Project Chocolate factory

Transkript

Project Chocolate factory
Project Chocolate factory
Class 1.B ( Little Ants )
Czech Republic
Projekt Čokoládovna
Naše třída 1.B – Mravenečci navštívila malou čokoládovnu ve Vizovicích.
Paní majitelka nás provedla celou výrobnou a seznámila se všemi
zaměstnanci. Ukázala nám, jak se vyrábí jejich čokoládové figurky a pralinky.
Všechno jsme mohli ochutnat . Potom jsme zjišťovali z čeho se dělá
čokoláda a kterou máme nejraději. Na závěr jsme si koupili čokoládové
figurky i domů pro rodiče.
Project Chocolate factory
• Our class 1.B called “Little Ants” visited a small chocolate factory in
Vizovice. The owner showed us round the whole factory and introduced
all the employees to us. She showed us how their chocolate truffles and
figures are made. We could taste them all. Then we found out what the
chocolate is made from and which kind we like best. At the end of our
visit we bought chocolate figures as gifts for our families.
Čokoládovna Carletti
Vizovice, Česká republika
The Chocolate factory „Carletti“
Vizovice, Czech Republic
Budova Čokoládovny
Building
Výroba
Production
Suroviny:
Cocoa beans
fat
sugar
Raw materials
Ochutnávka
Tasting
Sklad
Store
Čokoláda, kterou máme rádi:
Our favorite kinds of chocolate:
…zpátky domů vlakem.
…back home by train.

Podobné dokumenty