Předběžné informace o studiu

Transkript

Předběžné informace o studiu
Předběžné informace pro rodiče
budoucích prvňáčků
Adresa školy
Základní škola Hostivař, Kozinova 1000, Praha 10, 102 00
tel. 271750630, fax. 271750631
e-mail: [email protected]
http://www.zshostivar.cz
Výuka probíhá podle vlastního Školního vzdělávacího programu, který zdůrazňuje a
umožňuje individuální přístup k dítěti.
Podrobnější informace na www stránkách školy – http://WWW.ZSHOSTIVAR.CZ
Školní družina - platí se 400,- Kč/měsíc
Kromě standardních aktivit pracují při družině některé kroužky
(neplatí se - jsou provozovány v rámci úhrady družiny)
Kroužky (změny vyhrazeny)
pracující při školní družině:
 keramika
 moderní gymnastika
 aerobic
hrazené zvlášť:
 pozemní hokej (200,- Kč/rok)
 karate (700,- Kč/pololetí)
 softball (oddílové příspěvky)
 šachy (30,- Kč/lekce)
 tenis (80,- Kč/lekce) (Tenisová škola pro děti - Mgr. Jiří Vrňák - tel. 603390636)
 sportovní příprava (100 Kč/měsíc)
 házená (600 Kč/pololetí)
… aktuální seznam viz. http://WWW.ZSHOSTIVAR.CZ …
Školní hřiště jsou volně přístupná i v odpoledních hodinách.
Potřeby pro žáky prvních ročníků (budou blíže specifikovány po zápisu)
 Aktovka
 Penál
 Kufřík na VV
 Přezůvky se světlou podrážkou
 Cvičební úbor, cvičky
 Obaly na učebnice - dle formátu učebnic
 Toaletní potřeby (papírové utěrky, kapesníčky, …)
 Další pomůcky budou upřesněny na třídní schůzce
Třídní schůzky pro první ročníky:


první bývá obvykle v červnu
druhá v září – první den školy - od 9,00 hod
Těšíme se na vás