Ceník - plavecký bazén_pro veřejnost1

Transkript

Ceník - plavecký bazén_pro veřejnost1
PLAVECKÝ BAZÉN/SWIMMING POOL
VÝ ST AVI ŠTĚ PR AHA HOL EŠOVI CE
CE NÍ K PRO VE ŘE JNO S T PLA T NÝ O D 1 . 1 . 2 0 1 5
P R I C E L I S T F O R PUBLIC VALID F R O M J A N U A R Y 1 , 2 0 1 5
PLNÉ VSTUPNÉ/FULL ADMISSION FEES
60 minut
100,- Kč
90 minut
130,- Kč
permanentka 10+1
1 000,- Kč
60 minutes
100 CZK
90 minutes
130 CZK
10+1 pass
1 000 CZK
permanentka na 5 měsíců (s volitelným začátkem platnosti)
3 990,- Kč
5-month pass (with start date of your choice)
3 990 CZK
ZVÝHODNĚNÉ VSTUPNÉ/CONCESSIONARY ADMISSION FEES
60 minut
50,- Kč
90 minut
65,- Kč
permanentka 10+1
500,- Kč
60 minutes
50 CZK
90 minutes
65 CZK
10+1 pass
500 CZK
permanentka na 5 měsíců (s volitelným začátkem platnosti)
1 995,- Kč
5-month pass (with start date of your choice)
1 995 CZK
ZVÝHODNĚNÉ VSTUPNÉ PLATÍ PRO/ CONCESSIONARY ADMISSION FEES APPLICABLE TO:
děti 6 – 15 let (po předložení platného dokladu s fotografií, jménem a datem narození)
children aged 6 – 15 years (upon presentation of valid photo ID with name & date of birth)
studenti (po předložení platného indexu nebo platného student. průkazu, max. do 26 let)
students ( upon presentation of valid student record or card, aged 26 or younger)
TP, ZTP, ZTP/P (po předložení platného průkazu)
handicapped person - TP, ZTP, ZTP/P disabled persons (upon presentation of valid card )
senioři od 60 let (po předložení platného OP)
seniors above 60 (upon presentation of valid ID)
VSTUP ZDARMA/FREE ADMISSION
děti do 6 let
children up to 6 years old
Rozvojové projekty Praha, a.s.
Opletalova 929/22, 110 00 Praha 1
www.rprg.cz
[email protected]
IČ 25649329
DIČ CZ25649329
1 doprovod TP, ZTP, ZTP/P
1 accompanying person (of disabled person )
PŘEKROČENÍ LIMITU/EXCEEDING THE LIMIT
50,- Kč za každých i započatých 30 minut (platí i pro vstupy na permanentku 10+1)
50 CZK for each 30 minutes over the limit (applies also to entry with 10 +1 pass)
VŠECHNY CENY JSOU VČETNĚ DPH/ALL PRICES INCLUDE VAT.
PA RA ME T RY A P ŘÍ S L UŠE N ST VÍ BA ZÉ N U
P OOL P ARAMETRES & FEATURES
PARAMETRY
BAZÉNU
POOL PARAMETRES
rozměry 25 m x 12,5 m
hloubka od 1,2 m do 3,8 m
dimensions 25 m x 12.5 m
depth: from od 1.2 m to 3.8 m
PŘÍSLUŠENSTVÍ BAZÉNU/POOL FEATURES
»
6 plaveckých drah
6 swimming lanes
»
pára (oddělena pro ženy a muže)
steam room (separate for women and men)
»
šatny pro veřejnost
changing rooms for public
»
4x šatna pro školy (1 šatna pro 25 osob)
4x changing rooms for schools (25 persons per 1 changing room)
»
bezbariérový přístup včetně spouštěcího zařízení
barrier-free access, including lowering device
»
občerstvení
refreshments
»
sklady pomůcek
equipment storerooms
»
v těsné blízkosti bazénu parkoviště (zpoplatněné)
paid car park in close proximity to pool
Rozvojové projekty Praha, a.s.
Opletalova 929/22, 110 00 Praha 1
www.rprg.cz
[email protected]
IČ 25649329
DIČ CZ25649329