Kamil Forman

Transkript

Kamil Forman
Číslo jednací: 120 EX 45291/10-27
USNESENÍ
Soudní exekutor JUDr. Dalimil Mika, LL. M., Exekutorský úřad Klatovy, Za Beránkem 836, 339 01
Klatovy, pověřený provedením exekuce podle vykonatelného platební výměr č.j. 4241001213 , který vydal
VZP ČR, ÚP Klatovy dne 29.06.2010 a který se stal pravomocným dne 27.07.2010 a vykonatelným dne
27.07.2010, platební výměr č.j. 2141001212 , který vydal VZP ČR, ÚP Klatovy dne 29.06.2010 a který se
stal pravomocným dne 27.07.2010 a vykonatelným dne 12.08.2010 (exekuční titul) a na základě usnesení
Okresní soud v Klatovech č.j. 27 EXE 3487/2010-10,
proti povinnému:
KAMIL FORMAN, ČÍHAŇ 69, 34142, ČÍHAŇ, nar.18.04.1992
na návrh oprávněného: Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR, ÚP VZP Klatovy, Masarykova 340,
33901, Klatovy, IČ 41197518
Pro 17 349,00 Kč s příslušenstvím
rozhodl takto:
dražební jednání movitých věcí nařízených na den 28.07.2011 v 09.30 hod. v sídle Exekutorského úřadu Klatovy,
Za Beránkem 836, 339 01 Klatovy, usnesením č.j. 120 ex 45291/10-20 ,
jehož předmětem měla být movitá věc: poř. č.1 souboru movitých věcí dražených jako celek
Hifi věž AIWA + 2 repro, Monitor HI­KC, kytara EPIPHONE, el. Kytara BACH + obal, Genius
– Domácí kino, věž SHARP
se nekoná
Odůvodnění
Ve shora uvedené věci soudní exekutor usnesením ze dne 12.7.2011 vydal v souladu s § 52 odst. 1,2 e.ř. a za
použití ustanovení § 328b odst. 3 a souvisejících ustanovení o.s.ř. dražební vyhlášku, kterou stanovil termín
dražebního jednání na den 28.07.2011 v 09.30 hod. s tím, že předmětem dražby budou movité věci uvedené
ve výrokové části tohoto usnesení.
Byla podána vylučovací žaloba před zahájením držby.
Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.
V Klatovech, dne 28.7.2011
____________________________
JUDr. Dalimil Mika, LL.M., v.r.
soudní exekutor
Za správnost vyhotovení:

Podobné dokumenty

Kamil Forman

Kamil Forman II. Zájemci o dražbu si mohou dražené movité věci prohlédnout na výše uvedeném místě téhož dne před zahájením dražby, a to od 09:15 do 09:30 hod. III. Předmětem dražby budou následující věci: poř. ...

Více

european retail summit 2016

european retail summit 2016 Klávesové nástroje a kytary klávesové nástroje Značky

Více

Symboly - Muzikus.cz

Symboly - Muzikus.cz fax : (0 2) 8 7 6 1 3 0 ç ís l o 2 , V. ro ç n í k O b c h o d n í d i st r i b u c e p ro M o rav u

Více

Vintage Wine Red Les Paul

Vintage Wine Red Les Paul Kytara by se dala přirovnat k les paulům od Epiphone - levnější kopie kytar Gibson se stejným vzhledem, ale jinými vlastnostmi. Na první pohled je to velice pěkná kytara, které byste určitě netypov...

Více

usnesen í

usnesen í MS 400 H, Flash paměť 32 GB, 8ks batoh, 8 ks taška na notebook, repro LOGITECH Z520, repro LOGITECH Z523, repro EASY METRO ET - 615, 2 ks repro EASY REDSTAR RS - 303, repro REDSTAR RS -220, repro G...

Více

U S N E S E N Í

U S N E S E N Í 4241001551 , který vydal VZP ČR, Krajská pobočka pro Karlovarský kraj dne 19.07.2010 a který se stal pravomocným dne 10.08.2010 a vykonatelným dne 10.08.2010, platební výměr č.j. 2141001550 , který...

Více

ŠKODA BIKE marathon 2008

ŠKODA BIKE marathon 2008 3 . FACTOR BIKE TEAM

Více

U S N E S E N Í O d ů v o d n ě n í 1

U S N E S E N Í O d ů v o d n ě n í 1 Dražební jednání nemovitých věcí nařízených na den 18.12.2013 v 11.30 hod. v sídle Exekutorského úřadu Praha 3, Strojírenská 47/18, 155 21 Praha 5 - Zličín, usnesením č.j. 144 EX 20317/11-85, jehož...

Více