SoftwareONE Cloud Adoption Infographic_v1

Komentáře

Transkript

SoftwareONE Cloud Adoption Infographic_v1
Cesta k úspěšné migraci do cloudu
začíná u SoftwareONE
Metoda migrace
do cloudu v šesti krocích
Řiďte rizika a úskalí spojená s nasazením cloudu, abyste
dosáhli slibované škálovatelnosti, flexibility a snížení nákladů.
Krok
Vize
Posouzení
Přizpůsobení
Design
Přechod
Vylepšování
1
Krok
2
Posouzení
- Komplexní analýza
konkrétního IT prostředí
Vize
- Stanovení připravenosti
na migraci
- Průzkum technologií
- Sladění s podnikovými cíli
- Určení možnosti upgradu
aplikací a platforem
- Poskytnutí rámce
a směrování pro
transformaci
- Přezkoumání funkcí nástrojů,
aplikací a platforem
Krok
Krok
4
3
Přizpůsobení
- Vytvoření plánu přechodu
do budoucího stavu
- Načrtnutí jasného obrazu
transformace
Design
- Sladění vize s cloudovým
řešením
- Získání vstupů od všech
zúčastněných stran
- Návrh nejlepšího cloudového
řešení pro realizaci
podnikových cílů
- Design detailních řešení
- Sestavení modelu
požadovaných zdrojů
- Vytvoření plánu migrace
Krok
5
- Ověření prostřednictvím
konceptu
Přechod
- Přehled rolí
a zodpovědností
Dříve – tradiční architektura
- Alokace zdrojů
Vaše síť
- Řízení termínů a milníků
- Identifikace vzájemných
závislostí
Nyní – cloud
- Vytvoření plánu migrace
Vylepšování
Krok
6
- Řešení nových podnikových cílů
- Aktualizace licencování
- Identifikace různých potřeb utilizace
- Přizpůsobení růstu
- Nepřetržitá údržba
a vyhodnocování
Současná konkurenční výhoda,
bude brzy samozřejmostí.
Organizace využívající cloud těží z rychlosti, možnosti výběru
a úspory nákladů, zatímco si vytvářejí konkurenční výhodu před ostatními.
Ovšem tyto výhody budou pohánět i pozdější adaptaci cloudu
u ostatních, kteří budou chtít udržet krok. Dnešní konkurenční
výhoda bude zítra sázkou na jistotu. Čas posunout se vpřed je
právě teď! Abyste ovšem dosáhli slibované škálovatelnosti, flexibility
a snížených nákladů, je třeba řídit rizika a úskalí nasazení cloudu.
Čas posunout se vpřed je právě teď.
©2016 SoftwareONE. All rights reserved.
www.softwareone.cz