Laboratorní cvičení z chemie

Komentáře

Transkript

Laboratorní cvičení z chemie
Laboratorní cvičení z chemie
Jméno, třída:
učitel
Téma: MONOSACHARIDY
Datum:
Teorie: Sacharidy jsou významné přírodní látky, které v rostlinách tvoří trvalou součást
buněčných stěn a jsou jejich zásobními orgány, v tělech živočichů jsou hlavním a rychlým
zdrojem energie. V průmyslu nacházejí uplatnění jako surovina pro výrobu textilních vláken,
papíru, alkoholu, některých kyselin, výbušnin apod.
Úkol č. 1:
Přesvědčte se o chemickém složení sacharidů
Teorie: Monosacharidy obsahují jedinou sacharidovou jednotku. Základem molekuly je
uhlíkový řetězec složený ze 3 – 7 atomů uhlíku. Na řetězci jsou vázány jedna nebo
více –OH skupin a jedna skupina karbonylová.
Doplňte vzorec glukózy:
Pomůcky: zkumavky
Chemikálie: glukopur, glycerol, 5% CuSO4, 5% NaOH
Postup:
1. Do dvou zkumavek si připravte:
a) koncentrovaný roztok glukózy,
b) glycerol.
2. Připravte sraženinu hydroxidu měďnatého smícháním 5% roztoků skalice modré
a hydroxidu sodného.
3. Hydroxid měďnatý přidejte do obou zkumavek, protřepejte a porovnejte.
4. Roztok, v němž je glukóza, povařte.
Vysvětlení:
Rovnice: CuSO4 + NaOH Cu(OH)2 + Na2SO4
Sraženina Cu(OH)2 se chová stejně v obou roztocích, rozpustí se a vznikne
tmavě modrý roztok. Tím si vysvětlujeme, že glycerol i glukóza mají podobnou strukturu, mají
vyšší počet –OH skupin (jsou polyhydroxylové sloučeniny). Vyšší počet –OH skupin způsobuje
jejich sladkou chuť.
Povařením se vylučuje červený Cu2O, což dokazuje přítomnost aldehydické skupiny.
Úkol č.2: Dokažte přítomnost glukózy
Teorie: D-glukosa neboli cukr hroznový je bílá krystalická látka, mírně sladké chuti, velmi
dobře rozpustná ve vodě. Nachází se v medu, ovoci, nejvíce v hroznovém víně,
v krvi savců.
Pomůcky: zkumavky
Chemikálie: roztoky Fehling I a II, 5% roztok AgNO3, 10% roztok NaOH, 2% roztok
NH4OH, 1% roztok kyseliny pikrové (pozor - jed a výbušnina), konc. HNO3, roztok K2CrO4,
Nylanderovo činidlo (2g zásaditého Bi(OH)2NO3 + 4g Seignetovy soli + 10g NaOH + 90 ml
vody)
Postup:
1. Proveďte důkaz Fehlingovým činidlem
Připravte si Fehlingovo činidlo smícháním 2 ml Fehlingu I a 2 ml Fehlingu II.
K činidlu přidejte asi 3 ml roztoku glukózy.
2. Proveďte důkaz Tollensovým činidlem
Připravte si činidlo tak, že ke 2 ml 5% roztoku dusičnanu stříbrného přikápnete
10% roztok hydroxidu sodného a pak přikapávejte 2% roztok amoniaku tak
dlouho, až se sraženina rozpustí.
K činidlu přidejte 3 ml roztoku glukózy, protřepejte, a je-li potřeba, zahřívejte.
3. Proveďte reakci s kyselinou pikrovou
Ve zkumavce smíchejte 4 ml 1% roztoku kyseliny pikrové a 1 ml 10% roztoku
hydroxidu sodného. Přidejte 1 ml roztoku glukózy a opatrně zahřívejte.
4. Proveďte nitrochromovou reakci
Do zkumavky dejte 3 ml roztoku glukózy, opatrně přidejte 5 ml konc. kyseliny
dusičné a 5 kapek roztoku chromanu draselného. Opatrně zahřívejte.
5. Proveďte Nylanderovu zkoušku
Do zkumavky dejte 3 ml roztoku glukózy a 1 ml Nylanderova činidla. Směs vařte
aspoň 3 minuty.
Vysvětlení:
1) Povařením s Fehlingem roztok červenooranžoví.
2) Glukóza se oxiduje na kyselinu glukonovou a současně se vyredukovává Ag zrcátko.
3) K. pikrová reaguje s NaOH na pikrát sodný, v přítomnosti glukózy se redukuje na
aminopikran sodný (rudá barva).
4) Objeví se šedomodré zbarvení.
5) V roztoku se vyredukuje černý kovový bizmut.

Podobné dokumenty

6. Gymnázium Hejčín Olomouc „Zdravá výživa, zdravý životní styl“

6. Gymnázium Hejčín Olomouc „Zdravá výživa, zdravý životní styl“ stavbě mozkových buněk. Není to jen živina, ale tím, že obsahuje až 90% vody, lze s ním počítat i v denním pitném režimu. V mléku se nachází tři druhy kvalitativně odlišných bílkovin. Podstatnou č...

Více

- 1 - . laboratorní práce datum: Téma: Rostlinná buňka Úkol: Ověřit

- 1 - . laboratorní práce datum: Téma: Rostlinná buňka Úkol: Ověřit Prohlašuji, že při tvorbě výukového materiálu jsem respektoval(a) všeobecně užívané právní a morální zvyklosti, autorská a jiná práva třetích osob, zejména práva duševního vlastnictví (např. práva ...

Více

05._Dukaz aniontu

05._Dukaz aniontu čerstvé roztoky a teprve pak okyselte. 5. Zkumavky vylijte, vypláchněte a znovu naplňte roztoky a nechte zreagovat s několika kapkami AgNO3. (pozor, barví do černa!). Zapište, zda vzniká sraženina ...

Více

SACHARIDY aldehydická skupina – Schiffovo, Tollensovo nebo

SACHARIDY aldehydická skupina – Schiffovo, Tollensovo nebo • zředěná HCl (10% H2SO4), • 10 % roztok NaOH Materiál: • pudinkový prášek (Solamyl), Pomůcky: • zkumavky • držák na zkumavky • kahan • kádinky • tyčinka Princip: Škrob jako zásobní látka rostlin j...

Více

stanovení amonných iontů Nesslerovou metodou

stanovení amonných iontů Nesslerovou metodou 2. Nesslerovo činidlo, roztok. 100 g HgI2 a 70 g KI se rozpustí v malém objemu destilované vody a smísí se s předem připraveným roztokem hydroxidu sodného. (Roztok hydroxidu se připraví tak, že 160...

Více

Prevence vzniku odpadu - Ústav konzervace potravin

Prevence vzniku odpadu - Ústav konzervace potravin Stereospecifita enzymů z hlediska reagujících substrátů a) Enantiomerní specifita – nevýhodná, do reakce vstupuje racemická směs jeden enantiomer zůstává nezreagován. b) Prochirální specifita – zí...

Více

Teoretický úvod a návod - Ústav lékařské biochemie

Teoretický úvod a návod - Ústav lékařské biochemie charakteristické reakce. V první části praktika se zaměříme redox reakce aldehydové skupiny s Fehlingovým a Tollensovým činidlem a barevné reakce ketoskupiny s Lestradetovým činidlem. Dále provedem...

Více