POLITIKA KVALITY

Komentáře

Transkript

POLITIKA KVALITY
POLITIKA KVALITY
Akciové společnosti VEBA a PAPILLONS chtějí být významnými evropskými producenty a dodavateli
špičkových bavlněných žakárských tkanin a domácenského textilu pro náročné světové trhy a vybranou klientelu
v tuzemsku i v zahraničí, včetně souvisejících služeb. VEBA chce současně docílit postavení mezi leadery
evropského textilního průmyslu.
K realizaci těchto záměrů je vypracována Strategie společnosti, která kvalitu všech firemních činností vnímá
jako nedílnou součást naší prozákaznické orientace. Dosahování Strategických cílů v oblasti kvality je řízeno
Politikou kvality, kde se vedení společnosti především zaměřuje na tyto iniciativy:
1.
Vytváříme podmínky pro efektivní komunikaci mezi firmou a jejími definovanými zainteresovanými
stranami tak, aby vzájemné potřeby, přání a očekávání byly zjištěny, identifikovány a byla k nim vždy zajištěna
včasná a očekávaná odezva. K tomu využíváme moderních informačních technologií.
2.
Máme ambici stát se lídrem trhu s preferovanou značkou. Zajišťujeme trvalé zlepšování
(pro)zákaznického servisu zejména tím, že budujeme moderní, pružné a efektivní výrobní kapacity a současně
pěstujeme partnerské vztahy se zákazníky a zvyšujeme náš podíl na relevantním trhu. Současně rozvíjíme
znalosti, kompetence a pružnost pracovníků.
3.
Rozvíjíme a optimalizujeme portfolio zákazníků a trhů. Přinášíme na trh jedinečné produkty a služby,
které jsou založeny na inovaci a kreativitě a respektují ekonomická i environmentální hlediska.
4.
Zdokonalujeme procesní řízení tím, že veškeré činnosti v procesech jsou plánovány, realizovány a
kontrolovány tak, aby docházelo k trvalému zlepšování efektivnosti a spolehlivosti procesů a produktů. Je
zaveden systém řízení rizik a zajišťujeme stabilitu firmy přiměřenou tvorbou rezerv.
Vedení VEBA a PAPILLONS se zavazují vytvářet podmínky pro naplňování této Politiky kvality.
Politika kvality je realizována prostřednictvím Integrovaných cílů VEBA a Cílů kvality PAPILLONS.
S Politikou kvality jsou seznámeni všichni zaměstnanci společností a je přístupná veřejnosti a zákazníkům.
K realizaci Politiky kvality jsou stanoveny, naplánovány a poskytovány potřebné zdroje.
Naplňování Politiky kvality prostřednictvím cílů je vyhodnocováno vedením společnosti.
Broumov, srpen 2016
Ing. Josef Novák
generální ředitel VEBA
Ing. Šárka Nadrchalová
ředitel společnosti PAPILLONS
Ing. Jiří Myšák
pověřenec pro QEMS VEBA
pověřenec pro QMS PAPILLONS

Podobné dokumenty

POLITIKA JAKOSTI

POLITIKA JAKOSTI Zdokonalujeme procesní řízení tím, že veškeré činnosti v procesech jsou plánovány, realizovány a kontrolovány tak, aby docházelo k trvalému zlepšování efektivnosti a spolehlivosti procesů a produkt...

Více

POLITIKA ŘÍZENÍ

POLITIKA ŘÍZENÍ požadavky a další předpisy a účastní se aktivně i na jejich tvorbě a realizaci. Jako dominantní ekonomický a sociálně odpovědný subjekt a zaměstnavatel regionu, VEBA spolupracuje s komunálními part...

Více