Adjective patterns IIx

Transkript

Adjective patterns IIx
Adjective patterns II
I. Adjective + “to” infinitive
II. Adjective + “that” clause
III. Adjective + -ing form/noun
I. Adjective + “to” infinitive
Adjective
(be) able to (do it)
(be) afraid to (go there)
(feel) free to (ask questions)
(it is) important to (know)
(it is) likely to (happen)
(I am) pleased to (meet you)
(I am) ready to (do it)
(it is) safe to (go there)
(I was) surprised to (hear that news)
Czech equivalent
(být) schopný (to udělat)
bát se (tam jít)
(klást otázky) bez váhání
(je) důležité (vědět)
(je) pravděpodobné (, že se to stane)
těší mě (, že vás poznávám)
(jsem) hotov, připraven (to udělat)
(je) bezpečné (tam jít)
(byl jsem) překvapen, když jsem slyšel …
The “to” infinitive construction is also used after “too” and “enough”.
This device is too heavy to lift. (the activity is impossible; Czech = příliš)
He is experienced enough to do this experiment. ( the activity is possible;
Czech = dost)
See also A Remedial Course in English Grammar: Adverbs (Adverbs – special cases)
Common mistake:
Confusing the “able to” and “capable of” structures.
Wrong: The new network is capable to
Right: The new network is capable of
process data more speedily.
processing data more speedily.
But: They were not able to solve that problem.
II. Adjective + “that” clause
Adjective
(I am) afraid that
(I am) aware that
(it is) important that
(it is) possible that
(it is) probable that
(I am) surprised that
(I am) sure that
Czech equivalent
obávám se, že
(jsem si) vědom, že
(je) důležité, že/aby
(je) možné, že
(je) pravděpodobné, že
(jsem) překvapen, že
(jsem si) jist, že
Note the difference between:
It is important that he was at the meeting. (je důležité, že byl na té schůzi)
It is important that he (should) be at the meeting. (je důležité, aby byl na té schůzi)
III. Adjective + -ing form/noun
(it is) worth (visiting/a visit)
stojí to za návštěvu
EXERCISES
I. Join the sentences in A with sentences in B, using a “to” infinitive or a “that”clause
construction. You may be able to form more than 7 sentences that make sense. Avoid
formulations that may be grammatically correct but are rather improbable.
1. It´s very likely
a) she won´t be able to answer my question.
2. I´m aware
b) happen
3. I´m pleased
c) all concerned are already there.
4. He´s afraid
d) hear the news
5. I´m surprised
e) make a quick decision.
6. It´s important
f) he won´t be there in time.
7. It´s possible
g) we´ll have to seek a different solution.
II. Translate.
1. Nebudu schopen to do soboty dokončit.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. Neváhejte se ptát.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
3. Jsi si jist, že to je dobrý nápad?
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
4. Nestojí to za pokus.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
5. Těší mě, že vás poznávám.
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
6. Byl jsem překvapen, že žádný ze studentů nepřišel na tu schůzi.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
7. Je možné, že výsledek bude odlišný od toho, který jsme čekali.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
8. Je schopen pracovat zcela nezávisle.
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
9. Je bezpečné dělat ten pokus v noci?
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
10. Byl připraven udělat všechnu tu těžkou práci.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………