VY_12_INOVACE_41 Škola

Komentáře

Transkript

VY_12_INOVACE_41 Škola
VY_12_INOVACE_41
Škola – základ života
Pro 6. ročník ZŠ
Člověk a společnost – Výchova k občanství –Život ve škole
Únor 2011
Mgr. Dana Kubínková
Materiál určen k výkladu s procvičením učiva
Život ve škole
http://assets.nydailynews.com/polopoly_fs/1.115089!/img/httpImage/im
age.jpg
Škola – základ života
Ukázky z filmu stejného názvu:
Zdroj:youtube.cz
- úvodní scéna a „muška jenom zlatá“
Klady a zápory školní docházky
• Práce s učebnicí str. 31- podle vzoru doplň
do sešitu 5 příkladů a přihlas se
• Klady: naučím se číst a psát….
• Zápory: musím psát domácí úkoly…
• Diskuse o kladech a záporech
„Až se vysmrkáš, tak tě vyvolám,” povídá nepozornému žáčkovi učitelka.
„Tak to já budu smrkat celou hodinu!”
Zdroj: Janošková a kol. Občanská
výchova, nakladatelství Fraus,
Plzeň, 2003
Povinná školní docházka
• povinnou školní
docházku zavedla Marie
Terezie
• devítiletá školní
docházka v ČR od roku
1996/97
•
•
bezplatná
rodiče mohou být trestně stíháni,
pokud neumožní dítěti učit se
http://www.neaktuality.cz/wp-content/uploads/skolnidochazka.png
Školní docházka ve světě
• Zadání domácího úkolu:
domluvte se,abyste si
vybrali různé země a
zjistěte, jestli mají děti
povinnou školní docházku
• 1. skupina: Evropa
• 2. skupina: Afrika
• 3. skupina: Amerika
• Příklady v učebnici na
straně 31- Austrálie,
Kentucky, Singapur
http://www.skolaklasterec.cz/obrazky/savedBell/1317808687.jpg
Systém našeho školství
• Jednotlivé stupně
škol: vyhledej v
učebnici na str. 32 a
zapiš si do sešitu
http://img.mf.cz/344/418/2-Skola_496x329.jpg
Jednotlivé stupně škol
1. Mateřské
2. Základní, (osmiletá gymnázia)
3. Střední (gymnázia, střední odborné
školy)
4. Vyšší odborné školy
5. Vysoké školy(bakalářské, magisterské a
inženýrské studium)
Domácí vzdělávání
• Umožňují ho naše zákony a zákony
většiny zemí EU
• Děti pouze vykonají zkoušky ve vybrané
škole
Znáš odpověď?
• Čím doložíš ukončenou školní docházku?
• Čím je ukončena střední škola?
• Víš, jaké části má státní zkouška na
vysoké škole?