O nohách 17.4.2015

Komentáře

Transkript

O nohách 17.4.2015
Centrum komplexní péče Sámova s.r.o.
Sámova 410/28, 101 00 Praha 10
tel: 777 980 996, 271 745 783
www.ckpsamova.cz, [email protected]
www.facebook.com/ckpsamova
Centrum komplexní péče Sámova Vás zve na odborný kurz
O NOHÁCH
Kurz z oboru fyzioterapie funkce Clary-Marie Heleny Lewitové
Motto: Nohy nás nesou životem.
Nesou nás nohy životem?
Co pro ně můžeme udělat?
Lektor:
Mgr. Marek Král
Termín:
Pátek 17. dubna 2015
Místo konání:
Centrum komplexní péče Sámova s.r.o.
Sámova 410/28, 101 00, Praha 10
Objednání:
online na http://tinyurl.com/o-nohach-17-4
nebo na tel.: 777 980 996 (recepce)
Dotazy:
[email protected]
Cena:
1200,-Kč (platba nejpozději do 3.4.2015)
Platba:
Detailní informace o platbě jsou uvedeny na konci pozvánky.
ČTĚTE POZORNĚ!!!
Anotace odborného kurzu:
Kurz O nohách je aplikací přístupu Clary Lewitové na konkrétní část těla. Navazuje na základní
řadu kurzů z fyzioterapie funkce. Základní řada obsahuje čtyři třídenní kurzy (Forma, funkce,
facilitace; Pohyb a stabilita; O dýchání a Funkční tape). Absolvování předešlých kurzů NENÍ
podmínkou účasti, ale v porozumění přednášeným poznatkům může účastníkům pomoci.
V kurzu chceme ukázat i praktické využití, nicméně vzhledem k časovým a prostorovým
možnostem nemůžeme nabídnout ucelený výklad Fyzioterapie funkce. K praktickému nácviku
celkového vyšetření a terapeutického ovlivnění slouží vícedenní kurzy z řady Fyzioterapie funkce
(možno taktéž absolvovat v CKP Sámova).
Přístup Clary Lewitové (Fyzioterapie funkce):
Clara Lewitová vyvinula za léta praxe svůj originální přístup, který nazývá fyzioterapie funkce. Při
své práci vychází z vnímání a pozorování lidského těla a jeho funkcí. Sleduje, která část těla je
v malém, velkém nebo optimálním napětí a jak si stojí ke zbytku těla. Při terapii využívá jemnou
techniku doteků, kterými napětí optimalizuje. Stabilizuje klouby, pracuje s chodidly a vnímáním
dotyků. Učí pacienta, jak vnímat své tělo a jak s ním zacházet, aby dlouhodobě minimalizoval nebo
úplně vyléčil své obtíže. Vždy má na paměti, že terapeut i pacient jsou v neustálém procesu učení
se. Každá situace pak dává možnost najít pro pacienta další cestu, jak pracovat se svým tělem.
Mgr. Marek Král:
Vystudoval v roce 2000 magisterské studium fyzioterapie na Karlově univerzitě v Praze se
specializací na somatopsychoterapii. Mezi lety 2002 až 2008 působil jako asistující lektor Clary
Lewitové. Od roku 2008 pracuje jako samostatný učitel „Fyzioterapie funkce“, přístupu
vycházejícího z učení Clary Lewitové v kurzech i v rámci výuky bc. i mgr. studentů UK FTVS.
V současné době je fyzioterapeutem v soukromé ambulanci „die Praxis“, Physiotherapie Thom
Kuipers ve Švýcarsku.
Časový harmonogram:
14:30 – 15:00
15:00 – 16:30
16:30 – 17:30
17:30 – 18:00
18:00 – 19:00
19:00 – 19:30
Prezence účastníků a organizační záležitosti
Diagnostika funkčních poruch z tvaru, z palpace a vyšetření vnímání
Možnosti terapie: stimulace, relaxace, mobilizace, stabilizace.
Přestávka
Tape, aktivní cvičení, chůze. Klinické souvislosti.
Závěrečné shrnutí a diskuse
Určeno pro:
Fyzioterapeuty, lékaře, maséry, pohybové terapeuty i další zájemce.
Akreditace:
Na UNIFY ČR byla podána žádost o přidělení souhlasného stanoviska k započítání vzdělávací akce
do kreditního systému (4 kredity).
S sebou:
Pohodlné oblečení, psací potřeby, blok.
Koordinátoři kurzu:
Bc. Markéta Zikmundová a Mgr. Martin Süss
Těšíme se na setkání s Vámi.
2
POSTUP OBJEDNÁNÍ A ZPŮSOB PLATBY:
Předem děkujeme, že pozorně čtete následující pokyny.
1. Zarezervujte si místo online na http://tinyurl.com/o-nohach-17-4 nebo na tel.: 777 980 996
(recepce CKP Sámova). Zde zadejte Vaše jméno, kontaktní telefon a emailovou adresu. V případě
zrušení Vaší rezervace, prosíme, zatelefonujte opět na recepci.
2. Postup při platbě převodem na běžný účet, když zároveň potřebujete vystavit daňový doklad:
Než uhradíte poplatek, zašlete svoji objednávku na emailovou adresu: [email protected] která
musí obsahovat:
• název a termín konání kurzu
• částka, kterou budete hradit
• jméno a příjmení účastníka
• název společnosti (firmy) s uvedením IČO, DIČ, na které má být vystavena faktura
Na základě objednávky Vám obratem zašleme e-mailem fakturu. Až na základě zaslané faktury,
proveďte platbu, a to nejpozději 3.4.2015. Originál faktury dostanete na místě, v den konání kurzu.
3. Postup při platbě převodem na běžný účet, když zároveň potřebujete vystavit potvrzení o
přijaté platbě:
Nejpozději do 3.4.2015 uhraďte poplatek za kurz převodem na účet: 262491006/0300 , variabilní
symbol 17042015, v poznámce uveďte jméno účastníka kurzu! Potvrzení o platbě přijaté na náš
účet Vám na žádost vystavíme a předáme přímo na kurzu.
4. Postup při platbě hotovostí na recepci Centra komplexní péče Sámova:
Nejpozději 3.4.2015 uhraďte v hotovosti poplatek za kurz na recepci. Zde Vám na požádání
vystavíme daňový doklad o zaplacení.
STORNO PODMÍNKY:
Co dělat, pokud jste poplatek již zaplatili a nemůžete se kurzu zúčastnit?
Omluvíte-li se na naší recepci do pátku 3.4.2015 do 18:00, bude Vám celá částka vrácena zpět.
Vrácení částky po omluvě na recepci dále domlouvejte e-mailem na adrese: [email protected] .
Pokud se neomluvíte nebo se omluvíte později, pak Vám zbývá možnost najít si za sebe
náhradníka, jinak celá částka propadne našemu zařízení.
Děkujeme za pochopení.
3

Podobné dokumenty

Pozvánka Burn out syndrom a my 7.5.2016

Pozvánka Burn out syndrom a my 7.5.2016 na tel.: 777 980 996 (recepce CKP Sámova). Zde zadejte Vaše jméno a kontaktní telefon. V případě zrušení Vaší rezervace, prosím, zatelefonujte opět na recepci. 2. Postup při platbě převodem na běžn...

Více

Pozvánka - Centrum komplexní péče Dobřichovice, sro

Pozvánka - Centrum komplexní péče Dobřichovice, sro slouží jako variabilní symbol platby. Platbu pošlete na účet číslo: 255925822/0300, variabilní symbol = číslo faktury, nejpozději do 18. 12. 2015. Zpětné vystavení faktury je zpoplatněno částkou 30...

Více

Sestava 1

Sestava 1 Až budeme znát všechny termíny představení (do konce září), pošleme vám objednávku zpět s vyplněným termínem a hodinou a požádáme vás o potvrzení této objednávky, taktéž e-mailem. Jakmile objednávk...

Více

Prohloubení práce s Myofasciální Integrací

Prohloubení práce s Myofasciální Integrací online na webu www.roseta.cz v sekci semináře. U každého kurzu je možnost rezervace místa online vyplněním dotazníku. V dotazníku prosím vyplňte, zda máte zájem o dvoudenní kurz nebo jednodenní kur...

Více

09.03.2011 Zpravodaj 2011/03

09.03.2011 Zpravodaj 2011/03 sloužících k trvalému nebo dočasnému bydlení a jejich příslušenství. Tyto preventivní kontroly provádí členové SDH Deštná na základě ustanovení zákona číslo 133/1985 Sb. v platném znění a jsou z d ...

Více

PODMÍNKY A INFORMACE

PODMÍNKY A INFORMACE • v případě vystavení faktury je nutné mi předem nahlásit Vaše fakturační údaje • platba za výběr fotek nad rámec balíčku se převádí na účet nebo se platí v hotovosti při předání výsledných fotogra...

Více