prezentace

Transkript

prezentace
YOU
YOUR
PATIENTS
PŘÍMÉ KONTROLOVANÉ KANÁLY
V SEGMENTU RETAILU
PETR DVOŘÁK
PHOENIX LÉKÁRENSKÝ VELKOOBCHOD, A.S., 02/2016
AGENDA
1.
PHOENIX GROUP CZ - ABOUT US
2.
PARALELNÍ OBCHOD
3.
DTP/DTH - PRINCIP
4.
OBJEMY, ZKUŠENOSTI, REFERENCE
5.
ALL-IN-ONE BY PHOENIX
24.02.2016
PHOENIX All-in-One
2
PŘÍMÉ KONTROLOVANÉ KANÁLY V SEGMENTU RETAILU
1. PHOENIX GROUP CZ – about us
BENU, evropská lékárenská síť,
No.2 v ČR, více než 180 vlastních
a franšízových lékáren.
Pre-wholesalingové modely –
konsignační sklady a „skladové
servisy“ pro 150+ výrobců.
6 obchodních center, 700
zaměstnanců, roční obrat obrat 
23 mld. Kč (2014/15)
Moderní a inovativní koncept
založený na moderní oficíně a
optimalizované prezentaci
produktů s vysokým podílem
volného prodeje.
NEW! OD 2015 projekt
evropské logistiky CEE
BRIDGE, t.č. pro TAKEDA,
SERVIER, XANTIS PHARMA.
No. 1 i v provozování modelů
přímé distribuce – DTP, DTH
V současné době prochází v ČR
dynamickým rozvojem.
Plně GDP certifikovaný
velkoobchod, leader na
distribučním trhu v České
republice s tržním podílem 40%
(IMS, 2015)
24.02.2016
PHOENIX All-in-One
V současné době pravidelné
zásobování distributorů v CZ, SK,
HU, CRO, SLO, AT*, DE*, RU a
CIS státy
3
PŘÍMÉ KONTROLOVANÉ KANÁLY V SEGMENTU RETAILU
2. PARALELNÍ OBCHOD
CZ RÁMEC
 CZ je převážně zdrojovou zemí
 Zlomovými roky 2011 (růst počtu D licencí) a 2013 (změna legislativy – novela ZoL)
Market and Market Growth 2008-2019
54 000
12,00%
9,66%
51 378
52 000
50 098
50 000
48 000
46 000
50 662
49 983
49 908
47 938
3,80%
2,95%
50 432
50 886
9,00%
6,00%
47 526
3,00%
0,90%
0,90%
0,70%
-0,86%
-1,39%
51 600
5,17%
45 685
-0,38%
51 242
0,70% 0,00%
44 000
-3,00%
-5,38%
42 000
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Market in FP, mCZK
-6,00%
2014
2015
Market growth in %
2016
2017
2018
2019
 2014: objem PO cca 4,6 mld Kč, 10% IMS trhu, 2015 pokles cca o 18% na 3,8 mld. Kč
24.02.2016
PHOENIX All-in-One
4
PŘÍMÉ KONTROLOVANÉ KANÁLY V SEGMENTU RETAILU
2. PARALELNÍ OBCHOD
MOŽNÁ OMEZENÍ DYNAMIKY ROZVOJE PARALELNÍHO OBCHODU
 Sbližování evropských cen zejména u nově uváděných produktů
 Modely přímé distribuce – DTP, DTH
 Obecný nedostatek produkce
 Nová účinná legislativa k zajištění plynulého zásobování pacientů léčivy
 Změny kursu CzK
 ESM
24.02.2016
PHOENIX All-in-One
5
PŘÍMÉ KONTROLOVANÉ KANÁLY V SEGMENTU RETAILU
2. PARALELNÍ OBCHOD
AKTUÁLNĚ NENÍ REEXPORT SOUČÁSTÍ OBCHODNÍ STRATEGIE PHOENIX CZ
 Současné objemy zanedbatelné ( 0,2% obratu, klesající tendence – o 60% vs. 2013)
 PHOENIX nemá zvláštní oddělení zabývající se PO, případné obchody spíše spontánní
 PHOENIX nechce ani vylepšovat výsledky hospodaření PO ani na něm být hospodářsky závislý
PHOENIX - SNAHA O MAXIMÁLNÍ TRANSPARENCI
 Podpora aktivit výrobních společností k zachování plynulého a transparentního zásobování trhu – např.
DTP, DTH modely
 Hlášení o dodávkách dat SUKL = IMS
 Ochota kdykoli podrobit tato data porovnání či auditu
24.02.2016
PHOENIX All-in-One
6
PŘÍMÉ KONTROLOVANÉ KANÁLY V SEGMENTU RETAILU
3. PODSTATA DTP/DTH modelů
DTP je takový model přímé distribuce, kdy výrobce přebírá úlohu distributora, přičemž (nikoli povinně)
využívá m.j. ustanovení §77, čl.2 ZoL, kdy „distributor je oprávněn smluvně sjednat část distribuce léčivých
přípravků u jiné osoby, přičemž jeho odpovědnost za škodu v takovém případě zůstává nedotčena.
Distributor si ve smlouvě sjedná právo kontrolovat u této osoby dodržování správné distribuční praxe“.
Smlouva:
- komisionářská – distributor činí vlastním jménem na cizí účet
- příkazní (mandátní) – distributor činí cizím jménem na cizí účet
Smlouva kromě toho obsahuje další prvky – obchodní ustanovení, aspekty hospodářské soutěže,
smlouvu o kvalitě a farmakovigilanci, mlčenlivost, KPI´s, sankce, compliance, anti-briberry ustanovení
atd.
Pro oba modely je charakteristické, že zboží je majetkem výrobce-distributora a že
veškeré obchodní a logistické aktivity jsou smluvním distributorem prováděny
na základě instrukcí výrobce-distributora, který za ně nese plnou zodpovědnost.
24.02.2016
PHOENIX All-in-One
7
PŘÍMÉ KONTROLOVANÉ KANÁLY V SEGMENTU RETAILU
3. PODSTATA DTP/DTH modelů
Rozdíly komisionářská vs. příkazní (mandátní) nejsou kromě právněúčetních odlišností zásadní, v denní praxi se liší pouze administrativní
náročností na straně výrobce (fakturace, účtování…)
Soutěžní aspekty: investice do zavedení modelu, zákaz vzájemného
financování, mlčenlivost, smluvní i praktické oddělení činností, nezávislost
businessů, atd.
Komplex SDP dokumentace vč. distribuční licence: klíčová role tzv.
„odpovědné (kvalifikované) osoby“
Naprosto zásadní vliv přípravy IT systémů; různá úroveň propojení
ERP systémů výrobce a distributora až po on-line přenosy; flexibilita
PHOENIX konkurenční výhodou
Jedná se o administrativně i technicky náročný proces spolupráce obou smluvních
stran s plným uvědoměním nákladů i zodpovědnosti.
24.02.2016 PHOENIX All-in-One
8
PŘÍMÉ KONTROLOVANÉ KANÁLY V SEGMENTU RETAILU
4. DTP/DTH - vývoj objemu a počtu balení
DTP/DTH vývoj objemu v Kč
5 000 000
50,00%
47%
47%
40,00%
36%
30,00%
2 500 000
20,00%
10,00%
0
2011
0
0,00%
2012
tis. Kč
2013
% nárůst
2014
2015
2 Procento klouzavého průměru (% nárůst)
V posledních 2 letech nárůst spíše hospital products
Dynamika růstu bude záviset na účinnosti přijaté legislativy a schopnosti SUKL
postihovat jednání v rozporu s legislativou
24.02.2016
PHOENIX All-in-One
9
PŘÍMÉ KONTROLOVANÉ KANÁLY V SEGMENTU RETAILU
4. DTP/DTH - vývoj objemu a počtu balení
DTP/DTH vývoj počtu balení
6 000 000
50,00%
40,00%
39%
30%
30,00%
3 000 000
20,00%
13%
10,00%
0
0
2011
0,00%
2012
Počet ks
2013
% nárůst
2014
2015
2 Procento klouzavého průměru (% nárůst)
Vývoj počtu balení není tak strmý, potvrzuje to trend nárůstu spíše dražších SKU´s
24.02.2016
PHOENIX All-in-One
10
PŘÍMÉ KONTROLOVANÉ KANÁLY V SEGMENTU RETAILU
4. OBJEMY, ZKUŠENOSTI, REFERENCE
 DTP/DTH - jediný model, který úspěšně zabezpečuje dostatek produktů pro lékárny a
pacienty a zjevně tak redukuje objem exportu, vývoz produktu je možný pouze porušením
zákona na straně lékárny
 Aktuálně PHOENIX operuje DTP/DTH pro následující výrobní společnosti:
Výrobce
DTP - lékárny
DTH - nemocnice
AstraZeneca
Boehringer Ingelheim
Astellas Pharma
GSK
Pfizer, Pfizer PFE
Servier
Ferring
Aspen
Sanofi
24.02.2016
PHOENIX All-in-One
11
PŘÍMÉ KONTROLOVANÉ KANÁLY V SEGMENTU RETAILU
4. Perspektivy dalšího vývoje přímých modelů
 DTP modely jsou v ČR organizačně i právně průchozí a zvládnuté
 I v dalších letech lze očekávat další rozvoj DTP a DTH modelů
 Spíše vybrané „ohrožené“ produkty než komplexní portfolia
 Primárně dražší nemocniční produkty a launche s potenciálem cenového rozdílu  25%
vs. západní Evropa
 Směřování ke komplexním distributorům se schopností IT implementace a celoplošného
zásobování lékáren a nemocnic
 Z pohledu PHOENIX představují DTP a DTH standartní „produkt“ s dobou implementace
2-6 měsíců, dle náročnosti a komplexnosti příprav
--------DTP je pouze jednou ze služeb, které PHOENIX začíná prostřednictvím divize Pharma
Services nabízet farmaceutickým výrobním společnostem:
24.02.2016
PHOENIX All-in-One
12
PHARMA
SERVICES
Pharma Services
 Spolupracujeme s více než 200
mezinárodními výrobními společnostmi ?
Víte, že
…?
 Našim zákazníkům ve 25 zemích nabízíme
přes 110 různých druhů splužeb ?
 Máme evropskou pre-wholesalingovou
kapacitu přesahující 180.000 palet ?
 Všechny služby nabízíme pod značkou:
24/02/16
PHOENIX group – We deliver health across Europe
14
Naše full-service nabídka
umožňuje
farmaceutickému průmyslu
se koncentrovat na své
původní poslání
24/02/16
PHOENIX group – We deliver health across Europe

Jako integrovaný poskytovatel služeb ve zdravotnictví
zkracujeme vzdálenost mezi výrobci a pacienty.

Naše služby s přidanou hodnotou výrobcům pomáhají
se zaměřit na rozvoj a výrobu důležitých a významných
farmaceutických produktů a zdravotnického materiálu.
15
Posun od transakčních vztahů ke strategickému
partnerství pomáhá vytvářet win-win situace
 Lepší pochopení tržního vývoje
S NAŠIMI 8 ZÁKLADNÍMI
SLUŽBAMI
 Nové, vzájemně výhodné obchodní
modely
 Zvýšení dostupnosti léčiv pro pacienty
 Růst kvality
 Synergie v oblasti nákladů
 Růst produktivity napříč celým
dodavatelským řetězcem
24/02/16
PHOENIX group – We deliver health across Europe
16
PŘÍMÉ KONTROLOVANÉ KANÁLY V SEGMENTU RETAILU
DĚKUJI ZA POZORNOST.
V případě dotazů jsem Vám k dispozici.
24.02.2016
PHOENIX All-in-One
17

Podobné dokumenty

prezentace ke stažení zde

prezentace ke stažení zde Tvořivě myslet ! OUT OF THE BOX !

Více

stáhout

stáhout Do současnosti vzniklo mnoho manažerských metod. Vytvářeli je jak praktičtí manažeři, tak akademici. Firmy zažily vlny implementace managementu kvality, procesů, nákladů, rizik, hodnoty firmy a dal...

Více

BNS PV ve společnosti STOCK Plzeň-Božkov s.r.o.

BNS PV ve společnosti STOCK Plzeň-Božkov s.r.o. MIS; Jednoduchá práce s daty získaných z ERP a jejich uspořádání do potřebné struktury Flexibilita při analyzování strukturovaných dat umožňuje rychlejší rozhodování a efektivnějšímu fungování spol...

Více

Zkušenosti s multimodální mobilitou světových měst

Zkušenosti s multimodální mobilitou světových měst Dodání konkrétních produktů a služeb dle individuálních potřeb si vyžaduje:

Více

Fungování tiskové reklamy - Asociácia vydavateľov tlače

Fungování tiskové reklamy - Asociácia vydavateľov tlače Ze studie MB: “Key Learning for Magazine Advertising Planning” (UK, Prosinec 1999) a naší studie „Výzkum účinnosti tiskové reklamy“ (ČR 2004)

Více

Radio Planning_2012

Radio Planning_2012 o komunikace nového produktu - nutnost intenzivní kampaně (kontinuálně či ve vlnách) o komunikace zavedeného produktu - udržovací kampaň, (středně silná kampaň - několik týdnů) o dlouhodobá komunik...

Více

case study - Technologie pro marketing

case study - Technologie pro marketing Málo známá značka (vůně adidas Originals na trhu nebyly) První čistě on-line kampaň (dřívější launche = kombinace TV, print, on-line) Výrazně dražší než běžné kosmetické produkty adidas (prémiový p...

Více

Letní farmaceutické semináře I

Letní farmaceutické semináře I semináře bude splatný celý účastnický poplatek. Samozřejmě, že zastoupení účastníka je možné. Pořadatel semináře si vyhrazuje z naléhavých důvodů právo na změny programu. Program vytištěn dne 27. 4...

Více

Certifikovaný Regulatory Affairs Manager

Certifikovaný Regulatory Affairs Manager • Plány pro řízení rizik (Risk Management Plans) • Současná nařízení pro farmakovigilanci • Periodicky aktualizovaná zpráva o bezpečnosti (Periodic Safety Update Report – PSUR) • Dnešní role databa...

Více