Cvičák
Řepčice – www.kynologicky-servis.cz
ŠTIŘÍN
22. 7. od 21.00 hod.
Klasika pod hvězdami – Verdiho Nabucco
je vášnivá opera plná hitů, z nichž „Va pensiero“ se dávno dostal pod kůži i zarytým
odpůrcům operního umění. Prožijte ojedinělý letní večer s více než 100členným souborem, živými zvířaty a tradičním závěrečným
ohňostrojem. Zámek Štiřín. www.stirin.cz
VELKÉ POPOVICE
Odpolední bruslení
s hudbou:
2. 8., 16. 8., 23. 8.a 30. 8.
od 16.30.do 18.00.hod.
9. 8. od 17.30. do 19.00.hod.
Vstup dospělí – 40,- Kč, děti do 15 let
a důchodci – 20,- Kč.
Zimní stadion HC SLavoj
Velké Popovice
ÚT až PÁ 9 – 17 hod., SO 9 – 12 hod.
Galerie – atelier Romana Kotrče – keramika, šperky, obrazy, grafika, kované
doplňky, drahé kameny, vše především od českých autorů. Po tel. dohodě
i mimo otevírací dobu: 323 665 212, mobil: 723 950 749, email: [email protected]
Masarykova ul. č. 6.
Reggae pod
širým nebem
TÝNEC NAD SÁZAVOU
Po zdařilém loňském prvním
ročníku se letos koná
druhý ročník regionálního
reggae festivalu v půvabné
starobylé zahradě bývalé
týnecké továrny na
kameninu, kde dnes sídlí
městské Kulturní centrum.
Oproti loňskému roku se
Right News Music Garden
koná již 30. července, což
je opět sobota. Brána
do zahrady se otevře
v 15.30 hodin a kapely na
hlavním pódiu budou
hrát do 23.00 hodin.
Hlavní hvězdou letošního ročníku je oblíbené Švihadlo se základnou v Mladé Boleslavi.
…když jsme loni povídali zdejším lidem a nejrůznějším týpkům, ať přijdou na náš reggae
festival, říkali: „A bude tam
Švihadlo?“ Jo, co naplat – když
se v Česku řekne reggae, každý
řekne Švihadlo. Těšíme se moc,
zejména proto, že kapela nedávno vydala novou desku
„Času je málo“!
Dalším silným místem programu jsou bezesporu Dub
Artillery nebo žatecká banda Jahtec Jammin’ Job, která
je letos neskutečně rozjetá,
hrající vlastní tvorbu i pecky
převzaté od jamajských interpretů, například „Give Love
Another Try“. I letos – stejně
jako loni – bude festival regionální dík ExT bandu, jehož
frontman a basačka jsou z týneckého regionu. Festival budou letos zahajovat neratovičtí Tour De Bars, kteří rovněž
udělali oproti minulosti krok
směrem ke kvalitě.
Zdroj: www.rightnews.cz
www.stirinskastodola.cz
Denně od 11.00 do 22.00
Cena vstupenek: 200,- Kč dospělí, 150,- Kč děti a důchoci. Děti do 10 let zdarma.
Předprodej v pokladně Městského úřadu Jílové u Prahy.
Neděle od 14.00 hod.
Tel.: +420 323 60 77 84
[email protected]
RESTAURACE r HOTEL r GRIL r PIVOVAR r DĚTSKÉ HŘIŠTĚ
Jihovýchod
Vydává JNT MEDIA s.r.o., povoleno MK ČR E 16540
Šéfredaktor: Jan Šercl
E-mail: [email protected]
Vychází každý druhý čtvrtek, náklad 23 100.
Redakce: Zbyněk Pokorný, tel.: 774 488 904, [email protected] / Inzerce: Jan Kábrt, tel.: 774 488 915, [email protected]
Kancelář: Náš REGION, Štefánikova 43a, 150 00 Praha-Smíchov, [email protected]
Redakce si vyhrazuje právo upravit publikované texty. Zveřejněné příspěvky nemusí vyjadřovat názory redakce.
Náš REGION nezodpovídá za pravdivost tvrzení podepsaných externími dopisovateli.
Barochov, Bohuliby, Borek, Brodce, Brtnice, Březová, Makovice, Čenětice, Černíky, Čestlice, Davle, Dobřejovice, Dolní Břežany, Dolní Jirčany, Dolní Lomnice, Dolní Požáry, Dubiny, Gabriele, Herink Hlubočinka, Hodkovice, Horní
Jirčany, Hrnčíře, Cholupice, Chomutovice, Chotouň, Jesenice, Jílové u Prahy, Kabáty, Kamenice, Kamenný Přívoz, Kamenný Újezdec, Károv, Kašovice, Kocanda, Kostelec u Křížků, Kovářovice, Krámský, Krhanice, Křivá Ves, Křiváček,
Křížkový Újezdec, Kunice, Ládvec, Ládví, Lhota, Libeň, Libeř, Lojovice, Luka pod Medníkem, Malešín, Měchenice, Mirošovice, Modletice, Mokřany, Nechánice, Nová Hospoda, Nová Ves, Ohrobec, Okrouhlo, Oleško, Olešky, Olešovice,
Osnice, Pecerady, Pětihosty, Petrov, Petrov Chlomek, Petříkov, Pohoří, Popovičky, Prosečnice, Průhonice, Předboř, Psáry, Pyšely, Radějovice, Radimovice, Radlík, Rozkoš, Řehenice, Řepčice, Sázava u Petrova, Senohraby, Skalsko,
Sklenka, Skuheř, Struhařov, Studené, Sulice, Šeberov, Štiřín, Těptín, Točná, Vavřetice, Velké Popovice, Vestec, Vidovice, Vrané nad Vltavou, Všedobrovice, Všešímy, Zahořany, Zaječice, Zbořený Kostelec, Zdiměřice, Zlatníky, Zvole,
Želivec „ Veřejně dostupná místa: OÚ a stavebniny Jesenice, OÚ Kamenice, OÚ Průhonice, Zámek Berchtold Kunice, Park Holiday Benice, Tabák Speciál Dolní Břežany, restaurace U Splavu a Pivovarská restaurace Uhříněves,
restaurace Svatý Jakub Uhříněves, Restaurace pod Ledem a Zimní stadion Velké Popovice, Pizzerie Grosseto Průhonice, Restaurant Delicatesse Čestlice, Hypermarket Albert a Makro Čestlice, Restaurace Štiřínská stodola.
z obcí
KRÁTCE
Noví občánci,
přihlašte se
JÍLOVÉ U PRAHY – Vyzýváme
rodiče dětí s trvalým pobytem v Jílovém u Prahy a jeho
částí, kteří mají zájem o účast
na slavnostním vítání občánků, aby oznámili do 31. srpna
2011 jméno a datum narození dítěte, jména rodičů a adresu trvalého bydliště na tel.:
241 021 909, e-mailem na adresu: [email protected]
emailová adresa je chráněna
před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript , faxem: 241 021 916 nebo osobně v sekretariátu MěÚ.
www.jilove.cz
Otevřou univerzitu
VESTEC – Od září 2011 je připraveno studium Univerzity
třetího věku pro naše seniory
v zasedací místnosti obecního úřadu formou promítaných přednášek s obsluhou.
Spolupráce byla navázána
s Českou zemědělskou univerzitou v Praze. Studium
bude během některého dne
v týdnu a cena za trimestr
je stanovena na 300 Kč. Bližší informace jsou k doptání
na obecním úřadu nebo na
stránkách www.e-senior.cz.
Vedení přednášek bude zastřešovat paní Libuše Jarolímková.
www.vestec.cz
Hořela garáž
LÁDVÍ – U požár rodinného
domu v Ládví – okres Praha
východ zasahovaly jednotky
říčanských, jílovksých a těptínských hasičů. Po příjezdu
zjistili, žese jedná o požár garáže ve které se nachází vozidlo a přilehlého přístřešku.
V létě opět do kina
PRŮHONICE – Díky spolupráci s Výzkumným ústavem
Silva Taroucy pro krajinu
a okrasné zahradnictví, v.v.i.,
a Dopravním podnikem hl.
m. Prahy, a. s., vás všechny
mohu opět pozvat do kina
v Průhonicích od 24. do
27. srpna. Tentokrát uvidíme
následující filmy:
24. 8. Největší z Čechů
25. 8. Pouta
26. 8. František je děvkař
27. 8. Tajnosti
Začátek po setmění, předpokládáme ve 20.30 hod.
Místo konání – na parkovišti
VÚKOZ v ulici Zahradnická
(vstup z ulice Dobřejovická).
Vstup volný.
PhDr. Hana Borovičková,
starostka obce Průhonice
Nežádoucí návštěvníci
PRŮHONICE – V poslední
době se v obci objevily případy, kdy občané ve svých příbytcích nečekaně objevili cizí
osoby, které nikdo nezval.
Tito nezvaní návštěvníci pak
používají různých výmluv
a manipulují s občany tak, až
se jim podaří dostat na ulici,
kde nasedají do připravených vozidel a se svými společníky odjíždějí neznámo
kam. S návštěvou nezvaných
hostů pak mizí z domácností peníze a různé cennosti.
Zamykejte své domy a byty,
věnujte pozornost zajištění nejen svého majetku, ale
i majetku sousedů.
Ing. Jan Hrouda – velitel
Obecní policie Průhonice
Čtvrtek 21. 7. 2011 • JV 15
Hořela truhlárna, škoda 20 milionů
ZLATNÍKY – U požáru
truhlárny a rodinného domu
ve Zlatníkách, okres Prahazápad zasahovalo celkem
sedm hasičských jednotek.
Úder blesku je jednou
z vyšetřovacích verzí.
U požáru truhlárny a rodinného
domu ve Zlatníkách zasahovalo celkem sedm hasičských
jednotek. Požár byl na
tísňovou linku ohlášen
10. července krátce před
půl druhou v noci.
Jednalo se o požár
truhlárny, která je
součástí rodinného
domu. V době příjezdu hasičských jednotek byla již truhlárna
požárem zcela zasažena
a požár se začal šířit na dům,
čemuž se podařilo zabránit.
Hasiči dostali požár pod kontrolu
zhruba za dvě hodiny, pak nastalo
Příčinou požáru truhlárny ve Zlatníkách byl pravděpodobně zásah bleskem. Majitel odhaduje škody na 20 milionů korun
Foto: Miroslav Český
postupné
dohašování
skrytých ohnisek,
na jejichž vyhledávání byla použita
termokamera. Majitel odhal škodu
KRÁTCE
Přijďte učit k nám
na 20 milionů korun. Díky zásahu
hasičů byl uchráněn rodinný dům.
Příčina vzniku požáru je předmětem vyšetřování vyšetřovatelů požárů HZS ve spolupráci s Policií ČR
a znaleckými ústavy.
Jako nejpravděpodobnější příčinu vzniku požáru vyšetřovatel
hasičů označil výboj atmosférické elektřiny – tedy zásah blesku
do domu. Na místě zasahovali
hasiči ze stanic HZS Středočeského kraje PS Říčany, PS Jílové
a PS Benešov, HZS hl. města
Prahy HS 6 a dobrovolné jednotky SDH Zlatníky, Dolní Jirčany,
Zvole, Dolní Břežany a Doubek,
který zasahoval na místě v rámci
stáže na stanici PS Říčany.
Petr Svoboda, velitel družstva PS Říčany
Libor Pospíšil, vyšetřovatel požárů HZS
LIBEŇ – Mateřská škola Libeň přijme kvalifikovanou
učitelku na plný úvazek, nástup od 1. 9. 2011. Bližší informace u ředitelky MŠ na
tel.: 777 968 230. www.liber.cz
Přineste odpad,
kontejnery přistavíme
LIBEŇ, LIBEŘ – V sobotu
23. července v dopoledních
hodinách proběhne v obou
obcích sběr nebezpečného
a velkoobjemového odpadu.
Kontejnery budou přistaveny v Libni, u Hrábků, u Vlčků, u obchodu a na višňovce.
V Libři jsou to Ovčín, Beta,
u Erbenů, u obchodu, Vedralka u Pokorných a u rybníka
Mordýřka. Odpad je nutné
předat osobně a prokázat se
občanským průkazem. Akce
je určená pouze pro majitele
RD a chat v Libni a Libři.
www.liber.cz
Opravují historické centrum
Přišly bouřky – hromy, blesky
REGION – Bouřky se silným deštěm spláchly celý středočeský
kraj. „Nedá se říci, kde by řádily
více a kde méně, pršelo všude,“
řekla Lenka Kostková, mluvčí
středočeských hasičů. Podobný
scénář mělo hned několik prázdninových nocí.
Jaké škody bouřka a déšť
napáchaly?
Popadané stromy, voda ve sklepech, ucpané kanály a vyřazení
operačního střediska kolínských
hasičů z provozu. Takový je výčet škod a komplikací, které s sebou letní bouřky přinesly.
Údery blesků
Blesk zasáhl a vyřadil provozu
operační středisko hasičů v Kolíně. „Na práci hasičů to nemělo
vliv. Volající nepoznali, že s nimi
hovoří operátorky z Kladna,“
uvedla Lenka Kostková. Poškozené zařízení bylo během dne
nahrazeno novým.
V obci Zlatníky – Hodkovice
na Praze-západ udeřil blesk do
domu, který začal hořet. V objektu se nacházela truhlárna a ško-
Trhy každou třetí
sobotu
da se podle majitele vyšplhá přes
20 milionů korun.
JÍLOVÉ U PRAHY – Každou
třetí soboru v měsíci, tedy
16. července a 20. srpna od
8.00 do 13.00 můžete nakoupit pěstitelské a chovatelské
produkty, řemeslné, pekařské i uzenářské výrobky na
Jílovských trzích.
www.jilove.cz
Popadané stromy
Stromy padaly téměř po celém
kraji. Hasiči vyjížděli do Červených Peček a Dománovic na
Kolínsku, do Týnce nad Sázavou na Benešovsku a například
i do Úval u Prahy. V Domašíně
na Benešovsku spadl strom přes
plot a zasahoval až do vozovky.
Podobný zásah měli hasiči také
v okrese Praha-západ v obci Všenory.
Ucpané kanály a zaplavené
budovy
Vodu hasiči čerpali v domech
v Kutné Hoře. 30 centimetrů
vody se tu drželo kvůli ucpaným
kanálům na ulici. V Poděbradech
čerpali dešťovou vodu z výtahové šachty a do rodinného domu
v Zásmukách na Kolínsku natekla voda kuriózně skrz toaletu.
V Nupakách u Prahy se vytvořila
na silnici laguna. I tady museli
zasahovat hasiči.
Lucie Mašínová
(zdroj: hzs Kladno, čtk)
3
Obec Libeř obdržela v listopadu
2010 oznámení Regionální rady
regionu soudržnosti Střední Čechy, že její projekt „Revitalizace
historického centra obce Libeň“
byl schválen jejím výborem k poskytnutí dotace z Regionálního
operačního programu regionu
soudržnosti NUTS 2 Střední Čechy. V únoru 2011 byla uzavřena
smlouva o poskytnutí dotace.
Zahájení realizace projektu bylo
v květnu 2011, předpokládané
datum ukončení realizace projektu je prosinec 2011.
Předmětem projektu je revitalizace historického centra obce
Libeň. Součástí revitalizace bude
rekonstrukce místních komunikací včetně rekonstrukce a výstavby chodníků, parkovacích
stání a vjezdů. Zeleň zároveň
bude oddělovat provoz pěších
a hlavní komunikace. Všechny opatření mají bezpečnostní
charakter. Nové koncepční řešení historického centra umožní
lepší zpřehlednění a zvýraznění
svébytnosti historického centra.
Zároveň bude zvýšena estetická hodnota historického centra
a jeho bezprostředního okolí
tvořící pomyslnou vstupní bránu do obce Libeň. Obec Libeň
získá centrum, které by se mělo
stát příjemným místem s pobytovou, ale i reprezentační funkcí.
Realizací projektu dojde k zobytnění prostoru, centrum se stane
místem k procházce či posezení,
místem sdružování. Centrum
bude také plnit funkci kulturního a společenského centra. Po
revitalizaci centra obce Libeň
vznikne centrum jako reprezentativní místo obce.
Zlomte prázdniny
ČERNÍKY – Akci nazvanou
„Lámání prázdnin 2011“ se
skupinou Flám připravili na
poslední červencovou sobotu v restauraci „U Zahrádkářů – Březová“, bod „G“. Na
programu je opékání buřtíků, něco na gril atd. Akce se
bude konat za každého počasí! Začínáme ve 20.00 hodin.
Dan Paris
Po jďte na
náš nový web!
Hotel pro děti
i dospělé
LÁDVÍ – Rodinný hotel
najdete v malebném kraji
barona Ringhoffera v obci
Ládví, poblíž Kamenice.
V příjemné restauraci
s prostorem pro nekuřáky
a dětským koutkem vám
nabídnou jak české hotovky,
tak nejrůznější speciality za
vynikající ceny. A nejen to.
V hotelu kromě ubytování
můžete využít nabídku
služeb od kosmetiky až
po kurzy plavání s dětmi
v bazénu se slanou vodou
nebo služby dětské
ortopedické ordinace.
lými dětmi je k dispozici bazén
se slanou vodou, kde budou od
září probíhat kurzy plavání pod
dohledem zkušené instruktorky.
V prvním patře najdete rovněž
dětskou ortopedickou ordinaci,
kde vašim dětem poradí s nejrůznějšími pohybovými problémy,“ vysvětluje Daniela Hotová,
manažerka Hotelu Valnovka.
„Maminkám nabízíme možnost
nechat se zkrášlit v našem salonu
kosmetikou Mary Kay, aromaterapeutické ošetření, pedikúru,
manikúru, kavitaci, lymfodrenáž a celou řadu dalších příjem-
„Našim hostům je k dispozici
také tělocvična, kde je možné
využít cvičebních míčů, pinpongového stolu a dalšího nářadí.
Dále je tady dětská herna, po
předchozí dohodě umíme zajistit i hlídání dětí. Pro rodiče s ma-
Není hotel jako hotel. Na Valnovce můžete kromě ubytování navštívit restauraci, zajít na kosmetiku, přihlásit se s dětmi na kurzy
plavání či využít poradnu v ortopedické ordinaci pro děti
Zdroj: www.hotelvalnovka.cz
ných služeb souvisejících s péčí
o tělo,“ doplňuje paní Hotová.
Děti můžete během oběda vypustit na rozlehlou zahradu
s grilem a prostorem s prolézačkami. Ubytovat se tu můžete ve
dvou až čtyřlůžkových nově zrekonstruovaných pokojích, vždy
s vlastním sociálním zařízením.
Cena ubytování se pohybuje od
150 do 390 Kč na osobu na den
a bez snídaně.
„Ráda bych všechny pozvala na
sobotu 23. července, kdy proběhne oficiální slavnostní zahájení provozu našeho Hotelu s živou hudbou. Začínáme v 19.00,“
přidává pozvánku paní Hotová.
Zbyněk Pokorný
OTEVÍRACÍ DOBA RESTAURACE
Po - Čt 11:00 - 22:00 Pá - So 11:00 - 23:00 Ne 11:00 - 22:00
INZERCE
$8/,;OLJKWLQJ
QiYUK\RVYĚWOHQtDSURGHMVYtWLGHO
INZERCE
Osvěžte se chladivými bublinkami!
... Váš obchod
s italskými
potravinami
a vínem
v Průhonicích
Prosecco Brut DOC
Borgo Molino 179,- Kč
Otevírací doba:
Po, Út, St, Pá
9 - 17 hod.
üUoIPEt4PoIPE
světelné studio – Dolní Břežany – náměstí
Otevřeno: čtvrtek - sobota 10:00 - 21:00
neděle - středa 10:00 - 20:00
(najdete nás ve dvoře za pizzerií Grosseto v Průhonicích)
Eshop:
www.winemarket.cz
www.aulix.cz
4
www.nasregion.cz
Bílý kámen odmění krásnou vyhlídkou
Vyšlápněte na nepříliš
náročný výlet na Bílý kámen
nad obcí Kunice, vhodný
i pro rodiny s dětmi, cyklisty
i pěšáky, a budete za to
odměněni krásnou vyhlídkou
na celé Čechy. Bílý kámen,
vyhlídkové a odpočinkové
místo, s nadmořskou výškou
485 metrů a nerušeným
celokruhovým výhledem na
okolní krajinu.
T T IP NA VÝLET
Leží na nejvyšším místě někdejší
císařské (poštovské) silnice z Prahy do Vídně. Tato silnice sloužila
ke spojení obou měst v trase Praha-Jesenice-Nespeky-Tábor-Slavonice a Vídeň odedávna až do
roku 1750, kdy byla nahrazena
novou císařskou silnicí v trase
Praha-Český Brod-Kolín-ČáslavHavlíčkův Brod-Jihlava-ZnojmoVídeň. Mimochodem, někteří
místní tvrdí, že Kunice se jmenovaly původně Konice, a to proto,
že právě zde byla první přepřahací stanice od Prahy.
V současnosti se dostaneme do
Kunic autobusy PID č. 461, 462
a 463, případně vlakem a nepříliš dlouhou procházkou
Cesta na Bílý kámen ze středu
Kunic není ani příliš dlouhá, ani
namáhavá, navíc ji v současné
době obecní úřad upravuje, aby
přístup byl opravdu pohodlný.
Za pěkného počasí je vidět jako
na dlani Praha, České středohoří s Milešovkou, památná hora
Říp, Velký i Malý Bezděz, Ralsko,
ještědský hřeben i se slavným
vysílačem na Ještědu, celé Krkonoše se Sněžkou, Senohraby, Poříčí nad Sázavou, Benešov, další
pověstmi opředená hora Blaník,
Neštěmická hora a samozřejmě
všechny bližší cíle. Výhled je tak
pěkný a úplný, že tam vydržíte
pozorovat naši vlast a dohadovat
se, co je co, opravdu dlouho.
Na samém vršku jsou pro návštěvníky připraveny lavičky
k odpočinku i zařízení pro neúnavné děti.
Po dostatečné prohlídce krás vlasti je možné sejít do obce, kde je vidět leccos zajímavého. O různých
zvláštnostech obce Kunice jsme
se již dříve zmiňovali - pro připomenutí - obec leží na třech katastrálních územích, má 5 místních
částí a 3 dodávací pošty (Strančice, Velké Popovice a Mnichovice).
Ale největší zajímavostí je obecní
vesnické muzeum (v blízkém
okolí Prahy ojedinělé – s výjimkou
muzea másla v Máslovicích). Podle obecní kroniky je první zmínka
o „budoucím museu kunickém“
z r. 1932, kdy byla schválena žádost MUDr. Františka Oldřicha
o uskladnění některých věcí pro
budoucí muzeum v Kampeličce
(dnes budova obecního úřadu.
Dne 2. listopadu 1935 byl založen Musejní spolek, předsedou
spolku zvolen J. Jirásek, správcem muzea MUDr. Fr. Oldřich.
Den nato bylo otevřeno Museum
pro Kunice a okolí v podkroví
„Kampeličky“, kde vydrželo až
do letošního roku, kdy se v červnu přestěhovalo do nově zrekonstruovaného zámečku Berchtold.
Na půdě Kampeličky (obecního
úřadu) však zůstalo ještě slušně
velké depozitum předmětů, darovaných muzeu místními občany
a příznivci.
V zámečku Berchtold je kromě
vesnického muzea též možnost
občerstvení v restauraci a pro
děti Dětský ráj se strašidly a bubáky a miniaturami českých hradů a zámků.
Česká ryba – ta vás chytne!
Další z řady gastronomických
festivalů, propagujících
domácí suroviny v tradičních
i moderních úpravách
je tu. Tentokrát pro vás
budou kuchaři vařit dobroty
z čerstvých ryb, pocházejících
z českých rybníků a řek.
Festival Ryba z Čech si klade
za cíl seznámit návštěvníky
festivalových restaurací
s možnostmi, které domácí
ryby v kuchyni nabízejí.
Snahou je také vyvrátit předsudky, které vůči nim někteří lidé
mohou mít. Navíc rybí menu je
lehké, zdravé a velice dobře se
hodící právě pro letní měsíce.
Alakarte oslovilo 7 restaurací
v Praze, Brně a Středočeském
kraji, které připravily tříchodová
menu za jednotnou cenu 280 Kč.
Festival bude v těchto restauracích probíhat od 15.7. do 15.8.
2011. Vstupenkou na festival je
rezervace konkrétního menu na
webu www.rybazcech.cz.
Cesta na Bílý kámen ze středu Kunic není ani příliš dlouhá, ani namáhavá, navíc ji v současné době obecní úřad upravuje, aby přístup byl opravdu pohodlný
Muzeum je umístěno v jedné
síni zámečku a obsažené sbírky
a exponáty jsou značně různorodé, což právě přitahuje pozor-
nost návštěvníků. Ale o tom psaly naše noviny již dříve.
Zkrátka: jeďte do Kunic, nebudete litovat. Text a foto: Jiří Krblich
Koupání zatím bez problému
Léto je v plném proudu, v posledních dnech přišlo i teplé
a slunečné počasí. Pro toho, kdo
má chuť trávit svůj volný čas
u vody, máme několik informací
o kvalitě vody a možnostech, kde
se dá v našem regionu vykoupat.
Při koupání ohrožují lidský organismus sinice, které jsou nebezpečné zejména pro děti, těhotné
ženy, nemocné lidi a ty, kteří trpí
alergiemi. Sinice samy mohou
způsobit alergie, u postižených
lidí se mohou objevit vyrážky,
zarudlé oči, zánět spojivek nebo
rýma. Kvůli toxinům v sinicích
může dojít i k otravě, která se
projevuje střevními a žaludečními potížemi, bolestmi hlavy
i vážnějšími jaterními problémy.
Jak rozeznáte sinici od řasy? Sinice stoupají k hladině a hromadí se zde v podobě zelené kaše
nebo drobných částeček, čemuž se říká vodní květ sinic. Ty
se nejčastěji vyskytují koncem
léta, už nyní je ale hygienici zaznamenali na několika místech
v republice. A nedoporučují,
abyste se v takové vodě koupali.
Chcete-li vyzkoušet, zda jsou ve
vodě sinice, naplňte průhlednou
láhev vodou, v níž se chcete vykoupat, a nechte ji 20 minut stát
na světle. Když se u hladiny vytvoří zelený kroužek s organismy
ve tvaru jehličí nebo krupice
a voda zůstane čirá, jedná se nej-
spíš o sinice. Zakalená voda značí, že jsou v ní řasy, ty nejsou tak
nebezpečné.
Několik rad hygienika:
1. Největší nahromadění sinic
(i toxinů) vzniká při vodním květu. Koupání ve vodě obsahující
vodní květ rozhodně nelze doporučit.
2. Pokud se chcete koupat ve volné přírodě, kdekoliv mimo místa
pravidelně sledovaná, zkuste
před vstupem do vody zjistit výskyt sinic popsanou metodou.
3. Když už se rozhodnete pro
koupání ve vodě obsahující sinice, nebo kde je dokonce vytvořen vodní květ, doporučujeme
(je-li to možné) se po vykoupání
osprchovat čistou vodou a odstranit tak z pokožky řasy a sinice. V tomto případě by kontakt
těla s vodou při plavání neměl
být delší než cca 10 minut, což je
orientační doba; liší se u každého člověka.
4. Vodní květ se po hladině nádrže pohybuje podle toho, jak
zrovna vane vítr. Často tak tvoří
u břehu vysokou vrstvu, se kterou mohou do styku přijít hrající
si děti. Proto je dobré před tímto
rizikem děti varovat a hlídat, jak
vypadá břeh nádrže.
5. Po zmizení vodního květu se
doporučuje zhruba týden s koupáním počkat.
(lp)
INZERCE
V české kotlině jsou ryby tradiční
kuchyňskou surovinou určitě od
počátku jejího osídlení. Přestože
některé dříve hojné druhy, jako
např. losos, z nich vinou civilizace zmizely, stále je tu řada
druhů, které obohacují významně českou gastronomii. Bohužel
jeho spotřeba v České republice
je stále velice nízká. „S kaprem
si tady drtivá většina lidí spojí
především Vánoce a to je také jediné období roku, kdy se masově
konzumuje,“ konstatuje Pavel
Suchánek ze společnosti Alakarte „ale to je velká škoda, protože
kapr se dá připravit desítkami
jiných způsobů než je pouze ten
tradiční smažený na štědrovečerním stole.“
Dovolujeme si Vám představit plavecký
CLUB VODNÍCH DĚTÍ
Plavání ve slané vodě v Jesenici
6 vaničkování
6 plavání dětí od 3 měsíců
do 3 let věku
6 kurzy skupinové
i individuální
6 plavecká škola dětí od tří let
6 rehabilitační plavání
6 plavání pro školky a školy
6 aquaerobic pro ženy 6 Zumba
6 pronájmy bazénu
6 hlídání dětí
6 hudebně pohybový projekt Divočiny
6 hra na flétnu
6 pronájem komerčních prostor
6 kosmetika, pedi-manikůra, kadeřnictví,
kavitace, pobyty plaváčků www.ckelliot.cz
Jak se festivalu zúčastnit?
Vstupenkou na festival je potvrzená rezervace na webu www.
rybazcech.cz. Po odeslání požadavku na rezervaci obdrží host
obratem vyrozumění o své rezervaci od společnosti Alakarte a za
menu zaplatí přímo v restauraci.
Zdroj: Alakarte.cz
Příjem přihlášek na podzimní běh
[email protected]
775 606 896, 739 353 161
w w w . vo d n i d e t i .cz
INZERCE
Obstarráme vaaše rutinní poovinnossti
spojené s údržbou komunikaací a veřej
ejných prosstranství.
Podnik technických služeb Praha, s. r. o.
Sídlo
Na Průhoně 29
252 26 Roblín
[email protected]
www.ptspraha.cz
Diisp
pečink
k 736 621 022–3
Dovoz vody
do rezervoárů, studní,
bazénů a jezírek.
Prodej posypového
materiálu – volně ložený
nebo balený po 40 kg v PE
s možností dopravy.
Odvoz objemového odpadu,
stavebních sutí a bioodpadu
(mimo kovového a plastového
odpadu).
E JIŽ OD R
IC
O
D
ISO 9001
ISO 14001
tradice již od
roku 1994
1994 TR
A
KU
Údržba komunikační zeleně,
parkových ploch, včetně projekce a výstavby.
E JIŽ OD R
IC
O
D
Zimní údržba motoristických
komunikací, pochozích ploch,
chodníků a parkovišť.
1994 TR
A
KU
Letní údržba motoristických
komunikací, pochozích ploch,
chodníků a parkovišť.
auto, moto / sport
Čtvrtek 21. 7. 2011 • JV 15
5
Když sednete za volant nového Suzuki Swift třetí generace
Budete příjemně překvapeni
Třetí generace, pro tři
generace! Co je to za
blábol? To máte tak. Tohle
auto nemá velký kufr, ale
mladý pár do něho naloží
vše, co potřebuje. Není
to náklaďák na děti, ale
manželka ho ocení, když
chce vyrazit sama do
práce, na nákup nebo ke
kadeřnici. Není to dvoulitr,
ale na dálnici s ním, byť jste
už pár let v důchodu, hravě
uděláte i silnějšího protivníka.
Zkrátka, když si tohohle
Japonce prohlédnete
zblízka, budete příjemně
překvapeni, ať je vám dvacet
nebo dvaašedesát.
Hledá se ideální majitel.
Nejsem to náhodou já?
Aby byla symbióza dokonalá, potřebuje Suzuki Swift obsadit nejlépe přední dvě sedadla ideálními
majiteli. Jste mládežník, který se
stal čerstvým držitelem řidičáku
a chcete okouzlit druhé či stejné
pohlaví? Nebo jedním z členů mladého páru a na děti zatím nemyslíte (tedy alespoň vy, manželka
určitě ano)? Děti už máte z domu,
nebo vaše velké auto chtějí mladí pro rodinu? Je vám přes třicet,
máte rodinu, kombíka a potřebujete pro sebe či pro manželku
něco menšího na občasné výjezdy
za hranice vašeho pozemku na
okraji Prahy? Pokud jste alespoň
na jednu otázku odpověděli ano,
tak vězte, že jste ti praví, komu tohle auto udělá nejlepší službu.
Podívejte se s námi na to, co podle nás stojí za vidění na tomhle
malém velkém autě. Vybírat můžete mezi třídveřovou a pětidveřovou verzí. Motory 1,2 benzín
a 1,3 diesel, které vynikají velmi
nízkou spotřebou. Co se týče výbavy, tak vězte, že i ten základní
model (GA) bude vybaven více
než dobře. U nejvyšší třídy (GLX)
oceníte třeba tempomat nebo
automatickou digitální klimatizaci i bluetooth.
Střední třída (GA), mimochodem ta nejprodávanější je vybavená například MP3/WMA
přehrávačem, USB konektorem
pro připojení iPhonu, iPodu či
Flashdisku s hudbou. Verze GLX,
kterou jsme testovali my, má
navíc ještě bezklíčkový systém
startování a stejně tak otevírání
dveří řidiče. V obou případech
nemusíte klíčky, resp. malé ovládání velikosti klíčenky vyndavat
z kapsy. Na klice dveří je tlačítko, které ovládá zámky auta, na
palubní desce najdete tlačítko
START/STOP.
Stejně tak jako kdysi KGB, tak ani ESP
není všemocná. Když už se vám nedejbože
stane, že nabouráte, musíte ocenit – a to
u všech verzí Swiftu sedm airbagů – přední, boční a okenní pro řidiče a posádku
plus jeden kolenní pro řidiče. Swift se pyšní také tím, že v nárazových testech EURO
NCAP dosáhl nejvyššího hodnocení – pěti
hvězdiček. Tuhle fotografii se nám v reálu
naštěstí pořídit nepodařilo Foto: suzuki.cz
Kuka přivedl do Psár Slavii
Rapid Psáry oslavil 80 let zápasem se Slavistickými internacionály
PSÁRY – Na oslavách 80 let fotbalu v Rapidu Psáry se podílel současný hráč a místní obecní zastupitel Pavel Kuka. Oslavy na hřišti
trvaly osm hodin (hráli ti nejmladší
od přípravky po žáky, soupeři byli
z Viktorie Žižkov a Libuše, diváci
tleskali 29 pěkným gólům), ocenění v podobě pamětní plakety si
odnesly dvě jedenáctky bývalých
hráčů: Adámkové, Skřivanové,
Tolar, Vaverka, David, Rak, Beránek… A pak začal závěrečný zápas.
Internacionálové v červenobílých
dresech Slavie (vicemistři Evropy
a mistři ligy Kuka, Bejbl, Novotný,
Lerch, král ligových střelců Herda,
rekordman v počtu ligových zápasů Šilhavý) vyhráli 10:1. Momentka
je ze slavnostního losování stran
před zápasem. Jsou na ní kapitáni
Pavel Kuka a Luděk Horký s trojicí rozhodčích (zleva) Gaži, Kubík,
Text: Vladimír Zápotocký
Hrubý.
Foto: Vladimír Brada
INZERCE
ÂÕØ֓½ØæØáÜÖؓ蓓ÃåÔÛì
ç„àáäܗåؗçæñàÚà
ͼ»Æ̺2—Æ»»*üÅ2—
ÍVÊ˸͹Ð
Å[êëìç—àßåÜÛ
Çæ•ØÛìáÜäܱ
Ć àÜá“ÆG“æ“àÔçèåÜçâè“áØÝßbãؓæçÔéØÕákÛâ“æàcåè“
Ć ÍÂ͓›í¡`¡“¤«¦¢¥££©“ÆÕ¡œ
Ć ãåÔëؓéؓæçWçák“æãåWéc
ÇoêÜäåf—ç„àßã[‡âð—Û早©¥—¯¥—©§¨¨
Û旨©—ßæÛàå—æêæÙåg¦çæ‡ëæ쥓
ͼ»Æ̺2—Æ»¹ÆÉ̗
ÊÇÉÍЗĸÁ¼ËÂÌ
¸—ÀÅͼÊËÀº——
Å[êëì痨¬¥—¯¥
Çæ•ØÛìáÜäܱ—“
Ć àÜá“ÆG“æ“àÔçèåÜçâè“æçÔéØÕákÛâ“æàcåè“
Ć âåÜØáçÔÖؓéؓæçWçák“æãåWéc“Ô“æÔàâæãåWéc
ÇoêÜäåf—ç„àßã[‡âð—Û旬¥—¯¥—©§¨¨—
Û旨©—ßæÛàå—æêæÙåg¦çæ‡ëæ쥗
ÅØÙoñoäܱ“ãßÔçâéb“âÛâ×áâÖØák“â×ãâék ×ÔÝkÖk“ÞéÔßÜÿÞÔÖܓԓãßÔçâéb“ç€k×cŸ“æçÔÕÜßák“
ãåÔÖâéák“íWíØàk
ÉkÖؓÜáÙâåàÔÖk“áÔ­“êêê¡âèÝØæØáÜÖØ¡Öí
çØß¡­“¥§¤“¬¦¤“«©¬
Ø àÔÜß­“ßèÖÜØ¡ÞâíáØåâéÔ³âèÝØæØáÜÖØ¡Öí
TERS, spol. s r.o. – váš autorizovaný prodejce vozů SUZUKI s nejdelší tradicí v Praze
Otevírací doba:
Českobrodská 521, 190 12 Praha 9 – Dolní Počernice
Po – Pá 8:00 – 19:00
tel.: 281 932 360 • fax.: 281 930 311 • www.suzuki-ters.cz
So
9:00 – 14:00
Kdo ví, co je ESP ať se přihlásí…
Ve všech stupních výbavy Swiftu je standardně dodáván tenhle
v překladu elektronický stabilizační program (ESP). Co umí? Za
pomoci senzorů na podvozku automaticky udržuje stabilitu na silnici. Pro nás laiky to znamená, že
když například najedeme pravou
částí auta na led, ESPéčko samo
přenese hnací sílu na levé kolo,
uleví pravému, a tím lépe zvládneme průjezd touhle „zimní překážkou“. ESP pomáhá i v případě,
že jste takzvaně příliš dlouzí v za-
táčce nebo při smyku na zadním
kole, který naopak může nastat,
když zatáčku točíte příliš ostře.
Bezpečnost sedmkrát
Stejně tak jako kdysi KGB, tak
ani ESP není všemocná. Když
už se vám nedejbože stane, že
nabouráte, musíte ocenit – a to
u všech verzí Swiftu sedm airbagů – přední, boční a okenní
pro řidiče a posádku plus jeden
kolenní pro řidiče. Swift se pyšní
také tím, že v nárazových testech
EURO NCAP dosáhl nejvyšší-
ho hodnocení – pěti hvězdiček.
Vlastně přiznejme si to. Sedm
airbagů oceníte i před tím. Pocit
bezpečí je jedním ze základních
lidských potřeb, tak proč si ho
nedopřát v autě?
Pokud jste dočetli až sem a Suzuki Swift si získal vaše sympatie,
neváhejte a domluvte si zkušební jízdu. V Dolních Počernicích
vám o tomhle autě řeknou desítky zajímavých informací, které stojí za to slyšet a do našeho
testu se zkrátka nevešly.
Zbyněk Pokorný
Fotbalová mládež
Stále se lepšící SK Vrané nad Vltavou. Vítěz jubilejního žákovského X. ročníku O pohár starosty obce Zvole, kde ve finále přehrál
favorizované Kunice
Foto: Marcel Pudich
DOLNÍ BŘEŽANY – Stranou našeho zájmu nestojí ani mládežnický fotbal. Sledujeme tabulky
stejně bedlivě jako u soutěží
mužů. V zásadě musíme konstatovat rozdíl mezi kategorií žáků
a dorostu. Žáci (včetně přípravek a mini) se nám líbí, dorost už
nikoli. Smutný je u něho jeden
fakt: z mistrovských soutěží odhlásilo svůj dorost sedm klubů.
Věková kategorie 16-18 let ztrácí
povážlivě zájem o fotbal.
Jak si stojí naše kluby? Do první kategorie (dobří a obsazují
všechny soutěže) řadíme jedině
Kunice. Za nimi jsou dobří, co
ale neobsazují vše: Dobřejovice,
Jesenice, Velké Popovice, Kostelec u Křížků, Dolní Břežany,
zlepšují se: Průhonice, Vrané nad
Vltavou, Zlatníky, Psáry, naopak
pozice ztrácejí: Jílové, Zvole.
U žáků jde o hodně proměnlivou
veličinu. Totiž tzv. silné a slabé
ročníky. Rozšiřující se nešvar?
Starty „na černo“. Aby se vůbec
hrálo v jedenácti, nastupují tu
hráči s jiným členstvím v klubu
(převážně pražském=tzv. chataři). To je ovšem případ širokého
pražského okolí už celou řadu
let. Teď ten zvyk sílí.
Zvláštní kapitolou by byli tak říkajíc „obětaví klubisti“. Jsou vlastně
ve všech klubech. Ať už jako trenéři či vedoucí. Hodnotíme je
bez rozdílu dobře. Za obětavost
a spolehlivost. Vladimír Zápotocký
Poslední kolo okresního přeboru starších
žáků přineslo duel Spartak Průhonice –
Olympie Dolní Břežany. Hosté (v bílých
dresech) vyhráli 4:1 a zápas přinesl jednu
novou charakteristiku, na kterou si musíme zvykat. Po úvodních gólech Jakuba
Vančury už stříleli jen hráči cizí národnosti.
Za hosty jejich kapitán Robin Wo (vietnamská národnost, české občanství) a za domácí Tommie Holleste (Nizozemec, jehož
rodiče zde působí služebně)
Foto: Vladimír Brada
INZERCE
STASAN s. r. o.
PŮJČOVNY STROJŮ
nice,
Vestec, Jese
Rudná u Prahy,
Velké Přílepy –
Svrkyně,
tel.: 725 154 124
e,
Praha 9 – Satalic
tel.: 724 594 803
montáž a pokládka všech druhů střešních krytin
t,-&.1¶Ě4,²
t10,3Å7"ü4,²
t5&4"Ě4,²13«$&
montáž střešních oken
Mobil: 604 338 389
Miroslav Vorel
e-mail: [email protected]
6
inzerce
www.nasregion.cz
ŽELEZÁŘSTVÍ
ZVOLE
Instalační materiál:
Voda, kanalizace, elektro
` Barvy laky
Pokrývačské, tesařské
a klempířské práce
Prodám rekreační chatu v Olešku
na Praze západ (nedaleko Davle)
Chata Tatranec 220
`
Po-Pá 7.00 – 11.30 12.30 – 16.00
So:
8.00 – 12.00
Tel.: 603 485 305 257 760 990
Štěpánek
Střecha na klíč
KREISA s.r.o.
Zvole čp. 4 (u rybníka)
Dobré parkovací podmínky
Miroslav Štěpánek
Kamenný přívoz 188
Tel.:724 349 011
[email protected]
BETONÁRNA KŘÍŽKOVÝ
ÚJEZDEC
Informace na tel.
602 971 950
Nabízíme levně nový OUTLET nábytek
ze skladových výprodejů a z výstav
Kuchyně, sedačky, ložnice, postele,
skříně, komody, koupelny, skříňky atd.
SLEVY AŽ 70 % Z PŮVODNÍCH CEN
1. prodejna Koněvova 134, Praha 3,
Žižkov, tel.: 222 590 095
2. prodejna nám. Bratří Jandusů 23,
Praha 10, Uhříněves
tel.: 608 368 120
WWW.EURONABYTEK.CZ
provádíme v Praze a Středočeském kraji
VEREBEX spol. s r. o.
Závod 01 Dolní Břežany
Závod 03 Křížkový Újezdec
www.verebex.cz
[email protected]
LEGOSTROP
č
000 K
VÝPRODEJ NÁBYTKU
Ekologická likvidace vozidel
Odtah vozidel ZDARMA
Tel.: 733 697 939, 603 524 223
.CZ
Cena
1 250
je postavená na kamenné
podezdívce, rok kolaudace 1978,
zastavěná plocha 32 m2,
zahrada 364 m2,
elektřina 220/380 V, voda ve
vlastní studni, na pozemku
kůlna, ovocné a okrasné stromy.
Pozemek oplocen, příjezd
autem možný až k chatě.
OUTLET
www.likvidace.vojkov.cz
tel.: 605 238 887
Autocentrum Vojkov s.r.o., K nemocnici 50, 251 62 Tehovec
Vrážská 87/1
153 00 Praha 5 - Radotín
tel.: 257 213 700
AREÁL
VŠENORY K. Mašity 409
NÁBYTEK VS CENTRUM
od
595,-
ACÍ DOBY:
ZMĚNA OTEVÍR
`°
…œ
£n
Îq
Ê£
q*
2/
*"â>ÛĒi˜œ
-"£äq£{…œ`° q
odd 845,-
KAŽDÝ PÁTEK A SVÁTEK
SLEVY 10%
545,od
1 800,-
od
199,-
9 990,-
při platbě v hotovosti
Otevřeno: Po – Pá 8 – 17 z So 8 – 12
„Kdo nestaví s námi, staví proti nám.“
kožená sedací souprava
15 900,-
Jídelní set 1+4,
třešeň, ořech
2 490,-
www.vscentrum.cz ttelefon: 257 710 658
V Uličce č. 51, 252 42 Jesenice u Prahy z tel. 241 932 018, fax 241 932 082
mobil 721 933 865, e-mail: [email protected] z www.stavebniny-jesenice.cz
čtyřkolka ATV 110
BEZLEPKOVÉ PRODUKTY
NA DOSAH RUKY!
dů
„Snížení nákla
na zateplení
vašeho domu
až o 50%“
www.elepek.cz
Váš bezlepkový e-shop!
mob.: 608 142 219
Kontakt:
Luboš SEJK
tel.: 608 934 447
[email protected]
Dobřejovice
ZAHRADNÍ CENTRUM DOLNÍ BŘEŽANY
pondělí-pátek 9:00-18:00, sobota 8:00-18:00, neděle 8:00-12:00
t Zahradní technika
(Honda, Husqvarna, Bosch, Jonsered, Fiskars, Gardena)
t Prodej rostlin t Realizace zahrad
t Prodej grilů a příslušenství Weber
Jednosměrná 315, Kamenice Nová Hospoda
Tel: 720 351 524 www.pancakefactory.cz
Máte auto poškozené
KRUPOBITÍM?
Zavolejte, rádi Váš vůz opravíme.
z Oprava bez lakování z Hotové do 72 hodin
z Smluvní partner pojišťoven
603 888 488
V Oblouku 728 (Ford service)
Průhonice–Čestlice
Ford
service
Infiniti
Průhonice – Čestlice
Kde nás najdete: Ke Zvoli 794, 252 41 Dolní Břežany, tel. 222 744 701

Podobné dokumenty

Stáhnout aktuální číslo Valašského chemika.

Stáhnout aktuální číslo Valašského chemika. Ing. Zbyněk Průša založit Věci veřejné, což nám dnes dokládají i bývalí členové Bártovy strany, své štěstí zkoušel v pražské ČSSD i u Jiřího Paroubka, Jsem vděčný dneska je s Borisem Šťastným hlavn...

Více

Líbeznický zpravodaj 2013/7

Líbeznický zpravodaj 2013/7 dům, se nepochybně vepsalo do paměti mnoho intenzivních zážitků ze spolupráce se stavební firmou. Základní podmínkou pro odvrácení velkých problémů je nepřetržitá bdělost. Na bedrech obce jsou v sou...

Více

Náš region - Vrané nad Vltavou

Náš region - Vrané nad Vltavou Křížkový Újezdec, Kunice, Ládvec, Ládví, Lhota, Libeň, Libeř, Lojovice, Luka pod Medníkem, Malešín, Měchenice, Mirošovice, Modletice, Mokřany, Nechánice, Nová Hospoda, Nová Ves, Ohrobec, Okrouhlo, ...

Více