RUMUNSKÝ KULTURNÍ INSTITUT V PRAZE Středa 1. února, 18:00

Transkript

RUMUNSKÝ KULTURNÍ INSTITUT V PRAZE Středa 1. února, 18:00
RUMUNSKÝ KULTURNÍ INSTITUT V PRAZE
Středa 1. února, 18:00 hod. – VÝSTAVA. FOTOGRAFIE //
Vernisáž výstavy Pavla Hrocha „Dunajská tepna“
Místo konání: Galerie MeetFactory (Ke Sklárně 3213/15, Praha 5)
Výstava bude otevřena do 21. února 2012.
Vstup volný.
Více na: http://www.icr.ro/praha/kulturn-daje/vystava-fotografie-vernisazvystavy-pavla-hrocha-dunajska-tepna.html
Úterý 21. února – pátek 2. března //
Rumunská účast na Festivalu Mene Tekel
Úterý ve 13.00 hod. – VÝSTAVA // Vernisáž společné výstavy „Cesty ke
svobodě“, kurátor Michal Kuchta
Místo konání: Výstavní síň Univerzity Karlovy (Ovocný trh č. 3 - 5, Praha 1)
Úterý ve 20.00 hod. – FILM // Promítání filmu „Balanţa“ Luciana
Pintilieho
Místo konání: Kino Ponrepo (Bartolomějská 11, Praha 1)
Film bude promítán v originále s českými titulky.
Lektorský úvod: Mircea Dan Duta, Ph.D., ředitel RKI v Praze
Pod záštitou velvyslankyně Rumunska J. E. Daniely Gîtman, která program
osobně zahájí.
Vstup volný.
Více na: http://www.icr.ro/praha/kulturn-daje/rumunska-ucast-na-festivalumene-tekel.html
Středa 29. února v 18.00 hod. – ČTENÍ. PŘEKLADY // Rumunský literární
večer v Domě čtení – Úvod: Libuše Valentová
Místo konání: Casa lecturii / Dům čtení (Ruská 192/1455, Praha 10)
Čtení z posledních překladů z rumunského do českého jazyka:
Říkej mi Johny, autor Aureliu Busuioc, překlad a čtení Jiří Našinec
Rozhovory s Michalem I. Rumunským, autor Mircea Ciobanu,
překlad a čtení Lydie Černá
Příručka pro neomalence, aneb breviář neslušného chování, autor Radu
Paraschivescu, překlad a čtení David Božetěch
Vstup volný.
Více na: http://www.icr.ro/praha/kulturn-daje/cteni-preklady-rumunsky-literarnivecer-v-dome-cteni.html
Až 13. března – VÝSTAVA. FOTOGRAFIE. ORTODOXIE //
Výstava Jany Šustové
„Pevnosti víry. Cesta do nitra rumunských pravoslavných klášterů a
kostelů“
Místo konání: Galerie RKI v Praze (Anglická 26, Praha 2)
Otevírací doba: Po-Pá, 10:00 – 17:00
Vstup volný.
Více na: http://www.icr.ro/praha/kulturn-daje/vystava-fotografie-ortodoxievernisaz-vystavy-jany-sustove-pevnosti-viry-cesta-do-nitra-rumunskychpravoslavnych-klasteru-a-kostelu.html
Anglická 26, Praha 2
[email protected].
cz www.icr.ro/praha/
INSTITUTUL CULTURAL ROMÂN DIN PRAGA
Miercuri, 1 februarie, ora 18.00 – EXPOZIŢIE. FOTOGRAFIE //
Vernisajul expoziţiei de fotografie „Artera dunăreană”, autor: Pavel Hroch
Locul desfăşurării: Galeria MeetFactory (Ke Sklárně 3213/15, Praha 5)
Expoziţia rămâne deschisă până pe 21 februarie.
Intrarea conform tarifelor galeriei.
Mai multe la: http://www.icr.ro/praga/evenimente-1/expozitie-fotografievernisajul-expozitiei-de-fotografie-artera-dunareana-autor-pavel-hroch.html
Marţi, 21 februarie – Vineri, 2 martie – Participare românească la
Festivalul Mene Tekel
Marţi, 21 februarie, ora 13.00 – EXPOZIŢIE // Vernisajul expoziţiei
comune „Drumurile către libertate“, curator Michal Kuchta
Locul desfăşurării: Sala de expoziţii a Universităţii Caroline (Ovocný trh 3-5,
Praga 1)
Miercuri, ora 20.00 – FILM // Proiecţia filmului „Balanţa“ de Lucian
Pintilie
Locul desfăşurării: Cinematograful Ponrepo (Bartolomějská 11, Praga 1)
Filmul este prezentat în original cu subtitrare în limba cehă.
Cuvânt introductiv: Dan Mircea Duţă, directorul ICR PragaEvenimentul se
desfăşoară sub patronajul E.S. Ambasadorul României în Cehia, doamna
Daniela Gîtman.
Intrarea liberú.
Mai multe la: http://www.icr.ro/praga/evenimente-1/participare-romaneasca-lafestivalul-mene-tekel.html
Miercuri, 29 februarie, ora 18.00 – LECTURĂ. TRADUCERI // Seară
literară românească în Casa Lecturii. Cuvânt introductiv: Libuše Valentová
Locul desfăşurării: Casa lecturii / Dům čtení (Ruská 192/1455, Praha 10)
Lectură din ultimele traduceri din limba română în limba cehă:
„Spune-mi Gioni“, de Aureliu Busuioc, traducere şi lectură Jiří Našinec
„Convorbiri cu Mihai I al României“, de Mircea Ciobanu,
traducere şi lectură Lydie Cerná
„Ghidul nesimţitului“, de Radu Paraschivescu,
traducere şi lectură David Božetěch
Intrarea liberă.
Mai multe la: http://www.icr.ro/praga/evenimente-1/lectura-traduceri-searaliterara-romaneasca-in-casa-lecturii.html
Până pe 13 martie – EXPOZIŢIE. FOTOGRAFIE. ORTODOXIE // Expoziţia
semnată de Jana Šustová
„Cetăţile credinţei. Drumul în inima mănăstirilor şi bisericilor ortodoxe
din România”
Locul desfăşurării: Galeria ICR Praga (Anglická 26, Praha 2)
Program de vizitare: Luni – Vineri, 10:00 – 17:00.
Intrarea liberă.
Mai multe la: http://www.icr.ro/praga/evenimente-1/expozitie-fotografieortodoxie-vernisajul-expozitiei-de-fotografie-cetatile-credintei-drumul-in-inimamanastirilor-si-bisericilor-ortodoxe-din-romania.html
OZNAMENÍ // RKI v Praze hledá dobrovolníky pro projekt Rumunsko –
Čestný host Mezinárodního knižního veletrhu „Svět knihy”
V roce 2012 bude Rumunsko čestným hostem Mezinárodního veletrhu knihy
„Svět knihy” (17. - 20. května 2012), v jehož rámci budou organizovány kulaté
stoly, čtení, vydávání knih, výstavy, divadelní představení, koncerty, filmová
představení, trh řemesel. Pro zajištění zdárného průběhu těchto aktivit hledá
RKI Praha dobrovolníky, kteří by se zapojili v období únor – květen 2012 do
organizování a průběhu rumunských kulturních akcí v rámci Veletrhu.
Termín podání dokumentace pro zájemce: 3. únor 2012
Více na: http://www.icr.ro/praha/tiskova-zprava-zpravy/oznamenirumunsky-kulturni-institut-v-praze-hleda-dobrovolniky.html
ANUNŢ // ICR Praga caută voluntari pentru proiectul România – Ţară
invitată la Târgul Internaţional de Carte „Lumea Cărţii”
În 2012, România va fi ţara invitată a Târgului de Internaţional de Carte „Lumea
Cărţii” (17-20 mai 2012). În acest cadru, vor fi organizate mese rotunde, lecturi,
lansări de carte, expoziţii, spectacole de teatru, concerte, proiecţii de film, târg
meşteşugăresc. Pentru derularea acestor evenimente, ICR Praga caută
voluntari doritori să se implice în perioada februarie-mai 2012 în organizarea şi
derularea evenimentelor culturale româneşti din cadrul Târgului.
Termen de depunere a candidaturii: 3 februarie 2012
Mai multe la: http://www.icr.ro/praga/comunicate-de-presa-anunturi/anunt-icrpraga-cauta-voluntari.html
OZNAMENÍ / Informace pro zájemce o vysokoškolské studium
rumunštiny
V letošním roce se absolventi středních škol mohou hlásit na studium
rumunštiny v rámci oboru "Jihovýchodoevropská studia" akreditovaného na
Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze (viz dole).
Přihlášku je třeba poslat na studijní oddělení FFUK do 29. 2. 2012.
Podrobné informace o průběhu přijímacího řízení v červnu 2012 obsahuje
webová stránka fakulty: www.ff.cuni.cz, rubrika "Uchazeč".
Více na: http://www.icr.ro/praha/tiskova-zprava-zpravy/oznameni-informacepro-zajemce-o-vysokoskolske-studium-rumunstiny.html
ANUNŢ // Informaţii pentru cei interesaţi de studiul românisticii în cadrul
universitar
În acest an, absolvenţii de liceu pot să se înscrie la cursurile de românistică în
cadrul secţiunii "Studii Sud-Est Europene" a Facultăţii de Filosofie din
Universitatea Carolină din Praga. Candidaturile pot fi depuse la departamentul
pentru studii FFUK până pe 29 februarie 2012.
Informaţii detaliate despre admiterea din iunie 2012 pot fi găsite pe site-ul
facultăţii: www.ff.cuni.cz, la rubrica "Candidatură".
Mai multe la: http://www.icr.ro/praga/comunicate-de-presa-anunturi/anuntinformatii-pentru-cei-interesati-de-studiul-romanisticii-in-cadrul-universitar.html
***
***
TANEC. CHOREOGRAFIE – LIDÉ A INSTITUCE // Oleg DANOVSKI
9. února 1917 na Ukrajině – 21. října 1996
Rumunský tanečník a choreograf, zakladatel rumunské školy moderního
baletu. Stál u zrodu prvního rumunského divadla baletu, byl jeho ředitelem a
dnes nese jeho jméno – Národní divadlo opery a baletu “Oleg Danovski” v
Konstanci.
Více na: http://www.icr.ro/praha/tanec-choreografie-lide-a-instituce/unor-olegdanovski.html
DANS. COREGRAFIE – OAMENI ŞI INSTITUŢII // Oleg DANOVSKI
9 februarie 1917 în Ucraina – 21 octombrie 1996
Dansator şi coregraf român, întemeietorul şcolii româneşti de balet modern,
fondatorul şi directorul primului teatru de balet din România, instituţie care
astăzi îi poartă numele - Teatrul Naţional de Operă şi Balet “Oleg Danovski” din
Constanţa.
Mai multe la: http://www.icr.ro/praga/dans-coregrafie-oameni-siinstitutii/februarie-oleg-danovski.html
RUMUNŠTÍ SOUČASNÍ SPISOVATELÉ // Dumitru ŢEPENEAG
(nar. 1937) je jedním z nejoriginálnějších rumunských prosaiků. V
padesátých letech psal výhradně do šuplíku, poprvé publikoval až koncem
šedesátých let, kdy stál u zrodu nového literárního směru - tzv. oneirického
estetismu. V Rumunsku tehdy vychází i jeho vrcholná sbírka Čekání
(Aşteptare). V roce 1975 byl nepohodlný spisovatel během pobytu v Paříži
zbaven rumunského občanství Ceauşescovým presidentským dekretem.
Nucen zůstat v emigraci začal od osmdesátých let psát francouzsky. K
psaní v rumunštině a do povědomí rumunských čtenářů se vrací až v
devadesátých letech, kdy jsou postupně vydávány jeho romány, mj. Hotel
Europa, jenž obdržel cenu UNESCO a nedávno vyšel i v češtině.
Více na: http://www.icr.ro/praha/rumunsti-soucasni-spisovatele/unordumitru-tepeneag.html
SCRIITORI ROMÂNI CONTEMPORANI // Dumitru ŢEPENEAG
S-a născut la 14 februarie 1937 la Bucureşti. Duce o viaţă boemă, se
pasionează de şah (va ajunge un nume în lumea şahistă), se împrieteneşte cu
Leonid Dimov. Începând din 1957 scrie proză scurtă, fantezistă, în divergenţă
cu estetica oficială şi, în consecinţă, nepublicabilă. Amestecul de ambiţie şi
spirit ludic, specific unui jucător de şah, îl determină să “inventeze”, în
colaborare cu Leonid Dimov, un nou curent literar, “onirismul”. Nu este vorba de
o aventură estetică reală, ci de un act de teribilism căruia i se calculează
dinainte “mutările”, de un joc de-a literatura.
Mai multe la: http://www.icr.ro/praga/scriitori-romani-contemporani/februariedumitru-tepeneag.html

Podobné dokumenty

RUMUNSKÝ KULTURNÍ INSTITUT V PRAZE 9. ledna, 19.00 hod

RUMUNSKÝ KULTURNÍ INSTITUT V PRAZE 9. ledna, 19.00 hod V roce 2012 bude Rumunsko čestným hostem Mezinárodního veletrhu knihy „Svět knihy” (17. - 20. května 2012), v jehož rámci budou organizovány kulaté stoly, čtení, vydávání knih, výstavy, divadelní p...

Více

RUMUNSKÝ KULTURNÍ INSTITUT V PRAZE Středa, 14. března

RUMUNSKÝ KULTURNÍ INSTITUT V PRAZE Středa, 14. března Až 13. března – VÝSTAVA. FOTOGRAFIE. ORTODOXIE // Výstava Jany Šustové „Pevnosti víry. Cesta do nitra rumunských pravoslavných klášterů a kostelů“ Místo konání: Galerie RKI v Praze (Anglická 26, Pr...

Více

si Vás dovoluje pozvat na Rumunský literární večer v Domě čtení

si Vás dovoluje pozvat na Rumunský literární večer v Domě čtení Ştiaţi că literatura română se ridică la nivel european? Ştiaţi că România va fi invitată de onoare a Târgului de carte „Lumea Cărţii“ din Praga, ediţia 2012?

Více

DEN RUMUNSKA ZIUA ROMÂNIEI

DEN RUMUNSKA ZIUA ROMÂNIEI ZIUA ROMÂNIEI în cadrul festivalului Mene Tekel

Více

Program - Červen Iunie

Program - Červen Iunie Până pe 10 iunie – ARHITECTURĂ, FOTOGRAFIE / Patrimoniul UNESCO. Patrimoniul naţional din România: Bisericile fortificate din jurul Braşovului. Conservarea şi protejarea monumentelor de patrimoniu ...

Více

www.facebook.com /rumunskyinstitut

www.facebook.com /rumunskyinstitut RUMUNSKÝ KULTURNÍ INSTITUT V PRAZE

Více