Osvětim, Krakov, Vělička, 25. 9. 2014

Transkript

Osvětim, Krakov, Vělička, 25. 9. 2014
Exkurze žáků druhého stupně
a gymnázia do Polska
K
oncem září vyjeli žáci druhého stupně a gymnázia na exkurzi do Polska. Cílem byly koncentrační
tábor Osvětim, historické město Krakov a solné doly ve Věličce.
Nejhlubší zážitky si všichni odnesli z naší první zastávky v Osvětimi
a v likvidačním táboře Březinka. Během konfrontace s historickými
daty, tunami předmětů, které zbyly po zavražděných lidech, a ponurými
prostorami cítili všichni vážnost a smutek. David napsal: „Byla to opravdu,
ale opravdu lekce pro všechny. Všechny ty myšlenky a smíšené pocity byly
na ostatních opravdu znát. Nikomu zde nebylo do smíchu. Ostříhané vlasy,
rozlámané brýle, fotografie, kresby, portréty a tak dále. Za sebe mohu napsat,
že jsem do té doby nevěřil, že by se s lidmi dalo zacházet hůře než s věcmi. Na
závěr jsem si mohl jen oddychnout, že se toto netýká naší generace (doufám,
že ani týkat nebude) a že mám takový život, jaký mám.“
Dopoledne následujícího dne bylo věnováno prohlídce nejznámějších
krakovských pamětihodností. Viděli jsme, jak krakovský drak chrlí oheň,
prohlédli jsme si dvě nejvýznamnější katedrály a na oběd jsme se rozešli do
restaurací v centru. Odpoledne už jsme se nacházeli 300 metrů pod zemí ve
Věličce. Solné doly jsou zařazeny mezi památky UNESCO a skutečně si to
díky své jedinečné atmosféře zaslouží. Všechny zaujalo, co všechno se ze soli
dá vytvořit. Hodiny pod zemí uběhly jako voda a my, posíleni dýcháním
zdravého slaného vzduchu, jsme se na sklonku dne vydali zpátky do Čech.
Své zážitky z exkurze potom žáci zpracovali jednak ve formě pracovního listu, který byl připraven vyučujícími dějepisu a zeměpisu, jednak
ve formě článku. Celou akci pro nás připravila cestovní agentura pro
školy Pragotour Plus, které patří pochvala za profesionalitu a perfektně
připravený program. v
Second Stage and High School Students Travel to Poland
A
people could be treated worse than things. In
conclusion, I left relieved that this tragedy did
not occur during our generation (hopefully it
never will) and grateful for the life that I have.”
The next morning was devoted to sightseeing around Krakow. We saw Krakow’s
fire-breathing dragon, toured two important
cathedrals, and ate in the charming city center
restaurants. In the afternoon, we traveled
300 meters underground to the Wieliczka
salt mines, classified as a UNESCO treasure
thanks to its unique atmosphere. We were
surprised to learn all the things that can be
made from salt! After hours underground, we
emerged with a boost of energy from breathing the salty air, and finally made our way
t the end of September, second stage and
high school took a multiple-day field trip
to Poland. The main destinations of the trip
were Auschwitz concentration camp, the
historic city of Krakow and the Wieliczka salt
mines.
All participants were deeply affected by
the visit to Auschwitz and Birkenau. Coming
face to face with the haunted spaces and thousands of items left behind by the victims left
everyone feeling somber and serious. David
wrote: “It was a huge lesson for all of us. There
were tons of mixed thoughts and feelings. Not
one person laughed. Clippings of hair, broken
glasses, photographs, drawings, portraits....
Personally, I previously never believed that
n
Y
Z
[
\
]
^
_
`
a
b
c
]
[
Z
d
e
f
g
h
]
i
e
j
k
e
c
a
l
e
f
e
j
k
e
c
m
n
o
p
back to Bohemia.
Students reflected on their experiences during this excursion in assignments prepared by
their history and geography teachers, as well
as writing an article. A special thanks goes
to the school travel agency Pragotour Plus,
which prepared the trip with the utmost
professionalism.v
q
r
z
s

„
v

“
t

}
|
v
ƒ
s
’
…
ˆ
r
…
Š
v
}
x
€
q
}
w
„
‰
Ž
Ž
u
‚
y
|
y
y
y

Ž
r
z
†
‡
‹
|
„
|
r
{
s
|
t
ƒ
|
v
‚
Š
ˆ
}
~
s
ˆ

€

s
Œ

}
v

|
‘
’