Programovatelná logika

Transkript

Programovatelná logika
Programovatelná logika
Přehled historie vývoje technologie programovatelných
obvodů.
Obvody PLD, GAL,CPLD, FPGA
Příklady systémů a vývojových prostředí.
➢
Moderní elektrotechnický průmysl neustále stupňuje nároky na
výpočetní výkon, kompaktnost řešení, rekonfigurovatelnost, a
také uplatňuje ekonomické požadavky minimální ceny, a co
nejkratšího vývojového cyklu produktu.
Rešeni?
Programovatelná logika (digitální hradlová pole)
V. Kushpil (ÚJF AVCR)
Programovatelná logika - Motivace
V první řadě šlo o pokus zavést prvky rekonfigurovatelnosti (změny
zapojení) na desky plošných spojů, protože pevně zapojené struktury postavené
na bázi jednotlivých hradel, nebylo možné modifikovat bez změny zapojení,
nebo jen komplikovaným systémem propojek.
Druhým bodem byla jakási protiváha k zákaznickým obvodům, jejichž vývoj je
zdlouhavý, velmi nákladný a je určen především pro velko-objemové série.
Třetím bodem bylo zvýšení výkonu systému postavených na dosavadních
strukturách složených z jednotlivých hradel.
V. Kushpil (ÚJF AVCR)
Programovatelná logika
Historie vývoje digitálních hradlových polí je poměrně dlouhá, a byla zahájena v roce
1975 uvedením jednoho z prvních na světe digitálních hradlových polí firmou
Signetics Corporation FPLA (Field Programmable Logic Array) . Jednalo se o
obvody typu FPLA a PLA, tedy maskou programované logické obvody využívající
paměť PROM. Logické funkce byly tvořeny pomocí programovatelného pole AND,
za kterým následovalo programovatelné pole OR.
Další vývoj pokračoval v doplňování stavebních bloků logických sítí jako jsou klopné
obvody, které umožnily uživatelům vytvářet sekvenční obvodové struktury. Jednalo
se o obvody typu PLD (Programmable Logic Device).
V osmdesátých letech dochází k rozvoji mazatelných obvodů, které byly a neustále
jsou vyráběny firmou Lattice Semiconductor známé pod obchodním názvem
GAL (Generic Array Logic). V této době dochází k rozvoji obvodů, které nejsou
tvořeny logickou sítí AND a OR funkcí, ale jsou tvořený na bázi konfigurovatelné
tabulky (Look up Table). Technologie LUT je využívána dodnes jako hlavní stavební
prvek moderních programovatelných struktur.
V. Kushpil (ÚJF AVCR)
Programovatelná logika
V současnosti jsou digitální hradlové pole rozdělena na dvě skupiny. První a
historicky starší tvoří obvody CPLD (Complex Programmable Logic Device) a
druhou velkou skupinou jsou obvody FPGA (Filed Programmable Gate Array).
Z pohledu moderních trendů v elektrotechnice je jisté, že pole typu CPLD
budou v průběhu několika let prakticky nahrazeny poli typu FPGA.
Největší hráče na trhu s FPGA.
Jedná se o firmy Xilinx se zastoupením asi 48% podílu na trhu, na druhém
místě je Altera s podílem 45% a zbývající část trhu zaujímá Lattice
Semiconductors (vysoce kvalitní a speciální pole zaměřené na protokolové
vrstvy), Actel (interní programovací paměť Flash pro kompaktní řešení),
Atmel (spojení procesoru a hradlového pole) a jiní minoritní výrobci.
V. Kushpil (ÚJF AVCR)
Obvody PLD
Součinové hradlo
Vlnovky na tomto obrázku představují programovatelné spínače.
Jejich realizace závisí na výrobní technologii obvodu. Například u
bipolárních obvodů se jednalo o jakousi pojistku, která se při
programování obvodu "přepálila" proudovým impulsem. V
technologii CMOS jsou spínače realizovány stejnými principy jako u
pamětí PROM, EPROM nebo EEPROM. Složitější obvody z
kategorie FPGA mívají často spínače řízeny statickou pamětí RAM.
Každá vodorovná čára v programovatelné matici AND představuje
vždy jedno součinové hradlo. Na vstupy každého hradla lze připojit
"libovolnou" kombinaci vstupních signálů, zpětných vazeb a jejich
negací. Počet vstupů každého součinového hradla je však omezen.
V. Kushpil (ÚJF AVCR)
Obvody PLD
Do kategorie klasických PLD je možné zařadit obvody následujících typů:
PAL
Obvody typu PAL (Programmable Array Logic) mají strukturu podle výše
uvedených obrázků. Některé starší typy neměly například výstupní registry
takže byly vhodné spíše pro kombinační logiku. Zástupci této kategorie jsou
obvody PAL, GAL a PALCE.
PLA
Obvody typu PLA (Programmable Logic Array) mají obecnější strukturu
než PAL na horním obrázku. Mají totiž programovatelnou nejenom matici
logických součinů, ale i následující matici logických součtů.
V. Kushpil (ÚJF AVCR)
Komplexní PLD CPLD
Klasické obvody PLD mají velmi omezené prostředky, takže umožňují realizovat pouze
jednodušší funkce. Proto výrobci začali sdružovat více takovýchto obvodů na jednom čipu
spolu s nutnými prostředky pro propojení. Takovéto obvody se většinou označují jako
CPLD Complex Programmable Logic Device.
Každý výrobce CPLD používá trochu jinou interní
strukturu obvodů, ale většinou vychází z tohoto
schématu. CPLD od různých výrobců se obvykle
liší v provedení bloků vlastní programovatelné logiky
i když většinou vychází z klasické struktury PAL.
V. Kushpil (ÚJF AVCR)
Obvody FPGA
Obvody typu FPGA (Field Programmable Gate Array) mají z
programovatelných obvodů nejobecnější strukturu a obsahují nejvíce logiky.
Současné největší obvody FPGA obsahují až 6 milionů ekvivalentních
hradel (typické dvouvstupové hradlo NAND).
V. Kushpil (ÚJF AVCR)
Obvody FPGA
Bloky IOB (Input/Output Block) představují vstupně-výstupní obvody pro
každý v-v pin FPGA. Tyto bloky obvykle obsahují registr, budič,
multiplexer a ochranné obvody.
V. Kushpil (ÚJF AVCR)
Obvody FPGA
Bloky LB (Logic Block) představují vlastní programovatelné logické
bloky. Všechny bloky mohou být různě propojeny globální propojovací
maticí.
FPGA umožňují propojit některé signály logických bloků přímo se
sousedním bez nutnosti využívat globální propojovací matici. Takovéto
spoje mají mnohem menší zpoždění a umožňují tak realizovat například
rychlé obvody šíření přenosu, což je nezbytné pro sčítačky nebo
násobičky.
Integrují výrobci do FPGA taky další prvky. Většina moderních FPGA
obsahuje několik bloků rychlé synchronní statické paměti RAM. Velmi
často obvody FPGA obsahují PLL (Phase Locked Loop) nebo DLL
(Delay Locked Loop) pro obnovení charakteristik hodinového signálu,
případně pro násobení nebo dělení jeho frekvence. Nejnovější hradlová
pole často obsahují bloky vhodné pro vytváření složitých systémů pro
číslicové zpracování signálů jako jsou například hardwarové násobičky
nebo dokonce mikroprocesory.
V. Kushpil (ÚJF AVCR)
Programovatelná logika Xillinx (CPLD)
V. Kushpil (ÚJF AVCR)
Programovatelná logika Xillinx (ISE)
V. Kushpil (ÚJF AVCR)
Programovatelná logika Altera (CPLD)
V. Kushpil (ÚJF AVCR)
Programovatelná logika Altera (Quartus)
V. Kushpil (ÚJF AVCR)
Programovatelná logika Lattice (CPLD)
V. Kushpil (ÚJF AVCR)
Programovatelná logika Lattice (ispDE)
V. Kushpil (ÚJF AVCR)
MicroCAP
V. Kushpil (ÚJF AVCR)
MicroCAP
V. Kushpil (ÚJF AVCR)

Podobné dokumenty

08_stavebnicove_a_rekonfigurovatelne_stroje

08_stavebnicove_a_rekonfigurovatelne_stroje bubnem nebo stolem, speciálních strojů, linek a jednotek určených pro stavbu těchto strojů. Překvapivě chyběla význačná německá firma GROB. Dotazovaní zástupci výrobců strojů, určených zejména pro ...

Více

Semestrální práce z předmětu AP2 Programátory PLD

Semestrální práce z předmětu AP2 Programátory PLD vlivem statického pole a opotřebením vývodů čipu při manipulaci. Při vývoji aplikací je tato metoda neefektivní také z časového hlediska. Proto byla vyvinuta technologie ISP (In System Programming)...

Více

Logické obvody CMOS / TTL

Logické obvody CMOS / TTL vstupu 3stEN (tøetí stav Enable) uveden do stavu vysoké impedance kdy jsou uzavøeny oba tranzistory T1 i T2. Výstupy mohou být pøipojeny na jednu sbìrnici.

Více

Menu - Teologická fakulta

Menu - Teologická fakulta Naleznete zde kuchyňku, ale nádobí musíte mít své (proto zmínka o hrnečku a instantním jídle výše). Za poplatek si můžete objednat snídani, oběd či večeři. Můžete se zde připojit i na místní wifi s...

Více

2.5.08 Vztahy mezi kořeny a koeficienty kvadratické rovnice

2.5.08 Vztahy mezi kořeny a koeficienty kvadratické rovnice Jde o stejný systém, který jsme používali u funkcí, když jsme zjišťovali x-vou souřadnici minima nebo maxima. Ptali jsme se: „Co mám dát za x, aby se závorka vynulovala?“. Využiju pro zkoumání koře...

Více

Mikrokontroléry I. Mikrokontroléry od Atmel (Attiny, Atmega, AVR)

Mikrokontroléry I. Mikrokontroléry od Atmel (Attiny, Atmega, AVR) Universalne vývojové prostředí VMLAB V. Kushpil (ÚJF AVCR)

Více

Navrhování elektronických obvodů počítačem

Navrhování elektronických obvodů počítačem pokračovat v řešení sady 123 elektronických příkladů, které si můžete stáhnout na váš počítač z [?]. Jejich popis je uveden v příloze P1. Pokrývají širokou škálu problémů a jsou setříděny do katego...

Více

III_Univerzalni_obvod_NE555

III_Univerzalni_obvod_NE555 označením 555 byl vyvinut jako časovač americkou firmou Signetics v roce 1972. Časovač 555 existuje nejen jako jednoduchý integrovaný obvod, nýbrž též jako dvojitý (dva časovače umístěny v jednom p...

Více