PLAVECKÝ BAZÉN SWIMMING POOL VÝSTAVIŠTĚ

Transkript

PLAVECKÝ BAZÉN SWIMMING POOL VÝSTAVIŠTĚ
.
PLAVECKÝ BAZÉN SWIMMING POOL
VÝSTAVIŠTĚ
CENÍK PRO VEŘEJNOST PLATNÝ OD 1.9.2013
Parametry bazénu:
rozměry: 25m x 12,5m
hloubka: od 1,2m do 3,8m
Příslušenství bazénu:
* celkem 6 plaveckých drah
* pára (oddělená ženy a muži)
* šatny pro veřejnost
* 4x šatny pro školy (šatna 25 osob)
* bezbariérový přístup včetně spouštěcího zařízení
* v těsné blízkosti bazénu parkoviště (zpoplatněné)
* občerstvení
* sklady pomůcek
Plné vstupné:
60 minut
90 minut
permanentka 10+1
permanentka na 5 měsíců (s volitelným začátkem platnosti)
permanentka roční
100 Kč
130 Kč
1000 Kč
3990 Kč
7980 Kč
Zvýhodněné vstupné:
60 minut
50 Kč
90 minut
65 Kč
permanentka 10+1
500 Kč
permanentka na 5 měsíců (s volitelným začátkem platnosti) 1995 Kč
permanentka roční
3990 Kč
děti 6 – 15 let (po předložení platného dokladu s fotografií, jménem a datem narození)
studenti (po předložení platného indexu nebo platného stud. průkazu), max. do 26 let
TP, ZTP, ZTP/P (po předložení platného průkazu)
senioři od 60ti let (po předložení platného OP)
Zdarma:
děti do 6ti let
1 doprovod TP, ZTP, ZTP/P
50 Kč za každých i započatých 30 minut
Překročení limitu:
(platí i pro vstupy na permanentku 10+1)
Všechny ceny jsou včetně DPH.
.
PLAVECKÝ BAZÉN SWIMMING POOL
VÝSTAVIŠTĚ
PRICELIST FOR PUBLIC VALID FROM SEPTEMBER 1, 2013
Pool parameters:
dimensions:
25m x 12.5m
depth:
from 1.2m to 3.8m
Pool features:
* a total of 6 swimming lanes
* steam (separate for men and women)
* public change room
* 4x change rooms for schools (25 person change rooms)
* barrier-free access, including lowering equipment
* parking lot (paid) in closer proximity to the pool
* refreshments
* equipment storage
Full admission:
60 minutes
90 minutes
10+1 pass
5-month pass (with optional start date)
yearly pass
Discounted admission:
60 minutes
90 minutes
10+1 pass
5-month pass (with optional start date)
yearly pass
100 CZK
130 CZK
1000 CZK
3990 CZK
7980 CZK
50 CZK
65 CZK
500 CZK
1995 CZK
3990 CZK
children 6 – 15 years (upon presentation of a valid photo ID with name & date of birth)
students (after presenting a valid student record or valid student card), up to 26 years
handicapped persons [TP, ZTP, ZTP/P card holders] (after presenting a valid document)
seniors from 60 (after presenting a valid identity card)
Free:
children up to 6 years old
1 accompanying person [TP, ZTP, ZTP/P card holders]
Exceeding the limit: 50 CZK for each 30 minutes
(also applies to entry based on the 10+1 pass)
All prices are including VAT.