Informační Produktový list ke stažení

Transkript

Informační Produktový list ke stažení
Efektivita obsažená v setu
Čas je nejdražším ze všech zdrojů v nemocnici. Platí to zejména
u profesionálů na operačních sálech. Je ale stejně důležitý, když
se jedná o objednávání a nákupy. V dnešním ovzduší maximální
efektivity je povinností každého v nemocnici vytvářet podmínky
pro lepší služby pacientům. Toho se dá docílit mnoha způsoby.
Mölnlycke Health Care se ujala vedení v jedné z důležitých oblastí –
na míru sestavované zákaznické sety.
Pohoda na operačním sále
ProcedurePak®, na míru sestavované
zákaznické sety, nabízejí moderní,
efektivní a výhodný způsob plánování
operací. Žádné individuální objednávání
jednotlivých výrobků. Žádné složité
shromažďování a sestavování jednotlivých
komponentů. Žádná kontrola. Žádná
příprava. Vše je uspořádáno v jednom
setu. K okamžitému použití. Ušetří se čas,
sníží se náklady. Prostoj mezi jednotlivými
výkony se zkracuje, je více času na
léčebnou činnost.
Koncepce, která vítězí
S ProcedurePak zkracujete čas na
přípravu. Ošetříte více pacientů nebo
můžete věnovat každému z pacientů
více času, záleží na tom, jaké jsou vaše
priority. Zkrácení času, potřebného na
přípravu, je důležité zejména
v neodkladných případech. Zároveň
zvýšíte obranu proti infekci, protože
ProcedurePak je založen výhradně na
jednorázových prostředcích. To vše
napomáhá snížení celkových nákladů
nemocnice na každý výkon.
S ProcedurePak vyhrávají všichni –
operační tým, zásobovací oddělení a co je
nejdůležitější – pacienti.
Potenciální úspory při používání na míru sestavených zákaznických setů:
Náklady na vnitřní manipulační procesy
Náklady na objednávání a nákup výrobků
31.8%
76.3%
Náklady na každodenní přípravu materiálu k plánovaným výkonům
31.1%
Náklady na práci při sestavování individuálních setů pro každý výkon
Náklady na čas, potřebný k přípravě sálu
57.0%
36.6%
Studie zaměřené na snižování nákladů při používání na míru sestavených zákaznických
setů na operačních sálech ve třech německých nemocnicích.
Výňatek ze závěrů studie provedené na
jednotce jednodenní chirurgie v Kingston
Hospital NHS Trust, Surrey,
Velká Británie.
Zdroj: Verbasserung der OP-Austastung mit tray
Zlepšení kritérií efektivity
Vytváříme čas, dodáváme efektivitu
Snadný start a rozjezd
V Mölnlycke Health Care jsme vytvořili
koncepci ProcedurePak, ale je na vás,
abyste si stanovili obsah jednotlivých
setů. Můžete ho sestavit přesně podle
svých specifických požadavků. Vy
rozhodnete, my dodáme. Tak
jednoduché to je.
Mölnlycke Health Care disponuje
zkušenými odborníky, kteří mají zkušenosti
se zaváděním systému ProcedurePak tak
aby tento proces byl hladký a efektivní. Náš
záměr je naprosto jasný: zajistit pro vás,
abyste přechodem k našim setům získali
dlouhodobé výhody.
Můžeme připravit celkový přehled
toho, jak jsou a jak by měly být používány
jednorázové prostředky. Pomůžeme sestavit
protokol pro zaváděcí proces. Umožníme
vám soustředit se zpočátku na výkony, které
přinášejí maximální výhody s minimem
rušivých zásahů do chodu sálů.
Pomůžeme vám spočítat, jaké budou vaše
úspory na všech odděleních.
BARRIER® vám poskytuje
dokonalou svobodu volby
Základem každého setu je BARRIER® nejobsáhlejší řada roušek, plášťů,
ústenek a čepic na světě. Můžete si tedy
svobodně vybrat. Vždy najdete design
a materiál, který vyhovuje jakémukoliv
operačnímu výkonu.
BARRIER® poskytuje perfektní
ochranu na operačním sále. Můžete
minimalizovat riziko infekce a dovést
bezpečnost personálu na maximum.
Snadné řízení
Celkově: perfektní flexibilita
K doplnění výrobků BARRIER® si
pro svůj ProcedurePak můžete vybrat
kterýkoliv výrobek. Mölnlycke Health
Care může nabídnout rozsáhlý sortiment
jednorázových doplňků. Každý jednotlivě
zabalený ve sterilním obalu.
Půvab ProcedurePak spočívá v tom, že
funguje v praxi stejně dobře jako v teorii.
Existuje mnoho studií, které dokládají naše
tvrzení o vyšší efektivitě.
ProcedurePak umožňuje snadnější řízení
dodávek na operační sál. Vaše zásobování
jedná o zajištění celého sortimentu
jednorázových prostředků pouze s jedním
dodavatelem. Pracovní zátěž se tím snižuje
a správa skladových zásob je efektivnější.
Náklady klesnou, kontrola se zjednoduší,
administrativa se minimalizuje.
Zavedením ProcedurePak se sníží i tlak
na zásobovací oddělení. Pomůžeme vám,
aby přechod proběhl tak hladce, jak je to
jen možné.
Zaručíme disponibilitu vámi
požadovaných výrobků. Pomůžeme vám
naplánovat efektivní stav skladových zásob.
„Dokonce i opatrná interpretace
výsledků této studie vede
k závěru, že široké zavedení
zákaznických setů povede
ke zlepšení kritérií efektivity
v britských zařízeních pro
jednodenní chirurgii, což je
jednou z priorit Komise pro
zdravotnictví.
Pro personál operačních
sálů to znamená jejich rychlejší
přípravu, vyšší počet ošetřených
pacientů, rychlejší reakci
v neodkladných případech
a snížení rizika infekce.
Pro řídící pracovníky je to
nástroj ke zlepšení kontroly
nákladů a skladových zásob,
k jednoduššímu zjištění nákladů
na výkon a k efektivnější
organizaci práce.
Celkový odhadovaný průměrný
čas za rok, ušetřený při třech
sledovaných výkonech, je více než
65 hodin, tj. přes osm pracovních
dnů.
Shrnuto
Rozhodnout se pro ProcedurePak je
snadné. Získáte klíč, jimž zapojíte do
hry skryté vnitřní síly a rezervy vašeho
zařízení. ProcedurePak vytváří čas
a přináší efektivitu.
Mölnlycke Health Care, s.r.o., Hájkova 2747/22, 130 00 Praha 3. tel. 221 890 511. Fax 224 817 582. www.molnlycke.com
Název a logo Mölnlycke Health Care a ochranná známka BARRIER® jsou celosvětově registrovány pro společnost Mölnlycke Health Care

Podobné dokumenty

Podzim 2015 - Svinov

Podzim 2015 - Svinov bezplatně. Senior si hradí pouze provoz, což činí cca 200,- Kč ročně (SIM karta od operátora pro odesílání zpráv). Montáž,

Více

Absorpční alginátové krytí

Absorpční alginátové krytí V případě známek infekce postupujte v souladu s místními doporučeními.

Více

"Méně traumatu. Méně bolesti" - oficiální produktový leták Mölnlycke

"Méně traumatu. Méně bolesti" - oficiální produktový leták Mölnlycke ale i během převazu. Hlavní výhodou těchto krytí je minimalizace traumatu rány, okolní kůže a bolesti pacienta. Máte-li zájem dozvědět se více o výhodách technologie Safetac, navštivte www.molnlyck...

Více

Produktový list ke stažení

Produktový list ke stažení Je to kontaktní vrstva na ránu, která odvádí exsudát. Mepilex® Transfer Ag umožňuje nerušené hojení díky antimikrobiálnímu účinku a patentované vrstvě Safetac, která minimalizuje bolest při převaze...

Více

Nový vylepšený Mepilex® Border s technologií Safetac®

Nový vylepšený Mepilex® Border s technologií Safetac® Safetac je patentovaná technologie měkkého silikonu. Krytí s technologií Safetac jsou atraumatická nejen při nošení, ale i během převazu. Tato krytí minimalizují trauma rány, okolní kůže a bolest p...

Více

Lenka Hobzová - Epidemický výskyt gentamycin

Lenka Hobzová - Epidemický výskyt gentamycin 6 chlapců/ 2 dívky 1úmrtí – chlapec, nar. 25. GT, úmrtí 8. den života Omfalitida od 5. dne ž., MOF

Více