Karetní hra

Transkript

Karetní hra
LER 2892-ALBI
1–8
Mysli a spojuj!
Karetní hra
Zábavná vzdĕlávací
hra o lidském tĕle
15 min
vĕk 8+
Hra obsahuje:
45
45
8
2
obrázkových karet
slovních karet
karet „Nový start“
karty „Super start“
Příprava hry
• Zamíchejte oba balíčky karet dohromady tak, aby se promíchaly
slovní a obrázkové karty.
• Rozdejte pět karet každému hráči. Všichni drží své karty v ruce tak,
aby je soupeři neviděli.
• Zbytek balíčku umístěte lícem dolů doprostřed stolu, aby na něj
všichni dosáhli.
• ObraMte jednu kartu a položte ji vedle balíčku. Tato karta bude
zakládat logicky propojený odkládací balíček.
Cíl hry
Hráči se snaží jako první zbavit svých karet.
Průběh hry
• Začíná hrát první hráč po levici rozdávajícího.
• Hráč na tahu musí umístit kartu z ruky, která logicky s vyloženou
kartou souvisí, a položí ji na ni.
Příklady:
Můžete položit obrázkovou kartu „lebka“ na slovní kartu „kost“,
nebo naopak.
Můžete položit slovní kartu „v hrudníku nebo horní části zad“
na obrázkovou kartu „srdce“, nebo naopak.
• Vždy lze přiřazovat pouze slovní karty na obrázkové karty
a naopak.
• Nelze k sobě přiřadit dvě slovní nebo dvě obrázkové karty za sebou.
• Jakmile odehrajete svoji kartu, je na tahu další hráč (hraje se po
směru hodinových ručiček).
• Pokud nemáte žádnou kartu na přiřazení, vezměte si kartu
z dobíracího balíčku*. Pokud ji můžete přiřadit, zahrajte ji, pokud
ne, nechte si ji. Ve hře pokračuje další hráč.
• Během jednoho kola můžete přiřadit pouze jednu ze svých karet
na jednu odkládací hromádku s výjimkou karet „Nový start“ a
„Super start“.
• Ten, kdo jako první zahraje všechny své karty, se stává vítězem hry!
*Pokud dojdou karty v dobíracím balíčku, nechte na stole poslední
kartu na všech odkládacích hromádkách a zamíchejte zbytek karet –
tak vytvoříte nový dobírací balíček.
Speciální karty
Karta „Nový start“
Tuto kartu použijte, když chcete vytvořit novou odkládací hromádku.
Na kartu „Nový start“ můžete položit jakoukoliv kartu (slovní či
obrázkovou) ze svých karet a rozehrát tak novou odkládací hromádku.
Dál se pak pokračuje přiřazováním karet na jakoukoliv odkládací
hromádku, ale stále platí, že hráči mohou během jednoho kola
přiřadit kartu pouze na jednu z nich.
Karta „Super start“
Tuto kartu použijte, když chcete vytvořit novou odkládací
hromádku.
Na kartu „Super start“ můžete položit jakoukoliv kartu (slovní či
obrázkovou) ze svých karet a rozehrát tak novou odkládací
hromádku.
Pak můžete přiřadit na jakoukoliv z odkládacích hromádek tolik
svých karet, kolik lze. Pokud vám karty dojdou a všechny jste
logicky přiřadili na správné hromádky, vyhráváte!
V dalším průběhu hry lze přiřazovat karty na jakoukoliv odkládací
hromádku, ale opět platí, že hráči mohou během jednoho kola
přiřadit pouze jednu svoji kartu.
Vznesení námitky
Každý hráč může vznést námitku k přiřazení karty svého spoluhráče
předtím, než hraje další hráč. K posouzení odpovědí použijte Klíč
správných odpovědí.
Pokud vznesení námitky prokáže, že přiřazení nebylo správné,
nesprávně přiřazená karta se vrátí hráči a ten si ještě musí vzít jednu
kartu z dobíracího balíčku jako trest. Tuto kartu si přidá ke svým
ostatním kartám v ruce. Ve hře pokračuje další hráč.
Pokud by vznesená námitka nebyla oprávněná (tj. hráč kartu správně
přiřadil), dostává jednu trestnou kartu ten hráč, který námitku vznesl.
Odpovědi se mohou lišit
Správné odpovědi byly stanoveny podle obecné charakteristiky
jednotlivých pojmů znázorněných na kartách. Občas ale existují
výjimky, které mohou výklad změnit. Hráči mohou případné
nesrovnalosti využít jako příležitost ke studiu, dozvědět se více o
lidském těle, a pokud se shodnou, mohou uznat i odlišné správné
odpovědi.
Co je co
Břicho – část těla, která se nachází pod hrudním košem a sahá až
do oblasti pánve. Je to místo, kde se nacházejí orgány jako žaludek,
střeva, játra a slinivka.
Kost – kosti poskytují oporu tělu a pomáhají chránit životně důležité
orgány. Dospělý člověk má většinou 206 kostí. Novorozenec má více
než 300 kostí. V kostní dřeni v kostech se tvoří krev. Kosti, které se
jmenují lopatky, jsou v horní části zad. Články prstů jsou malé kosti,
ze kterých se skládají prsty na rukou a na nohou.
Buňky – nejmenší částečky živé hmoty. Buňky se dají rozeznat jen
pod mikroskopem. Buňky tvoří tkáň.
Oběhová soustava – soustava orgánů, které zajišMují proudění a
rozvod krve v těle.
Trávicí soustava – soustava orgánů, které zajišMují získávání živin
z jídla.
Klouby – kloub je místo spojení dvou nebo více kostí a umožňuje
pohyb. Kosti jsou spojeny vazy.
Svaly – svaly jsou vrstvy tkání, které umožňují tělu pohyb. Jsou
připojeny ke kostem šlachami a pohyb vyvolávají tím, že se na kostech
smršMují nebo natahují. Některé svaly nemůžeme vůlí ovládat, pracují
nezávisle (tzv. hladké svalstvo). Mezi ně patří například svaly žaludku,
střev a srdce. Ostatní svaly (tzv. příčně pruhované) ovládáme, řada
z nich pohybuje kostmi. Svaly jsou uspořádány v párech tak, aby
působily proti sobě, což umožňuje pohyb v různých směrech.
Například stáhnutím (kontrakcí) bicepsu (dvojhlavého svalu pažního)
přitáhnete ruku, tj. ohnete ji v lokti, a naopak kontrakcí tricepsu
(trojhlavého svalu pažního) na zadní straně ruky, ruku narovnáte, tj.
natáhnete v lokti.
Svalová soustava – soustava orgánů, která zajišMuje pohyb těla.
Nervová soustava – soustava orgánů, která zajišMuje vysílání,
zachycování a vyhodnocování zpráv z nervových vzruchů v těle.
Orgán – jednotka, která obsahuje alespoň dva různé typy tkání, které
spolu za určitým účelem fungují. V těle máme mnoho různých orgánů,
jako například plíce, játra, ledviny, srdce, oči, uši, jazyk, žaludek.
Největší tělní orgán je kůže.
Soustava orgánů – skupina orgánů, které fungují společně, a tím
vykonávají určitou funkci, jako např. dýchání (dýchací soustava) nebo
proudění krve (oběhová soustava).
Dýchací soustava – soustava orgánů, která zajišMuje získávání
kyslíku ze vzduchu do těla.
Kosterní soustava – soustava orgánů, která zajišMuje oporu tělu a
ochranu některých orgánů.
Pět základních smyslů – zrak (oči), sluch (uši), hmat (podkožní
nervy), chuM (jazyk) a čich (nos) je pět základních smyslů, které tělu
umožňují získávat důležité informace o něm a jeho okolí.
Tkáň – soubor buněk, které jsou stejné nebo podobné. Rozlišujeme
hladkou tkáň, pojivovou tkáň jako je kost nebo chrupavka, a sval a
nervovou tkáň.
Výrobce a distributor pro ČR:
Albi Česká republika a.s.
Thámova 13, Praha 8
www.albi.cz
www.modernihry.cz
Infolinka: +420 737 221 010
Vyrobeno v Číně
© Learning Resources, Inc., Vernon Hills, IL (U.S.A.)
Learning Resources Ltd., King’s Lynn, Norfolk (U.K.)

Podobné dokumenty

Něco visí ve vzduchu. Správce vypadá, jako by skrýval

Něco visí ve vzduchu. Správce vypadá, jako by skrýval Stříbrňák položí na svůj odkládací balíček. Jeho fáze nákupu skončila. 2. Lumír má v ruce 3 mince (3 měďáky). Ve své předchozí akční fázi vyložil kartu pěšák, která mu nyní přináší 1 virtuální minc...

Více

příprava hry průběh hry konec hry

příprava hry průběh hry konec hry balíčku, 2 legendy a 1 kartu balance. • V týmové hře si neberete legendy, ale všechny, které vám zbyly, podáte spoluhráči. TÝM Doberete si tak, abyste měli 3 karty z vlastního balíčku a 1 kartu ...

Více

Rychlá karetní hra

Rychlá karetní hra Výmìna se spoluhráèem: Hráè si mùže vzít ze skrytých karet v ruce jednoho libovolného spoluhráèe maximálnì tolik karet surovin, kolik má pøed sebou cest vyložených stranou A nahoru. Poté vrátí tom...

Více

pravidla vzdělávací hry

pravidla vzdělávací hry Neil Phillip (195, 198, 200), Su Neko (199), Pamala Wilson (23), Carina Laine (6), Kirsi Oudman-Pynnönen (4, 5, 8, 9, 12-15, 36, 38, 46, 77, 84-100, 101-109, 111-147, 149-165, 167-171, 173-188)

Více

pravidla - Hrajeme.cz

pravidla - Hrajeme.cz Příklad: Martin má zájem o kartu na poli Ulice s číslem 2. Využije tedy jednoho ze svých Gangsterů a položí na něj lícem dolů kartu Lokace s číslem 2, stejně tak i takový počet Bankovek, jejichž ho...

Více

Párty Time 18+

Párty Time 18+ Roztřiďte karty podle kategorií a umístěte je stranou s úkoly dolů na herní plán, kde mají své místo. (Akční karty využijete pouze při hře dvou hráčů.) Střelku přidělejte doprostřed kruhu s aktivit...

Více

Jak ty mne, tak ja tobe

Jak ty mne, tak ja tobe a nejsou dodržena pravidla pro odhazování karet, musí si hráč vzít do ruky celý odhazovací balíček včetně právě odhozené karty.

Více