ZDE - Taneční škola Bohémia Chrast

Transkript

ZDE - Taneční škola Bohémia Chrast
Propozice
Název soutěže:
Chrastecká korunka
XXXVI. ročník soutěže
AKCI PODPORUJE PARDUBICKÝ KRAJ A MĚSTO CHRAST
Vyhlašovatel:
Druh soutěže:
Věkové kategorie:
Účast v soutěži:
Pořadatel soutěže:
Hana Černá - Taneční škola BOHÉMIA Chrast
Pohárová soutěž
- plesových formací a malých skupin (3 až 24 tanečníků)
show formací a malých skupin a parketových tanečních kompozic (3 až 24 tanečníků)
PTK formací a malých skupin a parketových tanečních kompozic (3 až 24 tanečníků)
pokud se přihlásí v kategorii show a PTK méně než 3 vystoupení, budou kategorie sloučeny
disco formací a malých skupin (3 až 24 tanečníků)
street (street, hiphop) formací a malých skupin (3 až 24 tanečníků)
Soutěž je řízena podle SŘ FTM 2015 (max. délka vystoupení 5 min. u plesových formací u ostatních formací 4
min.)
Miniděti - kolektivy, jejichž věkový průměr nepřesáhne 7,4 let, přičemž žádný z tančících nesmí být starší
víc než 8 let. Tyto kolektivy soutěží bez rozdílu disciplíny.
Děti - kolektivy, jejichž věkový průměr nepřesáhne 11,4 let,
přičemž žádný z tančících nesmí být starší víc než 12 let.
Junioři - kolektivy, jejichž věkový průměr je 11,5 až 15,4 let,
přičemž žádný z tančících nesmí být starší víc než 16 let.
Mládež - kolektivy, jejichž věkový průměr je nad 15,4 roku nebo někteří členové kolektivu jsou starší 16 let,
Senioři – kolektivy, jejichž věkový průměr je nad 35,4 let,přičemž žádný z tančících nesmí být mladší 16 let.
Tyto kolektivy soutěží bez rozdílu disciplíny.
U prezence vedoucí souboru předloží seznam tanečníků s uvedením roku narození.
Soutěže se mohou zúčastnit všechny kolektivy ČR a zahraniční kolektivy.
Odpovědný zástupce:
Hana Černá -Taneční škola BOHÉMIA Chrast
Za finanční podpory Města Chrast a Pardubického kraje.
Hana Černá, tel. 723490300, Pavel Černý, tel. 602 148 711
Termín soutěže:
Místo soutěže:
sokolovna Chrast – Tyršova ul. 436
Vedoucí soutěže:
Porota:
Sekretář soutěže:
Sčitatel:
Pavel Černý
Lenka Kratochvílová, Dana Mědílková, Jana Jančová, Mirka Sedláčková, Monika Čejková, Michelle Málková
Jaroslava Havlová
Hana Černá
neděle 6. prosince 2015
Přihlášku zašlete nejpozději do 27. listopadu 2015 na adresu: Hana Černá TŠ BOHÉMIA, Šmídova 200, 538 51 Chrast.
Přihlášky emailem:
[email protected]
tel. domů: 469 813 009
Uzávěrka přihlášek:
27.. listopad 2015
Startovné a vstupné:
80,-- Kč (každý tančící člen souboru + ostatní doprovody)
Technické podmínky:
Plocha – 10 x 8 m, parkety
Osvětlení – centrální
Ozvučení – CD, MP3, poslat emailem nebo přinést na flash disku
Všechny soubory dostanou diplom a věcnou cenu.
Zúčastněným souborům pořadatel nehradí žádné náklady.
Porotcům a funkcionářům jsou hrazeny náklady dle uzavřených smluv.
Ceny:
Úhrada nákladů:
Časový harmonogram:
do 29. listopadu do 24:00 hod.
tel. mobil: +420 723490300
Vedoucí vstup zdarma.
9,00 – otevření sálu
9,30 – prostorové zkoušky
9,30 až 12,00 - prezence
13,30 - porada poroty
14,00 - slavnostní nástup a zahájení soutěží
18,00 - předpokládaný konec soutěží
Propozice vydala Hana Černá - TŠ BOHÉMIA Chrast dne 11. 10. 2015
PŘIHLÁŠKA DO SOUTĚŽE
Taneční přehlídka Chrastecká korunka - 6. 12. 2015 - sokolovna Chrast
Název souboru: ............................................................................................................................................................……………...
Vedoucí souboru - adresa : ..............................................................................................................................................……………
..................................................................................................... Telefon: ................................ E-mail: ........………………………
Kategorie vystoupení:
Kategorie věková:
PLESOVÉ
SHOW
miniděti
PTK
děti
junioři
DISCO
STREET
mládež
senioři
Název vystoupení: ...........................................................................................................................................................……………
Choreograf: .....................................................................................................................................................................……………
Délka vystoupení: ........................ (min. 1,30 - max. 4,00 min., plesové formace 5,00 min.)
Celkový počet vystupujících členů souboru ve všech přihlášených vystoupeních: .....................
Nahrávka:
1) CD
2) MP3
3) flash disk
Přihlášku zašlete nejpozději do 27. listopadu 2015 na adresu: Hana Černá - TŠ BOHÉMIA, Šmídova 200, 538 51 Chrast,
emailem na adresu [email protected] do 29. listopadu 2015 do 24:00 hod.
PŘIHLÁŠKA DO SOUTĚŽE
Taneční přehlídka Chrastecká korunka - 6. 12. 2015 - sokolovna Chrast
Název souboru: ............................................................................................................................................................……………...
Vedoucí souboru - adresa : ..............................................................................................................................................……………
..................................................................................................... Telefon: ................................ E-mail: ........………………………
Kategorie vystoupení:
Kategorie věková:
PLESOVÉ
miniděti
SHOW
PTK
děti
junioři
DISCO
STREET
mládež
senioři
Název vystoupení: ...........................................................................................................................................................……………
Choreograf: .....................................................................................................................................................................……………
Délka vystoupení: ........................ (min. 1,30 - max. 4,00 min., plesové formace 5,00 min.)
Celkový počet vystupujících členů souboru ve všech přihlášených vystoupeních: .....................
Nahrávka:
1) CD
2) MP3
3) flash disk
Přihlášku zašlete nejpozději do 27. listopadu 2015 na adresu: Hana Černá - TŠ BOHÉMIA, Šmídova 200, 538 51 Chrast,
emailem na adresu [email protected] do 29. listopadu 2015 do 24:00 hod.

Podobné dokumenty

chrastecká korunka

chrastecká korunka Přihlášku zašlete nejpozději do 30. listopadu na adresu: TŠ BOHÉMIA, Ing. Bohumil Černý, Šmídova 200, 538 51 Chrast.

Více