- B. Braun Avitum sro

Transkript

- B. Braun Avitum sro
18 | K létu patří
grilování
12 | Jak doma
pečovat
o cévní
přístup
ISSN 1803-7267
MK ČR E 18760
Jak chutná
Balaton
4
2014
Časopis nejen pro
dialyzované pacienty
Zahraniční rekondice:
Chorvatsko, Poreč
13.–20. 9. 2014
V září bývá v Poreči příjemné počasí a moře je ještě teplé.
Dialýza proběhne jako obvykle v dialyzačním středisku v Rovinji.
Zájezd se bude konat podle Vašeho zájmu, proto pokud byste se
chtěli zúčastnit, rezervujte si místo nejpozději do 15. 7. 2014.
Cena: 6 500 Kč + doprava
Kontakty bytných případech):
jte jen v nez
sím využíve
(telefonní pro
š Svoboda
MUDr. Luká 0 005
tel. 603 44
om
[email protected]
lukas.svobod
l Dušek
Mgr. Micha 739
l. 725 531
te
om
[email protected]
michal.duse
.cz
www.skdat
Ubytování: k valitní tříhvězdičkový hotel s polopenzí,
100 metrů od pláže
B. Braun Avitum s.r.o. | V Parku 2335/20 | CZ-148 00 Praha 4
Tel. +420-271 091 911 | Fax +420-271 091 912 | e-mail: [email protected] | www.bbraun-avitum.cz
Z OBSAHU VYBÍRÁME
Lidé kolem nás
4
Rozhovor s Blankou Javorekovou,
vedoucí sestrou dialyzačního střediska
B. Braun Avitum v Dolním Kubíně
o dialýze před dvaceti lety, divadle i fotbale.
Dnes na téma
12
O cévní přístupy je třeba pečovat i doma.
Přinášíme vám řadu doporučení, jak si
cévní přístup udržet funkční co nejdéle.
Cestujeme
8
Nemáte-li ještě neplánovanou letošní
dovolenou, můžete se například inspirovat
doporučeními Petra Pavelčíka, který vás
v tomto čísle provede Balatonem.
„Repetitio est mater studiorum“
je latinské přísloví, které jsme slýchávali ve škole v různých formách,
a to podle roku narození buď v latinském originále, v českém překladu
„Opakování je matkou moudrosti“, nebo dokonce v překladu ruském
„Повторенье – мать ученья“. Pokud považujete hlavní odborné téma
tohoto vydání – cévní přístupy dialyzovaných pacientů – za již stokrát
probrané a zdá se Vám, že již není potřeba o něm znovu psát, vězte, že
jsme ho zopakovali nejen v duchu uvedeného přísloví, ale také jsme se
snažili o něm pojednat zase z jiného úhlu – tentokrát z pohledu pacientovy
domácí péče o cévní přístup. V příštím čísle pak budeme v této tematice
pokračovat článkem MUDr. Jakuba Ševčíka, v němž rozebereme téma
přípravy před vlastním našitím cévního přístupu.
A když už jsme u opakování – připomenout si, že mezi námi žijí
lidé, kteří by pro nás mohli být inspirací, také není na škodu. Proto si
nezapomeňte přečíst rozhovor s dlouholetou vedoucí sestrou dialyzačních
středisek na Oravě Mgr. Blankou Javorekovou.
Hezké počtení přeje Vaše redakce!
Víte, že
Vyšetření ultrazvukem je zcela nebolestivé
a zdraví neškodlivé, přitom umožňuje
lékařům „podívat se do pacienta“.
Reportáž
16
Společnost B. Braun Avitum otevřela další
dialyzační středisko, tentokrát v Roudnici
nad Labem. Je vybavené nejnovějšími
technologiemi a odborným personálem.
Hobby
Dialog · Časopis nejen pro dialyzované pacienty
Vychází jednou za dva měsíce. Zdarma. ISSN 1803-7267
Redakční rada: Ing. Petr Macoun, Ph.D., MUDr. Martin Kuncek,
RNDr. Martin Kalina, Ph.D., Luděk Hajský, Šéfredaktor: Veronika Suchanová,
Redakce: Kristýna Tesařová, Mgr. Michal Dušek, prim. MUDr. Roman Kantor, Luděk Hajský,
Grafika: Tomáš Komůrka, BA a Pavel Cindr
Vydavatel: B. Braun Avitum s.r.o., V Parku 2335/20, CZ-148 00 Praha 4, IČ: 61856827, DIČ: CZ61856827, Tel. +420 -271 091 111,
Fax +420-271 091 912, e-mail: [email protected], www.bbraun-avitum.cz
Veškeré články publikované v tomto časopisu mají pouze informativní charakter a nejsou právně závazné. Veškerá doporučení
uveřejněná v tomto časopisu týkající se zdravotního stavu, dietních a režimových opatření je nutné konzultovat s Vaším ošetřujícím
lékařem nebo sestrou. Redakce si vyhrazuje právo na úpravu veškerých textů.
15
18
K létu patří grilování.
Vyberte si ten správný
gril, který bude vyhovovat právě vašim
potřebám.
3
LIDÉ KOLEM NÁS
„Technika je
teraz na hranici
dokonalosti,
ale pacienti sa
nemenia,“
povedá v rozhovore Blanka
Javoreková, vedúca sestra
dialyzačného strediska
v Dolnom Kubíne
Skotský básník a prozaik Robert Louis Stevenson kdysi napsal, že „Být tím, čím opravdu jsme, a stát se takovými, jakými
jsme schopni se stát, je skutečné naplnění života“. Věřím, že až si přečtete rozhovor s Blankou Javorekovou, vedoucí sestrou
Dialyzačního střediska B. Braun Avitum v Dolném Kubíně, zjistíte, že mezi námi žijí lidé, kteří spisovatelova slova naplňují. Při
setkání s Blankou budete mít pocit, že její energie je téměř nekonečná, jako by byla chodící atomovou elektrárnou, a také si té
energie vždycky trochu odnesete. Svou energii Blanka už řadu let také předává pacientům na dialyzačních střediscích na Oravě.
Blanko, jak dlouho vlastně
na dialýze pracuješ?
Na dialýzu som bola oficiálne preradená v auguste 1990,
prevádzku sme spustili v apríli 1991, teda pracujem tam už
vyše 23 rokov.
A na kterém dialyzačním
středisku jsi začínala?
Moje prvé dialyzačné stredisko
4
bolo vo Fakultnej nemocnici
v Martine, kde sme sa spolu
s kolegyňou z ARO školili ako
prvé sestry na Orave. Boli to
dva mesiace práce plnej rozporov, obáv a hrozných snov
o tom, ako sme zamotané
v sieti krvavých dialyzačných
súprav a nemôžeme sa z nich
dostať, ale aj obdivu k technike schopnej zachrániť život
ľuďom, ktorí boli vlastne „smrteľne chorí“.
Od začátku jsi byla na dialýze vedoucí sestrou?
Po zaškolení v Martine som
začala pracovať na novootvorenom stredisku v NsP v Dolnom Kubíne ako staničná sestra. Vedúca sestra nemocnice
mi v tom období veľmi dôve-
rovala a fandila. Presvedčila
ma, že v nej budem mať oporu
a pomoc vždy, keď ju budem
potrebovať. Dialyzačné stredisko bolo súčasťou interného oddelenia, mala som svoju
hlavnú sestru a primára, obaja vedeli, že sa na mňa môžu
spoľahnúť. Za hlavnú sestru
ma v roku 2000 oficiálne vymenoval riaditeľ nemocnice.
LIDÉ KOLEM NÁS
tvorivosti, pohody a dobrej nálady. Stredisko som celé zariadila ja, od peánu až po postele,
v rámci obmedzených možností aj dispozične. Vážila som si
vedenia nemocnice, že ma zavolali na technické oddelenie
a dali na môj názor v zmysle
členenia jednotlivých miestností, nevyhnutných pre dialyzačné stredisko. Samozrejme,
výber monitorov a vodárne
prebiehal s účasťou vedúceho
lekára strediska. Boli to desiatky dní ciest do zdravotných
skladov vo Zvolene, v Bratislave a znova na stredisko v Martine po cenné rady od mojich
skvelých kolegýň, ktoré nám
poskytli aj v prvý deň otvorenia a súčasne začatia liečby
na stredisku v Dolnom Kubíne
neoceniteľný pocit bezpečia,
že na nás dozerá tím erudovaných sestier. Faktom je, že
presný deň oficiálneho začatia
v roku 1991 si už nepamätám,
viem, že to nebolo pompézne
otvorenie, ale ovzdušie bolo
plné pozitívnych emócií, láskavosti a dobrej pohody.
Prečo sa tak rozhodol, dodnes
neviem.
Byla jsi tedy při otevření
prvního dialyzačního střediska na Oravě?
Áno, prvým dialyzačným strediskom na Orave bolo práve
stredisko v Dolnom Kubíne.
Bolo to „moje dieťa“. Bola som
pri jeho formovaní a zariaďovaní. Mala som voľné ruky,
k dispozícii jedného technického pracovníka s autom a jednu
upratovačku, ktorá viac sedela
na stole a hompáľala nohami,
ako upratovala, ale nevadilo
mi to. Bola som plná nadšenia,
Když se podíváš zpět, jak se
dialýza od té doby změnila?
Ten skok od roku 1990 je obrovský, v pozitívnom zmysle
slova. Ak by som mala hodnotiť vývoj len na Orave, bola by
som schopná hovoriť niekoľko
hodín. Pamätám si ako žiačka
na moju exkurziu na dialyzačnom stredisku v Martine
asi v roku 1977. Nízka búda
s ponurým svetlom, ktoré ešte
väčšmi zvýrazňovalo žltkastú
farbu tvárí pacientov, hluk obrovských dialyzačných prístrojov, zápach močoviny a zvratkov. Vtedy som prisahala, že
po skončení zdravotnej školy
nikdy nebudem pracovať na takom pracovisku. Roku 1990,
znova v Martine, už v iných
priestoroch, neprehľadná spleť
hadičiek, ohlušujúci rev jedného televízora pre celú miestnosť, chaos z obsluhy odlišných
typov dialyzačných monitorov
– Gambro, Fresenius, Belco,
názov štvrtého si už nepamätám. V Dolnom Kubíne sme
začínali na type Gambro a Fresenius. Je bezpredmetné porovnávať vtedajšie monitory so
súčasnými Dialogmi, či už zo
stránky dizajnu, obsluhy alebo
ochranných prvkov. Technológia dnešných monitorov, s ktorými pracujeme, je na hranici
dokonalosti.
Co je od doby zahájení tvého působení na dialýze jiné,
konkrétně na Oravě?
Dialyzačné centrá sú priestranné, klimatizované, vybavené televízormi na jednotlivý
odposluch, polohovateľnými
kreslami. Dnes nemáme problém pracovať výsostne len
s materiálom na jedno použitie. Je to bežná prax. V minu-
losti nás v rámci úspory tlačili
ku resterilizácii dialyzátorov,
z čoho som bola zhrozená, ale
našťastie protiargumenty boli
silné a zabrali. Určité obdobie
som musela takmer každý mesiac vykazovať riaditeľovi NsP
príjmy a výdavky dialyzačného strediska. Zaviedli sa nové
druhy dialyzačnej liečby doplnené účinnými diétnymi opatreniami a farmakologickou
liečbou. Kedysi sme mali acetátové roztoky v 25-litrových
bandaskách, náročné na manipuláciu, hrubé, niekedy aj
veľmi tupé ihly na napichovanie fistuly, jeden typ dialyzátorov. Dnes si lekár môže vybrať
podľa potrieb pacienta z veľkého množstva dialyzačných
roztokov, rôznych druhov kapilár a kvalitných dialyzačných ihiel. Absolútne odlišná
je dnes práca s počítačovou
technikou. Tí, čo pracovali
na dialýze s programom T602
vedia, o čom hovorím. Dnes
vďaka za NEFRIS. Starostlivosť o pacientov je, pochopiteľne, úplne iná. V rokoch 1989
a 1990 sa strojnásobil počet
Na mezinárodním fotbalovém turnaji mladších žáků ve Švédsku
5
dialyzačných stredísk na Slovensku, rušili sa komisie a čakacie poradovníky na dialyzačné miesta, bolo fantastické,
že každý chorý v terminálnom
štádiu zlyhania obličiek, indikovaný na dialyzačnú liečbu,
bol nielen zaradený do programu, ale aj adekvátne liečený. Pacienti sa nemenia, stále
majú svoje vlastné priority,
dovozy a odvozy z dialýzy, požiadavky na komfort na stredisku, závislosť od „svojho“
monitora, majú svoju obľúbenú sestru. Hlavným bonusom
pre pacientov na Orave bolo
to, že sa vytvorilo materské
stredisko a do jeho programu
sa postupne zaradili všetci pacienti, dovtedy dochádzajúci
do vzdialeného Martina.
Kromě profesionální zdravotnické práce na dialýze jsi
aktivní v Červeném kříži. Jak
ses k tomu dostala a co tě
na tom baví?
V Červenom kríži v Dolnom
Kubíne pracujem zhruba 28
rokov ako inštruktorka prvej pomoci. Je to moja vášeň
a akoby už aj poslanie, ktoré vyplynulo z mojej takmer
12-ročnej práce na ARO a RZP.
Bola som mladá, spontánna,
temperamentná a čoraz väčšmi som sa stotožňovala s tým,
že mnoho našich pacientov
nemuselo skončiť na ARO,
keby sa im poskytla adekvátna
prvá pomoc. Tak môj vtedajší pán primár usúdil, že môj
temperament by sa uplatnil
v dobrovoľníckej práci v SČK.
V mojom živote mám nesmierne šťastie, že v každej organizácii, v ktorej som pracovala
alebo doteraz pracujem, som
stretla mimoriadne veľa vzácnych ľudí – a patria medzi ne
aj moje kolegyne z dialyzačného strediska –, či už riaditeľku a územnú sestru ČK, veľa
múdrych lekárov, ktorých odbornosť bola vychýrená v celej
V ochotnickém divadle Femina začala Blanka Javoreková účinkovat už před 25 lety
vtedajšej Československej republike, a ďalších cenných spolupracovníkov. Od­prednášala
som stovky dobrovoľníckych
hodín poskytovania prvej pomoci v rámci mojej dovolenky
v školách, závodoch, podnikoch, školila som pedagógov,
hasičov, pracovníkov Horskej
záchrannej služby, frekventantov autoškoly, rekvalifikačné kurzy. Vyškolila som
niekoľko laických družstiev,
zúčastnila som sa na desiatkach súťaží prvej pomoci ako
usporiadateľka a rozhodkyňa
či už okresnej alebo celoslovenskej súťaže. Takisto som
mala možnosť zúčastniť sa
na veľmi náročnej celosvetovej
súťaži prvej pomoci laických
družstiev v Taliansku v úlohe
pozorovateľa a musím otvorene povedať, že keď som videla,
ako sa tí zapálení laici profesionálne postavili k jednotlivým
zinscenovaným situáciám, pochopila som, aká je moja práca
prospešná a užitočná. Teší ma,
že aj vďaka mne sa vedomie
ľudí na Orave mení. Už vedia,
že na popáleniny nepatrí plát
slaniny alebo bravčová masť,
že pri epileptickom záchvate
netreba násilím otvárať ústnu
dutinu. Milujem túto prácu.
Moju dobrovoľnú prácu ocenili mnohými vyznamenaniami, aj tými najvyššími. Tak
som sa ocitla pred pár rokmi
v Prezidentskom paláci, kde
som konštatovala, že predsieň
dámskych toaliet je luxusnejšia ako moja obývačka.
Tvůj den má asi 48 hodin,
protože kromě toho jsi také
ochotnickou herečkou a členkou fotbalového svazu.
Nie som žiadna herečka.
Do ochotníckeho divadla Femina ma po dlhom prehováraní
dostali priatelia asi pred dvadsiatimi piatimi rokmi. Oslovil
ma najmä kolektív neuveriteľných ľudí s obrovským zmyslom pre láskavý humor, satiru,
hudbu a spev a keďže milujem
hru na gitaru, tak aj traja vynikajúci gitaristi v súbore. Moje
prvé vystúpenie bolo na Oravskom hrade, kde som povedala len jedno slovo „tma“ a aj
z toho som bola taká rozrušená, že som nemohla zaspať.
Som trémistka a pred každým
vystúpením panikárim, na čom
sa ostatní výborne zabávajú.
Vystupovali sme aj v zahraničí. Na Slovensku sme sa s malou dušičkou dvakrát zúčastnili na celoslovenskej súťaži
malých javiskových foriem,
kde sme na naše prekvapenie
porazili aj poloprofesionálne
telesá – v oboch prípadoch sme
sa umiestnili na prvom mieste
LIDÉ KOLEM NÁS
pre futbalový zväz bolo aj vytvorenie a vydanie publikácie
Prvá pomoc nielen na ihriskách a športoviskách, ktorá
mala naozaj úspech.
Jedno z děl syna Mariana Javoreka, talentovaného malíře
a stali sa tak laureátmi štátnej
ceny. Pre našich fanúšikov sme
vydali CD s našimi divadelnými pesničkami. Dnes už aktívne nehráme, pravidelne sa
však stretávame, lebo sme vynikajúci priatelia. Naposledy –
asi pred štyrmi mesiacmi – sme
boli potešiť malým vystúpením
dôchodcov vo Vyšnom Kubíne.
A co ten fotbalový svaz?
Hovorievam, že všetko so všetkým súvisí. Asi pred dvadsiatimi rokmi požiadala sekretárka
Oravského futbalového zväzu
šéfku nášho divadielka o spestrenie ich vianočného večierka nejakou scénkou z nášho
repertoáru. Prišli sme, rozpr-
údili neuveriteľnú zábavu až
do rána. Keď sa predseda OFZ
dozvedel, že som zdravotná sestra, už ma nepustil. Tak som
sa stala predsedníčkou zdravotnej komisie. Zlanárila som
aj dve moje veľmi dobré priateľky, tiež sestry, a tak sme
pôsobili dlhé roky. A čo som
robila? Chodila som napríklad
po oravských ihriskách, kontrolovala vybavenie lekárničiek, raz ročne som prednášala
rozhodcom prvú pomoc, každé
leto som chodila s deťmi ako
zdravotníčka na medzinárodné futbalové majstrovstvá žiakov v kategórii 9 až 11 rokov,
kde som sa o všetkých starala.
Myslím si, že mojím prínosom
Tím však výčet tvých
aktivit nekončí. Nedávno jsi
k tomu všemu ukončila dálkové studium vysoké školy.
To přece musí být náročné
i pro tak energického člověka, jako jsi ty.
Myslím, že študovať na vysokej škole popri zamestnaní
je náročné nielen finančne,
ale predovšetkým s ohľadom
na čas. Učenie sa do neskorej
noci, vstávanie vo veľmi skorých ranných hodinách, aby
som sa dopravila z Dolného
Kubína do Bratislavy na skúšky, zanedbávanie domácnosti,
menej stretávania sa s priateľmi, rodinou. Na druhej strane
som si užila bláznivý „študentský život“, dostalo sa ku
mne veľa nových informácií,
za ktoré som vďačná, oprášila
som si staré vedomosti. Z Oravy nás bolo desať, veľmi sme
si navzájom pomáhali a podporovali sa. S určitosťou môžem povedať, že mi to prinieslo
viac pozitívneho. Neľutujem,
že som sa tak rozhodla.
Zmínila jsi rodinu – tvůj
syn je malířem a restaurátorem. Má výtvarný talent
po tobě? Jaké jsou jeho umělecké úspěchy?
Syn vyštudoval módne návrhárstvo, ale nevenuje sa tomu.
Prekrásne maľuje, jeho obrazy visia v niektorých hoteloch i v domácnostiach a tiež
na Oravskom hrade. Talent
nemá po mne, lebo mne chýba
zmysel pre krásne veci, estetiku,
zladenie jednej farby s druhou.
Vždy mi ale poradí syn, rodina,
priatelia. Syn je momentálne
zamestnaný u akademického
sochára, kde pracuje na obnove
kultúrno-historických pamiatok
a tak získava vedomosti a zručnosti v reštaurovaní starých nástenných malieb, obrazov, sôch
atď. Myslím, že tento dar dostal
v génoch od mojej mamky.
Luděk Hajský
Blanka Javoreková,
vedoucí sestra Dialyzačního
střediska B. Braun Avitum
v Dolním Kubíně
• Hudba: country music
• Kniha: Jonas Jonasson –
Storočný starček, ktorý
vyliezol z okna a zmizol
• Roční období: jeseň a leto
• Znamení: Škorpión
• Barva: modrá
• Jídlo/nápoj: mäsové guľky
v paradajkovej omáčke;
káva, víno Chardonnay
• Osobnost: moji rodičia
7
CESTUJEME
Balaton
Inspirace
na letní dovolenou
B alaton je místo, které ve spoustě Čechů vyvolá nostalgické vzpomínky
na rodinné dovolené před pádem komunismu. Byla to cizina, kam se dalo snadno dostat a kde bylo možné zažít trošku
exotiky. Jaké je to tam ale teď? V tomto
článku vám zkusím přiblížit několik zajímavých míst, které jsem během své dovolené navštívil a mohu je doporučit.
Balaton můžete objet za den
Balaton je velké, velmi mělké maďarské jezero protáhlého tvaru s délkou asi
78 km a šířkou plus minus 12 km. Průměrná hloubka vody je 3 m, největší hloubka
11 m. Většina pláží je velmi pozvolných
a můžete kráčet desítky až stovky metrů od břehu do vody, a stále dosáhnete
na dno. Obvod jezera je přibližně 200 km,
a je tedy reálné ho objet během jednoho
8
celodenního výletu. Krajina severní strany jezera je poměrně členitá až hornatá
a jsou zde četné vinice, kde se pěstují nejlepší maďarská vína. Na jižní stranu navazují naopak rozsáhlé roviny. My jsme si
pro naši dovolenou zvolili město Siófok
na jihu.
Cesta z jižní Moravy k Balatonu je
snadná a rychlá. Asi polovinu z ní je možné absolvovat po dálnici, ale není problém
jet i po vedlejších souběžných cestách.
Na trase projedete Bratislavou, historickým
Györem (pěkné místo na procházku) a bránou k Balatonu, nádherným Veszprémem.
Cílem naší cesty je ještě dalších 50 km
vzdálené lázeňské město na jižní straně jezera Siófok. O místě naší první zahraniční
dovolené s dialýzou, které jsem vybíral se
svou ženou, rozhodla jednoduchá a rychlá
možnost návratu. A tak zvítězil Balaton.
Vždyť cesta autem nezabere víc než šest
hodin, a tak v případě problémů je možné
být za chvilku doma.
Jedno z hlavních letovisek jižní strany
Balatonu je Siófok
Je to protáhlé město na břehu jezera
a patří k němu 17 km pobřeží s písčitými
plážemi. Břeh je lemován hotely, kempy,
chatami a všemi nezbytnými turistickými
atrakcemi. Je zde přístav, odkud vyplouvají parníky do všech dalších důležitých
letovisek. Jde tedy o poměrně turisticky
vytížené místo. Vládne zde ale pohodová
a klidná lázeňská atmosféra a do přírody
to není daleko. Milovníci nočního života
také nepřijdou zkrátka. Ve čtvrti Aranypart u přístavu je množství barů, diskoték
a zábavních atrakcí. Život zde pulzuje až
do rána. Naopak městská tržnice je za-
CESTUJEME
jímavá jen brzo ráno a je to to pravé
místo pro nákup typických maďarských
potravin, tradičních výrobků i suvenýrů.
Najdete zde hromady paprik ve všech
podobách, typickou nakládanou zeleninu ve sklenicích nebo přímo v sudech,
hrozny svázaných papriček, česneku, cibule, melouny, ale i čerstvé ryby a maso.
Dejte si ale pozor, většina nakládané zeleniny je velmi pálivá.
Siófok leží na protějším břehu poloostrova Tihany, na kterém se rozkládá
stejnojmenné malebné městečko, jež je
ze Siófoku velmi dobře dostupné lodí.
Ta jezdí v sezoně prakticky kyvadlově
a cesta trvá jen asi půl hodiny. Městečko
se svými malými obchůdky a uličkami
se rozkládá poněkud výše nad přístavem
a je příjemné se nahoru nechat vyvézt
turistickým vláčkem. Z tohoto místa vás
čeká prý nejkrásnější výhled na jezero.
Podle průvodců je hlavním tahákem architektonicky zajímavé opatství a muzeum Balatonu. Pro většinu návštěvníků
je to však spíš genius loci starověkého,
malebného městečka s množstvím restaurací, obchůdků s tradičními výrobky
a suvenýrů. Dolů k přístavu je možné
sejít delší turisticky značenou cestou. Ta
vás provede okolo pěkného jezera, které
leží v těsném sousedství města, kolem
skal s vyhlídkou a nakonec se projdete
i lesem.
Dalším zajímavým místem oblasti
Balatonu jsou lázně Hévíz
Ze Siófoku se do lázní Hévíz můžete dostat za dvě hodiny vlakem nebo po dálnici autem. Hévíz leží na západním
pobřeží Balatonu a je to opět lázeňské
město. Jeho hlavní atrakcí je termální
jezero o rozloze 4,4 ha. Není divu, že
je to největší termální jezero v Evropě.
Teplota vody je v létě 33–35 °C. Chcete-li
si do jezera s teplou vodou alespoň sáh-
nout, budete muset navštívit lázně, které
jsou vybudovány přímo na jezeře na pilotech. Jezero je celé oploceno a jinudy
se k vodě nedostanete. Ovšem polehávání a koupání v teplé vodě termálního jezera mezi lekníny není k zahození a stojí
za to. Po příjemném odpočinku si můžete prohlédnout samotné město a především asi 5 km vzdálený zámek Keszthely.
Jezdí sem množství autobusů a doprava
v obou směrech tak není problematická.
Najdete zde krásně upravované zahrady
a údajně nejkrásnější a největší aristokratickou budovu Maďarska.
Na své si na Balatonu přijdou také
milovníci přírody
Vydejte se na celodenní výlet do ornitologicky proslulé mokřadní oblasti
Kis Balaton (Malý Balaton). Jde o poměrně rozlehlé území přiléhající na jihozápadě k jezeru, jehož bývalo dříve
zátokou. Během doby ale došlo k jeho
oddělení a dnes jsou zde dvě větší jezera a množství mokřadů. Hnízdí tady
více než sto druhů ptáků a desítky tisíc
se jich na tomto místě zastavují během
svého tahu. Určitě také navštivte ostrov
Kányavári na větším ze dvou hlavních
jezer Kis Balatonu. Jsou zde vyhlídkové
věže pro pozorování ptactva a vede sem
zajímavý dřevěný most. V podstatě celý
ostrov je připraven a vybaven tak, aby
uspokojil každého návštěvníka chtivého poznání. Kousek severněji odtud je
i návštěvnické centrum s pěknou přírodovědnou expozicí.
Ze Siófoku se můžete vydat do Töreki
Menší rezervace Töreki leží prakticky
za hranicí města, a nabízí tak možnost
příjemně stráveného dopoledne nebo
i celého dne v dosahu města. Tato 300hektarová oblast je zajímavá tím, že se zde
nachází množství různých biotopů –
Shora: Gulyás – pro Čecha gulášová polévka, Siófok, tržiště v Siófoku, kde nakoupíte suvenýry
i zeleninu, ornitologická pozorovatelna (Kis Balaton), na protější straně Balaton před bouřkou
9
CESTUJEME
Shora: jeskyně Tapolca, obchůdky v městečku Tihany a místní výrobky, sušení levandule,
zámek Keszthely, dominanta Siófoku – vodárenská věž, most s historickou lokomotivou v Balatonalmádi,
most na ostrov Kányavári (Kis Balaton) a pláž v Siófoku, vpravo nahoře pak srpnový Almádi Borfesztivál
rybníky, louky, lesy, ale i skály a bažiny.
V ekologii existuje pravidlo, že různorodost
prostředí generuje druhovou rozmanitost.
Přesvědčit se o tom můžete právě v Töreki.
Rezervací vede 9 km dlouhá naučná stezka
a bezpečně sem uniknete před zástupy turistů z center města.
Autem okolo jezera
Nevšedním zážitkem bude udělat si v rámci
své dovolené větší dvoudenní výlet autem
okolo jezera. Jak již bylo uvedeno, jezero má obvod asi 200 km, a tak to během
dvou volných dní mezi dialýzami pohodlně
stihnete a navštívíte řadu dalších zajímavých cílů. Přespat můžete podobně jako my
v autě nebo v některém z četných ubytovacích zařízení, jichž je všude dostatek. Cestu začněte přejezdem do města Balatonalmádi. Tady je možné navštívit informační
centrum a vzít si mapku okolí. Ve městě je
několik pěkných míst, například starý most
s parní lokomotivou, vyhlídková věž nad
městem, pláže atd. V srpnu zde probíhá Al-
Informace
pro dialyzované pacienty
Nejbližší dialyzační středisko
provozuje společnost B. Braun Avitum
ve městě Siófok: Siófok Város Hospital,
Semmelweis u. 1., H-8600 Siófok.
Pro více informací ohledně zajištění ošetření
můžete kontaktovat Centrum prázdninových
dialýz, B. Braun Avitum s.r.o.,
V Parku 2335/20, CZ-148 00 Praha 4
tel. +420-271 091 922, fax +420-271 091 923
e-mail: [email protected]
10
mádi Borfesztivál, v rámci nějž každý den
asi od 18 hodin probíhá v parku na břehu program – vystoupení různých kapel,
souborů a místních umělců. Také jsou zde
stánky s vínem, občerstvením a místními
výrobky. Je to příjemná příležitost k podvečernímu posezení.
Dalším místem vhodným k návštěvě
na okruhu kolem Balatonu je geologická zajímavost Hegyestű. Kdo byl někdy na Panské skále v Českém středohoří, bude mu
toto místo povědomé. Podobně jako tam,
i zde najdeme kamenné varhany vzniklé
sloupcovou odlučností čediče při tuhnutí
magmatu, které byly do současné podoby obnaženy těžbou. Vše je však mnohem
větší. Z vrcholu varhan je nádherný výhled
do okolí. My jsme zde byli brzo ráno, kdy tu
ještě nebyla ani noha. Doporučuji.
Severněji od Balatonu najdete jeskyni
Tapolca
Ještě stále v dosahu Balatonu je poslední
zajímavé místo, kam je dobré se podívat.
Jde o jeskyni Tapolca ve stejnojmenném městě. Pokud budete chtít jeskyni navštívit
v hlavní sezoně, budete se muset obrnit trpělivostí a vystát
dlouhou frontu. Jeskyně není
příliš rozsáhlá ani hluboká,
ale je celá zatopená a půso-
bivě nasvícená. Projedete si ji
sami na malé lodičce, kterou
vám průvodci svěří. Samotné
lázeňské městečko také není
nezajímavé a klidně tu můžete
strávit příjemných pár hodin
loudáním po ulicích a vysedáváním v tavernách a csárdách,
což jsou tradiční venkovské
hospody.
V maďarské kuchyni je hodně
masa a pálivých paprik
U Balatonu nezapomeňte řádně ochutnat místní vyhlášenou
kuchyni, v níž je obecně velmi
často a hojně zastoupeno maso,
zejména vepřové
a hovězí. Oblíbená
je samozřejmě paprika sladká i pálivá, rajčata, kysaná
smetana a zelí. To,
čemu my říkáme
guláš, je třeba si
objednat pod názvem pörkölt, a na-
opak gulyás je spíše něco jako
vydatná polévka. Vynikající
specialitou Balatonu je smažený hejk v pikantním těstíčku.
Připravuje se v hrnci, a tak má
charakteristicky zahnutý tvar
a je opravdu velmi chutný (pikantní je jen trošku). Neopomenutelnou specialitou je také
rybí polévka halászlé – něco
na způsob gulášové polévky,
ale uvařená z ryb, a to i s kostmi. Jako zákusek ochutnejte
sladký langoš nebo všudypřítomné palačinky s ovocem.
Mgr. Petr Pavelčík
DS Uherské Hradiště
11
DNES NA TÉMA…
O cévním přístupu se často
hovoří jako o spojení dialyzovaného pacienta se životem. Byť se do určité míry jedná
o svým způsobem patetickou
frázi, je tato věta naprosto
pravdivá. Bez cévního přístupu
hemodialýzu prostě nevymyslíme. A ať už se jedná o arteriovenózní fistuli (AVF) nebo
centrální žilní katetr (CŽK, kanylu, ve slovenštině „kaval“),
je dobré vědět, jak o cévní přístup správně pečovat. Těmi,
kdo se o cévní přístup starají,
nejsou však jen zdravotníci, ale
jsou jimi i (nebo spíše hlavně)
samotní pacienti.
Na dialýze se starají profesionálové, doma musíte vy
Přes veškerou vážnost, kterou
je péči o cévní přístup nutno
věnovat, však není nutné dělat
z cévního přístupu a péče o něj
strašáka. Na dialyzačním středisku se o váš cévní přístup starají dobře vyškolení profesionálové a vy se takovými „dobrými
profíky“ můžete – a v podstatě
musíte – stát zase doma. Nemějte z toho obavy, v následujícím textu vám popíšeme, jak
si poradit s tou nejzákladnější
a vlastně i nejdůležitější péčí
o cévní přístup a jak můžete
doma řešit některé komplikace.
Možné komplikace AVF
Začneme výčtem toho, čeho
se asi nejvíce obáváte – komplikacemi AVF, které mohou
doma nastat. Jsou jimi:
zánět;
podlitiny a modřiny;
otok;
nepřítomnost chvění, šelestu, nad místem našití AVF;
„zlodějský“ (steal) fenomén;
12
Jak doma
pečovat o cévní
přístup
Přes veškerou vážnost, kterou je péči o cévní
přístup nutno věnovat, však není nutné dělat
z cévního přístupu a péče o něj strašáka.
bolest;
krvácení z místa vpichu dialyzační jehly.
Jak rozpoznat zánět?
Zánět AVF obvykle doprovází
jeden z uvedených příznaků
nebo jejich kombinace:
zarudnutí kůže;
otok;
postižené místo je teplé;
je možné pozorovat hnisavý
výtok;
může být přítomna teplota,
zimnice, třesavka.
Co je potřeba udělat?
zavolat na své dialyzační
stře­disko a informovat lékaře;
postupovat podle jeho doporučení;
dbát na zvýšenou hygienu
(mytí rukou po každé činnosti);
do příchodu na středisko lze
místo chladit.
Jak se zbavit modřin, podlitin
či otoku?
Sestra, která vám zavádí dialyzační jehlu, může mít třeba pozlacené ruce, ani tak se bohužel nedá vždy zabránit tomu,
aby se sem tam nějaká ta modřina vytvořila. Faktorů, které
to ovlivňují, je více – od aktuální snížené úrovně srážlivosti
krve (vlivem léků na její „ředění“) přes křehkost nebo vnitřní
členitost vybraného úseku AVF
až po prostě „smůlu“ či špatný
den váš nebo sestry. Věřte mi,
že každou sestru mrzí, když se
punkce nepovede a musí vám
zavádět jehlu novou. Když už
tedy modřina vznikne, je dobré napomoci jejímu rychlému
vstřebání. Na dialyzačním stře-
disku vám patrně poradí jednu
z následujících možností:
1.Na postižené místo naneste
Lioton gel 100 000, zabalte do potravinové fólie nebo
igelitového sáčku a nechte
hodinu působit. Poté místo
omyjte.
2.Na postižené místo naneste Heparoid krém, zabalte
do potravinové fólie a nechte hodinu působit.
3.Na postižené místo naneste
tučný tvaroh, zabalte do potravinové fólie a ještě například do utěrky. Po hodině ho
opláchněte. Tvaroh působí
i proti zánětu. Nenanášejte
jej však na pokožku, pokud
je na ní otevřená rána!
4.Postižené místo ledujte. Pozor ale, abyste si v místě ledování nepořídili omrzliny!
Nic se nemá přehánět. Ledový polštářek nepřikládejte
přímo na pokožku, ale přes
kapesník nebo utěrku.
5.Nejlepší je střídat zábaly
(možnosti 1 až 3) s ledováním!
Co mám dělat, když necítím
na cévním přístupu chvění,
šelest?
Jedná se o jasný příznak
vážného poškození funkce
AVF, a proto ihned zavolejte
na svoje středisko a domluvte se na dalším postupu. Nejspíš totiž došlo k ucpání cévy
krevními sraženinami a pro
přežití cévního přístupu je nutné v něm co nejrychleji obnovit průtok krve.
Je třeba odstranit krevní
sraženiny a někdy i roztáhnout
cévy, aby bylo nadále možné
provádět dialýzu prostřednictvím postižené AVF.
Na dialýzu volejte vždy, když:
1.necítíte chvění („vrnění“, víření, pulzaci) na cévním přístupu nebo chvění výrazně
zesláblo;
2.je cévní přístup zatvrdlý.
Co je tzv. „zlodějský“ (steal)
fenomén a jak s ním bojovat?
Název tohoto jevu je odvozen
od anglického výrazu „steal“,
což znamená ukrást nebo odcizit. Principem tohoto jevu
je stav, kdy AVF „krade“ příliš
mnoho krve pro sebe, což způsobuje nedostatek krve na periferii končetiny. Od toho se
pak odvozují typické příznaky
pro nedokrvení tkání. Na postižené končetině se pak projevují především:
studené, namodralé konečky
prstů;
necitlivost, někdy i bolestivost prstů.
Co s tím?
upozorněte na tuto skutečnost zdravotnický personál
dialyzačního střediska;
v průběhu dialýzy můžete
na zmírnění chladu používat teplou vlněnou rukavici,
kterou si natáhnete před zavedením jehel;
zkuste s postiženou rukou
cvičit – v případě, že se dostaví bolesti, cvičení ukončete;
zhoršují-li se příznaky, je
nutný chirurgický zákrok,
při kterém se zmenší průsvit
cévy v místě napojení AVF
nebo těsně za ním, tak aby se
zabránilo přílišnému průtoku
krve AVF. V krajním případě
je pak nutné cévní přístup
zrušit a založit úplně nový.
Na chvíli se teď zase z domácího prostředí přeneseme
na dialýzu a řekneme si, jak
bojovat s bolestí při napichování, pokud je pro vás napichování AVF příliš nepříjemné.
Relativně nejjednodušší variantou, jak zmírnit bolestivost
při napichování, je výběr techniky napichování, které se říká
„metoda knoflíkové dírky“. Při
ní se jehly zavádějí pokaždé
do naprosto stejných míst, čímž
dochází k otupění až ke ztrátě
citlivosti v daném místě. Zároveň se při této metodě zkracuje
doba odmačkávání (zastavení krvácení z místa vpichu)
a na cévním přístupu se také
netvoří známé „boule“ (výdutě).
Pokud je použití knoflíkové
metody nevhodné a bolestivost
napichování je pro vás zásadní potíž, lze použít přípravek
Emla (5% krém, 30 g) – krém,
který se používá k znecitlivění
kůže. Domluvte se vždy se ses-
trou, kde se bude při příští dialýze napichovat. Naneste krém
v množství o velikosti kuličky
hrášku na místa, na kterých
jste se domluvili, a to ještě
před odjezdem na dialýzu (přibližně hodinu před nápichem).
Na krém přiložte potravinou
fólii a zabalte do ní namazané místo. Zapařením krém lépe
pronikne do pokožky a zlepší
se jeho účinnost. Na dialýze
sestra odstraní zábal, provede
dezinfekci a zavede jehly.
Nevýhody krému Emla:
krém není na předpis a nehradí ho pojišťovna;
cena se pohybuje od 650750 Kč podle lékárny. Tento
30g krém vám ale vydrží
na 4–5 měsíců (cena na jednu dialýzu vychází přibližně
okolo 16 Kč).
Obrázky převzaty z www.uptodate.com
tepna
žíla
graft
tepna
žíla
katetr
pravá srdeční
předsíň
AV fistule
Arterio-venózní fistule
Arterio-venózní štěp
Centrální žilní katétr
13
DNES NA TÉMA…
Krvácení z míst vpichu dialyzační jehly
Drobné krvácení z místa, kam
byla při dialýze zavedena jehla, zná nejspíš každý dialyzovaný pacient, který kdy měl
AVF. Pokud se jedná o malou
kapičku krve po stržení náplasti, stačí ji nechat zaschnout
(vytvoří se strup). Při krvácení
z fistule nebo graftu (tzn. není
to jen jedna kapička, ale menší či větší tok krve) stiskněte
místo krvácení čistou, nejlépe sterilní gázou (čtverečkem
nebo tamponem), kterou byste měli dostat na dialyzačním
středisku. Pokud nemáte gázu,
použijte čistý kapesník. Jestliže krvácení neustane do dvaceti minut, kontaktujte dialyzační středisko a domluvte se
na dalším postupu. Při silnějším krvácení z místa vpichu
po dialyzační jehle, které nelze
stavět pomocí gázy (ta i přes
tlak na místo vpichu opakovaně prosakuje), nebo při krvácivém poranění fistule (např.
poranění nožem apod.), volejte
okamžitě rychlou zdravotnic-
kou pomoc a do jejího příjezdu
místo vpichu nebo poranění
komprimujte. Při masivním krvácení z AVF například po řezném poranění zaškrťte končetinu mezi našitím AVF (začátek
AVF) a místem krvácení (tím
zastavíte přítok krve k poraněnému místu, než přijede rychlá
záchranná služba).
Jak pečovat o centrální žilní
katetr (CŽK, kanylu, kaval)
doma?
Pro milovníky horké lázně
ve vaně nemáme dobrou zprávu. Koupání je pro pacienty
s ČZK zapovězeno, alespoň
v tom smyslu, že se do vody
ponoříte tak, že bude pod vodou i místo, kde máte katetr
zaveden nebo kde jsou jeho
koncovky. Nejčastěji ale bývá
CŽK zaveden v oblasti krku,
takže teoreticky vzato by připadala v úvahu krátká koupel
vsedě, kdy je horní polovina
trupu nad vodou.
Je ale potřeba si uvědomit,
že se člověk v teplé vodě bude
potit i v oblasti zavedení CŽK,
a tudíž by nemusela držet ani
náplast, kterou je okolí místa
zavedení CŽK přelepeno. Také
riziko namočení obvazu vodou
je při koupání značné.
Lepší je se sprchovat. Při
sprchování si hadičky kanyly
zabalte do pytlíku a natáhněte ho i na obvaz a zafixujte jej
např. náplastí, abyste předešli
namočení obvazu. Dodržujte
i tato pravidla:
Chraňte obvaz před znečištěním.
Odlepuje-li se náplast, nalepte na ni novou, sami ji
ale raději neměňte. Může
být užitečné, když někdo
z vašich blízkých bude personálem dialyzačního střediska proškolen, jak v případě potřeby kanylu převázat.
Zavolejte na svoje středisko v případě, že dostanete:
horečku, zimnici, třesavku
či zaznamenáte krvácení
z kanyly nebo jejího okolí.
V případě vypadnutí kanyly okamžitě zamáčkněte
vstup čistým kapesníkem
(nebo si raději na dialýze
řekněte o balíček se sterilními tampony), držte alespoň
15 minut a lehněte si. Poté
opatrně zkontrolujte vstup
(např. před zrcadlem) a zalepte jej buď náplastí, nebo
čistým kapesníkem. Zavolejte na svoje středisko a informujte personál, k čemu
došlo.
Zaznamenáte-li dušnost či
bolest na hrudi, mohlo dojít k protržení kanyly nebo
odstranění čepičky. Přiškrťte
kanylu svorkou poblíž místa
výstupu a zavolejte záchrannou službu (linku 155). Pokud je to možné, informujte
také svoje středisko.
Katarína Tomanová,
Luděk Hajský
Čerpáno z prezentace „Jak pečovat
o cévní přístup při komplikacích
doma i na dialýze – základní instrukce pro pacienty“ autorky Kataríny Tomanové z Dialyzačního střediska B. Braun Avitum Praha-Nusle.
Prezentace k dispozici na stránkách
Společnosti pro cévní přístupy.
Změny ve vedení Skupiny B. Braun
v České a Slovenské republice
Lubomír Klepáč, dosavadní jednatel B. Braun Medical odpovědný za divizi Aesculap, přechází na globální pozici viceprezidenta divize Aesculap
a bude se od 1. července plně věnovat rozvoji regionu východní Evropy.
Řízení divize Aesculap přebírá Alan Munteanu, který v B. Braun působí
od roku 1998. Jednatelem společnosti B. Braun Medical se stává dosavadní člen vedení Skupiny B. Braun, Petr Macoun. Ostatní pozice ve vedení společnosti jsou beze změny. PharmDr. Jiří Lukeš zůstává ve funkci
jednatele společnosti B. Braun Medical s odpovědností za obchod a marketing. Jiří Lukeš je zároveň evropským regionálním manažerem divize
OPM pro region 4 střední Evropy. Jednatelem společnosti B. Braun Avitum je i nadále MUDr. Martin Kuncek, který je odpovědný za rozvoj sítě
dialyzačních středisek, lékařské vedení a za obchodní divizi Avitum.
14
REPORTÁŽ
víte, že…
M yslím, že mohu s jistotou tvrdit, že všichni čtenáři našeho časopisu již
někdy byli na ultrazvukovém
vyšetření. Ultrazvuk se totiž
v posledních dvaceti letech stal
samozřejmou součástí medicíny a dnes je asi významnějším
pomocníkem při odhalování
nemocí než jeho starší kolega
rentgen. Výhodou ultrazvuku
je, že na rozdíl od zmíněného rentgenu nijak neohrožuje zdraví pacienta. Navíc umí
zobrazit téměř všechny orgány v těle kromě těch, které se
ukrývají za kostmi. Dokáže také
zachytit pohyb, čehož se pak
využívá například pro zobrazení a měření toku krve v cévách
nebo při ultrazvuku srdce.
Co to ale vlastně ultrazvuk je?
Ultrazvuk je akustické vlnění,
které je však pro lidské ucho
neslyšitelné (sluch psa, delfína nebo netopýra si s ním ale
poradí). Přestože ho sluchem
nevnímáme, výborně proniká
naším tělem a od různých typů
tkáně se různě odráží zpět. Toho
využívá ultrazvukový přístroj,
Ultrazvuk
Vlnění, které neslyšíte
který nejprve vyšle ultrazvukovou vlnu ze sondy směrem
do těla a pak zároveň měří, jakou silou a v jakém časovém
zpoždění se vlna vrací zpět
do sondy. Výsledek pak přenese v podobě obrazu na monitor
ultrazvukového přístroje. Lékař
tedy celkem přesně vidí tvar,
strukturu a případně pohyb
vyšetřovaného orgánu.
Jak se na ultrazvukové vyšetření připravit?
Pokud půjdete na vyšetření
břišních orgánů, je nutné před
vyšetřením alespoň šest až osm
hodin nejíst a nepít, aby pozřená strava ve střevech „nezacláněla“ výhledu na orgány,
které chceme vyšetřit. Podrobíte-li se vyšetření močového
měchýře, je vhodné, aby byl
naplněn. To znamená alespoň
dvě hodiny před vyšetřením
nemočit – samozřejmě se to
týká jen pacientů se zbytkovou
funkcí ledvin. Vlastní vyšetření spočívá v tom, že lékař vám
potře kůži nad vyšetřovaným
orgánem průhledným gelem,
aby byl zajištěn správný kontakt sondy s kůží, přiloží sondu
a pak už jen prohlíží vyšetřované orgány na obrazovce přístroje.
A to nejlepší na konec – ultrazvukové vyšetření je zcela
nebolestivé, a jak už jsme si
řekli, zdraví neškodné. Není
tedy důvod se ho jakkoli obávat. Jedinou možnou „nepříjemností“ je, že pokud jste
více lechtiví, při vyšetření se
asi docela nasmějete...
V příštím čísle se můžete těšit
na článek o vyšetřování cév
končetin před vytvořením arteriovenózní fistule a o všem,
co je s ním spojeno. Ultrazvuk
v něm bude hrát také významnou roli…
Luděk Hajský
200
000
Kč
jsme věnovali Nadaci Agel
Společnost B. Braun Avitum věnovala dar ve výši
200 000 Kč Nadaci Agel. Nadace tak může nabídnout pomoc těm, kteří ji nejvíce potřebují, a zároveň podpořit zájem o přirozenou humánní pomoc
směřovanou k lidem, kteří se ocitli v tíživé životní situaci. Darovací šek si v rámci charitativního
golfového turnaje převzala z rukou MUDr. Martina Kuncka, ředitele B. Braun Avitum, Denisa Rísová, výkonná ředitelka Nadace Agel.
redakce Dialogu
15
Reportáž
V pořadí již 17. dialyzační
středisko B. Braun Avitum v České republice výrazně
uleví přeplněné kapacitě litoměřické dialýzy. „Nové přinese
pacientům i zdravotnickému
personálu vyšší komfort, a to
z pohledu moderního dialyzačního i prostorového vybavení.
Během dialýzy mohou pacienti zdarma používat Wi-fi
připojení k internetu, poslouchat hudbu či sledovat televizi. Samozřejmostí je přátelský
a individuální přístup zdravotnického personálu,“ říká o novém středisku MUDr. Vladimír
Vojanec, vedoucí člen lékařské
rady B. Braun Avitum pro Českou a Slovenskou republiku.
Podřipská nemocnice s poliklinikou Roudnice nad Labem
je nestátní zdravotnické zařízení a jako takové se neustále
snaží zlepšovat služby svým
pacientům. Možnost otevřít
dialyzační středisko v roudnické nemocnici je příslibem dalšího rozvoje a rozšíření komplementu pro pacienty spádové
oblasti. „Otevření dialyzačního
střediska přináší velký posun
v intenzivní péči a reflektuje stále větší poptávku po této
službě. Se společností B. Braun
Avitum jsme se domluvili
na společné strategii rozvoje,
tak abychom maximalizovali
možný potenciál tohoto nově
se rozvíjejícího partnerství.
Moc se těšíme na spolupráci
v moderní intenzivní medicíně, jejíž nedílnou součástí je
právě obor nefrologie a dialýza
pacientů,“ dodává Mgr. Tomáš
Krajník, ředitel Podřipské nemocnice v Roudnici nad Labem.
ír Urban, starosta města Roudnice n. Labem
Slavnostního otevření se zúčastnili Vladim
etr Macoun, Ph.D.
l Podřipské nemocnice (vpravo), Ing. P
(druhý zleva), Mgr. Tomáš Krajník, ředite
lé společnosti B. Braun Avitum
(vlevo), a MUDr. Martin Kuncek, ředite
Zbrusu nové
dialyzační středisko
v Roudnici nad Labem
Pacienti s nemocnými ledvinami z Roudnice
nad Labem a okolí mají od 17. června k dispozici úplně nové dialyzační středisko v areálu rodinné
Podřipské nemocnice s poliklinikou Roudnice nad
Labem. Provozovatelem nového střediska za bezmála 30 milionů korun je společnost Renart, která je součástí skupiny B. Braun Avitum. Roudnické
středisko disponuje špičkovým dialyzačním vybavením a poskytuje všechny formy léčby, včetně
tzv. vysokoobjemové hemodiafiltrace.
Roudnické dialyzační
středisko poskytuje všechny
způsoby léčby
Společnost B. Braun Avitum
poskytuje v Česku zdravotní
péči v oboru nefrologie přes
dvacet let. Působí po celém
světě, jen v Evropě provozuje
přes 80 dialyzačních středisek.
„Hlavní výhodou naší široké
sítě je možnost mezinárodního
srovnávání parametrů kvality léčby, rychlé zavádění nejnovějších poznatků do praxe
a individuální přístup k pacientům, kdy se naši lékaři
rozhodují, zda jim doporučí
hemodialýzu, hemodiafiltraci nebo peritoneální (domácí)
dialýzu,“ uvádí MUDr. Martin Kuncek, ředitel společnosti
B. Braun Avitum.
redakce Dialogu
Gratulujeme!
V pátek 20. června se naší dloudodobé kolegyni Ing. Heleně Korbelové, kterou všichni znáte
jako autorku seriálu o cestování z Dialogu nebo koordinátorku prázdninových dialýz, narodil syn František. Oba jsou zdraví a v pořádku. Gratulujeme!
redakce Dialogu
16
poradna
? Dobrý den, dovoluji si poslat námět, jak by možná bylo možné zvýšit počet
živých dárců ledvin. Čekám
na transplantaci, ale neumím
si představit, že budu objíždět své příbuzné, ačkoli spolu
vycházíme dobře, s dotazem,
zda by mi nemohli dát ledvinu.
Navíc je obtížné vysvětlovat,
že dnes už není třeba stejná
krevní skupina atd. Tak čekám
na ledvinu od zemřelého dárce.
Nemocným by velmi pomohlo, kdyby mohli předat lékařům
kontakty na eventuální možné
dárce z řad příbuzných, kterým by poté přišla od lékařů
informace, nikoli samozřejmě
žádost, že je oslovujete jako
příbuzné toho a toho člověka,
který čeká na ledvinu, a se
stručným vysvětlením, co to
pro dárce znamená. Pevně
věřím, že pak by počet dárců
velmi stoupl. Sám nemocný
zpravidla nenajde sílu pro sebe
hledat ledvinu. Už jen říct okolí
o své nemoci je těžké... V situaci, kdy není jako dárce vhodný
manžel či dítě, kteří s nemocným přímo žijí a o nemoci vědí,
by to byla obrovská pomoc.
Děkuji za zajímavý námět.
Chápu, že nemocný se selháním
ledvin má těžkosti s oslovením
příbuzných a známých s žádostí
o darování ledviny. To je dobrovolné rozhodnutí dárce. Na dárce nemůže být vyvíjen nátlak
a rozhodnutí musí vycházet
z jeho vnitřního přesvědčení.
Poradna
Odpovídá MUDr. Roman Kantor
z Dialyzačního střediska B. Braun Avitum Třinec
My, zdravotničtí pracovníci, můžeme udělat pro šíření objektivních informací
mnoho: informovat o výhodách transplantace ledviny
před jinými metodami náhrady funkce ledvin, o výhodách
transplantace od žijícího dárce
oproti transplantaci od dárce
zemřelého, o případných rizicích pro příjemce i pro dárce.
Tyto údaje jsou dnes dostupné
na speciálních serverech, jako
například www.ledviny.cz, které je zveřejňují již patnáct let.
Každoročně je druhý březnový
čtvrtek pořádán Světový den
ledvin, který zpracovává a prezentuje hlavní otázky života
s onemocněním ledvin. V masmédiích jsou pravidelně uveřejňovány informace o zkřížených
a řetězových transplantacích.
Dialyzační střediska pořádají
setkání pacientů s rodinnými
příslušníky, vydáváme časopisy
pro pacienty.
Obecná propagace transplantací od žijícího dárce je však
něco jiného než cílené oslovení konkrétního potenciálního
dárce vybraného „ze seznamu“.
Mám obavy, že obsílka s výzvou
Vážení čtenáři, své dotazy nám zasílejte na adresu redakce: Časopis Dialog,
B. Braun Avitum s.r.o., V Parku 2335/20, CZ–148 00 Praha 4
nebo e-mailem na adresy: [email protected], [email protected]
nebo prostřednictvím internetu v poradně na www.ledviny.cz
Dotazy je také možné předat personálu dialyzačních středisek B. Braun Avitum.
k darování ledviny, opatřená razítkem nefrologické ambulance,
směřující ke konkrétnímu adresátovi již překračuje právě tu
tenkou hranici mezi svobodným
rozhodnutím potenciálního dárce a rozhodnutím pod nátlakem.
Odhodlání darovat ledvinu svému kamarádovi nebo příbuznému je obdivuhodný čin a je
vyjádřením vzájemné spřízněnosti. Proto si myslím, že informace o tom, že blízká osoba trpí
chronickým onemocněním ledvin, musí přijít od samotného
nemocného. Nemůže ji nahradit
korespondenční lístek…
? Chcem sa informovať
na tzv. gombíkovú metódu
napichovania. Ako prebieha
hodnotenie pacienta, či je táto
metóda pre neho vhodnejšia
a výhodnejšia. Kvôli aneuryzmám, mala som s nimi veľké
problémy, by mohla pomôcť.
Obavy mám z infekcií, nejaké
štúdie ich uvádzajú ako dôvod,
pre ktorý sa neosvedčila. Som
7 rokov na HD, pravá ruka je
už na AV fistulu nepoužiteľná.
Je šanca, že mi vznikne nová
na ľavej. Môj stav so žilami nie
je dobrý, nemám rezervy. Som
vyše 20 rokov na imunosupresii (pre transplantáciu srdca
v detstve), mám veľké problémy s infekciami, prekonala
som niekoľko nemocničných
nákaz. Môže mať gombíková
metóda pre mňa napriek tomu
benefity, či je riskantná?
Knoflíkovou metodu napichování používáme u některých pacientů. Řízení napichování AV fistule patří do rukou
zkušených sester dialyzačního
střediska. Na našich střediscích
se cévním přístupům věnuje
vždy jejich koordinátorka, která určuje strategii napichování
AV fistule. Na jiných střediscích o tom rozhoduje vrchní
sestra, jinde se k tomu vyjadřují i lékaři a lékařky.
Metodu knoflíkové dírky volíme u těch pacientů, u nichž je
napichování AV fistule obtížné,
např. z důvodu krátkého dostupného úseku napichované
žíly, tam, kde je sklon k tvorbě aneuryzmat, žíla je hlouběji
uložená a hůře přístupná. Po
vytvoření napichovacího kanálku se používají tupé jehly
a jejich zavádění je spojeno
s menším výskytem komplikací ve smyslu propíchnutí
žíly, hematomu či minutí žíly.
Podmínkou úspěšného napichování touto technikou je, že
se na středisku používá a není
pro sestřičky novinkou. Riziko
infekcí u této techniky je podle
statistik vyšší než u napichování žebříčkovou metodou. Proto
je rozhodování o tom, jak napichovat vaši AV fistuli, komplexní a musí být provedeno
u vás na vašem středisku. Nelze
jej doporučit na dálku ani není
možné preferovat jednu nebo
druhou techniku napichování
bez vyhodnocení očekávaných
rizik, přínosů a zkušeností personálu a také aniž by byl posouzen stav AV fistule konkrétního pacienta a jeho celkové
kondice.
17
HOBBY – BALKON A TERASA
P odle výsledků anket většina lidí griluje na dřevěném uhlí nebo briketách, jen
necelá čtvrtina z tohoto množství na plynu. Dokonce ještě
méně než na elektřině. Přitom
čísla prodejů plynových grilů
českých obchodníků a prodejců dávají grilování na plynu
daleko větší šanci.
„V posledních letech prodáváme víc plynových grilů. Je to
dáno jak širší nabídkou těchto
grilů, tak i tím, že naši zákazníci dávají přednost plynu pro
snadnější a rychlejší grilování,
kdy ve výsledku není rozdíl
v mase na plynu nebo dřevěném uhlí,“ vysvětluje Barbora Mudráková ze společnosti
Mountfield.
„U nás byl poměr plynových
k uhelným za loňský rok tak
2:3,“ říká Michaela Gregorová
ze společnosti Mall.cz. Tak to
je rozpor: možná je to tím, že
i s nástupem on-line nakupování jsou grily jedna z komodit, u které stále převažuje to,
že se primárně prodává v kamenných obchodech, protože zákazníci si je rádi chtějí
osobně vybrat a vyzkoušet si
je. Prostě si ho ohmatáte zoči-voči a zamilujete se.
Poměrně jasný názor na zdroj
tepla, na kterém se griluje, má
TIP:
Teplotní
sonda
do velkých kusů masa.
18
Je jedno, na čem
budete grilovat.
Maso nakonec bude
chutnat stejně.
Až si půjdete kupovat gril, dejte si pozor
na pár maličkostí, které by se vám mohly
hodit pro praxi. Řiďte se tím, jak často
grilujete a které druhy masa budete
upravovat.
Roman Vaněk z Pražského kulinářského institutu. „Podle mě
je to jedno. Pokud postupujete
správně, nepoznáte to. Nedávno jsme to zkoušeli s kamarády.
Část masa jsme upravili na uhlí,
část na elektřině a část na plynu. Když jsme pak dávali ochutnávat, nepoznali, co je z čeho,“
tvrdí.
dejte při koupi pozor na kvalitu materiálů, zvláště grilujete-li často. Bezejmenný gril
za tisícovku se může brzy začít vlivem tepla bortit, kdežto
„mercedesy“ značek jako Barbecook či Weber vám vydrží
prakticky po celý život.
Vybrat si můžete z různých
koncepcí. Kdo rád griluje i větší kusy masa, měl by zvolit
gril s poklopem. Maso se pak
rychleji propeče i vevnitř. Podpalování zase usnadní komínový systém grilů Barbecook,
který nepotřebuje podpalovač.
„Do nohy grilu zmačkáte noviny, nahoru na rošt nasypete
uhlí, papír zapálíte a díky tahu
se uhlí samo podpálí,“ popisuje
Mudráková.
Na plyn
Pokud budete vybírat plynový
gril, budete už mít větší dilema.
Je tu víc vychytávek na výběr.
Na dřevěné uhlí
Milovníci klasiky to mají dobré. Grily na dřevěné uhlí jsou
obvykle podstatně levnější
a konstrukce moderních grilů dosáhla dokonalosti. Jen si
Obrázky s grilováním většinou vypa
dají kýčovitě.
Jenže ono to tak pohodově opravdu
funguje.
Prakticky všichni výrobci už
opustili systém lávových kamenů, tvrdošíjně se ho drží
už snad jen grily Campingas.
Ostatní sázejí na systém takzvaných flavorizérů. Už dávno
neplatí, že by byly drahé, jako
jsme psali před dvěma lety.
Plynové hořáky jsou zakryté
ocelovými profily a zabraňují
skapávání omastku do plamenů. Tím je grilování zdravější.
Je vhodné ujasnit si, jakým
způsobem rádi grilujete. Někomu víc vyhovuje mřížka,
někomu zase tál. Ideální je,
když váš favorit má možnost
desky kombinovat, dokupovat.
Na tálu se bude líp připravovat
například zelenina, na mřížce
maso. Právě na pečení větších
kusů by měl mít gril ve víku
teploměr.
Liší se i systém zapalování.
U starších grilů si možná pamatujete na piezo, které při zmáčknutí jakoby bouchne, jako jsme
to znali u plynových topidel.
S tím se už naštěstí nesetkáte,
lepší grily dokonce mají zapalování integrované do ovladače
hořáku.
Kontrolujte stabilitu
Ne každý má možnost postavit
gril na stabilní místo, často je
třeba s ním manipulovat, proto
by měl mít alespoň dvě kolečka. V tom případě si zkontrolujte už v obchodě, zda ho budete mít za co chytit a odvézt
na určené místo.
A také si vyzkoušejte jeho
stabilitu. Solidní prodejce by
měl gril mít v prodejně sestavený tak, jak to bude ve finále:
nedejte nic na výmluvy, že to
je sešroubované jen tak zlehka na ukázku. S rozviklaným
přístrojem se nakonec budete
trápit vy.
Ať už gril na uhlí či na plyn,
neměla by mu chybět horní
odkládací mřížka. Nejenže je
občas třeba suroviny dohřívat,
protože hosté ještě nedorazili,
ale například u silných steaků
je třeba před podáváním nechat maso odpočinout, mírné
teplo je na to ideální. A další
drobnosti potěší: další hořák,
kde můžete připravit omáčky
či nasadit wok. Háčky na zavěšení grilovacího nářadí či možnost připojit teplotní sondu pro
velké kusy masa.
Převzato z
Osmisměrka
„TAJENKA ... jsou nejsilnější droga, kterou lidstvo užívá.“
Joseph Rudyard Kipling
ÁBEL, AKATOLÍK, ALENIN, ANČA, AREÁL,
ARCHEOLOG, AUTHOR, BRIČKA, BURE,
DUBINA, ENORMNÍ, FLINKAT, GUMOVÁ, KANT,
KONVOLUTA, KREJCAR, LAAU, LAEN, LEBLANC,
LIVREJE, LUTERSKÁ, MAESTRO, MAKLÉŘ,
NÁLETY, NEKTAR, NELIBOST, NEOLOUPENÝ,
NEPIL, NETAKT, OBLOUK, OFÉLIE, PČÍKAT,
POMOCNICE, POOL, POULÍČEK, POZNÁNÍ,
PROCNA, PŘILBA, ROZHÝBANÉ, TEMNÉ, ÚDOBÍ,
ÚTRAPA, VČERA, ZOOFILIE
Návod: Luštěte ve všech osmi směrech a ze
zbylých písmenek čtěte po řádcích tajenku.
19
www.lepsipece.cz
Lidé se často obávají s lékaři otevřeně hovořit o svých zdravotních problémech, a nedozvědí
se tak o metodách, které se díky novým poznatkům a technologiím neustále vyvíjejí. Proto
Skupina B. Braun vytvořila projekt pod názvem Lepší péče. Na stránkách www.lepsipece.cz tak
můžete sdílet rozhovory s lékaři a zkušenosti pacientů týkající se různých oblastí onemocnění.
Před a po operaci kyčelního
či kolenního kloubu
Nový pacientský průvodce

Pacient se dozví, jak se na operaci připravit
a co dělat pro správnou rekonvalescenci

loubu
Zdarma ke stažení na lepsipece.cz
nního k
lého koleilot
ě
m
u
e
c
oP
ra
Ope
počítačově
th
émem Or
ným syst
navigova

®
Operace
počítačově
navigova
umělého
ným syst
émem Ort
kyčelníh
hoPilot ®
o kloubu
Novinka
www.lepsipece.cz
ČARUJEME V KUCHYNI
Mexická rýže
Suroviny:
 1 šálek bílé rýže nevařené
 1/4 šálku řepkového oleje
 1/4 šálku cibule
 1 stroužek česneku
 1/4 šálku rajského protlaku (passaty)
 3 šálky vody
 1/4 lžičky soli (nepovinné)
Počet porcí: 6
Velikost porce: 1/2 šálku
Nakrájíme cibuli a česnek. Na středním plameni rozehřejeme olej. Přidáme rýži a za stálého
míchání osmahneme, dokud mírně nezhnědne.
Přidáme cibuli a česnek, orestujeme do měkka. Přidáme rajský protlak, vodu a sůl. Pod
pokličkou dusíme asi 20 minut, dokud se
voda vstřebává. Nakonec můžeme ozdobit fazolkami a paprikou.
Tip: P
řidáním masa či zeleniny získáme rýžový salát.
Výživové hodnoty 1 porce: kalorie 194, bílkoviny 2 g, sacharidy 24 g, tuky 10 g,
cholesterol 0 mg, sodík 94 mg, draslík 77 mg, fosfor 41 mg, vápník 14 mg, vláknina 0,5 g
Těstovinový salát s chřestem
Suroviny:
 2 lžíce másla
 2 lžíce olivového
oleje
 6 stroužků česneku
 špetka vloček červené papriky
 1 balení chřestu
 1/4 lžičky pikantní
omáčky Tabasco
 2 lžíce citronové
šťávy
 1/2 lžičky černého
pepře
 250 těstovin
penne
 1/4 šálku strouhaného parmazánu
Počet porcí: 6
Velikost porce: 1 šálek
Jde o rychlé a chutné, ledvinám přátelské jídlo. Přidáním zdroje bílkovin z něj lze vytvořit
kompletní jídlo.
Tipy:
 Silnější stonky chřestu mohou vyžadovat delší dobu vaření,
popř. je vhodné dřevnaté části stonků odlomit či oloupat.
 Můžeme přidat krevety nebo na kostičky nakrájené kuřecí
maso.
Uvaříme těstoviny podle návodu. Chřest
překrojíme na polovinu, česnek nakrájíme na drobno. Na pánvi rozehřejeme olivový olej a máslo.
Přidáme česnek a paprikové
vločky a 2–3 minuty osmahneme. Přidáme chřest, omáčku Tabasco, citronovou šťávu
a černý pepř a vaříme po dobu
6 minut do měkka. Těstoviny
scedíme a vysypeme do mísy.
Posypeme strouhaným sýrem
a podáváme.
Výživové hodnoty 1 porce: kalorie 216, bílkoviny 7 g,
sacharidy 29 g, tuky 8 g, cholesterol 6 mg, sodík 70 mg,
draslík 187 mg, fosfor 115 mg, vápník 71 mg, vláknina 2,7 g
Recepty pro vás
připravil MUDr. Aleš Hrubý,
vedoucí lékař DS Slavkov u Brna
PAPRIKOVÉ VLOČKY, ČERVENÉ
Popis a využití v kuchyni
Paprikové vločky jsou nahrubo drcené sladké červené nebo zelené papriky. Díky své struktuře se
používají hlavně jako dekorační koření. Můžeme s nimi posypat uzené ryby, zeleninové saláty, ale i
minutky a hotová jídla. Vyniknou také například v sýrových a tvarohových pomazánkách, salátových zálivkách a majonézách.
21
PRO LEPŠÍ NÁLADU
Jak jsem se
učil plavat
N mann: Povídky
k a Jiří Gross
Miroslav Šime
přináší
rossmann vám
G
&
ek
m
Ši
e
ic
loudí úsměv
Dokonalá dvoj
ta, které vám vy
vo
ži
ze
y
dk
ví
po
nejlepší
ste nechtěli.
na tváři, i kdyby
ěkteré atrakce, jimiž nás příroda zahrnuje, můžeme klidně postrádat. Mám na mysli zemětřesení, tornádo, kobylky, dobytčí mor,
požár pampy, fatu morganu, jezinky, sennou rýmu a daně. Na druhé
straně jsou však v přírodě živly, i nebezpečné, které nemůžeme opomíjet
a podcenit. Na prvním místě je to voda. Možná že někteří jste ohrnuli
nos, ale musíte si uvědomit, že voda je i v rumu. Už z tohoto důvodu je
zapotřebí vycházet s tímto zajímavým
živlem v dobrém. Jsou odvážlivci, kteří
si s vodou přímo tykají. Ráno s ní myjí
tvář, večer půl, sprosťáci pak i celé tělo
a zuby.
V naší rodině, musím to přiznat,
jsme neměli vodu příliš v lásce. Ne že
bychom nepili rum, to ano, v tomto
směru nemohu rodinu pomlouvat.
Vždyť už při snídani rozdával otec
decky pro zahřátí a sám pak se zahříval celý den, ale mám na mysli tu
vodu, jak ji znáte vy – tu původní
vodu pramenitou. Tak tu nám dokonce doma dlouho rodiče zatajovali.
Ostatně nedalo jim to ani moc práce,
neboť vodovod byl přes dvůr na pavlači sousedního domu a při dešti
otec tvrdil, že z nebe padá síra. Dnes
s odstupem času s úsměvem vzpomínám, jak u nás probíhala sobotní
koupel, probíhala-li vůbec. Maminka
napustila vanu světlým pivem,
a když nás všechny spláchla, pozval
otec sousedy na černou flekov­skou
třináctku. Zajímavé je, že tento otcův trik sousedé nikdy neodhalili,
i když domovník Jícha našel jednou ve svém půllitru celuloidovou rybku a kus žínky. S vodou nás děti seznámila podrobně teprve
škola. Nejprve se učitelce zdálo podezřelé, že si o přestávce myjeme ruce
v láhvové dvanáctce, a když jsme pak na vycházce při dešti zděšeně
volali „Síra, síra!“ a hledali úkryt v průjezdu, začala se o nás zajímat.
Po dlouhém vyptávání navštívila náš byt a za uzavřenými dveřmi cosi
křičela na tatínka. Obsah jejich rozhovoru nám zůstal utajen, ale výsledky tu byly. Sobotní pivní seance s přáteli otec zrušil a po okolí se
rozkřiklo, že jsme zchudli. A tak jsme se po návštěvě paní učitelky poprvé koupali ve vodě. Byl to hezký pocit, i když už nebylo tolik příjem-
22
Otištěno se souhlasem nositelů
práv: Magdaleny Šimkové,
Ireny Janečkové, Marcely
Vrátné, Libuše Ježkové, Jarmily
Holečkové a Karla Čaského.
né usrknout ze sprchy a pěna se musela tvořit uměle za pomocí saponátových přípravků. Zato tělo nebylo po umytí tolik lepkavé, nehledě
k tomu, že nás méně vyhledávaly mouchy a vosy. A potom to léto. Teď,
když jsme už skoro na sto procent věděli, že v řece není síra, ale voda,
nebáli jsme se vmísit mezi děti na břehu a osvěžit se jako ostatní. Bylo
to mnohem krásnější dovádět ve vlnách, než když nás otec v parnu
poléval na balkóně chlazenou gamzou. (Na což se vždycky těšil jeho přítel notorik, který hned po osvěžení
stáhl jazykem náš balkón z nejhoršího.) Jenom nás mrzelo, že neumíme
plavat. To víte, tempa chtějí prostor,
a i když pivo dobře nadnáší, ve vaně je
těsno. Proto jsme uvítali akci „Každý
občan plavcem“, která se rozběhla
na našem obvodě na plné obrátky. Výcvik nás nejmladších dorostenců měl
na starosti důchodce Vlček, bývalý plavecký rekordman, který v roce 1916
zvítězil v mimořádném vytrvaleckém
závodu „Čubou do Hamburku“.
Vlčkovy metody výcviku byly od samého začátku svérázné a směřovaly
k tomu, abychom se ve vodě cítili opravdu jako doma. Proto nám ušil igelitové
šaty vlastní konstrukce, které se po oblečení naplnily z dovedně skrytého kapsovitého trychtýře vodou.
„Tento skafandřík,“ prohlásil Vlček
začátkem března, „budete nyní nosit stále místo svého občanského oděvu. Je
módně řešen, a proto ho neodložíte ani
na plese. Pouze večer povoluji vypustit
vodu kohoutkem v levé nohavici a igelit
zavěsit na ramínko. Neznamená to ovšem, že na noc se s vodou rozloučíte. Kdo chce dosáhnout mé úrovně a podívat se někdy čubou do Hamburku, bude spát ve vaně či v bazénku z PVC, který vám rodiče jistě
rádi koupí.“ Po těchto slovech se s námi na tři měsíce rozloučil.
Nutno přiznat, že Vlčkovy rady nenalezly v domovech jednoznačné
pochopení. Někteří rodičové nejenže nekoupili svým ratolestem bazének z PVC, ale dokonce jim zakázali do plaveckého kroužku chodit.
Zbytky našeho oddílu se sešly s plaveckým mistrem Vlčkem počátkem července u řeky, v místech kde stál důchodcův příbytek, hausbót
PRO LEPŠÍ NÁLADU
Hamburk. Na daný pokyn jsme se svlékli do plavek. Igelitový oděv slavil první úspěchy, neboť všichni už jsme v lecčems dosáhli trenérovy
úrovně. Naše vylouhovaná, scvrklá těla byla od důchodcovy postavy
téměř k nerozeznání. Však také na nás bývalý rekordman hleděl se zalíbením. A pak začal vlastní výcvik.
„Nebudu vás učit styly umělé,“ prohlásil Vlček. „Kraul, motýlek, prsa
a znak jsou pastyly, které vymyslel člověk ve své pýše, neboť se zaslepeně domnívá, že je králem zvířat. To je ovšem nesmysl. Jsme soudní
lidé, a proto nebudeme při plavání napodobovat ani rybu, ani žábu, tím
méně delfína, zkrátka živočichy s vodou srostlé. My se poučíme od tvorů suchozemských, s námi se přátelících a nám věrných, to jest psů.“
Pak důchodce vhodil svého kokršpaněla do vodního toku a ukázal
na zmítající se zvíře prstem: „Dobře se dívejte, jak to dělá. Plave nejideálnějším stylem, to jest čubou!“ Svérázné metody trenérovy dostoupily
v tomto okamžiku vrcholu. Rozjařil se, hulákal a oči se mu divně leskly,
když nás začal strkat bidlem do vody, volaje: „Napodobte psíka!“
Což se nám moc nechtělo, neboť kokršpaněl mezitím podivně zmizel
ve víru pod jezem. Nic jiného než napodobit nebohého tvora nám však
nakonec stejně nezbylo, neboť hloubka v těch místech byla dobré tři
metry. Hrabali jsme zoufale rukama, nohama a jakž takž jsme se drželi
nad vodou. Někteří z nás, v touze napodobit psa co nejvěrněji a nekles-


Na břehu ostrova stojí zarostlý muž
a mává na loď plující okolo něho.
„Kdo je to?“ ptá se jeden pasažér
kapitána.
„Nevím, ale tahle se raduje vždycky,
když jedeme okolo.“
3 6
7
5
2
2 6
9
2
„Včera jsme se s manželkou pohádali,
ale stejně jsem měl poslední slovo já.“
„A cos jí řekl?“
„Tak si to teda kup!“
5
6
1
3 9
9
5 1 7
9
2
1
4
3
nout ke dnu, i hlasitě štěkali. Situace se však záhy stala kritickou. Naše
údy, nezvyklé psím pohybům, umdlévaly a ústa jen stěží lapala po vzduchu. A když se někteří přece jen doplácali ke břehu, srážel je fanatický
trenér za volání, že Hamburk je ještě daleko, zpět do živlu. Zmocnila se
nás panika. Jeden břeh byl obsazen bláznem Vlčkem a kontrolován bidlem, druhý pak byl pro nás nedostupně daleko. Drželi jsme se nad
hladinou skutečně jen vůlí. Nikdo by nevěřil, jak je čuba vyčerpávající
styl. V beznadějné situaci, snad pudově, jsme začali volat o pomoc.
I když se fanatický stařec na břehu snažil naše volání přehlušit zpěvem
veselé plavecké písně, přeci jen se našli občané, kteří nás přispěchali
vytáhnout. Vlček nevěděl, kam dříve obrátit své bidlo, zda proti nám, či
proti příchozím, a začal s ním proto mávat jak na kajaku. Naši zachránci začali ustupovat, ale přeci jen na chvíli odvedli šílencovu pozornost
od břehu. Toho využil můj bratr, který zřejmě pochytil od kokršpaněla
nejvíc. Vydrápal se z vody, po čtyřech doběhl k Vlčkovi a s psí silou se
mu zahryzl do lýtka. Důchodce pustil bidlo, a ač poraněn, skočil do řeky
a propagovaným stylem zmizel v dálce. Byli jsme zachráněni, a tím definitivně skončil náš plavecký výcvik.
Za týden jsme se dočetli v novinách, že v Labi u Hamburku byl rybáři uloven nevídaný sumec. Ovšem my víme své.
6
8 1
6
3
Sudoku
ádná číslice se nesmí v jednom
Ž
řádku opakovat dvakrát
ádná číslice se nesmí v jednom
Ž
sloupci opakovat dvakrát
ádná číslice se nesmí ve čtverci
Ž
3  3 opakovat dvakrát
průměrné
obtížné

„Pane doktore, onemocněl mi syn,“ volá
na středisko tatínek.
„Jaké má příznaky?“
„Zítra píše písemku z matematiky.“
7
9
6
4 2
5
4 3
7
4
6 5
7 1
1
2
9
2
5
6
6
7
8
2
8
6
3
23
Súťažná krížovka
„Nie som zajedno s
matematikmi. Domnievam sa,
že súhrn núl je... (tajenka 1–2)“
Stanislaw Jerzy Lec
Uzávierka je 20. 8. 2014
24
Časopis Dialog
B. Braun Avitum s.r.o.
V Parku 2335/20
CZ-148 00 Praha 4
(na obálku napíšte „Súťaž“).
[email protected] (do predmetu e-mailu napíšte „Súťaž“).
Ako súťažiť?
Prosím, neposielajte odpovede
Vylúštite súťažnú tajničku a jej
po uzávierke, nebudete do zlososprávne znenie odovzdajte
vania už zaradení.
personálu dialyzačných stredísk
Z technických dôvodov zasielaB. Braun Avitum alebo ho zašlite Prípadne nám správne znenie
me výhry len na území ČR a SR.
poštou na adresu:
tajničky zašlite e-mailom na adre- Prosím, pri vyplňovaní svojho
su [email protected] alebo
mena používajte diakritiku; neradi
by sme Vaše meno skomolili, ak sa Výhercovia z minulého čísla:
MUDr. Katarína Javorská
objavíte na výhernej listine.
Pravidlá súťaže nájdete na stránRiešenie z minulého čísla:
ke www.bbraun-avitum.cz.
Všetky knihy zožltnú, ale kniha
prírody má každý rok nové,
Ceny pre výhercov:
nádherne vydanie.
tričko, fleece deka, kniha,
mariášové karty, pero, blok,
antistresová pomôcka
soutěžní křížovka
„Kniha života je plná...
(tajenka 1) a (tajenka 2)“
Josef Čapek
Časopis Dialog
B. Braun Avitum s.r.o.
Jak soutěžit?
V Parku 2335/20
Vyluštěte soutěžní tajenku a její
148 00 Praha 4
správné znění odevzdejte personálu (na obálku při­pište „Soutěž“).
dialyzačních středisek B. Braun
Avitum nebo zašlete poštou
Znění tajenky nám případně můna adresu:
žete zaslat také e-mailem na adresu [email protected] nebo
Uzávěrka je 20. 8. 2014.
[email protected] (do předmětu e-mailu uveďte „Soutěž“).
Neposílejte prosím odpovědi
po uzávěrce, již nebudete do slosování zařazeni. Z technických
důvodů zasíláme výhry pouze
na území ČR a SR. Při vyplňování svého jména používejte
prosím diakritiku; neradi bychom
Vaše jméno komolili, až se objevíte na výherní listině.
Pravidla soutěže naleznete na:
www.bbraun-avitum.cz
Výherci z minulého čísla:
Jarmila Sojáková, Květoslava
Blujová, Radka Darebná,
Květoslav Štorek
Ceny pro výherce:
tričko, fleece deka, kniha,
mariášové karty, tužka, blok,
antistresové mačkátko
Řešení z minulého čísla:
Láska není náchylnost jednoho
k druhému, ale neschopnost žít
jeden bez druhého.
25
Webové stránky věnované
dialyzovaným pacientům
a jejich blízkým
• každý týden aktuální zprávy na téma ledvin
• praktické rady týkající se životosprávy
• živá diskuze mezi pacienty
• poradna zastoupená odborníky z oboru
• kalendář akcí
www.ledviny.cz
21. letní hry dialyzovaných
a transplantovaných sportovců
České republiky
Přední Výtoň na Lipně, 23.–29. 8. 2014
U
bytování
a stravování
Penzion Vyhlídka, plná penze (začíná večeří 23. 8.)
Platba za pobyt na místě, ubytování možné 23. 8. po 14. hodině
390 Kč/den pro pacienty a členy SK DaT
440 Kč/den pro ostatní
370 Kč/děti do 12 let
Doprava
Individuální
Zdravotní zajištění a dialýza
Po dobu pobytu bude přítomen lékař a sestra, hemodialýza bude
zajištěna v Českém Krumlově, doprava individuální nebo sanitkou,
preferenčně večerní směny. Dialyzovaní pacienti zašlou lékařskou
zprávu MUDr. Kovářovi na HDS do Českého Krumlova
do 30. 7. 2014, její kopii si vezmou s sebou. Pro transplantované
stačí kopie zprávy z poslední kontroly. Léky si vezměte s sebou!
Přihlášky
zašlete poštou, faxem nebo ideálně e-mailem
do 15. 7. 2014.
P
rogram
Sporty v přiměřené zátěži, soutěže, výlety (Český Krumlov, Teplá
Vltava s Mrtvým luhem nebo Vltava na lodičkách z Vyššího Brodu,
Vítkův kámen, Schwarzenberský kanál).
V Přední Výtoni je u pláže sportovní areál s tenisovými kurty,
hřištěm na metanou, fotbalovým a volejbalovým hřištěm. V okolí
se nacházejí turistické a cyklistické trasy a pro bruslaře in-line
trasa. V areálu penzionu je k dispozici stolní tenis a bowling.
Lipno
Možnost zapůjčení sjezdových horských kol, elektrokol, plachetnice
či člunu s elektropohonem. Více na www.lipnoservis.cz.
Kontakty
užívejte jen v
(telefonní prosím vy
a
od
MUDr. Lukáš Svob
tel. 603 440 005
raun.com
[email protected]
B. Braun Avitum s.r.o. | Centrum prázdninových dialýz
ch):
nezbytných případe
k
Mgr. Michal Duše
tel. 725 531 739
n.com
[email protected]
www.skdat.cz
Prázdninová dialýza v zahraničí
Dialýza není překážkou pro cestování.
Vyberte si destinaci své dovolené a my Vám doporučíme konkrétní místo prověřené našimi pacienty.
Zajistíme pro Vás všechny potřebné informace a rezervaci Vašeho dialyzačního ošetření.
Pomůžeme Vám i tehdy, kdy ve vybrané lokalitě nemáme vlastní pracoviště, a najdeme tu nejvhodnější
alternativu. Obrátit se na nás můžete, i pokud nejste pacientem našeho dialyzačního střediska
v České republice nebo na Slovensku.
Kontaktujte
Centrum prázdnin
ových dialýz
Tel.: +420-271 0
91 922
Fax: +420-271 0
91 923
E-mail: prazdninov
[email protected]
un.com
B. Braun Avitum s.r.o. | V Parku 2335/20 | CZ-148 00 Praha 4
Tel. +420-271 091 911 | Fax +420-271 091 912 | e-mail: [email protected] | www.bbraun-avitum.cz

Podobné dokumenty

wating vydechnout

wating vydechnout Redakční rada: Ing. Petr Macoun, Ph.D., MUDr. Martin Kuncek, RNDr. Martin Kalina, Ph.D., Luděk Hajský, Šéfredaktorka: Marie Polášková, Redakce: Kristýna Tesařová, Mgr. Michal Dušek, prim. MUDr. Rom...

Více

Balaton - Hungary

Balaton - Hungary V oblasti Balatonu se také nachází největší termální jezero v Evropě. Najdeme tu i jedno z nejkrásnějších golfových hřišť, alespoň co se panoráma týče. Ti, kdo mají rádi historické kulturní památky...

Více

Výsledky

Výsledky C Z E CH G Y M N A S T I C S F E D E R A T I O N INTERNATIONAL WAG TEAM COMPETITION AUT - CZE - ISR - POL - SVK Juniors - team TJ Bohemians Praha 7.5.2016 1 CZE A Měrková Vendula Měrková Adéla Hola...

Více

Operace umělého kolenního kloubu

Operace umělého kolenního kloubu OrthoPilot® je čistě navigační systém, který funguje podobně jako navigace v automobilu. Operatér provádí celou operaci sám. Při počítačově řízené navigaci pomocí systému OrthoPilot® lékař získává ...

Více

Domácí výroba odlitků (1. část)

Domácí výroba odlitků (1. část) složek, nahradit objemovým ale pokud máte v oblibě matematiku a zjistíte si měrné hmotnosti jednotlivých složek, obejdete se bez váhy. Pokud budete chtít ušetřit na vakuování materiálu pro formy, z...

Více

Dobrý anjel s Veľkým srdcom

Dobrý anjel s Veľkým srdcom Každý podnikatel se zdravým rozumem si spočítá, že jeho podnikání (v jakékoli oblasti) bude prosperovat, pokud okolní společnost bude zdravá a pokud nálada společnosti vůči němu bude dobrá nebo bud...

Více