3. B - Glass Art Studio [režim kompatibility]

Transkript

3. B - Glass Art Studio [režim kompatibility]
Projekt „Továrna v mém kraji“
Factory in my region
Třída: 3.B
Vyučující: Vilma Čubanová
Školní rok: 2010/2011
V rámci projektu
„Továrna v mém kraji“
jsme navštívili sklárnu
JOGS ve Vizovicích.
At the beginning of the project,
we visited a small glass art
studio JOGS in Vizovice.
Sklářské studio se
zabývá ruční výrobou
dárkových předmětů,
figurek a olejových
lamp.
In the Glass Art Studio therer are
hand-made glass gift goods,
figures and oil lamps.
Ve sklárně pracuje pouze jeden zaměstnanec –
Jindřich Obšívač, který před založením studia v
roce 2001, pracoval ve sklárně Simon Pearce ve
Windsoru.
Only 1 worker - Jindřich Obšívač works in the glass factory.
Before the company was found, he had worked in the glass
factory Simon Pearce in Windsor.
Pan Obšívač nám ukázal
výrobu skleněného listu,
ptáčka a hlemýždě. Viděli
jsme nástroje, které k
výrobě používá, i
sklářskou a chladící pec.
Mr. Obšívač showed us, how to
make a glass leaf, bird and
snail.
Po návratu ze sklárny jsme
společně kreslili, co se
nám ve sklárně nejvíce
líbilo.
At school, we drew pictures about
the glass factory.
V českém jazyce jsme psali
a tvořili pohlednice z
výletu do sklárny.
In Czech lesson, we wrote and
drew postcards from our trip to
the factory.
V prvouce jsme si nachystali
pro žáky třídy 3.A úkoly.
Poté, co jsme jim
povykládali o našich
zážitcích, je ve skupinkách
plnili.
In Science lesson, we prepared
tasks for pupils from 3.A.

Podobné dokumenty