Dokument PDF k projektu

Transkript

Dokument PDF k projektu
Realizováno s programy Dlubal…
Aquapark a wellness
centrum, Courchevel,
Francie
Wellness a aquacentrum Courchevel
se otevře veřejnosti v zimní sezóně
2015/2016.
Budova se nachází uprostřed
zábavního centra Grandes Combes
u vstupu do lyžařského střediska
Courchevel v departementu
Savojsko.
Vzhledem ke složitosti a velikosti
projektu se architekti rozhodli pro
zastřešení objektu velkou zelenou
střechou.
Zatravněná střecha je navržena
v souladu se životním prostředím
a topografickými a klimatickými
podmínkami a dokonale tak zapadá
do krajinného rázu oblasti.
Konstrukce
Střecha o velikosti 120 x 80 m
zakrývá vnitřní prostory s terasami
a bazény, které jsou uspořádány
na různých úrovních. Na mnoha
místech jsou podpory střešní
konstrukce od sebe vzdáleny 29 m,
konzolové nosníky až 17 m.
Aquacentrum, Courchevel
©Auer & Weber
Výpočty zatížení sněhem
a posouzení seizmicity hrály
vzhledem k umístění stavby
obzvláště důležitou roli.
Aby střecha ustála značná zatížení
sněhem i seizmické změny, skládá
se její konstrukce ze sítě křížem
uspořádaných příhradových nosníků
s konstrukční výškou 2 m.
Ta je na čtyřech místech přerušena
klenutými skořepinami otevřenými
na jih, které zajišťují nezbytné
osvětlení vnitřních prostor.
Dvě lávky pro pěší spojují střechu
s okolními horami.
Model střechy v programu RSTAB (Bollinger+Grohmann)
Dlubal Software s.r.o.
Software pro statické a dynamické výpočty
Na stavbě se podílely následující
firmy:
Investor
Courchevel (Savojsko), Francie
Architektonický návrh
Auer + Weber + Assoziierte
Statický výpočet
Bollinger+Grohmann Ingenieure
www.bollinger-grohmann.com
Software
Dlubal Software s.r.o.
Praha, Česká Republika
www.dlubal.cz

Podobné dokumenty

Dokument PDF k projektu

Dokument PDF k projektu Obrovskou pergolu (300 x 20 m) tvoří osm kovových nosníků pokrytých nejrůznějšími plechy a skleněnými panely.

Více

Centrum Franse Masereela Kasterlee, Belgie

Centrum Franse Masereela Kasterlee, Belgie Vlastnosti konstrukce Výška železobetonových a vápenopískových stěn se pohybuje mezi 2,3 a 5,9 m. Stěny podepírají kuželovitou střechu o průměru 29 m, která využívá principu reciproční konstrukce s...

Více

Chrám Bahá`í v jižní Americe

Chrám Bahá`í v jižní Americe vymodelována v programu Rhinoceros. Poté byl celý 3D model převedený do programů Dlubal RFEM a RSTAB a optimalizovaný díky úzké spolupráci s architektem. Nakonec byla spočítána celá ocelová konstru...

Více

Železniční stanice v Canary Wharf v Londýně

Železniční stanice v Canary Wharf v Londýně zavlažování vnitřního parku. Crossrail stanice v Canary Wharf je jedním z největších projektů dřevěné konstrukce ve Velké Británii a představuje tak pro Londýn další architektonické zvýraznění. Na ...

Více

deform - Dlubal

deform - Dlubal vzhledem k tomu, že i posouzení mezního stavu použitelnosti může být rozhodující, jsme vyvinuli přídavný modul DEFORM, který slouží k posuzování maximálních přípustných deformací prutů a sledů prut...

Více

RFEM 5 / RSTAB 8 - Dlubal Software s.r.o.

RFEM 5 / RSTAB 8 - Dlubal Software s.r.o. S programy RFEM a RSTAB můžeme snadno navrhnout a posoudit konstrukční systémy skládající se z železobetonu. Program RSTAB je vhodným nástrojem pro 3D prutové konstrukce (spojité nosníky, sloupy, r...

Více

rstab 8 - Dlubal

rstab 8 - Dlubal zároveň zobrazena na levém okraji. Názvy dialogů, tabulek a jednotlivých nabídek jsou pak v textu vyznačeny kurzivou, aby bylo snadné vyhledat je v programu. Na závěr této příručky zařazujeme také ...

Více

Manuál STEEL

Manuál STEEL K posouzení lze vybírat jak pruty tak sady prutů. Pokud mají být posouzeny pouze některé objekty, je třeba deaktivovat zaškrtávací políčko Všechny. Tím se zpřístupní obě vstupní pole, do nichž lze ...

Více

rstab 6 - Dlubal

rstab 6 - Dlubal Společnost Ing. Software DLUBAL se zabývá vývojem uživatelsky přívětivých a výkonných programů pro statické i dynamické výpočty a dimenzování stavebních konstrukcí. Společnost byla založena v Němec...

Více