Obecná škola 1

Komentáře

Transkript

Obecná škola 1
Fidler-not for commercial use
Obecná škola 1.
(1) Písemné úkoly: Written Assignments
Vyplňte. V závorkách napište gramatický/lexikální komentář, proč jste
napsal/a daný tvar.
Fill out the blanks. Write a brief grammatical or lexical comment on the form in
parentheses.
Scénka 1: U tanku
Součková: Ed..., Ed..., Ed....(
)!
Eda: mami, ještě chvíl...(
)!
Sá: Ne, ne! Jak to máš tu čepic...(
nikde!
Tonda: Dej mi napít.
), prosím .... A neztrať to! Ukaž. A necourej se
chvíle f. while
čepice f. cap
courat se impf. hovor. wander about
Odpovězte na otázky. Answer the questions.
(1) Someone wants you to do something when you are in the middle of some activity that
you cannot leave. You want him/her to wait for a while. What would you say?
(2) If you want your close friend to wait in one place but you know that s/he has a
tendency to wander off somewhere, how would you prevent this from happening in
advance?
(3) You are horribly thirsty. You notice your close friend has a waterbottle. Your line?
Scénka 2: U hospody, v hospodě
T: To by bylo n......
E: Co?
T: Takhle kdyby jsem uměl hrát, a moh by jsem si po hospod......(
) vydělávat.
E: Naš....(
) mi asi koupí větší housle. Do teďka jsem měl jen poloviční.
T: Housle, to je vrzání, ale harmonika...
E: Litr rezanýho.
Hostinský: Hm... hned jsem zpátky, pánové.
T: Ahoj, tati.
Čejka: Nazdar, kamarád....(
)! Chceš si cucout? Tu máš! To je moje!
T: Pojď už.
1
Fidler-not for commercial use
Č: Teď nemůžu, Toník...(
). Řekni mamin....(
), že tatínk....(
). jde karta, že
by ji okrádal... dělej!... že by okrádal vlastn... rodin....(
), kdyby teď přestal hrát. A
trumf!
Hostinský: Můžeš!
Tramvaják: Já pořád, kde jsi, a ty jsi tady!
Tramvajáková: A... muž se mi vrátil z trat...(
)! Ahoj!
to by bylo něco - that would be something
po L - all over the place(s)
vydělávat si impf. make money (for oneself)
housle f. pl. violin
vrzání n. (vrzat, vržou) screaching
rezané (pivo) směs světlého a tmavého piva
cucnout si pf take a sip
něco někomu jde (dobře) - někdo má úspěchy
trumf m. barva karty, která ostatní barvy přébíjí; the color (on the card) that beats any
other cards
trať f. (kost-type) track (here: streetcar track)
Odpovězte na otázky.
(1) You want your friend to do something, but he/she wouldn't budge. How would you
urge him/her to get moving? ("Come already!")
(2) How do you say "until now"?
Spisovná čeština - Standard Czech
Replace the colloquial forms in the text with the standard Czech forms.
Explain why you chose each form
follow formats of the types: "The form X should be Y because the word has Zgrammar function and the ending for this function for *-type noun is Y,"
"the word in standard Czech has the stem Z," or
"the the lexicon is colloquial; the standard Czech lexicon is Z")
Read the Appendix "Represenative Features of Colloquial Czech" for information before
proceeding.
Takhle kdyby jsem uměl hrát, a moh by jsem si po hospodách vydělávat.
tvary:
vysvětlení:
[Prosil bych] litr rezanýho [piva].
tvar:
vysvětlení:
2
Fidler-not for commercial use
Imagine yourself to be Eda and write what you did, what you thought today
in your diary.
.........................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................
(2) Ústní úkoly: Oral Assignments
Be ready to describe the main characters and their names; what they like to do.
What kids are allowed to do. Compare the situations in the film and what you
experienced as a child.
actively used verbs
to lose a cap
not to wander off
to buy alcohol in a tavern
to go into a tavern
to play the violin, accordion (harmonika)
to go to violin lessons (chodit do houslí)
to play soccer
3

Podobné dokumenty

Obecná škola 26

Obecná škola 26 (1) When you want to remind your friend of something that you are sure he/she knows, what word would you use? Spisovná čeština - Standard Czech Replace the colloquial forms in the text with the sta...

Více